Definování kategorií v diagramu modelu databáze

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kategorie jsou tabulky, které jsou podtypy nadřazené tabulky. Záznam zaměstnance (nadřazená tabulka) může například obsahovat sloupec označující typ práce, tabulky kategorií pro tento sloupec mohou obsahovat položky inženýr, technik nebo správce.

Co chcete udělat?

Definování kategorie v diagramu modelu databáze

Definování kategorie pomocí nástroje Spojnice

Nastavení kategorie obrazce neúplné mohou vyplnit

Zadání atributu diskriminátoru kategorie

Definování kategorie v diagramu modelu databáze

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Pomocí myši přetáhněte obrazec Kategorie ze vzorníku Vztah entity nebo Objektově-relační na stránku výkresu.

 3. Pomocí myši přetáhněte obrazec Nadřazená tabulka ke kategorii na stránku výkresu. Jeden z okrajů obrazce Nadřazená tabulka ke kategorii přetáhněte do středu nadřazené tabulky tak, aby tato tabulka byla zvýrazněna, a potom uvolněte tlačítko myši. Druhý okraj obrazce Nadřazená tabulka ke kategorii přetáhněte do středu obrazce Kategorie. Jakmile bude obrazec Kategorie zvýrazněn, uvolněte tlačítko myši.

  Oba spojovací body budou zobrazeny červeně.

 4. Pomocí myši přetáhněte obrazec Kategorie k podřízené tabulce na stránku výkresu. Jeden z okrajů obrazce Kategorie k podřízené tabulce přetáhněte do středu obrazce Kategorie tak, aby byl obrazec Kategorie zvýrazněn, a potom uvolněte tlačítko myši. Druhý okraj obrazce Kategorie k podřízené tabulce přetáhněte do středu podřízené tabulky. Jakmile bude podřízená tabulka zvýrazněna, uvolněte tlačítko myši.

  Oba spojovací body jsou zobrazeny červeně a primární klíče jsou z nadřazené tabulky přidány jako cizí klíče do podřízené tabulky.

 5. Zopakujte krok 4 pro všechny podřízené tabulky.

Začátek stránky

Definování kategorie pomocí nástroje Spojnice

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Pomocí myši přetáhněte obrazec Kategorie ze vzorníku Vztah entity nebo z okna Objektově-relační na stránku výkresu.

 3. Na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko nástroje Spojnice a potom klepněte na obrazec Nadřazená tabulka ke kategorii. Nástroj Spojnice umístěte na střed nadřazené tabulky, tak aby tato tabulka byla zvýrazněna, a potom jej přetáhněte myší do středu obrazce Kategorie. Jakmile se zvýrazní obrazec Kategorie uvolněte tlačítko myši.

  Oba spojovací body budou zobrazeny červeně.

 4. Nástrojem Spojnice klepněte na obrazec Kategorie k podřízené tabulce. Nástroj Spojnice umístěte na střed obrazce Kategorie tak, aby tento obrazec byl zvýrazněn, a potom jej přetáhněte myší do středu podřízené tabulky. Jakmile se podřízená tabulka zvýrazní, uvolněte tlačítko myši.

  Oba spojovací body jsou zobrazeny červeně a primární klíče jsou z nadřazené tabulky přidány jako cizí klíče do podřízené tabulky.

 5. Zopakujte krok 4 pro všechny podřízené tabulky.

Začátek stránky

Nastavení úplného a neúplného obrazce Kategorie

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklepáním na obrazec Kategorie, jehož vlastnosti chcete upravit, otevřete okno Vlastnosti databáze.

 3. V seznamu Kategorie klepněte na položku Definice a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li nastavit kategorii jako neúplnou, zrušte zaškrtnutí políčka Kategorie je úplná.

  • Chcete-li nastavit kategorii jako úplnou, zaškrtněte políčko Kategorie je úplná.

   Diagram modelu databáze bude automaticky aktualizován.

Začátek stránky

Zadání atributu diskriminátoru kategorie

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklepáním na obrazec Kategorie, jehož vlastnosti chcete upravit, otevřete okno Vlastnosti databáze.

 3. V seznamu Kategorie klepněte na položku Definice, klepněte na přepínač Tento atribut a vyberte sloupec nadřazené tabulky, který chcete definovat jako diskriminátor kategorie.

  Diagram modelu databáze bude automaticky aktualizován.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×