Definice a vyřešení problému pomocí Řešitele

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Řešitel je součástí sady příkazů někdy se jí říká Citlivostní analýza nástroje. Pomocí doplňku Řešitel najdete optimální (maximální a minimální) hodnotu pro Vzorec v jedné buňce – s názvem buňka cíle – vyměřené poplatky za jeho omezení a limity hodnotami jiných vzorců buněk na listu. Řešitel pracuje s skupiny buněk s názvem rozhodovacích proměnných nebo jednoduše proměnné buňky, které jsou součástí výpočetních vzorců v buňkách cíle a omezení. Upravuje hodnoty v buňkám rozhodovacích proměnných splňovat omezení omezení buněk a vytvoří výsledek, který se má buňka cíle.

Poznámka:    Ve starších verzích Řešitele se buňka cíle označovala jako „cílová buňka“ a buňky s rozhodovacími proměnnými jako „měněné buňky“ nebo „měnitelné buňky“.

V tomto článku:

Přehled

Definování a řešení problému

Zobrazení pokusných řešení v Řešiteli

Změna způsobu, jakým Řešitel hledá řešení

Uložení nebo načtení modelu problému

Metody řešení, které Řešitel používá

Další nápověda k použití Řešitele

Přehled

Pomocí Řešitele lze určit maximální nebo minimální hodnotu jedné buňky změnou jiných buněk. Můžete například změnit částku navrženého rozpočtu na reklamu a posoudit, jaký to bude mít vliv na výši zisku.

Příklad výpočtu Řešitele

V následujícím příkladu ovlivňují výdaje na reklamu v jednotlivých čtvrtletích počet prodaných výrobků a nepřímo tak určují výši příjmů z prodeje, související výdaje a zisk. Řešitel dokáže měnit výši čtvrtletních rozpočtů na reklamu (buňky rozhodovacích proměnných B5:C5) až do hodnoty celkového rozpočtu, který je omezen částkou 40 000 Kč (buňka F5), tak, aby celkový zisk (buňka cíle F7) dosáhl maximální hodnoty. Hodnoty proměnných buněk jsou použity při výpočtu zisku v jednotlivých čtvrtletích, takže souvisejí se vzorcem v buňce cíle F7, =SUMA(Zisk čtv1:Zisk čtv2).

Před výpočtem Řešitele

1. Proměnné buňky

2. Buňka s omezující podmínkou

3. Buňka cíle

Po dokončení výpočtu získáte následující nové hodnoty.

Po výpočtu Řešitele

Začátek stránky

Definování a řešení problému

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Řešitel.

  Skupina Buňky na kartě Domů

  Pokud příkaz Řešitel nebo skupina Analýza není k dispozici, budete muset zavedení doplňku Řešitel programu.

  Zavedení doplňku Řešitel

  1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

  2. V rozevíracím seznamu Spravovat klikněte na položku Doplňky aplikace Excel a potom klikněte na tlačítko Přejít.

  3. V seznamu Doplňky k dispozici zaškrtněte políčko Doplněk Řešitel a potom klikněte na tlačítko OK.

 2. Do pole Nastavit cíl zadejte Odkaz na buňku nebo Název buňky cíle. Buňka cíle musí obsahovat vzorec.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Chcete-li, aby buňka cíle obsahovala nejvyšší možnou hodnotu, klikněte na přepínač Maximum.

  2. Chcete-li, aby buňka cíle obsahovala nejnižší možnou hodnotu, klikněte na přepínač Minimum.

  3. Chcete-li, aby buňka cíle obsahovala určitou hodnotu, klikněte na přepínač Hodnota a zadejte hodnotu do příslušného pole.

 4. Do pole Na základě změny proměnných buněk zadejte název nebo odkaz pro každou oblast buněk rozhodovacích proměnných. Nesousedící odkazy oddělte pomocí čárek. Proměnné buňky musí přímo nebo nepřímo souviset s buňkou cíle. Můžete zadat až 200 proměnných buněk.

 5. Do pole Omezující podmínky zadejte omezení, která chcete uplatnit, následujícím způsobem:

  1. V dialogovém okně Parametry Řešitele klikněte na tlačítko Přidat.

  2. Do pole Odkaz na buňku zadejte odkaz na buňku nebo název oblasti buněk, ve které chcete omezit hodnotu.

  3. Klikněte na vztah ( <=, =, >=, celé, binární nebo odlišné ), který má být mezi odkazovanou buňkou a omezující podmínkou.

   Pokud kliknete na položku celé, zobrazí se v poli Omezující podmínka hodnota celé_číslo. Jestliže kliknete na položku binární zobrazí se v poli Omezující podmínka hodnota binární_číslo. Kliknete-li na položku odlišné, zobrazí se v poli Omezující podmínka hodnota vše_odlišné.

  4. Pokud v poli Omezující podmínka zvolíte položku <=, =, nebo >=, zadejte číslo, odkaz na buňku nebo název buňky, případně vzorec.

  5. Proveďte jeden z následujících kroků:

   • Chcete-li zadanou omezující podmínku potvrdit a přidat další, klikněte na tlačítko Přidat do seznamu.

   • Chcete-li omezující podmínku potvrdit a vrátit se k dialogovému oknu Parametry Řešitele, klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka:    Vztahy celé, binární a odlišné lze použít pouze u omezujících podmínek, které se vztahují k buňkám rozhodovacích proměnných.

    Existující omezení můžete změnit nebo odstranit následujícím způsobem:

  6. V dialogovém okně Parametry Řešitele klikněte na omezující podmínku, kterou chcete změnit nebo odstranit.

  7. Klikněte na tlačítko Změnit a proveďte požadované změny nebo klikněte na tlačítko Odstranit.

 6. Klikněte na tlačítko Řešit a proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li, aby získané hodnoty zůstaly na listu zobrazeny, klikněte v dialogovém okně Výsledky řešení na přepínač Uchovat řešení Řešitele.

  2. Chcete-li před kliknutím na tlačítko Řešit obnovit původní hodnoty, klikněte na tlačítko Obnovit původní hodnoty.

   Poznámky:   

  3. Proces řešení můžete přerušit stisknutím klávesy ESC. Aplikace Microsoft Excel list přepočítá, přičemž použije naposledy zjištěné hodnoty buněk rozhodovacích proměnných.

  4. Chcete-li vytvořit sestavu založenou na výsledku získaném pomocí Řešitele, můžete kliknout na typ sestavy v poli Sestavy a poté na tlačítko OK. Sestava se vytvoří na novém listu sešitu. Jestliže Řešitel nenalezne řešení, budou dostupné pouze určité sestavy, případně nebudou dostupné žádné sestavy.

  5. Chcete-li hodnoty buněk rozhodovacích proměnných uložit jako scénář a později je opět zobrazit, klikněte na možnost Uložit scénář v dialogovém okně Výsledky řešitele a v poli Název scénáře zadejte název pro ukládaný scénář.

Začátek stránky

Zobrazení pokusných řešení v Řešiteli

 1. Po definování problému klikněte na položku Možnosti v dialogovém okně Parametry Řešitele.

 2. Pokud chcete zobrazit hodnoty všech pokusných řešení, zaškrtněte v dialogovém okně Možnosti políčko Zobrazovat výsledky iterací a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Parametry Řešitele klikněte na tlačítko Řešit.

 4. V dialogovém okně Zobrazit řešení proveďte jeden z následujících kroků:

  • Kliknete-li na tlačítko Zastavit, bude proces řešení přerušen a zobrazí se dialogové okno Výsledky řešení.

  • Chcete-li v procesu řešení pokračovat a zobrazit další pokusné řešení, klikněte na tlačítko Pokračovat.

Začátek stránky

Změna způsobu, jakým Řešitel hledá řešení

 1. V dialogovém okně Parametry Řešitele klikněte na tlačítko Možnosti.

 2. Zvolte nebo zadejte hodnoty možností na kartách Všechny metody, GRG Nonlinear a Evolutionary v dialogovém okně.

Začátek stránky

Uložení nebo načtení modelu problému

 1. V dialogovém okně Parametry Řešitele klikněte na tlačítko Načíst nebo uložit.

 2. Zadejte oblast buněk pro oblast modelu a klikněte na tlačítko Uložit nebo Načíst.

  Při ukládání modelu zadejte odkaz na první buňku svislé oblasti prázdných buněk, do které chcete model problému umístit. Při načítání modelu zadejte odkaz na celou oblast buněk obsahující model problému.

  Tip:    Uložením sešitu můžete uložit poslední výběr v dialogovém okně Parametry Řešitele. Jednotlivé listy v sešitu mohou pro Řešitele obsahovat vlastní výběry a všechny z nich budou uloženy. Na jednom listu můžete definovat více problémů, pokud je uložíte jednotlivě pomocí tlačítka Načíst nebo uložit.

Začátek stránky

Metody řešení, které Řešitel používá

V dialogovém okně Parametry Řešitele můžete vybrat libovolný z těchto tří algoritmů nebo metod řešení:

 • GRG Nonlinear (Generalized Reduced Gradient):    Tato metoda slouží k řešení hladce nelineárních problémů.

 • LP Simplex:    Tato metoda slouží k řešení lineárních problémů.

 • Evolutionary:    Tato metoda slouží k řešení jiných než hladkých problémů.

Další informace o těchto metodách získáte zde:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Webový server: http://www.frontsys.com
E-mail: info@frontsys.com

Části programového kódu Řešitele podléhají autorským právům společnosti Frontline Systems, Inc z let 1990 až 2009. Části jsou chráněny autorským právem společnosti Optimal Methods, Inc z roku 1989.

Začátek stránky

Další nápověda k použití Řešitele

Podrobnější nápovědu pro Řešitele od společnosti Frontline Systems najdete na stránce Nápověda k Řešiteli na webu www.solver.com.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×