Datové typy v aplikacích pro Access

Když vytváříte tabulky v aplikacích pro Access, musíte u každého sloupce dat vybrat datový typ. Datové typy v aplikacích pro Access jsou podobné datovým typům v databázových souborech (.accdb), jsou mezi nimi ale určité rozdíly, protože data jsou ve skutečnosti uložená na SQL Serveru (nebo v databázi Microsoft Azure SQL, pokud je vaše aplikace na webu Office 365). V následující tabulce jsou datové typy dostupné pro aplikace pro Access společně s popisem druhů dat, pro které se hodí. Pro příznivce SQL Serveru uvádíme taky seznam odpovídajících datových typů SQL Serveru.

Datový typ

Nastavení vlastnosti podtypu

Popis

Odpovídající datový typ SQL Serveru

Automatické číslo

Není k dispozici

Jedinečná hodnota, kterou Access generuje pro každý nový záznam

int

Krátký text

Není k dispozici

Alfanumerická data, 1 až 4000 znaků (výchozí limit počtu znaků je 255 znaků)

nvarchar v délce od 1 do 4000

Dlouhý text

Není k dispozici

Alfanumerická data, až 2^30-1 bajtů

nvarchar(max)

Číslo

Celé číslo (bez desetinných míst)

Číselná data

int

Číslo

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou (proměnný počet desetinných míst)

Číselná data

double

Číslo

Číslo s pevnou desetinnou čárkou (6 desetinných míst)

Číselná data

decimal(28,6)

Datum/čas

Datum

Kalendářní data

date

Datum/čas

Čas

Časové údaje

time(3)

Datum/čas

Datum a čas

Kalendářní data a časové údaje

datetime2(3)

Měna

Není k dispozici

Peněžní data

decimal(28,6)

Ano/Ne

Není k dispozici

Logické hodnoty (ano/ne)

bit (výchozí hodnota je false)

Hypertextový odkaz

Není k dispozici

Adresa odkazu na dokument nebo soubor v Internetu nebo intranetu

nvarchar(max)

Obrázek

Není k dispozici

Data obrázku

Data binárního obrázku varbinary(max), 2^31-1 bajtů

Počítané pole

Není k dispozici

Výsledky výrazu, který vytvoříte pomocí dat z jednoho nebo několika polí v tabulce

Závisí na výsledku výrazu

Vyhledávání

Seznam hodnot

Ověřuje obsah pole podle obsahu seznamu hodnot

nvarchar(220)

Vyhledávání

Jiná tabulka nebo dotaz

Ověřuje obsah pole podle pole ID jiné tabulky nebo dotazu

int

Další informace o datových typech SQL serveru.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×