Datové typy pro desktopové databáze Accessu

Při vytváření tabulek v Accessu musíte pro každý sloupec dat vybrat datový typ. Oblíbenou možností je datový typ Krátký text, protože vám umožní zadat téměř jakýkoli znak (písmeno, symbol nebo číslo). Pečlivým výběrem datových typů ale využijete víc funkcí Accessu (třeba ověřování dat a funkce) a zvýšíte přesnost uložených informací. Následující tabulka obsahuje přehled datových typů dostupných v desktopových databázích Accessu (.accdb). Informace o datových typech v aplikacích pro Access najdete v tématu Datové typy v aplikacích pro Access.

Datový typ

Použití

Velikost

Krátký text (dříve nazývaný „Text“)

Alfanumerická data (jména, názvy atd.)

Až 255 znaků

Dlouhý text (dříve nazývaný „Memo“)

Velké množství alfanumerických dat: věty a odstavce

Až 1 gigabajt (GB), ale ovládací prvky pro zobrazení dlouhého textu jsou omezené na prvních 64 000 znaků.

Číslo

Číselná data

1, 2, 4, 8 nebo 16 bajtů

Date/Time

Kalendářní data a časy

8 bajtů

Měna

Peněžní hodnoty uložené s přesností na 4 desetinná čísla

8 bajtů

AutoNumber

Jedinečná hodnota generovaná Accessem pro každý nový záznam

4 bajty (16 bajtů pro Replikační identifikátor)

Yes/No

Data typu Boolean (pravda/nepravda). Access ukládá numerickou hodnotu nula (0) pro stav nepravda a –1 pro stav pravda.

1 bajt

Objekt OLE

Obrázky, grafy nebo jiné objekty ActiveX z jiné aplikace pro Windows

Až cca 2 GB

Hypertextový odkaz

Odkaz na dokument nebo soubor na Internetu, intranetu, místní síti (LAN) nebo místním počítači

Až 8 192 (každá část datového typu Hypertextový odkaz může obsahovat až 2 048 znaků)

Příloha

Přikládat můžete soubory, jako jsou obrázky, dokumenty, tabulky nebo grafy, a každá Příloha může obsahovat neomezený počet příloh ke každému záznamu, a to až do limitu velikosti úložiště o velikosti souboru databáze.

Až cca 2 GB

Počítané

Můžete vytvořit výraz, který využívá data z jednoho nebo víc polí. Pro výsledky výrazu můžete určit různé datové typy.

Záviset budou na datovém typu vlastnosti Typ výsledku. Výsledek datového typu Krátký text může mít až 243 znaků. Dlouhý text, Číslo, Ano/Ne a Datum a čas by měly odpovídat příslušným datovým typům.

Průvodce vyhledáváním

Položka Průvodce vyhledáváním ve sloupci Datový typ vlastně není datovým typem. Pokud tuto položku vyberete, průvodce vám začne pomáhat definovat jednoduché nebo složité vyhledávací pole. Jednoduché vyhledávací pole využívá obsah jiné tabulky nebo seznamu hodnot k ověření obsahu jedné hodnoty na řádku. Složité vyhledávací pole vám umožní v každém řádku ukládat víc hodnot stejného datového typu.

Záviset budou na datovém typu vyhledávacího pole.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×