Datové typy jazyka SQL

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datové typy SQL databáze stroj Microsoft Access tvořeny 13 primární datových typů definovaných databázový stroj Microsoft Access a několik platných synonym pro tyto datové typy.

V následující tabulce jsou uvedeny primární datové typy.

Datový typ

Velikost při uložení

Popis

BINARY

1 bajt na znak

V polích s tímto typem lze ukládat libovolný typ dat. Není prováděna žádná datová konverze (například na text). Způsob, jakým jsou data vložena do binárního pole určuje, jak budou zobrazena na výstupu.

BIT

1 bajt

Hodnoty Yes a No a pole obsahující pouze tyto dvě hodnoty.

TINYINT

1 bajt

Celočíselná hodnota mezi 0 a 255.

MONEY

8 bajtů

Rozšířené celé číslo mezi
–922 337 203 685 477,5808 a 922 337 203 685 477,5807.

DATETIME
(viz DOUBLE)

8 bajtů

Hodnota určující datum nebo čas mezi roky 100 a 9 999.

UNIQUEIDENTIFIER

128 bitů

Jedinečné identifikační číslo používané při vzdáleném volání procedur.

REAL

4 bajty

Hodnota s jednoduchou přesností a plovoucí desetinnou čárkou v rozmezí od –3,402823E38 od –1,401298E-45 pro záporné hodnoty, od 1,401298E-45 do 3,402823E38 pro kladné hodnoty a hodnota 0.

FLOAT

8 bajtů

Hodnota s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou v rozmezí od –1,79769313486232E308 do –4,94065645841247E-324 pro záporné hodnoty, od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E308 pro kladné hodnoty a hodnota 0.

SMALLINT

2 bajty

Krátké celé číslo v rozmezí –32 768 a 32 767.

INTEGER

4 bajty

Dlouhé celé číslo v rozmezí –2 147 483 648 a 2 147 483 647.

DECIMAL

17 bajtů

Přesný číselný typ dat pro hodnoty od 1028 - 1 do - 1028 - 1. Je možné definovat přesnost (1 - 28) a měřítko (0 - definovaná přesnost). Výchozí hodnotou pro přesnost je 18 a pro měřítko je 0.

TEXT

2 bajty na znak (viz poznámky)

Nulová až maximální velikost 2,14 gigabajtů.

IMAGE

Podle potřeby

Nulová až maximální velikost 2,14 gigabajtů. Tento typ se používá pro objekty OLE.

CHARACTER

2 bajty na znak (viz poznámky)

Nula až 255 znaků.


Poznámka : Znaky v polích definovaných jako TEXT (také označované jako MEMO) nebo CHAR (také označované jako TEXT(n) se specifickou délkou) jsou ukládány ve formátu Unicode . Znaky Unicode vyžadují dva bajty k uložení každého znaku. Pro existující databáze Microsoft Access obsahující převážně znaková data to může znamenat, že databázový soubor po převedení do formátu Microsoft Access téměř zdvojnásobí svou velikost. Mnoho znakových sad, dříve označovaných jako jednobajtové znakové sady (SBCS), lze nicméně snadno komprimovat do jednoho bajtu. Pokud je sloupec typu CHAR definován s atributem COMPRESSION, budou data při ukládání automaticky komprimována a při načítání ze sloupce dekomprimována.Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×