Databáze aplikace Business Contact Manager není k dispozici

Příznaky

Používáte-li aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a pokusíte se připojit se ke své databázi, může se zobrazit následující zpráva:

Databáze není k dispozici.

Příčina

Možných příčin je několik. Chcete-li si prohlédnout možná řešení, klepněte na příslušné záhlaví.

Řešení

 • Databáze chybí

  1. Vytvořte novou databázi.

   Jak?

   1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Správa datových souborů.

   2. Klepněte na kartu Datové soubory.

   3. Klepněte na tlačítko Přidat.

   4. V dialogovém okně Nový datový soubor aplikace Outlook klepněte ve skupinovém rámečku Typy úložišť na položku Databáze aplikace Business Contact Manager.

   5. Klepněte na tlačítko OK.

   6. Průvodci spuštěním klepněte na možnost Vytvořit novou databázi.

   7. Do pole Název počítače zadejte název počítače, ve kterém bude nová databáze umístěna, a klepněte na tlačítko Připojit.

   8. Do pole Název databáze zadejte název nové databáze a klepněte na tlačítko Další.

  2. Obnovte předchozí databázi pomocí nově vytvořené databáze.

   Jak?

   1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na příkaz Databázové nástroje a klepněte na příkaz Správa databáze.

   2. V dialogovém okně Správa databáze klepněte na kartě Zálohovat nebo obnovit na tlačítko Obnovit databázi.

   3. V dialogovém okně Obnovení databáze zadejte do pole Vyberte datový soubor pro obnovení z umístění umístění a název záložního souboru, nebo klepněte na tlačítko Procházet a umístění vyhledejte. Máte-li záložní soubory na výměnném disku, vložte příslušný disk.

    Poznámka : Jsou-li záložní soubory na více než jedné disketě nebo disku CD, vložte nejprve poslední disketu nebo disk CD, protože obsahuje instrukce o tom, které soubory se mají obnovit.

   4. Jsou-li soubory chráněny heslem, zadejte heslo do pole Heslo a klepněte na tlačítko OK.

 • Databáze je poškozena

  1. Vytvořte novou databázi.

   Jak?

   1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Správa datových souborů.

   2. Klepněte na kartu Datové soubory.

   3. Klepněte na tlačítko Přidat.

   4. V dialogovém okně Nový datový soubor aplikace Outlook klepněte ve skupinovém rámečku Typy úložišť na položku Databáze aplikace Business Contact Manager.

   5. Klepněte na tlačítko OK.

   6. Průvodci spuštěním klepněte na možnost Vytvořit novou databázi.

   7. Do pole Název počítače zadejte název počítače, na kterém bude nová databáze umístěna, a klepněte na tlačítko Připojit.

   8. Do pole Název databáze zadejte název nové databáze a klepněte na tlačítko Další.

  2. Odstraňte dosavadní databázi a obnovte původní databázi ze záložních souborů

   Jak?

   1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Správa datových souborů.

   2. Klepněte na kartu Datové soubory.

   3. Vyberte databázi, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit.

   4. V nabídce Business Contact Manager přejděte na příkaz Databázové nástroje a klepněte na příkaz Správa databáze.

   5. V dialogovém okně Spravovat databázi klepněte na kartě Zálohovat nebo obnovit na tlačítko Obnovit databázi.

   6. V dialogovém okně Obnovení databáze zadejte do pole Vyberte datový soubor pro obnovení z umístění umístění a název záložního souboru nebo klepněte na tlačítko Procházet a umístění vyhledejte. Máte-li záložní soubory na výměnném disku, vložte příslušný disk.

    Poznámka : Jsou-li záložní soubory na více než jedné disketě nebo disku CD, vložte nejprve poslední disketu nebo disk CD, protože obsahuje instrukce o tom, které soubory se mají obnovit.

   7. Jsou-li soubory chráněny heslem, zadejte heslo do pole Heslo a klepněte na tlačítko OK.

 • Sdílená databáze je buď obnovována, importuje nová data nebo je nedostupná

  Počkejte dvě až pět minut a zopakujte akci. Pokud se opět zobrazí stejná zpráva, zkuste datový soubor ručně obnovit ze záložní verze.

  Jak?

  1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Obchodní databáze a potom klepněte na tlačítko Obnovit.

  2. Do pole Vyberte datový soubor pro obnovení z umístění zadejte umístění a název záložního souboru nebo klepněte na tlačítko Procházet a umístění vyhledejte. Máte-li záložní soubory na výměnném disku, vložte příslušný disk.

   Poznámka : Jsou-li záložní soubory na více než jedné disketě nebo disku CD, vložte nejprve poslední disketu nebo disk CD, protože obsahuje instrukce o tom, které soubory se mají obnovit.

  3. Jsou-li soubory chráněny heslem, zadejte heslo do pole Heslo a klepněte na tlačítko OK.

  4. Postupujte podle pokynů v Průvodci obnovením databáze.

   Nápovědu ke stránce v průvodci zobrazíte klepnutím na tlačítko Nápověda na příslušné stránce.

 • Databáze není platnou databází aplikace Business Contact Manager

  Je třeba vytvořit novou databázi a přidružit ji k existujícímu profilu.

  1. Používáte-li v aplikaci Outlook více než jeden profil, vyberte příslušný profil při spouštění aplikace Outlook. Další informace o profilech najdete v tématu Přehled e-mailových profilů aplikace Outlook.

  2. V aplikaci Business Contact Manager klepněte ve skupinovém rámečku Vytvořte nebo vyberte databázi aplikace Business Contact Manager na možnost Vytvořit novou databázi.

  3. Zadejte název nové databáze aplikace Business Contact Manager do pole Název databáze a klepněte na tlačítko Další.

   Pomoc při zadávání informací na libovolné stránce průvodce získáte klepnutím na tlačítko Nápověda na příslušné stránce.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×