Data pro export

Buňky a pole aplikace Visio

Vyberte buňky, které chcete exportovat, a poté klepněte na tlačítko Přidat. Chcete-li exportovat data ze všech buněk, klepněte na tlačítko Přidat vše.

Data obrazce jsou uložena v dialogovém okně Data obrazce, do kterého můžete zadat data relevantní pro daný obrazec. K řadě obrazců aplikace Microsoft Office jsou již přiřazena pole s daty obrazce. Obrazce ve vzornících vývojových diagramů například obsahují datová pole Náklady, Trvání a Prostředky. Ačkoli jsou data obrazce uložena v buňkách tabulky ShapeSheet, obvykle data zadáváte výběrem obrazců a klepnutím na příkaz Data obrazce v nabídce Data nebo na příkaz Okno dat obrazce v nabídce Zobrazení.

Zobrazit všechny buňky

Zaškrtněte toto políčko, jestliže chcete zobrazit všechny buňky, ze kterých exportujete. Zrušte zaškrtnutí, pokud chcete zobrazit pouze data obrazce. Názvy dat obrazce začínají řetězcem Prop.

Buňky a pole určené k exportu

Obsahuje seznam buněk, které průvodce vyexportuje. Chcete-li buňku odebrat, vyberte ji a poté klepněte na tlačítko Odebrat. Jestliže chcete odebrat všechny buňky, klepněte na tlačítko Odebrat vše.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×