Další informace o skupiny Office 365

Důležité : Tento článek je určený strojový překlad najdete v tématu zřeknutí se záruk. O potřebu najdete anglické verzi tohoto článku tady .

Po vytvoření nebo účast ve skupině Office 365, často chcete zasazení do celkového rámce. Toto téma vám pomůže maximálnímu využití Office 365 skupiny a zvyšte produktivitu ještě víc.

Úvod ke skupinám

Co je skupiny Office 365?

Lidé, jsou sociální. Některé Řekněme, že je naše nejčastěji definování charakteristikami. Práce jsme přehrávat ve skupinách, ať můžeme mluvit, poslechnout, spolupracovat a něco dělat. Jsme rychle pohromadě všechno zvládnout nebo uspořádání do tým nebo přiřazení. Libovolný jiný důvod, účastníci pozná skupiny a zabezpečení každý jiné konverzace pravidelně a často vytvářet sestavy a soubory. Můžete použít skupinu Office 365 nastavte u této všechny mnohem produktivnější dojít.

Spolupráce s kolegy může být náročná. Když týmy pracují společně na projektu, bývá potřeba sledovat spoustu věcí: E-maily a schůzky v Outlooku, konverzace a hovory na Skypu pro firmy a dokumenty ukládané a sdílené na Sharepointu a OneDrivu pro firmy. Funkce Skupiny Office 365 podporuje týmovou spolupráci tím, že vytváří jediné centrum (spravované ve službě Azure Active Directory) a jedinou sadu oprávnění pro všechny tyto aplikace Office 365, takže týmy můžou spolupracovat snadněji a s vyšší produktivitou. Skupiny Office 365 taky umožňují spolupráci v OneNotu, Power BI a Dynamics CRM. Když se uživatel připojí ke skupině, okamžitě získá přístup ke všem souborům týmu a projektu. Podívejte se na následující video, které ukazuje, jak skupiny Office 365 využívá jeden tým, a přečtěte si toto téma s dalšími informacemi o skupinách v Office 365.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
Spolupráce s využitím funkce Skupiny Office 365

Pracujeme na dalších inovacích skupin Office 365. Brzy budou fungovat v Plánovači Office, Delvu a Yammeru.

Přehled skupin

Veřejné a soukromé skupiny Office 365

Skupina Office 365 může být veřejné nebo soukromé. Veřejné skupině je otevřený všem. Pokud chcete zjistit, co skupině vedou, jsou snadno zobrazit veškerý obsah a konverzace. Ale pokud skupině vás zajímá, můžete se k ní připojit a stát se jejím členem. Ve většině případů je veřejné skupině upřednostňované alternativní. Na druhé straně Soukromá skupina je výhradním a pouze otevřené na její členy. Obsah a konverzace jsou zabezpečené a ne zpřístupnit všem. Až se obáváte zabezpečení a ochrana osobních údajů, třeba obchodní tajemství nebo důvěrné informace, zvolte soukromé skupině. I když kdokoli můžete zobrazit název soukromé skupině, informace není přístupný z vyhledávání, odkazy, nebo jinými způsoby. Připojení k soukromé skupině vyžaduje schválení správce skupiny. Se nedají měnit měnit veřejné skupině soukromé a ani soukromé skupině do veřejné skupiny.

Poznámka : Přestože nelze použít v soukromé skupině, který není členem, kdokoli posílat e-maily k soukromé skupině a i dostávat odpovědi od dané soukromé skupině.

Veřejné versus soukromé skupiny

Skupina vlastníky a členy skupiny

Zdůraznění o skupiny členů a vlastníků několik věcí.

  • Když vlastník skupiny opustí týmu nebo organizace, všechny e-mailové konverzace, soubory a události v kalendáři se ukládají, tak, aby ostatní členové skupiny můžou získat přístup k datům. Jako správce vaší organizace můžete přidat nové vlastník skupiny nebo zvyšení úrovně jiný vlastník skupiny v Centru pro správu Office 365 nebo pomocí Powershellu. Podívejte se na Správa členství ve skupinách v Centru pro správu Office 365 a Použití Powershellu ke správě skupin Office 365. Zvažte taky s více vlastníků skupiny v případě je třeba některé úlohy správy a vlastník skupiny není k dispozici.

  • Více než 10 vlastníci nemůže být členem skupiny.

  • Uživatel nemůže vytvořit víc než 250 skupiny.

  • Skupin s víc než 1 000 členy jsou podporovány, ale skupinu Uživatelé mohou být přístup k konverzace skupiny a kalendáře skupiny může trvat velmi dlouho.

Hledání skupin a připojení ke skupinám Office 365

Než se připojíte ke skupině Office 365, musíte ho najít. Skupiny jsou naštěstí otevřené a zjistitelný ve výchozím nastavení. Pokud chcete při vytváření silných sociálních sítí, chvíli k vyhledání existujících skupin a jejich členů ve vaší organizaci. Pokud znáte členů skupiny, své zájmy často shodovat s vašimi změnami. Hledání skupin nejdřív také zabráněno duplikace plánování řízené úsilí. Pokud při načítání již existuje proč vytvořit skupinu? Až najdete skupinu, která vás zajímá, prozkoumejte jeho členství konverzace a soubory. Potom rozhodnutí o připojení ke skupině a budou účastník aktivní. Podívejte se na hledání, připojit a opuštění skupiny.

Zjištění skupiny a připojení k ní

Konverzace a e-mail

Když chcete dát věci do pohybu a udržet je v chodu, bude důležitou součástí každé skupiny komunikace. Skupina má vlastní poštovní schránku, která umožňuje snadno najít a spravovat e-maily ve skupině. V Outlook Web Appu můžete taky konverzovat se členy skupiny pomocí krátkých zpráv a odpovědí na ně. Celá historie konverzací se ukládá, aby mohli noví členové rychle získat přehled.

Konverzace jsou seřazené podle kalendářních dat od nejstaršího po nejnovější. Můžete rychle reagovat na nové zprávy konverzací, které jsou označené modrou záložkou, nebo dokonce přidávat přílohy.

Čtení konverzace

Někdy můžete chtít odeslat do skupiny e-mailovou zprávu, aby ji měl každý hned k dispozici. Když vytvoříte zprávu, jednoduše zadejte do řádku Komu název skupiny.

Kalendář skupiny

Kalendář skupiny pomáhá jejím členům koordinovat své plány. Každému ve skupině se automaticky zobrazují pozvánky na schůzky a další události. Pokud se účastníte víc skupin, můžete si jednotlivé kalendáře skupin zobrazit přehledně vedle sebe. Události, které v kalendáři skupiny vytvoříte, se automaticky přidají do vašeho osobního kalendáře a synchronizují se s ním. Události vytvořené jinými členy můžete z kalendáře skupiny přidávat do svého osobního kalendáře. Událost se pak automaticky synchronizuje s vaším osobním kalendářem. Nakonec můžete taky překrýt osobní kalendář a kalendář skupiny, abyste viděli, jak se jednotlivé plány propojily.

Kalendář skupiny

Soubory, sdílení a OneDrive pro firmy

Charakteristickým znakem skupinové spolupráce je sdílení obsahu, například souborů a složek. Sdílený obsah se může nacházet někde jinde v Office 365, ale OneDrive pro firmy usnadňuje zobrazení a úpravy souborů bez ohledu na jejich skutečné umístění. Sdílení obsahu taky pomáhá odhalit užitečné informace, které jsou skryté v poštovních schránkách a osobních složkách. Stránka skupiny OneDrivu pro firmy je určená hlavně pro soubory skupiny, ale dá se odtud dostat i k dalším sdíleným a sledovaným dokumentům, které jsou během dne potřeba.

Zobrazení Naše soubory na OneDrivu pro firmy

Poznámka : Pokud se vám při pokusu o přidání složky zobrazí chybová zpráva Operace není platná z důvodu aktuálního stavu objektu, kontaktujte správce webu. Dřív než můžete přidávat složky ke svým souborům skupiny, musí správce nakonfigurovat SharePoint tak, aby uživatelům zabránil ve spouštění vlastních skriptů na osobních webech. Další informace najdete v tématu Zapnutí nebo vypnutí funkcí skriptování.

Přihlášení k odběru skupiny

Tím, že se přihlásíte k odběru skupiny, žádáte, aby se konverzace a události skupiny posílaly do vaší složky doručené pošty v Outlooku. Pokud místo Outlook Web Appu dáváte přednost používání Outlooku, je vhodné tuto funkci povolit, protože máte jistotu, že všichni členové skupiny včas dostanou skupinové e-mailové zprávy i události kalendáře a nic z činnosti skupiny jim neunikne. Můžete taky v Outlooku na konverzace reagovat a vaše komentáře se okamžitě zveřejní v konverzaci skupiny. Přihlášení k odběru skupiny je užitečné i v případě, že aktivně působíte v různých skupinách a souvisejících projektech a chcete, aby se vám všechny konverzace a události kalendáře zobrazovaly ve složce doručené pošty v Outlooku.

Přihlášení k odběru není ve výchozím nastavení povolené. Při vytvoření skupiny ale můžete přihlášení k odběru povolit. Po vytvoření skupiny můžete přihlášení k odběru povolit taky při přidávání nového člena. A nakonec, každý člen může podle svých preferencí odběr povolit nebo zakázat.

Jestli budete mít pocit, že vám do složky doručené pošty přichází příliš moc informací ze skupiny, můžete jejich počet omezit odhlášením odběru. Konverzace ve skupině zůstávají, takže se sem můžete čas od času podívat a pročíst si všechny nové příspěvky. Na konci každé e-mailové zprávy skupiny najdete praktický odkaz pro odhlášení odběru.

Globální správa skupin

Jednou z výhod skupiny je, že si uživatelé všechno organizují a spravují sami. Občas ale musí globální správce zobrazit, vytvořit nebo odstranit skupinu a přidat nebo odebrat její správce nebo členy. Může to udělat na řídicím panelu skupiny v Centru pro správu Office 365. Globální správce nemusí být členem skupiny.

Globální správa skupin

Správce skupiny může taky pomocí Windows PowerShellu zakázat vytváření skupin a aktualizovat zásady poštovní schránky nebo odebrat možnost vytvářet skupiny. Zásady OWA se vztahují na jednotlivé uživatele, takže můžete vytváření skupin zakázat jenom některým uživatelům a jiným tuto možnost ponechat.

Skupina naming zásady

Zásady pojmenovávání skupin umožňují kontrolovat, jak se názvy skupin a e-mailové aliasy zobrazují v adresáři organizace a jak se zobrazují uživatelům. Můžete nařídit, aby se k názvu vytvořené distribuční skupiny přidala určitá předpona nebo přípona. Zásady pojmenovávání skupiny taky umožňují blokovat určitá slova, která nechcete použít v názvu skupiny. Omezíte tím používání nevhodných slov v názvech skupin.

Když třeba organizace působí ve více oblastech nebo zemích, můžete vytvořit zásadu pojmenovávání skupiny, která k názvu vytvořené skupiny přidá název oblasti nebo země. V uvedeném případě bude vytvořená skupina Contoso Marketing pro vaši organizaci v Severní Americe vypadat takhle:

  • Název: (Severní Amerika) Contoso Marketing

  • E-mailový alias: northamericacontosomarketing@contoso.com

Pokud společnost vyžaduje, aby byly zásady pojmenovávání skupin zapnuté, musíte k provedení tohoto relativně složitého úkolu použít vzdálený PowerShell systému Exchange. K nastavení zásad pojmenovávání skupin v Office 365 použijte zásadu pojmenovávání distribuční skupiny. Připojte se ke službě Exchange Online a pomocí vzdáleného PowerShellu zapněte zásady pojmenovávání skupin. Postup nastavení zásad pojmenovávání skupin najdete v těchto tématech:

  1. Připojení k Exchange Online pomocí vzdáleného PowerShellu

  2. Vytvoření zásady pojmenovávání distribuční skupiny

Funkce dodržování předpisů a ochrana ve skupinách

Můžete vyhledávat poštovní schránku skupiny Office 365 pomocí účtu Místní vyhledávání eDiscovery na stránce Exchange admin center nebo Hledání dodržování předpisů v části zabezpečení a dodržování předpisů zarovnat na střed. Hledání shody taky můžete vyhledat soubory skupiny.

Uchování obsahu na webu služby SharePoint skupiny Office 365 nebo OneDrive pro firmy webu, vytvořte zásady uchovávání v centru dodržování předpisů a zabezpečení. Pokud chcete přidržet poštovní schránku skupiny Office 365, vytvořte Archiv na stránce Exchange admin center.

Správa přístupových práv k informacím (IRM) podpory pro zprávy skupiny Office 365

Teď můžete taky odesílání zpráv Správa informačních práv (IRM) chráněné do skupin Office 365. Podívejte se na téma Úvod do technologie IRM pro e-mailové zprávy Další informace o tom, jak funguje technologie IRM.

Poznámka : Zřeknutí se záruk strojového překladu: Tento článek přeložená počítačovému systému bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojového překladu pomůže neanglickém řeči uživatelé moct užít dobrý pocit obsahu o produktech společnosti Microsoft, služby a technologií pro server. Protože je v článku strojový překlad, může obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi ani gramatiky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×