Další informace o obrázcích SmartArt

Důležité : Tento článek je určený strojový překlad najdete v tématu zřeknutí se záruk. O potřebu najdete anglické verzi tohoto článku tady .

V tomto článku

Přehled obrázků SmartArt

Co je potřeba zvážit při výběru rozložení

Informace o podokně textu

Styl, barva a efekty obrázků SmartArt

Animace pro obrázky SmartArt

Jak vytvořit obrázky SmartArt

Přehled obrázků SmartArt

Obrázek SmartArt představuje vizuální reprezentaci vašich informací a myšlenek. Obrázky SmartArt lze vytvořit výběrem z mnoha různých rozložení a snadno, rychle a efektivně tak předat své sdělení.

Většina lidí vytváří data obsahující pouze text, přestože ilustrace a obrázky pomáhají obecenstvu pochopit a vybavit si informace lépe než text. Vytvoření profesionálních ilustrací může být náročné, obzvláště pokud nejste profesionální návrhář, nebo si nemůžete dovolit profesionála najmout. Pokud používáte starší verze sady Microsoft Office, můžete strávit hodně času vytvářením tvarů stejné velikosti, jejich zarovnáváním a ručním formátováním těchto tvarů, aby zapadaly do celkového stylu dokumentu a aby váš text vypadal správně. Pomocí obrázků SmartArt a ostatních nových funkcí, jako jsou motivy, můžete vytvořit profesionální ilustrace pouze několika klepnutími myši.

Obrázek SmartArt můžete vytvořit v aplikacích Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 nebo v e-mailové zprávě aplikace Microsoft Office Outlook 2007. Ačkoliv obrázky SmartArt nelze vytvářet v ostatních programech sady Microsoft Office 2007, lze je do těchto programů vkládat.

Protože prezentace v aplikaci Office PowerPoint 2007 obvykle obsahují snímky se seznamy s odrážkami, můžete rychle převést text snímku na obrázek SmartArt. Aplikace navíc umožňuje přidat animaci k obrázku SmartArt v prezentacích aplikace Office PowerPoint 2007.

Při vytváření obrázku SmartArt jste vyzváni k výběru typu, jako je Proces, Hierarchie, Cyklus nebo Relace. Typ je něco jako kategorie obrázku SmartArt a každý z typů obsahuje několik různých rozložení.

Více informací o vytváření obrázku SmartArt.

Začátek stránky

Co je potřeba zvážit při výběru rozložení

Při výběru rozložení obrázku SmartArt si položte otázku, co vlastně chcete vyjádřit a zda by tyto informace měly být prezentovány určitým způsobem. Protože lze rychle a snadno přepínat mezi rozloženími, vyzkoušejte několik různých rozložení (napříč typy) a určete, které z nich nejlépe vyhovuje základní myšlence prezentace. Zezačátku doporučujeme vyzkoušet si různé typy a rozložení v níže uvedené tabulce.

Při změně rozložení se většina textu a dalšího obsahu spolu s barvami, styly, efekty a formátováním textu automaticky přenese do nového rozložení.

Poznámka : Tabulka slouží pouze pro základní orientaci v začátcích a není vyčerpávajícím seznamem.

Postupujte takto:

Doporučený typ

Zobrazení nesousledných informací

Seznam

Zobrazení kroků v procesu nebo na časové ose.

Proces

Zobrazení nepřetržitého procesu

Cyklus

Vytvoření organizačního diagramu.

Hierarchie

Zobrazení rozhodovacího stromu.

Hierarchie

Ilustrace propojení.

Relace

Zobrazení součástí ve vztahu k celku.

Matice

Zobrazení poměrných vztahů s největší součástí nahoře nebo dole.

Jehlan,

Zvažte také množství použitého textu, protože množství textu a počet potřebných tvarů často určují, které rozložení bude vypadat nejlépe. Jsou podstatnější podrobnosti nebo shrnutí? Obecně platí, že obrázky SmartArt jsou nejefektivnější při použití omezeného množství tvarů a textu, který obsahuje klíčové body. Větší množství textu má za následek oslabení vizuální přitažlivosti vašich obrázků SmartArt a snížení jejich schopnosti předávat myšlenky. Některá rozložení, například Lichoběžníkový seznam typu Seznam, však dobře fungují i s velkým množstvím textu.

Některá rozložení obrázků SmartArt obsahují omezený počet tvarů. Například rozložení Vyvažovací šipky v typu Relace má za účel zobrazovat dvě protichůdné myšlenky nebo koncepty. Pouze dva tvary mohou obsahovat text a rozložení nemůže zobrazovat více myšlenek nebo konceptů. Zvolíte-li rozložení s omezeným počtem tvarů, zobrazí se v podokně textu červené X vedle obsahu, který nebude v obrázku SmartArt zobrazen.

Rozložení Vyvažovací šipky

Pokud potřebujete vyjádřit více než dvě myšlenky, přepněte do jiného rozložení, které obsahuje více než dva tvary pro text, jako například rozložení Základní jehlan v typu Jehlan. Nezapomeňte, že změna rozložení nebo typů může změnit smysl vašich informací. Například rozložení se šipkami ukazujícími vpravo, například Základní proces typu Proces má jiný význam než například obrázek SmartArt se šipkami obíhajícími v cyklu, jako je například Nepřetržitý koloběh typu Cyklus. Šipky mají tendenci označovat tok nebo postup v určitém směru, zatímco podobné rozložení se spojovacími čarami místo šipek označuje propojení, ale ne nutně tok.

Nemůžete-li nalézt požadované rozložení, můžete přidávat a odstraňovat tvary v obrázku SmartArt a tímto způsobem upravovat strukturu rozložení. Například rozložení Základní proces typu Proces se zobrazuje se třemi tvary, ale může se stát, že k popisu vašeho procesu jsou potřeba jen dva tvary, nebo například pět. Přidávánímnebo odebíráním tvarů a úpravami textu se uspořádání tvarů a množství textu uvnitř tvarů automaticky aktualizuje – tímto je zachováno původní rozložení a původní okraje rozložení obrázku SmartArt.

Vyberete-li rozložení, zobrazí se zástupný text (například [Text]). Zástupný text je při tisku vynechán a během prezentace aplikace Office PowerPoint 2007 se nezobrazuje. Zástupný text lze nahradit vlastním obsahem. Povšimněte si, že pokud tvary obsahující zástupný text neodstraníte, vždy se zobrazí a vytisknou.

Tip : Pokud máte dojem, že váš obrázek SmartArt vypadá nezajímavě, použijte jiné rozložení obsahující více dílčích obrazců, nebo použijte jiný styl SmartArt nebo odlišnou barevnou kombinaci.

Začátek stránky

Informace o podokně textu

Podokno textu slouží k vložení a úpravě textu, který se zobrazuje v obrázku SmartArt. Podokno textu se zobrazuje vlevo od obrázku SmartArt. Přidáním a úpravou obsahu v podokně textu se obrázek SmartArt automaticky aktualizuje — tvary jsou odstraňovány a přidávány dle potřeb uživatele.

Při vytváření obrázku SmartArt obsahuje obrázek a příslušné podokno textu zástupný text, který je možné nahradit vlastním obsahem. V horní části podokna textu lze upravit text, který se zobrazí v obrázku SmartArt. Ve spodní části podokna textu můžete zobrazit další informace o obrázku SmartArt.

Obrázek podokna textu zobrazujícího text úrovně 2 úrovně 1 a

V obrázcích SmartArt obsahujících pevný počet tvarů se text v podokně textu zobrazuje pouze částečně. Text, obrázky nebo jiný obsah, který není zobrazen, je v podokně textu označen červeným písmenem X. Nezobrazený obsah je nicméně stále dostupný přepnutím do jiného rozložení. Pokud však toto rozložení uložíte a zavřete, nebudou kvůli ochraně soukromí nezobrazené informace uloženy.

Podokno textu s červenými písmeny X

Podokno textu se chová jako osnova nebo seznam s odrážkami, který mapuje informace přímo do obrázku SmartArt. Každý obrázek SmartArt vytváří své vlastní mapování mezi odrážkami v podokně textu a sadou tvarů obrázku SmartArt.

Chcete-li vytvořit nový řádek textu s odrážkou v podokně s textem, stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li odsadit řádek v podokně s textem, vyberte řádek a poté v části Nástroje SmartArt na kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek klepněte na tlačítko Rozložení. Chcete-li odsadit řádek v opačném směru, klepněte na tlačítko Zvýšit úroveň. Řádek lze rovněž odsadit stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT+TAB pro odsazení v opačném směru. Při jakékoli úpravě tohoto druhu dochází k aktualizaci mapování mezi odrážkami podokna textu a tvary v rozložení obrázku SmartArt. Libovolný text nelze odsadit o více než jednu úroveň vzhledem k textu v řádku nad ním. Tvar nejvyšší úrovně nelze odsadit vůbec.

Pokud kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh nevidíte, přesvědčte se, že máte vybraný obrázek SmartArt.

Poznámka : Podle zvoleného rozložení bude každá odrážka v podokně textu mapována v obrázku SmartArt buď jako nový tvar, nebo jako odrážka uvnitř tvaru. V níže uvedených dvou příkladech obrázků SmartArt jsou ukázány dva různé způsoby mapování stejného textu ve dvou různých obrázcích SmartArt. V prvním příkladu jsou pododrážky mapovány jako samostatné tvary. V druhém příkladě jsou pododrážky v daném tvaru mapovány jako odrážky.

Obrázek SmartArt Hierarchie – seznam s odrážkami v podokně textu, avšak ne v obrazcích

Obrázek SmartArt Základní proces s odrážkami v podokně textu uvnitř obrazce

Pokud používáte organizační diagram s tvarem Pomocník, označuje odrážka s připojeným řádkem tvar pomocníka.

Odrážky pro obrazce manažera, podřízeného a pomocníka v podokně textu

Tip : Pokud si nepřejete zobrazovat veškerý váš text v oddělených tvarech, přepněte na jiné rozložení, které zobrazuje veškerý text ve formě odrážek.

Ačkoliv lze text v podokně textu formátovat obvyklým způsobem (například typ a velikost písma, tučné a podtržené písmo a kurzíva), provedené formátování se v podokně textu nezobrazuje. Všechny provedené změny formátu se však projeví v obrázku SmartArt

Jestliže se velikost písma v jednom z tvarů zmenší v důsledku přidání dalšího textu, zmenší se také veškerý text ve zbývajících tvarech SmartArt, aby se zachoval konzistentní a profesionální vzhled. Po zvolení rozložení můžete ukazatel myši přesouvat nad jednotlivými rozloženími, která jsou zobrazena na pásu karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office, a ověřit si, jak by váš obsah s těmito rozloženími vypadal.

Začátek stránky

Styl, barva a efekty obrázků SmartArt

V části Nástroje obrázku SmartArt nacházejí dvě galerie lze rychle měnit vzhled obrázku SmartArt na kartě Návrh v části –Styly obrázků SmartArt a Změnit barvy. Když umístíte ukazatel myši na miniaturu některým z těchto galerií, uvidíte, barvu nebo styl obrázku SmartArt variant vliv bude mít obrázku SmartArt bez skutečně použití.

Snadným a rychlým způsobem, jak do obrázku SmartArt přidat profesionálně navrženou kombinaci efektů, je použití stylu SmartArt. Styly SmartArt obsahují výplně tvarů, okraje, stínování, styly čar, přechody a trojrozměrné (3-D) perspektivy a jsou použity na celý obrázek SmartArt. Na jeden nebo více tvarů v obrázku SmartArt lze také aplikovat individuální styl tvaru.

Druhá galerie, Změnit barvy, poskytuje řadu různých barevných možností, z nichž každá různým způsobem aplikuje jednu nebo více Barvy motivu na tvary v obrázku SmartArt.

Styly obrázku SmartArt a barevné kombinace slouží ke zvýraznění vašeho obsahu.

Použijete-li například trojrozměrný styl obrázku SmartArt s prostorovým efektem, můžete všechny znázornit na stejné úrovni.

Rozložení Organizační diagram s bílým obrysem

Trojrozměrný styl obrázku SmartArt s prostorovým efektem lze také použít ke znázornění časové osy jdoucí do budoucnosti.

Základní časová osa s pohledem z ptačí perspektivy

Tip : Trojrozměrné styly obrázků SmartArt, obzvláště formát Formát odpovídající trojrozměrné scéně, mohou často působit rušivě a oslabovat schopnost sdělení myšlenek, je třeba je proto používat opatrně. Trojrozměrné styly obrázků SmartArt se obvykle dobře hodí na první stranu dokumentu nebo na první snímek prezentace. Jednodušší prostorové efekty, například zkosené hrany, nepůsobí rušivě, ale i tak je potřeba používat je s mírou.

Zvýraznit různé kroky v obrázku SmartArt typu Proces lze pomocí libovolné kombinace v nabídce Barevný.

Rozložení Základní proces s Rozsahem barev - barvy zvýraznění 5 a 6

V obrázku SmartArt typu Cyklus lze zvýraznit cyklický pohyb pomocí libovolné z možností Rozsah přechodu - barvy zvýraznění n. Tyto barvy obíhají podél přechodu k prostřednímu tvaru a poté zpět k prvnímu tvaru.

Rozložení Nepřetržitý koloběh s Rozsahem přechodu - zvýrazněním 3

Při výběru barev je také třeba zvážit, zda budete chtít, aby si posluchači obrázek SmartArt vytiskli, nebo jej zobrazili online. Například Primární barvy motivu jsou určeny pro černobílý tisk.

Tip : Barevné kombinace s Průhledný v názvu působí nejlépe, pokud na pozadí použijete snímek s obrázkem nebo pomocí jiného efektu vytříbíte návrh vašeho dokumentu.

Vložíte-li obrázek SmartArt do dokumentu, přizpůsobí se obsahu dokumentu. Změníte-li Motiv dokumentu, vzhled obrázku SmartArt se automaticky aktualizuje.

V případě, že pomocí zabudovaných galerií nedosáhnete požadovaného vzhledu, lze téměř všechny části obrázku SmartArt přizpůsobit. Pokud galerie stylů obrázků SmartArt neobsahuje požadovanou kombinaci výplní, čar a efektů, můžete použít individuální styl tvaru, nebo si tvar plně přizpůsobit. Jestliže velikost a umístění tvaru neodpovídají vašim požadavkům, přesuňte tvar nebo změňte jeho velikost. Většinu možností úprav lze nalézt ve skupině Nástroje SmartArtna kartě Formát.

I po přizpůsobení obrázku SmartArt lze změnit rozložení a většina provedených úprav bude zachována. Můžete také odstranit všechny změny formátu a začít znovu klepnutím na tlačítko Obnovit obrázek na kartě Návrh.

Tlačítko Obnovit obrázek

Vzhled obrázku SmartArt lze změnit změnou výplně jeho tvaru nebo textu; přidáním efektů jako jsou stíny, odrazy, záře nebo měkké okraje nebo přidáním trojrozměrných efektů, například zkosených hran nebo otočení.

Začátek stránky

Animace pro obrázky SmartArt

Poznámka : Animace je k dispozici pouze pro obrázky SmartArt vytvořené pomocí aplikace Office PowerPoint 2007.

Chcete-li informace zvýraznit nebo zobrazit rozfázovaně, můžete k obrázku SmartArt nebo k jednotlivému tvaru v rámci obrázku přidat animaci. Můžete například nastavit, aby tvar rychle „přiletěl“ ze strany obrazovky nebo aby se postupně vyjasňoval.

Dostupnost animací je závislá na zvoleném rozložení obrázku SmartArt, ale vždy lze animovat buď všechny tvary najednou, nebo jen jeden tvar.

Více informací o přidání animace do obrázku SmartArt v prezentaci aplikace Office PowerPoint 2007 naleznete v článku Animace obrázku SmartArt.

Začátek stránky

Jak vytvořit obrázky SmartArt

Další informace o vytváření obrázků SmartArt naleznete v následujících článcích.

Začátek stránky

Poznámka : Zřeknutí se záruk strojového překladu: Tento článek přeložená počítačovému systému bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojového překladu pomůže neanglickém řeči uživatelé moct užít dobrý pocit obsahu o produktech společnosti Microsoft, služby a technologií pro server. Protože je v článku strojový překlad, může obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi ani gramatiky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×