Další informace o obrázcích SmartArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Základní informace o obrázcích SmartArt

Co je potřeba zvážit při výběru rozložení

Informace o podokně textu

Styl, barva a efekty obrázků SmartArt

Animace pro obrázky SmartArt

Postup vytvoření obrázku SmartArt

Přehled obrázků SmartArt

Obrázek SmartArt představuje vizuální reprezentaci vašich informací a myšlenek. Obrázky SmartArt lze vytvořit výběrem z mnoha různých rozložení a snadno, rychle a efektivně tak předat své sdělení.

Většina lidí vytvořit obsah, který obsahuje pouze text, i když ilustrace a obrázky pomáhají cílových skupin pochopit a odvolání informace lépe než textu. Vytváření ilustrací může být náročné, zejména pokud nejste profesionální návrháři nebo si nemůžete dovolit angažovat profesionální návrhář. Pokud používáte verze Microsoft Office po dni Office 2007, strávený spoustu času s vytvářením tvarů stejnou velikost zarovnáním správně, váš text vypadal podle vašich představ a ručním formátováním obrazců podle celkový styl dokumentu místo zaměřené na obsah. Pomocí obrázků SmartArt a další funkce, jako jsou motivy můžete vytvořit ilustrací jenom pár kliknutí myší.

Obrázek SmartArt můžete vytvořit v aplikacích Excel, PowerPoint, Word nebo v e-mailové zprávě aplikace Outlook. Ačkoliv obrázky SmartArt nelze vytvářet v ostatních programech systému Office, lze je do těchto programů vkládat jako obrázky.

Protože prezentace aplikace PowerPoint obvykle obsahují snímky se seznamy s odrážkami, když pracujete v aplikaci PowerPoint, můžete Převod textu snímku na obrázek SmartArt. Můžete taky rychle Převod obrázků na snímku aplikace PowerPoint do obrázků SmartArt, pomocí jedné ze rozložení obrázku SmartArt nový, na střed fotku. Kromě toho můžete Přidat animace u obrázku SmartArt v Powerpointových prezentacích.

Při vytváření obrázku SmartArt jste vyzváni k výběru typu, jako je Proces, Hierarchie nebo Relace. Typ je něco jako kategorie obrázku SmartArt a každý z typů obsahuje několik různých rozložení.

Další informace o vytváření obrázků SmartArt.

Začátek stránky

Co je potřeba zvážit při výběru rozložení

Při výběru rozložení obrázku SmartArt položte otázku, co chcete sdělit a jestli chcete informace umístit určitým způsobem. Protože je můžete rychle a snadno přepnout rozložení, vyzkoušejte několik různých rozložení (napříč typy) dokud najít ten, který nejlépe ukazuje zprávu. Experimentovat s různými typy a rozložení s použitím tabulky pod výchozí bod.

Při změně rozložení se většina textu a dalšího obsahu spolu s barvami, styly, efekty a formátováním textu automaticky přenese do nového rozložení.

Poznámka : Tabulka slouží pouze pro základní orientaci v začátcích a není vyčerpávajícím seznamem.

Požadovaná akce

Doporučený typ

Zobrazení nesousledných informací

Seznam

Zobrazení kroků v procesu nebo na časové ose

Proces

Zobrazení nepřetržitého procesu

Cyklus

Vytvoření organizačního diagramu

Hierarchie

Zobrazení rozhodovacího stromu

Hierarchie

Ilustrace propojení

Relace

Zobrazení součástí ve vztahu k celku

Matice

Vyjádření nebo zvýraznění obsahu pomocí obrázků

Obrázek

Zobrazení poměrných vztahů s největší součástí nahoře nebo dole

Jehlan

Zvažte také množství použitého textu, protože množství textu a počet potřebných obrazců často určují, které rozložení bude vypadat nejlépe. Jsou podstatnější podrobnosti nebo shrnutí? Obecně platí, že obrázky SmartArt jsou nejefektivnější při použití omezeného množství obrazců a textu, který obsahuje klíčové body. Větší množství textu má za následek oslabení vizuální přitažlivosti vašich obrázků SmartArt a snížení jejich schopnosti předávat myšlenky. Některá rozložení, například Lichoběžníkový seznam typu Seznam, však dobře fungují i s velkým množstvím textu.

Některá rozložení pro obrázky SmartArt obsahují omezený počet obrazce. Například rozložení Vyvažovací šipky typu relace slouží k zobrazení dvě protichůdné nápadů nebo koncepty. Pouze dva obrazce mohou obsahovat text a rozložení nelze změnit zobrazíte další nápady / koncepty. Pokud se rozhodnete rozložení s omezený počet obrazce, zobrazí se v podokně textu vedle obsah, který se v obrázku SmartArt nezobrazí červeným symbolem X.

Rozložení Vyvažovací šipky

Pokud potřebujete vyjádřit více než dvě myšlenky, přepněte do jiného rozložení, které obsahuje více než dva obrazce pro text, jako například rozložení Základní jehlan v typu Jehlan. Nezapomeňte, že změna rozložení nebo typů může změnit smysl vašich informací. Například rozložení se šipkami ukazujícími vpravo, jako je Základní proces typu Proces, má jiný význam než obrázek SmartArt se šipkami obíhajícími v cyklu, jako je například Nepřetržitý koloběh typu Cyklus. Šipky mají tendenci naznačovat tok nebo postup v určitém směru, zatímco podobné rozložení se spojovacími čarami místo šipek označuje propojení, ale ne nutně tok.

Nemůžete-li nalézt požadované rozložení, můžete přidávat a odstraňovat obrazce v obrázku SmartArt a tímto způsobem upravovat strukturu rozložení. Například rozložení Základní proces typu Proces se zobrazuje se třemi obrazci, ale může se stát, že k popisu vašeho procesu jsou potřeba jen dva obrazce, nebo například pět. Přidáváním nebo odebíráním obrazců a úpravami textu se uspořádání obrazců a množství textu uvnitř obrazců automaticky aktualizuje – tímto je zachován původní návrh a původní okraje rozložení obrázku SmartArt.

Vyberete-li rozložení, zobrazí se zástupný text (například [Text]). Zástupný text je při tisku vynechán a během prezentace aplikace PowerPoint se nezobrazuje. Zástupný text lze nahradit vlastním obsahem. Nezapomeňte, že pokud obrazce obsahující zástupný text neodstraníte, vždy se zobrazí a vytisknou.

Tip : Pokud máte dojem, že váš obrázek SmartArt vypadá nezajímavě, použijte jiné rozložení obsahující více dílčích obrazců nebo použijte jiný styl SmartArt či odlišnou barevnou kombinaci.

Začátek stránky

Informace o podokně textu

Podokno textu slouží k vložení a úpravě textu, který se zobrazuje v obrázku SmartArt. Podokno textu se zobrazuje vlevo od obrázku SmartArt. Přidáním a úpravou obsahu v podokně textu se obrázek SmartArt automaticky aktualizuje — tvary jsou odstraňovány a přidávány dle potřeb uživatele.

Při vytváření obrázku SmartArt obsahuje obrázek a příslušné podokno textu zástupný text, který je možné nahradit vlastním obsahem. V horní části podokna textu lze upravit text, který se zobrazí v obrázku SmartArt. Ve spodní části podokna textu můžete zobrazit další informace o obrázku SmartArt.

Obrázek podokna textu zobrazujícího text úrovně 2 úrovně 1 a

V obrázcích SmartArt obsahujících pevný počet obrazců se text v podokně textu zobrazuje pouze částečně. Text, obrázky nebo jiný obsah, který není zobrazen, je v podokně textu označen červeným písmenem X. Nezobrazený obsah je nicméně stále dostupný po přepnutí do jiného rozložení. Pokud však toto rozložení uložíte a zavřete, nebudou kvůli ochraně soukromí nezobrazené informace uloženy.

Podokno textu s červenými písmeny X

Podokno textu se chová jako osnova nebo seznam s odrážkami, který mapuje informace přímo do obrázku SmartArt. Každý obrázek SmartArt vytváří své vlastní mapování mezi odrážkami v podokně textu a sadou tvarů obrázku SmartArt.

Chcete-li vytvořit nový řádek textu s odrážkou v podokně s textem, stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li odsadit řádek v podokně s textem, vyberte řádek a poté v části Nástroje SmartArt na kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek klikněte na tlačítko Rozložení. Chcete-li odsadit řádek v opačném směru, klikněte na tlačítko Zvýšit úroveň. Řádek lze rovněž odsadit stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT+TAB pro odsazení v opačném směru. Při jakékoli úpravě tohoto druhu dochází k aktualizaci mapování mezi odrážkami podokna textu a obrazce v rozložení obrázku SmartArt. Libovolný text nelze odsadit o více než jednu úroveň vzhledem k textu v řádku nad ním. Tvar nejvyšší úrovně nelze odsadit vůbec.

Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, dvojitě klikněte na obrázek SmartArt.

Poznámka : Podle zvoleného rozložení bude každá odrážka v podokně textu mapována v obrázku SmartArt buď jako nový obrazec, nebo jako odrážka uvnitř obrazce. V níže uvedených dvou příkladech obrázků SmartArt jsou ukázány dva různé způsoby mapování stejného textu ve dvou různých obrázcích SmartArt. V prvním příkladu jsou pododrážky mapovány jako samostatné obrazce. V druhém příkladě jsou pododrážky v daném obrazci mapovány jako odrážky.

Obrázek SmartArt Hierarchie – seznam s odrážkami v podokně textu, avšak ne v obrazcích

Obrázek SmartArt Základní proces s odrážkami v podokně textu uvnitř obrazce

Pokud používáte organizační diagram s obrazcem Pomocník, označuje odrážka s připojeným řádkem obrazec pomocníka.

Odrážky pro tvary manažera, podřízeného a pomocníka v podokně textu

Tip : Pokud si nepřejete zobrazovat veškerý váš text v oddělených obrazcích, přepněte na jiné rozložení, které zobrazuje veškerý text ve formě odrážek.

I když formátování znaků, jako jsou písma, velikost písma, tučné, kurzíva a podtržené písmo, se dají použít pro text v podokně textu znak formátování není zobrazené v podokně textu. Však všechny změny formátování se projeví v obrázku SmartArt.

Jestliže se velikost písma v jednom z obrazců zmenší v důsledku přidání dalšího textu, zmenší se na stejnou velikost také veškerý text ve zbývajících obrazcích obrázků SmartArt, aby se zachoval konzistentní a profesionální vzhled. Po volbě rozložení můžete ukazatel myši přesouvat nad jednotlivými rozloženími, která jsou zobrazena na pásu karet, a ověřit si pomocí dynamického náhledu, jak by váš obsah s těmito rozloženími vypadal.

Začátek stránky

Styl, barva a efekty obrázků SmartArt

Ve skupině Nástroje SmartArt na kartě Návrh se nacházejí dvě galerie, s jejichž pomocí lze rychle měnit vzhled obrázku SmartArt – Styly obrázků SmartArt a Změnit barvy. Umístíte-li ukazatel myši na miniaturu v libovolné z těchto galerií, můžete vidět vliv daného stylu obrázku SmartArt a barevné kombinace na váš obrázek SmartArt, aniž by bylo nutné jej aplikovat.

Rychlý a snadný způsob, jak přidat profesionálně navržených kombinaci efektů do obrázku SmartArt, je použít styl obrázku SmartArt. Styly obrázků SmartArt patří výplň obrazce, okraje, stíny, styly čar, přechody a trojrozměrné perspektivy (3D) a použijí se celý obrázek SmartArt. Můžete taky použít jednotlivé Styl obrazce do jednoho nebo více obrazců v obrázku SmartArt.

Druhá galerie, Změnit barvy, poskytuje řadu různých barevných možností, z nichž každá různým způsobem aplikuje jednu nebo více Barvy motivu na tvary v obrázku SmartArt.

Styly obrázku SmartArt a barevné kombinace slouží ke zvýraznění vašeho obsahu.

Použijete-li například trojrozměrný styl obrázku SmartArt s prostorovým efektem, můžete všechny znázornit na stejné úrovni.

Rozložení Organizační diagram s bílým obrysem

Trojrozměrný styl obrázku SmartArt s prostorovým efektem lze také použít ke znázornění časové osy jdoucí do budoucnosti.

Základní časová osa s pohledem z ptačí perspektivy

Tip : Trojrozměrné styly obrázků SmartArt, obzvláště formát Formát odpovídající trojrozměrné scéně, mohou často působit rušivě a oslabovat schopnost sdělení myšlenek, je třeba je proto používat opatrně. Trojrozměrné styly obrázků SmartArt se obvykle dobře hodí na první stranu dokumentu nebo na první snímek prezentace. Jednodušší prostorové efekty, například zkosené hrany, nepůsobí rušivě, ale i tak je potřeba používat je s mírou.

Zvýraznit různé kroky v obrázku SmartArt typu Proces lze pomocí libovolné kombinace v nabídce Barevný.

Rozložení Základní proces s Rozsahem barev - barvy zvýraznění 5 a 6

V obrázku SmartArt typu Cyklus lze zvýraznit cyklický pohyb pomocí libovolné z možností Rozsah přechodu - barvy zvýraznění n. Tyto barvy obíhají podél přechodu k prostřednímu obrazci a poté zpět k prvnímu obrazci.

Rozložení Nepřetržitý koloběh s Rozsahem přechodu - zvýrazněním 3

Při výběru barev je také třeba zvážit, zda budete chtít, aby si posluchači obrázek SmartArt vytiskli, nebo jej zobrazili online. Například Primární barvy motivu jsou určeny pro černobílý tisk.

Tip : Barevné kombinace s Průhledný v názvu působí nejlépe, pokud na pozadí použijete snímek s obrázkem nebo pomocí jiného efektu vytříbíte návrh vašeho dokumentu.

Po vložení obrázku SmartArt do dokumentu se budou shodovat zbytek obsah v dokumentu. Pokud jste můžete změnit Motiv dokumentu, vzhled obrázku SmartArt se automaticky aktualizuje.

V případě, že pomocí zabudovaných galerií nedosáhnete požadovaného vzhledu, lze téměř všechny části obrázku SmartArt přizpůsobit. Pokud galerie stylů obrázků SmartArt neobsahuje požadovanou kombinaci výplní, čar a efektů, můžete použít individuální styl obrazce, nebo si obrazec plně přizpůsobit. Jestliže velikost a umístění obrazce neodpovídají vašim požadavkům, přesuňte obrazec nebo změňte jeho velikost. Většinu možností úprav lze nalézt ve skupině Nástroje obrázku SmartArt na kartě Formát.

I po přizpůsobení obrázku SmartArt lze změnit rozložení a většina provedených úprav bude zachována. Můžete také odstranit všechny změny formátu a začít znovu kliknutím na tlačítko Obnovit obrázek na kartě Návrh ve skupině Obnovit.

Obrázek tlačítka Obnovit obrázek

Vzhled obrázku SmartArt lze změnit změnou výplně jeho obrazce nebo textu; přidáním efektů, například stínů, odrazů, záře nebo měkkých okrajů nebo přidáním trojrozměrných efektů, například zkosených hran nebo otočení.

Začátek stránky

Animace pro obrázky SmartArt

Poznámka : Animace je k dispozici pouze pro obrázky SmartArt vytvořené pomocí aplikace PowerPoint.

Chcete-li informace zvýraznit nebo zobrazit rozfázovaně, můžete k obrázku SmartArt nebo k jednotlivému obrazci v rámci obrázku přidat animaci. Můžete například nastavit, aby obrazec rychle „přiletěl“ ze strany obrazovky nebo aby se postupně vyjasňoval.

Dostupnost animací je závislá na zvoleném rozložení obrázku SmartArt, ale vždy lze animovat buď všechny obrazce najednou, nebo jen jeden obrazec.

Další informace o přidání animace obrázku SmartArt v prezentaci najdete v článku Animace obrázku SmartArt.

Začátek stránky

Postup vytvoření obrázku SmartArt

Další informace o vytváření obrázků SmartArt naleznete v následujících článcích.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×