Další informace o obrázcích SmartArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku:

Přehled obrázků SmartArt

Co je potřeba zvážit při výběru rozložení

Informace o podokně textu

Styl, barva a efekty obrázků SmartArt

Animace pro obrázky SmartArt

Další informace najdete v související články

Přehled obrázků SmartArt

Obrázek SmartArt představuje vizuální reprezentaci vašich informací a myšlenek. Obrázky SmartArt je možné vytvořit výběrem z mnoha různých rozložení a snadno, rychle a efektivně tak předat své sdělení. Obrázky SmartArt, zejména v kombinaci s dalšími funkcemi, jako jsou motivy, umožňují vytvořit profesionální ilustrace pár kliknutími myši.

Obrázek SmartArt můžete vytvořit v Excelu, PowerPointu a Wordu nebo v e-mailu v Outlooku. Obrázky SmartArt, který je na kartě Vložení a v závislosti na obrazovku, může vypadat jako některý z následujících akcí:

Tlačítko plné velikosti obrázků SmartArt Tlačítko SmartArt zmenšené Malé tlačítko SmartArt se bez popisku

Jiných aplikacích Office neumožňují vytvoření obrázku SmartArt, ale můžete zkopírovat a vložit obrázky SmartArt jako obrázky do těchto aplikacích.

Vzhled obrázku SmartArt lze změnit změnou výplně jeho obrazce nebo textu; přidáním efektů, například stínů, odrazů, záře nebo měkkých okrajů nebo přidáním trojrozměrných efektů, například zkosených hran nebo otočení.

Mnohem víc můžete informace o práci s obrázky SmartArt načtením Související informace uvedené v dolní části tohoto článku.

Co je potřeba zvážit při výběru rozložení

Při výběru rozložení obrázku SmartArt si položte otázku, co vlastně chcete vyjádřit a zda by tyto informace měly být prezentovány určitým způsobem. Jako součást tohoto procesu jste při vytváření obrázku SmartArt vyzváni k výběru typu, například Proces, Hierarchie nebo Relace. Typ je podobný kategorii obrázků SmartArt a každý typ obsahuje několik různých rozložení.

Protože je můžete rychle a snadno přepnout rozložení, zkuste různými rozloženími (z různých typů) dokud najít ten, který nejlépe ukazuje zprávu.

Možnosti v zvolit obrázek SmartArt

Následující tabulka uvádí příklady několika obvykle používá obrázky SmartArt a doporučené typy obrázků SmartArt vzít v úvahu pro každé použití.

Akce

Typ

Zobrazení nesousledných informací

Seznam

Zobrazení kroků v procesu nebo na časové ose

Proces

Zobrazení nepřetržitého procesu

Cyklus

Vytvoření organizačního diagramu

Hierarchie

Zobrazení rozhodovacího stromu

Hierarchie

Ilustrace propojení

Relace

Zobrazení součástí ve vztahu k celku

Matice

Vyjádření nebo zvýraznění obsahu pomocí obrázků

Obrázek

Zobrazení poměrných vztahů s největší součástí nahoře nebo dole

Jehlan

Zvažte také množství použitého textu, protože množství textu a počet potřebných obrazců často určují, které rozložení bude vypadat nejlépe. Jsou podstatnější podrobnosti nebo shrnutí? Obecně platí, že obrázky SmartArt jsou nejefektivnější při použití omezeného množství obrazců a textu, který obsahuje klíčové body. Větší množství textu má za následek oslabení vizuální přitažlivosti vašich obrázků SmartArt a snížení jejich schopnosti předávat myšlenky. Některá rozložení, například Lichoběžníkový seznam typu Seznam, však dobře fungují i s velkým množstvím textu.

Některá rozložení obrázků SmartArt obsahují omezené množství obrazců. Například rozložení Vyvažovací šipky v typu Relace má za účel zobrazovat dvě protichůdné myšlenky nebo koncepty. Text se může nacházet pouze ve dvou obrazcích a rozložení nelze změnit tak, aby obsahovalo více myšlenek nebo konceptů.

Rozložení Vyvažovací šipky

Pokud potřebujete vyjádřit více než dvě myšlenky, přepněte do jiného rozložení, které obsahuje více než dva obrazce pro text, jako například rozložení Základní jehlan v typu Jehlan. Nezapomeňte, že změna rozložení nebo typů může změnit smysl vašich informací. Například rozložení se šipkami ukazujícími vpravo, jako je Základní proces typu Proces, má jiný význam než obrázek SmartArt se šipkami obíhajícími v cyklu, jako je například Nepřetržitý koloběh typu Cyklus. Šipky mají tendenci naznačovat tok nebo postup v určitém směru, zatímco podobné rozložení se spojovacími čarami místo šipek označuje propojení, ale ne nutně tok.

Nemůžete-li nalézt požadované rozložení, můžete přidávat a odstraňovat obrazce v obrázku SmartArt a tímto způsobem upravovat strukturu rozložení. Například rozložení Základní proces typu Proces se zobrazuje se třemi obrazci, ale může se stát, že k popisu vašeho procesu jsou potřeba jen dva obrazce, nebo například pět. Přidáváním nebo odebíráním obrazců a úpravami textu se uspořádání obrazců a množství textu uvnitř obrazců automaticky aktualizuje – tímto je zachován původní návrh a původní okraje rozložení obrázku SmartArt.

Když vyberete rozložení, zobrazí se zástupný text (například [Text]). Zástupný text lze nahradit vlastním obsahem. Zástupný text je při tisku vynechán a během prezentace aplikace PowerPoint se nezobrazuje, pokud však neodstraníte obrazce obsahující zástupný text, vždy se zobrazí a vytisknou.

Tip : Pokud si myslíte, že obrázek SmartArt vypadá nezajímavě, přepněte na jiné rozložení obsahující více nebo použít jiné variantu, barvu nebo styl obrázku SmartArt. Při změně rozložení Většina textu a další obsah, barvami, styly, efekty a formátování textu jsou automaticky přenese do nového rozložení.

Informace o podokně textu

Podokno textu slouží k zadávání a úpravě textu, který se zobrazuje v obrázku SmartArt. Podokno textu se zobrazuje vlevo od obrázku SmartArt. Při přidání a úpravě obsahu v podokně textu se obrázek SmartArt automaticky aktualizuje – obrazce jsou podle potřeby odstraňovány a přidávány.

Obrázek podokna textu zobrazujícího text úrovně 2 úrovně 1 a

Při vytváření obrázku SmartArt obsahuje obrázek a příslušné podokno textu zástupný text, který je možné nahradit vlastním obsahem. V horní části podokna textu lze upravit text, který se zobrazí v obrázku SmartArt. Ve spodní části podokna textu můžete zobrazit další informace o obrázku SmartArt.

V obrázcích SmartArt obsahujících pevný počet obrazců se text v podokně textu zobrazuje pouze částečně. Text, obrázky nebo jiný obsah, který není zobrazen, je v podokně textu označen červeným písmenem X. Nezobrazený obsah je nicméně stále dostupný po přepnutí do jiného rozložení. Pokud však toto rozložení uložíte a zavřete, nebudou kvůli ochraně soukromí nezobrazené informace uloženy.

Podokno textu s červenými písmeny X

Podokno textu se chová jako osnova nebo seznam s odrážkami, který mapuje informace přímo do obrázku SmartArt. Každý obrázek SmartArt vytváří své vlastní mapování mezi odrážkami v podokně textu a sadou obrazců obrázku SmartArt.

Chcete-li v podokně textu vytvořit nový řádek textu s odrážkou, stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li v podokně textu odsadit řádek, vyberte řádek a poté v části Nástroje obrázku SmartArt na kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek klikněte na tlačítko Snížit úroveň. Chcete-li odsadit řádek v opačném směru, klikněte na tlačítko Zvýšit úroveň. Řádek lze v podokně textu rovněž odsadit stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT+TAB pro odsazení v opačném směru.

Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, dvojitě klikněte na obrázek SmartArt.

Poznámka : Podle zvoleného rozložení bude každá odrážka v podokně textu reprezentována v obrázku SmartArt buď jako nový obrazec, nebo jako odrážka uvnitř obrazce. V níže uvedených dvou příkladech obrázků SmartArt jsou ukázány dva různé způsoby reprezentace stejného textu ve dvou různých obrázcích SmartArt. V prvním příkladu jsou pododrážky reprezentovány jako samostatné obrazce. V druhém příkladě jsou pododrážky v daném obrazci reprezentovány jako odrážky.

Obrázek SmartArt Hierarchie – seznam s odrážkami v podokně textu, avšak ne v obrazcích

Obrázek SmartArt Základní proces s odrážkami v podokně textu uvnitř obrazce

Tip : Pokud si nepřejete zobrazovat veškerý váš text v oddělených obrazcích, přepněte na jiné rozložení, které zobrazuje veškerý text ve formě odrážek.

Pokud používáte organizační diagram s obrazcem Pomocník, označuje odrážka s připojeným řádkem obrazec pomocníka.

Odrážky pro tvary manažera, podřízeného a pomocníka v podokně textu

Pro text v obrázku SmartArt můžete nastavit formátování znaků (například písmo, velikost písma, tučné písmo, kurzíva a podtržené písmo) použitím formátování pro text v podokně textu. Toto formátování znaků se nezobrazí v podokně textu, projeví se však v obrázku SmartArt.

Jestliže se velikost písma v jednom z obrazců zmenší v důsledku přidání dalšího textu, zmenší se na stejnou velikost také veškerý text ve zbývajících obrazcích obrázků SmartArt, aby se zachoval konzistentní a profesionální vzhled. Po volbě rozložení můžete ukazatel myši přesouvat nad jednotlivými rozloženími, která jsou zobrazena na pásu karet, a ověřit si pomocí dynamického náhledu, jak by váš obsah s těmito rozloženími vypadal.

Styl, barva a efekty obrázků SmartArt

Ve skupině Nástroje SmartArt na kartě Návrh se nacházejí dvě galerie, s jejichž pomocí lze rychle měnit vzhled obrázku SmartArt: Styly obrázků SmartArt a Změnit barvy.

Galerie Styly obrázků SmartArt obsahuje výplně obrazců, okraje, stínování, styly čar, přechody a trojrozměrné (3D) perspektivy a jsou použity na celý obrázek SmartArt. Na jeden nebo více obrazců v obrázku SmartArt lze také aplikovat individuální styl obrazce.

Druhá galerie, Změnit barvy, poskytuje řadu různých barevných možností, z nichž každá různým způsobem aplikuje jednu nebo více Barvy motivu na obrazce v obrázku SmartArt.

Umístíte-li ukazatel myši na miniaturu v libovolné z těchto galerií, můžete zobrazit náhled toho, jaký vliv bude mít daný styl obrázku SmartArt či barevná kombinace na váš obrázek SmartArt, a to před jejich skutečným použitím.

Styly obrázku SmartArt a barevné kombinace slouží ke zvýraznění vašeho obsahu.

Použijete-li například trojrozměrný styl obrázku SmartArt s prostorovým efektem, můžete všechny znázornit na stejné úrovni.

Rozložení Organizační diagram s bílým obrysem

Trojrozměrný styl obrázku SmartArt s prostorovým efektem lze také použít ke znázornění časové osy jdoucí do budoucnosti.

Základní časová osa s pohledem z ptačí perspektivy

Tip : Trojrozměrné styly obrázků SmartArt, obzvláště Formát odpovídající trojrozměrné scéně styly, je třeba používat opatrně, protože mohou často působit rušivě a oslabovat schopnost sdělení myšlenek. Trojrozměrné styly obrázků SmartArt se obvykle dobře hodí na první stranu dokumentu nebo na první snímek prezentace. Jednodušší prostorové efekty, například zkosení, nepůsobí rušivě, ale i tak je potřeba používat je s mírou.

Zvýraznit různé kroky v obrázku SmartArt typu Proces lze pomocí libovolné kombinace v nabídce Více barev.

Rozložení Základní proces s Rozsahem barev - barvy zvýraznění 5 a 6

V obrázku SmartArt typu Cyklus lze zvýraznit cyklický pohyb pomocí libovolné z možností Rozsah přechodu - barvy zvýraznění n. Tyto barvy obíhají podél přechodu k prostřednímu obrazci a poté zpět k prvnímu obrazci.

Rozložení Nepřetržitý koloběh s Rozsahem přechodu - zvýrazněním 3

Při výběru barvy, měli byste taky zvážit jestli má váš posluchače, pokud chcete vytisknout obrázku SmartArt nebo prohlížení online.

Tip : Barevné kombinace se slovem Průhledný v názvu působí nejlépe, pokud jako součást pozadí použijete snímek s obrázkem.

Vložíte-li obrázek SmartArt do dokumentu bez určení motivu, přizpůsobí se motiv obrázku zbylému obsahu dokumentu. Změníte-li Motiv dokumentu, vzhled obrázku SmartArt se automaticky aktualizuje.

V případě, že pomocí zabudovaných galerií nedosáhnete požadovaného vzhledu, lze téměř všechny části obrázku SmartArt přizpůsobit. Pokud galerie stylů obrázků SmartArt neobsahuje požadovanou kombinaci výplní, čar a efektů, můžete použít individuální styl obrazce, nebo si obrazec plně přizpůsobit. Jestliže velikost a umístění obrazce neodpovídají vašim požadavkům, přesuňte obrazec nebo změňte jeho velikost. Většinu možností úprav lze nalézt ve skupině Nástroje obrázku SmartArt na kartě Formát.

I po úpravách obrázku SmartArt lze zvolit jiné rozložení a většina provedených úprav bude zachována. Chcete-li odebrat veškeré formátování a začít znovu, klikněte na kartě Návrh ve skupině Obnovit na tlačítko Obnovit obrázek.

Obrázek tlačítka Obnovit obrázek

Další informace o změně barvy obrázku SmartArt v tématu Změna barvy obrazce, obrysu obrazce nebo celého obrázku SmartArt.

Animace pro obrázky SmartArt

V PowerPointu můžete přidat animaci do obrázku SmartArt nebo do jednotlivých obrazců v obrázku SmartArt. Můžete například nastavit, aby obrazec rychle přiletěl ze strany obrazovky nebo aby se postupně rozetmíval.

Dostupnost animací je závislá na zvoleném rozložení obrázku SmartArt, ale vždy lze animovat buď všechny obrazce najednou, nebo jen jeden obrazec.

Další informace o animaci animování obrázků SmartArt v aplikaci PowerPoint.

Viz taky

Volba rozložení obrázku SmartArt v Office 2016 pro Windows

Převod textu snímku na obrázek SmartArt

Převod obrázků na snímku na obrázek SmartArt

Animování obrázků SmartArt v aplikaci PowerPoint

Vytvoření organizačního diagramu pomocí obrázků SmartArt

Změna barvy obrazce, obrysu obrazce nebo celého obrázku SmartArt

Obnovení výchozího rozložení a barvy

Vložení WordArtu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×