Další informace o cloudu hybridní hledání pro SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S cloudu hybridní hledání řešení SharePoint index všechny vaše procházeného obsahu, včetně místní obsahu ve vyhledávacím odkazu v Office 365. Pokud uživatelé odešlou vyhledávacím odkazu v Office 365, dostanou výsledky hledání v místním prostředím a Office 365 obsahu.

Příklad hledání v každém z obou prostředí s a bez cloudu hybridní hledání

Centrum vyhledávání slouží k zobrazení a určí pořadí výsledky z indexu vyhledávání Office 365 v jeden blok výsledků a vypočítá hodnocení při vyhledávání relevance a zpřesnění pro všechny výsledky, bez ohledu na to, jestli mají výsledky čerpat místní nebo Office 365 obsahu.

Příklad výsledků při vyhledávání pomocí hledání hybridní cloudu, jednotné hodnocení

Je metadat pro obsah, který indexováno a tato metadata musí být zašifrovaný kdy se do indexu vyhledávání v Office 365 tak obsah místní zůstane zabezpečené. Pokud jste synchronizovali Active Directory (AD) mezi místní síti (Windows Server služby Active Directory) a Office 365 klienta (Windows Azure Active Directory), změní Office 365 oprávnění k dokumentu, které odkazují na místních uživatelů, aby odkazovaly na odpovídající uživatelé Office 365. Uživatelé vidí jenom výsledky obsahu mají přístup k hledání.

Další informace:

Jaké jsou přínosy?

Které prostředí hledání můžete nabízejí pomocí funkce hledání hybridní cloudu?

Kde je spravován cloudu hybridní hledání?

Jak cloudových hybridních hledání práce?

Jaké jsou přínosy?

 • Uživatelé získat jednotné výsledky, relevance hodnocení při vyhledávání a zpřesnění i v případě, že vaše organizace má obsah obou místní a Office 365.

 • Uživatelé automaticky získat nejnovější vyhledávání SharePoint Online bez vaší organizace nemusíte aktualizace stávající servery SharePoint.

 • Už máte starat o velikosti vyhledávacím odkazu, protože Office 365 vyhledávacím odkazu. To znamená, že stopu farmu SharePoint Server hledání je menší a celkové náklady na vlastnictví mají být vyhledávány je nižší.

 • SharePoint Server 2013 podporuje procházení existující SharePoint Server 2007 a SharePoint Server 2010 obsahu farmách serverů.

 • SharePoint Server 2016 podporuje procházení existující SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010 a SharePoint Server 2013 obsahu farmách serverů.

 • Už máte migrace vyhledávacím odkazu na novější verzi SharePoint Server, protože k tomu dochází automaticky za vás Office 365.

Které prostředí hledání můžete nabízejí pomocí funkce hledání hybridní cloudu?

Pokud jste nastavili cloudu hybridní vyhledávání a úplného procházení obsahu místní dokončí, Centrum vyhledávání v Office 365 automaticky obsahuje hybridní výsledky z Office 365 indexu.

Vertikál vyhledávání - vertikál vyhledávání filtrování výsledků hledání do určité skupiny obsah, například zobrazíte jenom videa. Pokud používáte svislé vyhledávání v Centru vyhledávání v SharePoint Server, budete muset znovu vytvořte v centra vyhledávání v SharePoint OnlineOffice 365.

Hledání webu – existující hledání v knihovnách dokumentů v SharePoint Server zastaví nevrací žádné výsledky při přechodu vyhledávacím odkazu Office 365. Hledání je nejrychlejší při použití centra vyhledávání, které jsou ve stejném prostředí jako index vyhledávání tak, aby hledání z centra vyhledávání Office 365 poskytuje lepší. Pokud vaši uživatelé musí výsledky z indexu vyhledávání Office 365 na webech služby SharePoint v místním, jako je třeba v existující týmové weby v SharePoint Server 2010 nebo SharePoint Server 2013, můžete nastavit hledání v SharePoint Server zobrazující výsledky hybridní z Office 365 indexu. Protože SharePoint Online v dotazech, uživatelé musí používat syntaxi dotazu Office 365 procesů, které SharePoint Online podporuje. Další informace najdete v zobrazení cloudu hybridní výsledky hledání na serveru SharePoint Server.

hledání pomocí služby eDiscovery – bude pravděpodobně nutné nastavit eDiscovery samostatně v SharePoint Server a SharePoint OnlineOffice 365.

Hledání webů publikování – publikování na více webech není k dispozici pomocí funkce hledání hybridní cloudu.

Náhledy – po nastavení ukazatele myši pocházející z Office 365, informace o obsahu, jakož i náhled obsahu výsledek hledání se zobrazí. Informace o obsahu ve výsledcích hledání pocházejících z místního se automaticky zobrazí ale budete muset nastavit zobrazení náhledů pro tento obsah.

Vlastní oříznutí zabezpečení – oříznutí zabezpečení vlastní není k dispozici pomocí funkce hledání hybridní cloudu, protože SharePoint OnlineOffice 365 nepodporuje vlastní oříznutí zabezpečení.

Nejlepší tipy - nejlepšími tipy je funkce SharePoint Server 2010. Místo toho použijte pravidla dotazu v SharePoint OnlineOffice 365.

Obory vyhledávání vlastní - obory vyhledávání vlastní je funkce SharePoint Server 2010. Použijte zdroje výsledků v SharePoint OnlineOffice 365.

Zvýšení nebo snížení úrovně výsledků hledání – zvýšení nebo snížení úrovně výsledků hledání je funkce SharePoint Server 2010. Použijte zdroje výsledků v SharePoint OnlineOffice 365.

Odebrání místní výsledky hledání – v Centrální správě v SharePoint Server můžete vybrat aplikace Vyhledávací služby a použít možnost "Obnovení indexu" odebrat veškerý obsah z indexu vyhledávání. Tuto možnost vyhledávány hybridní cloudu nefunguje, protože neexistuje žádná přímé komunikaci mezi cloudu aplikace Vyhledávací služby v SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 a indexu vyhledávání v Office 365. Pokud chcete odebrat indexu vyhledávání Office 365 některá místní metadata, odeberte místní zdroj obsahu, zda vytvořit pravidlo procházení, které nemá procházení adresu URL souboru. Pokud potřebujete odebrat všechna metadata z místního obsahu z indexu vyhledávání v Office 365, otevřete lístek s Microsoft Support.

Sestavy využití – použití sestavy založené na informace o procházeného obsahu a uživatel akcích na webu SharePoint. Shluk aplikace Vyhledávací služby v SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 nemá komunikace s analýzy využití v SharePoint Online sestavy využití v SharePoint Online neobsahují informace o akcemi uživatele na webech v SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016.

Víceklientská na SharePoint serveru 2013 nebo SharePointServer 2016 farmy – jeden SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 farmy pouze připojit k jednoho klienta v SharePoint OnlineOffice 365, proto nemůžete SharePoint Online zachovat izolace klienta ve farmě SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 více klienta.

Vlastní entity extrahování - vlastní entity extrahování není dostupný pomocí funkce hledání hybridní cloudu, protože SharePoint OnlineOffice 365, které nejsou podporovány extrahování vlastní entity.

Rozšiřování obsahu webové služby – obsahu rozšiřování webové služby volání škrtnutí není k dispozici pomocí funkce hledání hybridní cloudu, protože SharePoint OnlineOffice 365 nepodporuje vlastní rozšiřování webové služby.

Tezaurus - slovníky nejsou k dispozici pomocí funkce hledání hybridní cloudu, protože SharePoint OnlineOffice 365, které nejsou podporovány slovníky.

Kde je spravován cloudu hybridní hledání?

Místní obsahu v Centrální správě ve farmě SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016Nastavení procházení .

Můžete o správě dalších nastavení správy vyhledávání v SharePoint OnlineOffice 365.

Pomocí funkce hledání hybridní cloudu prohledávacího modulu procházení stejné zdrojů obsahu a použít stejné vyhledávací konektory jako dřívější verze SharePoint serveru. Toto oprávnění umožňuje procházet a nabízená obsah z SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 a SharePoint Server 2016 farmy do indexu vyhledávání Office 365. Ale nemůže indexovat obsah, který vyžaduje vlastní zabezpečení oříznutí, protože SharePoint OnlineOffice 365 nepodporuje přidání vlastní zabezpečení stříhání.

Prohledávacího modulu můžete procházet stejné výchozí typy souborů v dřívějších verzích SharePoint Server. Pokud potřebujete tak, aby procházelo jiných soubor typy místní, stačí přidat vlastní filtry SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 farmy. Z farmy SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 můžete taky změnit typy souborů prohledávacího modulu procházení a zahrne do indexu vyhledávání v Office 365.

Správa schématu vyhledávání v SharePoint Online, přečtěte si téma Správa centra vyhledávání v Sharepointu Online.

Výchozí mapování mezi procházených a spravovaných vlastností ve schématu vyhledávání v Office 365 také použít místní obsah. Dokud neodstraníte SSA existující, standardní, můžete pořád nastavíte schématu vyhledávání v SharePoint Server, ale toto schéma vyhledávání se nevztahuje na místní obsahu, které prochází cloudu SSA.

V uživatelském rozhraní pro správu schématu vyhledávání v SharePoint Online neuvidíte rozdílu mezi origin vlastnosti například kategorie procházených vlastností a automatickém vytvoření spravované vlastnosti.

Pro obsah, který je uložený v Office 365 si můžete přizpůsobit schématu vyhledávání na klienta a na úrovni kolekce webů. Pro obsah, který uložil místní můžete přizpůsobit pouze schématu vyhledávání na úrovni klienta. V indexu vyhledávání metadat pro obsah, který je uložený místní má spravovanou vlastnost IsExternalContent nastavena na hodnotu true.

Výsledky vyhledávání se oříznutí zabezpečení na základě Office 365 identity uživatele. Hodnocení nerozlišuje mezi místním prostředím a Office 365 obsahu a zpřesnění v Centru vyhledávání zobrazit Office 365 a místní obsah. Existuje ale několik rozdílů:

 • Otevření odkazu z výsledků hledání. Odkaz na výsledek hledání pocházející z místního obsahu spustíte uživatelé připojení k místní intranet přes připojení virtuální privátní sítě (VPN) nebo, přihlaste se k uloženým obsahem. Můžete taky povolit uživatelům otevřete tyto odkazy instalací reverzního proxy zařízení pro SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016.

 • Náhledy. Po nastavení ukazatele myši výsledek hledání pocházející z Office 365, zobrazí se informace o obsahu, jakož i náhled obsahu. Informace o obsahu ve výsledcích hledání, které jsou z místního se zobrazují automaticky, ale budete muset nastavit možnost Zobrazit náhledy pro tento obsah.

Jak cloudových hybridních hledání práce?

Klíčové element je cloudu aplikace Vyhledávací služby (SSA). Nastavení farmě služby SharePoint s SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 a vytvořte cloudu SSA v této farmě. Podporujeme pouze jeden cloudu SSA za SharePoint Server farmy.

Postup:

Obrázek znázorňuje obsahu farmě SharePoint serveru, serveru SharePoint Server s obláčkem SSA a Office 365. Informace o přecházel z místního obsahu prostřednictvím mraku SSA, do indexu vyhledávání v Office 365.
 • Místní obsahu (1) je procházených prohledávacího modulu v cloudu SSA (2) a posune do indexu vyhledávání v Office 365 (3).

 • Uživatelé zadávat dotazu (4) SharePoint Online Centrum vyhledávání, dotaz se neodesílají do indexu vyhledávání v Office 365 (3) a výsledky jsou vráceny SharePoint Online Centrum vyhledávání (4).

 • V případě potřeby můžete nastavit hledání webů v SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 k získání výsledků hledání z indexu vyhledávání v Office 365. Uživatelé zadávat do dotazu místní webu vyhledávacího pole (5) a dotaz odeslaný přes server s cloudu SSA (2) do indexu vyhledávání v Office 365 (3). Výsledky jsou vráceny přes server s cloudu SSA (2) do místní web vyhledávací pole (5).

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Plánování cloudu hybridní hledání pro SharePoint

Hledání hybridní konfigurace cloudu s SharePoint serveru 2013

Konfigurace cloudu hybridní vyhledávání pomocí služby SharePoint serveru 2016

Hybridní hledání ve službě SharePoint

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×