DECIMAL (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití Funkce DECIMAL v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Převede textové vyjádření čísla v daném základu na číslo desítkové soustavy.

Syntaxe

DECIMAL(text;radix)

Funkce DECIMAL má následující argumenty.

  • Text:    Povinný argument.

  • Radix:    Povinný argument. Argument radix musí být celé číslo.

Poznámky

  • Délka textového řetězce musí být menší nebo rovna 255 znaků.

  • Argument Text může být libovolná kombinace alfanumerických znaků, které jsou pro argument radix platné, a nerozlišujte malá a velká písmena.

  • Aplikace Excel podporuje argument Text s větší nebo rovný hodnotě 0 a menší než hodnota 2^53. Argument Text, která bude převeden na číslo větší než 2^53 může vést ke ztrátě přesnosti.

  • Argument radix musí být větší než nebo roven hodnotě 2 (binární, nebo základ 2) a menší než nebo roven hodnotě 36 (základ 36).
    Argument radix větší než 10 využívá dle potřeby číselné hodnoty 0–9 a písmena A–Z. Například základ 16 (šestnáctková soustava) využívá číslice 0–9 a znaky A–F, a základ 36 využívá číslice 0–9 a znaky A–Z.

  • Pokud je některý z argumentů mimo svá omezení, může funkce DECIMAL vrátit chybovou hodnotu #ČÍSLO! nebo #HODNOTA!.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

Popis

'=DECIMAL("FF";16)

Převede hodnoty FF v šestnáctkové soustavě na odpovídající hodnotu desítkové soustavy (255).

=DECIMAL("FF";16)

V šestnáctkové číselné soustavě je „F“ na pozici 15. Protože všechny číselné soustavy začínají nulou, 16. znak v šestnáctkové soustavě bude na 15. pozici. Následující vzorec ukazuje způsob převodu do desítkové soustavy:

Funkce HEX2DEC v buňce C3 ověří tento výsledek.

=HEX2DEC("ff")

Vzorec

=(15*(16^1))+(15*(16^0))

'=DECIMAL(111;2)

Převede hodnotu 111 v binární (dvojkové) soustavě na odpovídající hodnotu desítkové soustavy (7).

=DECIMAL(111;2)

V binární číselné soustavě je „1“ na pozici 1. Následující vzorec ukazuje způsob převodu do desítkové soustavy:

Funkce BIN2DEC v buňce C6 ověří tento výsledek this result.

=BIN2DEC(111)

Vzorec

=(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*(2^0))

'=DECIMAL("zap";36)

Převede hodnotu „zap“ v šestatřicítkové soustavě na odpovídající hodnotu desítkové soustavy (45745).

=DECIMAL("zap";36)

„z“ je na pozici 35, „a“ je na pozici 10 a „p“ je na pozici 25. Následující vzorec ukazuje způsob převodu do desítkové soustavy.

Vzorec

=(35*(36^2))+(10*(36^1))+(25*(36^0))

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk