DAYS (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce DAYS v Microsoft Excelu. Informace o funkci DEN najdete na stránce DEN (funkce).

Popis

Vrátí počet dní mezi dvěma daty.

Syntaxe

DAYS(konec;začátek)

Syntaxe funkce DAYS obsahuje následující argumenty:

  • Konec:    Povinný argument. Argumenty Začátek a Konec jsou dvě kalendářní data, mezi kterými chcete zjistit počet dní.

  • Začátek:   Povinný argument. Argumenty Začátek a Konec jsou dvě kalendářní data, mezi kterými chcete zjistit počet dní.

Poznámka : Aplikace Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39447. den po 1. lednu 1900.

Poznámky

  • Pokud jsou oba argumenty kalendářního data ve formě čísla, funkce DAYS k výpočtu počtu dní mezi oběma těmito daty použije vzorec Konec-Začátek.

  • Pokud je jeden z argumentů s kalendářním datem ve formátu textu, je tento argument zpracován jako funkce DATUMHODN(datum) a místo části představující čas vrátí celé číslo.

  • Pokud jsou argumenty kalendářního data ve formátu číselných hodnot, které nejsou v rozsahu platných kalendářních dat, vrátí funkce DAYS chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud jsou argumenty kalendářního data řetězce, které nelze analyzovat jako platná kalendářní data, vrátí funkce DAYS chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

31.12.11

01.01.11

Vzorec

Popis

Výsledek

=DAYS("15. 3. 2011";"1. 2. 2011")

Najde počet dní mezi konečným datem (15. 3. 2011) a počátečním datem (1. 2. 2011). Pokud zadáte data přímo do funkce, musíte je uzavřít uvozovkami. Výsledek je 42.

42

=DAYS(A2;A3)

Najde počet dní mezi konečným datem v buňce A2 a počátečním datem v buňce A3 (364).

364

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×