Důležité tipy aplikace OneNote

Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:

Microsoft Office OneNote™ 2003

Aplikace OneNote vám umožňuje dělat si poznámky podle svého vlastního stylu a také snadno a efektivně používat informace z poznámkového bloku. Tento článek vám nabízí následující tipy, jak si ušetřit čas zaznamenáním poznámek v řadě formátů a také uspořádáním a přizpůsobením svého poznámkového bloku.

 • Chcete-li rychle vytvořit seznam s číslováním, zadejte číslo 1 a za něj tečku a mezeru. Potom napište text dané položky seznamu a stiskněte klávesu ENTER. Další řádek textu bude automaticky začínat číslem 2.

 • Chcete-li rychle vytvořit seznam s odrážkami, zadejte symbol hvězdičky (*) a za něj mezeru. Potom napište text dané položky seznamu a stiskněte klávesu ENTER. Další řádek textu bude automaticky začínat odrážkou.

 • Pokud máte zapnuté odrážky a chcete vytvořit nový odstavec textu, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER.

 • Studentům, kteří si dělají poznámky ve formě osnovy, může aplikace OneNote pomoci při přípravě na zkoušku. Stačí sbalit osnovu na nejvyšší úroveň informací a potom přemýšlet, jaké informace jsou uvedeny na nižších úrovních osnovy.

 • Chcete-li změnit odsazení osnovy, vložte kurzor před text, jehož umístění chcete změnit, a potom můžete stisknutím kombinace kláves ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO odsazení zvětšit nebo ho stisknutím kombinace kláves ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO zmenšit.

 • Pomocí aplikace Word můžete na základě osnov vytvořených v aplikaci OneNote vytvářet dokumenty. Osnovu můžete do aplikace Word zkopírovat tak, že podržíte klávesu CTRL a přetáhnete blok poznámky s osnovou do dokumentu aplikace Word.

 • Chcete-li vytisknout poznámky na okraji, maximalizujte okno poznámek na okraji a potom v nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk.

 • Pokud chcete přesunout stránku poznámek do jiného oddílu poznámkového bloku, klepněte pravým tlačítkem myši na ouško stránky a potom pomocí příkazu Přesunout stránku do vložte poznámky do příslušné části. Pomocí tohoto příkazu můžete také přesouvat poznámky z oddílu s poznámkami na okraji do dalších oddílů poznámkového bloku.

 • Pokud chcete nastavit, aby se poznámky na okraji automaticky ukládaly do konkrétního oddílu poznámkového bloku již při jejich psaní, otevřete daný oddíl a změňte velikost okna tak, aby se z něj stalo okno pro poznámky na okraji. Při přetahování informací nebo psaní poznámek do tohoto okna se budou poznámky ukládat přímo do tohoto oddílu poznámkového bloku místo do oddílu poznámek na okraji.

 • Úpravou existující šablony aplikace OneNote můžete vytvořit vlastní vzhled. Ke stávající šabloně můžete přidat obrázky nebo v ní provést libovolné změny a potom klepnout na možnost Uložit aktuální stránku jako šablonu v podokně úloh Nový.

 • V aplikaci OneNote můžete pořizovat zvukové záznamy, a to i v případě, že aplikace není spuštěna. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace OneNote v oblasti upozornění na hlavním panelu a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Spustit záznam zvuku.

 • Funkce nahrávání zvukových poznámek v aplikaci OneNote je velmi užitečná například při vyhledávání informací na Internetu. Při přetahování informací do okna pro poznámky na okraji si můžete ušetřit spoustu času, pokud místo psaní poznámek budete nahrávat mluvené komentáře.

 • Pomocí této zvukové funkce aplikace OneNote můžete také vytvářet seznamy úkolů. Kromě toho, že si můžete nahrávat poznámky v podobě mluvených komentářů, můžete si ke každé poznámce také přidat příznak Úkol a po dokončení si potom položky na seznamu odškrtnout.

 • Chcete-li otevřít konkrétní oddíl poznámkového bloku, stiskněte klávesy CTRL+TAB. Při každém stisknutí této kombinace kláves přepnete do dalšího oddílu poznámkového bloku.

 • Stisknutím kláves CTRL+F1 rychle otevřete nebo zavřete podokno úloh.

 • Chcete-li změnit velikost, okraje a orientaci stránky v aplikaci OneNote, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Nastavení stránky.

 • Pokud chcete kamkoli na stránku rychle přidat volné místo, klepněte na panelu nástrojů Standardní na příkaz Vložit další místo na psaní, klepněte na stránce tam, kam chcete místo přidat, a potom tažením šipky dolů místo přidejte.

 • Text ve dvou samostatných blocích poznámek je možné sloučit do jednoho. Chcete-li to provést, přetáhněte jeden blok do druhého.

 • Chcete-li zobrazit seznam všech stránek v poznámkovém bloku, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Seznam stránek. V podokně úloh Seznam stránek můžete všechny stránky seřadit podle oddílu, názvu nebo data.

 • Než nastavíte sdílení poznámek s ostatními, zkontrolujte, zda neobsahují pravopisné chyby. Podokno úloh Kontrola pravopisu otevřete stisknutím klávesy F7.

 • Chcete-li zobrazit všechny možnosti zdrojů informací dostupné v aplikaci OneNote, včetně slovníků, tezauru a překladatelských webů, klepněte na panelu nástrojů Standardní na možnost Zdroje informací.

 • Stránky, které z poznámkového bloku odstraníte, se ukládají do poznámkového bloku do složky Odstraněné stránky. Odstraněnou stránku můžete obnovit tak, že na ni klepnete pravým tlačítkem myši a v místní nabídce potom klepnete na příkaz Obnovit.

 • Chcete-li své poznámky sdílet s uživatelem, který nemá aplikaci OneNote nainstalovanou, uložte soubor jako webovou stránku v jediném souboru a potom tento soubor připojte k e-mailové zprávě nebo jej uložte na konkrétní místo v síti.

 • Pokud chcete při zaznamenávání poznámek vložit odkaz na soubor, například na dokument aplikace Word nebo na prezentaci aplikace PowerPoint, přetáhněte soubor na požadované místo ve svých poznámkách. Aplikace OneNote vloží na toto místo relativní odkaz na daný soubor.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×