Create or delete a member set

Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint  pomáhá spravovat dimenze uspořádáváním členů dimenzí do sad členů. Pomocí sad členů můžete seskupit členy logických sad a vytvářet hierarchie členů.

Důležité : V nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službumusí členové sady členů patřit do stejné dimenze a hierarchie. Pokud chcete vytvořit sadu členů, která obsahuje členy z různých dimenzí nebo různých hierarchií, nebude sada členů platná a způsobí chybu.

Co chcete udělat?

Vytvoření sady členů

Odstranění sady členů

Vytvoření sady členů

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Dimenze. Tím se zobrazí všechny dimenze pro aktuální aplikaci.

 2. V pracovním prostoru klepnutím na název dimenze otevřete dimenzi v pracovním prostoru.

 3. V podokně Úlohy dimenze klepněte na tlačítko Rezervovat.

 4. V podokně Úlohy dimenze klepnutím na možnost Vytvořit sadu členů spusťte průvodce Vytvořit sadu členů.

 5. Na stránce Zadat název sady členů, popisek a popis zadejte hodnoty pro Název, Popisek a Popis nové sady členů. Další informace o vyhrazených slovech a zakázaných znacích pro názvy a popisky naleznete v tématu Názvy a popisky.

 6. Klepnutím na tlačítko Další se přesuňte na stránku Vybrat možnost vytvoření sady členů. Potom vyberte jednu z následujících možností pro vytvoření sady členů.

   Vytvoření nové prázdné sady členů

  Chcete-li vytvořit novou prázdnou sadu členů, vyberte možnost Vytvořit prázdnou sadu členů a klepněte na tlačítko Další.

   Vytvoření sady členů podle vlastností

  Chcete-li vytvořit sadu členů, která je založena na vlastnostech, proveďte následující kroky:

  1. Klepněte na přepínač Vytvořit sadu členů podle vlastností a klepněte na tlačítko Další.

  2. (Volitelné) Chcete-li seskupit členy pro novou sadu členů, vyberte vlastnost uvedenou v seznamu Dostupné vlastnosti a přidejte vlastnost do seznamu Seskupit členy podle. Můžete vytvořit více úrovní skupin.

  3. (Volitelné) Zaškrtnutím políčka Zahrnout řádek NONE zahrnete do vytvoření hierarchie člena NONE.

   Člen NONE je specializovaný člen dimenze. Obchodní modelování pro Plánovací službu používá člen NONE při provádění výpočtů definovaných systémem a v případě, že je třeba vybrat člen dimenze pro systémový proces. V předdefinovaných dimenzích je člen NONE často výchozím členem dimenze. Další informace získáte v části Člen NONE.

   Vytvoření sady členů zkopírováním členů

  Vytvoření sady členů zkopírováním z existující sady členů:

  1. Klepněte na přepínač Vytvořit sadu členů zkopírováním z existujících sady členů.

  2. Z rozevíracího seznamu vyberte sadu členů, kterou chcete zkopírovat, a pak klepněte na tlačítko Další.

   Vytvoření sady členů načtením dat

  Chcete-li vytvořit sadu členů načtením dat ze souboru hodnot oddělených čárkou (CSV), postupujte takto:

  1. Klepněte na přepínač Načíst sadu členů ze souboru ve formátu CSV.

  2. Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte a vyberte soubor CSV a klepněte na tlačítko Další.

   Důležité : Chcete-li načíst členy ze souboru CSV, musíte mít k souboru CSV oprávnění alespoň na úrovni přístupu ke čtení.

   Další informace o požadavcích pro používání souborů CSV naleznete v tématu Načtení členů nebo sad členů dimenze ze souboru CSV.

 7. Na stránce Přezkoumat a vytvořit můžete zkontrolovat vybranou sadu členů a klepnutím na tlačítko Dokončit sadu členů vytvořit. Pokud je nutné provést změny, můžete se klepnutím na tlačítko Zpět vrátit na předchozí stránky.

 8. V podokně Úlohy dimenze klepnutím na možnost Vrátit se změnami vraťte dimenzi se změnami.

Důležité :  Po definování nebo změně sad členů je nutné nasadit lokalitu modelů k aktualizaci dimenze v databázi. Další informace o provedení této operace naleznete v části Nasazení modelu.

Začátek stránky

Odstranění sady členů

Sadu členů můžete odstranit z dimenze.

Poznámka :  Než sadu členů odstraníte, přesvědčte se, že příslušná sada členů není používána v jiném modelu. Po odstranění sady členů nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu odstraní sadu členů ihned bez kontroly, zda existují nějaké asociace mezi modely, které závisí na sadě členů.
Chcete-li zjistit, zda sadu členů používá jiný model, vyberte sadu členů na kartě Souhrn pracovního prostoru Dimenze. Pokud vybranou sadu členů používají jiné modely, zobrazí se podokno Využití modelu. Podokno Využití modelu obsahuje seznam jiných modelů, které používají vybranou sadu členů.

Po ověření, že sada členů není používána jiným modelem, proveďte následující kroky pro odstranění sady členů.

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Dimenze.

 2. V pracovním prostoru Dimenze klepnutím otevřete dimenzi.

 3. Pokud jste jste dosud nerezervovali dimenzi, klepněte v podokně Úkoly modelu na položku Rezervovat.

 4. Klepnutím na kartu Údržba člena otevřete tento pracovní prostor.

 5. Na panelu nástrojů pracovního prostoru vyberte sadu členů v rozevíracím seznamu Sada členů. Zobrazí se sada členů.

 6. V podokně Úlohy dimenze klepněte na možnost Odstranit aktuální sadu členů. Můžete také v nabídce Akce klepnout na možnost Odstranit aktuální sadu členů.

 7. V dialogovém okně s potvrzením klepnutím na tlačítko Ano odstraňte sadu členů a zobrazte všechny zbývající sady členů v pracovním prostoru.

Důležité :  Po definování nebo změně sad členů je nutné nasadit lokalitu modelů k aktualizaci dimenze v databázi. Pokyny naleznete v části Nasazení modelu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×