Create a member view

Můžete uspořádat členy dimenze v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint pomocí zobrazení členů, což jsou hierarchie členů dimenze, které jsou seskupeny podle vlastností členů. Zobrazení členů poskytují alternativní způsob vytvoření sestavy pomocí vlastnosti člena dimenze k analýze skupin souvisejících členů.

Po vytvoření můžete zobrazení členů použít k výpočtu součtu všech členů dimenzí, kteří mají pro danou vlastnost stejnou hodnotu. Například dimenze Sklady pro řetězec s potravinářským zbožím může mít stejný počet členů jako je počet skladů v rámci řetězce. Pro účely analýzy celkového prodeje podle dané oblasti můžete vytvořit zobrazení člena, které používá vlastnosti člena související s danou oblastí. Předpokládejme, že tento obchodní řetězec působí v Severní a Jižní Americe, konkrétně v Kanadě, Chile, Brazílii a USA.

V následující tabulce je uvedena hierarchie pro toto uspořádání.

Kontinent

Země/oblast


Jižní Amerika

Brazílie

Chile


Severní Amerika


Kanada

Spojené státy

Pomocí tohoto zobrazení členů můžete na nejvyšší úrovni zobrazení členů zobrazit celkový prodej pro Severní a Jižní Ameriku. Na druhé úrovni můžete zobrazit celkový prodej pro obchody v Kanadě, Chile, Brazílii nebo USA.

Pokud vytvoříte zobrazení členů, vytvoříte seznam členů vlastnosti, které chcete použít v hierarchii. Pořadí, ve kterém se vlastnosti zobrazí v seznamu, určuje relace nadřazený – podřízený v hierarchii.

Vytvoření zobrazení členů

Dimenze se skládají z členů dimenze, což jsou hlavní stavební bloky modelů v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu. Členy dimenze lze uspořádat pomocí zobrazení členů, což jsou hierarchie členů dimenze, které jsou seskupeny podle vlastností členů.

Chcete-li vytvořit zobrazení členů, proveďte tyto kroky:

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Dimenze.

 2. V pracovním prostoru klepněte na dimenzi, kterou chcete přidat do zobrazení členů.

 3. V podokně Úlohy dimenze v pracovním prostoru klepněte na možnost Rezervovat.

 4. V podokně Úlohy dimenze pracovního prostoru klepnutím na položku Vytvořit zobrazení členů otevřete dialogové okno Vytvořit zobrazení členů.

 5. Zadejte Název, Popisek a v případě potřeby Popis pro nové zobrazení členů. V tématu Názvy a popisky naleznete další informace o omezeních pro názvy a popisky.

 6. V části Vyberte vlastnosti, podle kterých seskupíte členy vytvořte zobrazení členů pomocí jedné nebo více následujících metod:

  • Chcete-li do zobrazení členů přidat vlastnost, klepněte na požadovanou vlastnost v seznamu Dostupné vlastnosti a potom klepněte na možnost >. Chcete-li do zobrazení členů přidat celou skupinu dostupných vlastností, klepněte na možnost >>.

  • Chcete-li ze zobrazení členů odebrat vlastnost, klepněte na požadovanou vlastnost v seznamu Vybrané vlastnosti a potom klepněte na možnost <. Veškeré vlastnosti v seznamu Vybrané vlastnosti lze odebrat klepnutím na možnost <<.

  • Vlastnost lze přesunout v rámci hierarchie na vyšší úroveň. To provedete tak, že klepnete na požadovanou vlastnost v seznamu Vybrané vlastnosti. Potom klepněte na tlačítko ŠIPKA NAHORU.

  • Vlastnost lze přesunout v rámci hierarchie také na nižší úroveň. To provedete tak, že klepnete na požadovanou vlastnost v seznamu Vybrané vlastnosti. Potom klepněte na tlačítko ŠIPKA DOLŮ.

  • Chcete-li vyloučit členy ze zobrazení členů, vyberte možnost Skrýt členy ze zobrazení.

  • Chcete přidat členy, pro které není zadána hodnota vlastnosti v zobrazení členů, vyberte možnost Seskupit členy s prázdnými hodnotami.

 7. Klepnutím na tlačítko OK uložte zobrazení členů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×