Co se stalo s panelem nástrojů Web?

Panel nástrojů Web není k dispozici v aplikacích Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 ani Microsoft Office Excel 2007. Přesto jsou v těchto produktech sady Microsoft Office 2007 některé z příkazů, které dříve existovaly na panelu nástrojů Web, přístupné a lze je používat.

Pole Adresa se nyní nazývá pole Umístění a zobrazuje URL (Uniform Resource Locator) nebo jiné cesty, což umožňuje kopírovat propojení a sdílet je s jinými uživateli. Ačkoli je pole Umístění k dispozici na panelu Vlastnosti dokumentu na pásu karet, který je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office, může být vhodné je přidat na panel nástrojů Rychlý přístup v případě, že je používáte dosti často.

Dalšími příkazy, které byly na panelu nástrojů Web a které lze nadále používat v aplikaci Office 2007, jsou tlačítka Zpět a Vpřed, která lze také přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Přístup k poli Umístění na panelu Vlastnosti dokumentu na pásu karet a jeho použití

Chcete-li zobrazit pole Umístění na panelu Vlastnosti dokumentu na pásu karet, postupujte následujícím způsobem:

  • Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klepněte na příkazPřipravit a potom klepněte na položku Vlastnosti.

Panel Vlastnosti dokumentu

Pole Umístění naleznete na panelu Vlastnosti dokumentu.

Poznámka : Pokud jste soubor ještě neuložili, bude v poli Umístění zobrazen údaj neuloženo. Cesta souboru se v poli Umístění zobrazí až po jeho uložení.

Přidání pole Umístění a tlačítek Zpět a Vpřed na panel nástrojů Rychlý přístup

Používáte-li pole Umístění dosti často, může být vhodné je přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

  1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , na tlačítko Možnosti aplikace název aplikace a potom na položku Přizpůsobit.

  2. V seznamu Zvolit příkazy z vyberte položku Všechny příkazy a proveďte jednu nebo více následujících akcí:

    • Chcete-li na panel nástrojů Rychlý přístup přidat tlačítko Zpět, klepněte na položku Zpět a potom na tlačítko Přidat.

    • Chcete-li na panel nástrojů Rychlý přístup přidat tlačítko Vpřed, klepněte na položku Vpřed a potom na tlačítko Přidat.

    • Chcete-li na panel nástrojů Rychlý přístup přidat pole Umístění, klepněte na položku Umístění dokumentu a potom na tlačítko Přidat.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×