Co můžete dělat při zvukové nebo audiovizuální schůzce (iOS)

Při zvukové nebo audiovizuální schůzce přes Skype pro firmy na zařízení s iOS máte tyto možnosti:

  • Klepnutím na ikonu Ztlumit ( Tlačítko Ztlumit mikrofon ve Skypu pro firmy pro Android ) můžete sami sebe ztlumit nebo si ztlumení zrušit.

  • Klepnutím na ikonu Další ( Tlačítko Další ve Skypu pro firmy pro Android ) a výběrem možnosti Přidržet hovor můžete přidržet hovor.

  • Klepnutím na ikonu Číselník ( Tlačítko Číselník ve Skypu pro firmy pro Android ) můžete použít číselník.

  • Klepnutím na ikonu Reproduktor ( Tlačítko Reproduktor ve Skypu pro firmy pro Android ) můžete zapnout nebo vypnout hlasitý poslech.

  • Klepnutím na ikonu Rychlá zpráva ( Zasílání rychlých zpráv ve Skypu pro firmy pro Android ) můžete zobrazit rychlou zprávu nebo ji odeslat účastníkům schůzky.

  • Klepnutím na ikonu Přidat ( Tlačítko Pozvat účastníky ve Skypu pro firmy pro Android ) můžete na schůzku pozvat dalšího člověka nebo skupinu.

  • Klepnutím na ikonu Video ( Tlačítko Video ve Skypu pro firmy pro Android ) můžete spustit videokameru. Klepnutím na ikonu Přepnout kameru ( Skype pro firmy pro iOS – ikona přepnutí videa ) můžete přepínat mezi přední a zadní kamerou.

  • Klepnutím na červenou ikonu Ukončit ( Tlačítko Ukončit hovor ve Skypu pro firmy pro Android ) můžete ukončit celou konverzaci.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×