Co je volání do veřejné telefonní sítě

Cloudová pobočková ústředna s voláním do veřejné telefonní sítě umožňuje připojit vaši organizaci k veřejné telefonní síti a vašim uživatelům poskytuje primární telefonní číslo ve Skypu pro firmy, aby mohli volat i přijímat telefonní hovory.

Přehled volání do veřejné telefonní sítě.

Uživatelé, kteří mají v Online Skypu pro firmy přiřazená telefonní čísla, můžou volat a přijímat telefonní hovory přes Skype pro firmy na IP telefonech, počítačích a mobilních zařízeních. A v případě tísňové situace můžou uživatelé požádat o pomoc na čísle 911 (platí pro USA). Pokud chcete vidět, jak tísňového volání funguje, podívejte se do článku Co jsou místa a adresy tísňového volání.

Pokud budete chtít získat tyto telefonní čísla pro své uživatele, můžete hledat a rezervovat telefonní čísla v Office 365 nebo si můžete stávající telefonní čísla převést od jiného poskytovatele služeb nebo operátora. Informace o tom, jak získávat telefonní čísla pro své uživatele, najdete v tématech Získání telefonních čísel pro vaše uživatele a Převedení telefonních čísel do Online Skypu pro firmy.

Poznámka : Tady je video na YouTube, které vám všechno ukáže. Cloudová pobočková ústředna a schůzky ve veřejné telefonní síti ve Skypu pro firmy.

Pro volání do veřejné telefonní sítě je možné uživatelům přiřadit plány předplatného buď pouze pro místní volání (v rámci ČR), nebo pro místní (v rámci ČR) i mezinárodní volání. Další podrobnosti o licencování pro volání do veřejné telefonní sítě najdete v tématu Přehled licencování Online Skypu pro firmy.

Poznámka : Plány a ceny můžete zobrazit, když se přihlásíte do Centra pro správu Office 365 a přejdete k části Fakturace > Předplatná > Přidat předplatná.

Nastavení volání do veřejné telefonní sítě pro uživatele

DŮLEŽITÉ: Pokud chcete mít v Centru pro správu Skypu pro firmy v levém navigačním podokně zobrazenou možnost Hlas, musíte mít koupenou aspoň jednu licenci Enterprise E5, jednu licenci doplňku Cloudová pobočková ústředna Skypu pro firmy nebo jednu licenci doplňku Konference Skypu pro firmy přes veřejnou telefonní síť.

Nastavení volání do veřejné telefonní sítě je snadné. Jde o pět jednoduchých kroků:

 1. Kupte a přiřaďte uživatelům licenci Enterprise E1, Enterprise E3 nebo Enterprise E5. Informace o přiřazení licencí najdete v tématu Přiřazení nebo zrušení přiřazení licencí pro Office 365 pro firmy.

  Důležité : Místo licence E1, E3 nebo E5 můžete použít samostatný plán 2 aplikace Online Skype pro firmy, ale nemůžete použít samostatný plán 3 aplikace Online Skype pro firmy.

  Další informace o tom, které licence potřebujete koupit, najdete v článku Přehled licencování Online Skypu pro firmy.

 2. Kupte a přiřaďte uživatelům licence na Online Skype pro firmy. Další informace o tom, které licence potřebujete koupit, najdete v článku o doplňkových o licencích Skypu pro firmy.

  Pokud pro uživatele používáte:

 3. Získání vašich telefonních čísel

  Pro uživatele získáte telefonní čísla buď tak, že získáte nová telefonní čísla z Office 365, nebo že použijete telefonní čísla, která už máte od poskytovatele telefonních služeb nebo operátora.

  Získání telefonních čísel pro vaše uživatele, viz:

 4. Přidejte pro organizaci adresy a umístění pro tísňové volání.

  Abyste mohli telefonní čísla přiřadit uživatelům, musíte nejdřív vytvořit aspoň jednu adresu tísňového volání a v případě potřeby taky přidat místa tísňového volání. Místa tísňového volání jsou přidružená k adrese tísňového volání a slouží k upřesnění polohy uživatele v budově. Podrobnosti o přidání adresy a míst tísňového volání najdete v tématech Přidání nebo odebrání adresy tísňového volání pro vaši organizaci a Přidání nebo odebrání místa tísňového volání pro vaši organizaci.

 5. Přiřazení telefonních čísel uživatelům

  Posledním krokem je přiřazení telefonních čísel uživatelům. Při přiřazování telefonního čísla uživateli musíte přidružit adresu tísňového volání. Podrobnosti o přiřazení telefonního čísla uživateli najdete v tématu Přiřazení, změna nebo odebrání telefonního čísla pro uživatele.

Co dalšího byste měli vědět?

 • Pokud se chystáte používat stávající telefonní čísla, která už máte, budete muset vytvořit objednávku přenosu. Pokud máte méně než 1 000 telefonních čísel, můžete použít průvodce Nová objednávka přenosu místních čísel v Centru pro správu Skypu pro firmy. Podrobnosti o převedení těchto telefonních čísel najdete v tématu Převedení telefonních čísel do Online Skypu pro firmy. Pokud potřebujete převést více než 999 telefonních čísel, budete muset odeslat žádost o službu a nechat si všechna tato telefonní čísla převést do Office 365. Podrobné informace o tom, jak to udělat, najdete v tématu Ruční odeslání žádosti o objednávku přenosu.

 • Není možné převést čísla bezplatných linek nebo telefonní čísla používaná pro data, například ta telefonní čísla, která jsou přidružená k lince DSL.

 • Adresa tísňového volání se často označuje jako místní adresa, poštovní adresa nebo fyzická adresa. Je to poštovní nebo místní adresa sídla vaší organizace.

 • Místa tísňového volání se neověřují, kontrolují se jenom adresy tísňového volání.

 • Důležité : 

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×