Co je předloha snímků?

Předloha snímků je nejvyšší snímek v hierarchii snímků, který ukládá všechny informace o motivu a rozloženích snímků v prezentaci, včetně pozadí, barvy, písma, efektů, velikosti zástupných znaků a umístění.

Každá prezentace obsahuje alespoň jednu předlohu snímků. Předlohu snímků můžete změnit a hlavní výhodou pro změnu a používání předloh snímků je, že můžete provést univerzální změny stylu pro každý snímek v prezentaci, včetně snímků přidaných do prezentace později. Použitím předlohy snímků ušetříte čas, protože nemusíte zadávat stejné informace do více snímků. Předloha snímků je užitečná zejména v případě, že máte velmi dlouhé prezentace s velkým počtem snímků.

Protože předlohy snímků ovlivňují vzhled celé prezentace, při vytváření a úpravách předlohy snímků nebo odpovídajících rozložení pracujete v zobrazení Předloha snímků. Chcete-li přepnout do zobrazení Předloha snímků, vyhledejte informace v tématu Kdy a jak používat zobrazení v aplikaci PowerPoint 2007.

Předloha snímků s přidruženými rozloženími

1. Předloha snímků v zobrazení Předloha snímků

2. Rozložení přidružená k předloze snímků

Pokud upravíte jedno nebo více rozložení v předloze snímků, upravíte v podstatě předlohu snímků. Každé rozložení snímku je nastaveno jiným způsobem, ale všechna rozložení, která jsou přidružena k dané předloze snímků, obsahují stejný motiv (barevné schéma, písma a efekty).

Následující obrázek znázorňuje jednu předlohu snímku s použitým motivem Tok a dvěma různými podpůrnými rozloženími.

Předloha snímků s rozložením

Poznámky : 

Chcete-li, aby vaše prezentace obsahovala dva nebo více různých stylů či motivů (například pozadí, barvy, písma a efekty), bude nutné vložit předlohu snímků pro každý jednotlivý motiv. Na následujícím obrázku jsou znázorněny dvě předlohy snímků tak, jak se zobrazí v zobrazení Předloha snímků. U každé předlohy snímků je použit jiný motiv.

Dvě předlohy snímků s přidruženými rozloženími

Pokud přejdete do zobrazení Předloha snímků, uvidíte, že obsahuje několik výchozích rozložení přidružených k libovolné dané předloze snímků. Pravděpodobně nevyužijete všechna nabízená rozložení. Z rozložení, která jsou k dispozici, můžete vybrat to, které nejlépe zobrazí vaše informace.

Můžete vytvořit prezentaci obsahující jednu nebo více předloh snímků, uložit ji jako soubor šablony aplikace PowerPoint (POTX nebo POT) a pak ji použít k vytváření dalších prezentací. Tento soubor zahrnuje veškerý obsah předlohy snímků a další položky.

Důležité : Předlohu snímků je vhodné vytvořit před zahájením sestavování jednotlivých snímků, nikoli později. Pokud nejprve vytvoříte předlohu snímků, budou všechny snímky, které přidáte do prezentace, založeny na této předloze snímků a přidružených rozloženích. Chcete-li zahájit provádění změn, proveďte je v předloze snímků.

Jestliže však vytvoříte předlohu snímků po zahájení sestavování jednotlivých snímků, některé z položek na snímcích nemusejí odpovídat návrhu předlohy snímků. Můžete přepsat některé možnosti vlastního nastavení na jednotlivých snímcích pomocí funkcí pozadí a formátování textu, ale jiné (například zápatí a Logo) lze změnit pouze v zobrazení Předloha snímků.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×