Co je nového ve webové aplikaci Project Web App?

Verze webové aplikace TE000130158, která se dodává se serverem Microsoft Project Server 2010, obsahuje vylepšené uživatelské rozhraní a několik nových robustních funkcí. Výsledkem těchto aktualizací je inteligentní obchodní aplikace, která podporuje možnosti integrované správy projektu a Portfolio, škálovatelnou spolupráci v rámci malých týmů i velkých organizací a rozšířenou platformu, která je integrována se souvisejícími technologiemi společnosti Microsoft.

V tomto článku

Vylepšené uživatelské rozhraní

Úvod do pásu karet

Zdokonalené rozhraní pro úpravy projektu

Integrovaná správa projektu a portfolia

Správa návrhů projektů

Analýza návrhů pro vaše portfolio projektů

Uživatelem řízené plánování

Souhrnné úkoly plánované metodou shora dolů

Škálovatelná spolupráce

Režim jedné položky pro časové rozvrhy a stav úkolů

Schvalovací centrum pro časové rozvrhy a stav úkolů

Delegování uživatelů

Rozšířená platforma

Vlastní pole oddělení

Více datových krychlí OLAP s podporou oddělení

Funkce business intelligence se službami Excel Services

Vylepšené uživatelské rozhraní

Webová aplikace TE000130158 nabízí značně aktualizované uživatelské rozhraní – včetně pásu karet a zjednodušené mřížky pro úpravy projektu.

Úvod do pásu karet

Webová aplikace TE000130158 nyní používá pás karet, který umožňuje rychle najít příkazy potřebné k provádění požadovaných úkonů. Příkazy jsou uspořádány do logických skupin, které jsou společně soustředěny v rámci karet. Pás karet používají i nové verze serveru Microsoft SharePoint Server 2010, služby Microsoft SharePoint Foundation 2010 a klientského programu Microsoft Project. Všechny programy tak nabízejí jednotné rozhraní.

Zdokonalené rozhraní pro úpravy projektu

Pomocí nového mřížkového rozhraní pro úpravy projektu lze nyní aktualizovat data projektu ve stejné mřížce a stejném Zobrazení Ganttův diagram, které slouží k prohlížení dat projektu. Data zadávaná do mřížky se ověřují ihned při zadávání a celé rozhraní je značně zjednodušené. Tato aktualizovaná mřížka se používá v rámci celé webové aplikace TE000130158, včetně zobrazení Centra projektů, aktualizací úkolů, stránek náhledu, Centra zdrojů a Přiřazení zdrojů.

Začátek stránky

Integrovaná správa projektu a portfolia

Ke změnám v integrované správě projektu a portfolia patří komplexní řešení pro správu poptávek a analýzu portfolia a možnost ručního plánování úkolů a efektivního plánování pomocí přístupu Odhad shora dolů.

Správa návrhů projektů

Nová funkce správy poptávek ve webové aplikaci TE000130158 umožňuje implementovat komplexní proces odesílání a schvalování Návrh, který využívá šablony, webové formuláře pro odesílání návrhů, životní cykly projektů a obchodní strategie. Po schválení návrhu je možné na jeho základě snadno vytvořit plán projektu a přiřadit Zdroje.

Analýza návrhů pro vaše portfolio projektů

Webová aplikace TE000130158 nabízí nové funkce analýzy portfolia. Návrhy projektů lze nyní před schválením analyzovat pomocí obchodních faktorů a pomocí Omezení vyšší úrovně pro náklady a pro zdroje.

Uživatelem řízené plánování

Ve webové aplikaci TE000130158 si mohou vedoucí projektů uchovat kontrolu nad Plán projektů a minimalizovat neočekávané změny pomocí ručně plánovaných úkolů. Pokud je povoleno uživatelské plánování, nebudou se při změnách Závislosti mezi úkoly a změnách Kalendář automaticky měnit data úkolů.

Souhrnné úkoly plánované metodou shora dolů

Na začátku fáze plánování mohou mít vedoucí projektů pouze některé informace vyšší úrovně o klíčových Dodávka a hlavních Milník svých projektů. Pomocí webové aplikace TE000130158 lze projekty na vyšší úrovni rozdělit do Fáze na základě celkové časové osy a Rozpočet. To znamená, že data jednotlivých pracovních položek nemusí přesně odpovídat datům z fází vyšší úrovně.

Začátek stránky

Škálovatelná spolupráce

Hlavním cílem při vývoji této verze webové aplikace TE000130158 bylo poskytnout týmům nástroje přizpůsobené jejich velikosti a vyspělosti. K dosažení tohoto cíle byla provedena zlepšení týkající se zjednodušení odesílání a schvalování Časový rozvrh a stavu úkolů. Byla přidána také funkce delegování uživatelů, která zajišťuje nepřerušovanou spolupráci v rámci týmu.

Režim jedné položky pro časové rozvrhy a stav úkolů

Webová aplikace TE000130158 nabízí nový jednotný režim určený k zadávání časových údajů a průběhu úkolů. Pokud se organizace rozhodne používat tento režim jedné položky, můžete vyplňovat časový rozvrh a informovat vedoucího o stavu úkolů pomocí jediného zobrazení.

Schvalovací centrum pro časové rozvrhy a stav úkolů

Uživatelé s příslušnými oprávněními mohou nyní nejen zadávat čas a průběh úkolu v jediném místě, ale také schvalovat časové rozvrhy a aktualizace úkolů v jediném zobrazení.

Delegování uživatelů

Nová funkce delegování uživatelů ve webové aplikaci TE000130158 umožňuje, aby jeden uživatel prováděl úkony za jiného uživatele bez ohledu na rozdíly v úrovních oprávnění. Pokud se například správce chystá odejít na plánovanou dovolenou a potřebuje, aby jiný uživatel po tuto dobu plnil příslušné povinnosti, může určit člena týmu jako delegáta a tento člen týmu pak bude mít všechna oprávnění správce.

Začátek stránky

Rozšířená platforma

Webová aplikace TE000130158 nabízí rozšířenou platformu včetně vlastních polí oddělení, možnosti vytvářet více datových krychlí OLAP s podporou oddělení a vytváření sestav koncovými uživateli s využitím služeb Excel Services.

Vlastní pole oddělení

Vlastní pole oddělení umožňují definovat na úrovni zdroje, úkolu nebo projektu, která pole jsou nebo nejsou požadována. Informace zobrazované v rámci celé webové aplikace TE000130158 lze tak snadno filtrovat, aby se týkaly pouze jednotlivých oddělení. Tato funkce neslouží k zabezpečení, může však pomoci zjednodušit rozhraní uživatelům webové aplikace TE000130158.

Více datových krychlí OLAP s podporou oddělení

Ve webové aplikaci TE000130158 lze vytvořit více než jednu datovou krychli OLAP. Navíc je také možné filtrovat data krychle podle oddělení.

Funkce business intelligence se službami Excel Services

V této verzi jsou s webovou aplikací TE000130158 integrovány služby Excel Services. Cílem je snadnější vytváření zobrazení business intelligence. Jako součást této integrace jsou nabízeny prázdné tabulky propojené s daty a zobrazení připravená k okamžitému použití. Byla také rozšířena data, která jsou k dispozici pro generování sestav. Nyní zahrnují vlastní pole časového rozvrhu, vlastnosti projektu a data modulu pro plánování a optimalizaci portfolia.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×