Co je nového ve službě Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

Služba Windows SharePoint Services 3.0 umožňuje spolupráci týmů a udržení jejich pracovního výkonu tím, že poskytuje snadný přístup k uživatelům, dokumentům a informacím, které jsou předpokladem pro jejich správné rozhodování a plnění úkolů.

Proužek

Skupiny mohou efektivně spolupracovat a rychle zřizovat weby a pracovní prostory. Weby SharePoint jsou škálovatelná pro organizace všech velikostí – od malých týmů až po operace na úrovni nadnárodních korporací.

V tomto článku:

Efektivní spolupráce

Rychlé představení

Centralizovaná správa a ovládání

Rozšiřitelnost a vývoj dalších aplikací a služeb

Efektivní spolupráce

Klíčová vylepšení služby Windows SharePoint Services zlepšují způsob, jakým pracujete s dokumenty a úkoly a sdílíte informace s jinými lidmi.

Odesílání e-mailů na web SharePoint    Pomocí e-mailu lze na web přidat obsah, například položky diskuze, události kalendáře a dokumenty. Podobně jako můžete svému týmu odeslat e-mail s žádostí o diskusi nad úkoly a projekty, lze také odeslat e-mail do seznamů a knihoven na webu SharePoint s povoleným příjmem e-mailů. Ve výchozím nastavení (pokud správce povolí příjem e-mailů na webu) lze přidávat obsah do následujících seznamů a knihoven: diskusní vývěsky, oznámení, kalendáře, knihovny dokumentů, knihovny obrázků, knihovny formulářů a seznamy příspěvků v blogu. Můžete také archivovat e-maily odeslané do Skupina služby SharePoint, takže členové týmu mohou diskusi snadno sledovat na webu SharePoint a nemusí hledat zprávy ve svých přeplněných e-mailových schránkách.

Přidávání obsahu na weby zasíláním e-mailů

1. Dokumenty, diskuze a další obsah je zaslán e-mailem.

2. Obsah je přidán do seznamů a knihoven.

Mobilní přístup k seznamu služby SharePoint    Seznam můžete zobrazit na mobilním zařízení, takže i na cestách si můžete udržovat přehled o projektech a úkolech svého týmu. Seznamy se na telefonech (nebo jiných telekomunikačních zařízeních podporujících mezinárodní standardy) zobrazují ve zjednodušeném textovém formátu s odkazy umožňujícími procházet obsahem jednotlivých stránek. Můžete také dostávat upozornění na aktualizace seznamů.

Sdílení myšlenek pomocí blogů    Lidé v organizaci mohou sdílet myšlenky a informace o produktech, technologiích a procesech v podobě příspěvků v blogu. Blogy mají obvykle autora, který do něj pravidelně přidává obsah.

Blog (označovaný někdy také jako webový deník) je tvořen často přidávanými krátkými příspěvky. Tyto příspěvky se zobrazují v pořadí od nejnovějšího k nejstaršímu. Vytvoření blogu, zaslání příspěvku do blogu, přihlášení k odběru aktualizací a přizpůsobení blogu je otázkou několika klepnutí tlačítkem na myši. Autoři mohou se čtenáři interaktivně komunikovat prostřednictvím komentářů.

Blog

Tuto funkci lze využít například v těchto případech:

  • Vedoucí pracovník prostřednictvím deníku sdílí své myšlenky a vize.

  • Komunita vytváří vztahy se zákazníky.

  • Týmy sdílejí novinky a tipy na neformálním webu.

Jednoduchý brainstorming na wikiwebech    Wikiweby umožňují brainstorming, hledání nových nápadů, spolupráci na týmovém návrhu, správu znalostní báze nebo prosté shromažďování každodenních informací ve formátu, který lze snadno vytvořit a umožňuje snadné vyhledávání. Členové týmu mohou pomocí webového prohlížeče vytvářet vzájemně propojené stránky a přidávat do nich poznámky. Nepotřebují žádný textový editor ani speciální technické znalosti. Wikiweby sledují změny v obsahu webu, který uživatelé mění a doplňují. Wikiweb také může sloužit týmu k sestavení osnovy, kterou později zpracujete v textovém editoru.

Wikiweb

Efektivnější zjišťování názorů pomocí vylepšených průzkumů    Průzkumy jsou flexibilnější a umožňují lepší ovládání rozložení. Funkce částečné odpovědi umožňuje uživatelům ukládat nekompletní odpovědi v případě, že nechtějí dokončit všechny své odpovědi najednou, nebo jsou vyrušeni.

Otázky se mohou zobrazovat podmíněně podle odpovědi na předchozí otázku v průzkumu. Pokud například shromažďujete zpětnou vazbu od účastníků profesní konference, můžete se nejprve zeptat, které přednášky navštívili, a potom zobrazit otázky týkající se pouze těchto bodů programu. Vložením konců stránek můžete průzkum přehledněji uspořádat nebo do něj vměstnat více otázek. Ve výchozím nastavení není nijak omezen počet otázek, které lze zahrnout. Můžete být ale omezeni velikostí databáze a dostupnou šířkou pásma.

Vizuální sledování stavu úkolů pomocí Ganttova diagramu     Můžete vytvořit seznam Projektové úkoly, který bude ve výchozím nastavení obsahovat Ganttův diagram, nebo Ganttův diagram přidat do jiných typů seznamů. Jedná se o vizuální přehled projektových úkolů, jehož pomocí lze sledovat data a průběh týmových úkolů.

Část Ganttova diagramu

Přijímání aktualizací seznamů pomocí kanálů RSS    Pomocí kanálů RSS lze sledovat projekty a informace jednotlivých týmů. Místo procházení několika webů týmů můžete pravidelně dostávat informace o seznamech a knihovnách, které vás zajímají. Pomocí kanálů RSS lze získávat aktualizace z různých zdrojů, včetně webu Příspěvky a blogů, v konsolidovaném umístění, například v programu pro čtení kanálů RSS nebo v agregátoru kanálů.

Správa dokumentů a seznamů v režimu offline    Svou důležitou práci si nyní můžete vzít s sebou kamkoliv, pokud používáte programy kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0. Se soubory z některých programů, například z aplikace Microsoft Office Word 2007 můžete pracovat v režimu offline. Pomocí některých databázových programů, kompatibilních se službou Windows SharePoint Services 3.0, například pomocí aplikace Microsoft Office Access 2007, můžete aktualizovat, spravovat a analyzovat data seznamů.

Pomocí některých e-mailových programů kompatibilních se službou Windows SharePoint Services 3.0, jako je například aplikace Microsoft Office Outlook 2007, můžete pracovat v režimu offline se soubory v knihovně a s položkami v následujících typech seznamů: kalendáře, kontakty, úkoly a diskuse. Jakmile se připojíte zpět do režimu online, můžete soubory na serveru aktualizovat. Položky seznamu jsou aktualizovány automaticky.

Začátek stránky

Rychlé představení

Weby se snadněji používají díky vylepšenému uživatelskému rozhraní, které umožňuje jednodušší navigaci a úpravy. Speciální funkce, například zdokonalená navigace a dostupnější weby, umožňují efektivnější práci s obsahem webů.

Rychlé přizpůsobení webů    Pomocí motivů můžete pro weby rychle nastavit profesionální vzhled. Panel pro snadné spuštění a další navigační položky můžete snadněji přizpůsobit přímo z prohlížeče.

Snadné spuštění

Zobrazení souborů ve složce nebo stromové struktuře    Se soubory a dokonce i se seznamy lze pracovat ve struktuře složek podobné té, jaká je k dispozici v aplikaci Průzkumník Windows.

Snadnější navigace na webech     Díky vylepšené navigaci se lze na webu rychleji zorientovat a můžete se podívat, kde se na webu nacházíte relativně vzhledem jiným webům nebo v rámci webu. Lze snadněji přecházet mezi jednotlivými weby, a to jak do nadřazených webů, tak i do jiných webů na stejné úrovni. Navigační texty, pro které se používá anglický termín breadcrumbs, jsou vizuálními vodítky, díky nimž uživatelé mohou snadno přecházet v rámci webu a pochopit, jak aktuální nebo podřízený web zapadá do zbytku struktury webu.

Sledování práce pomocí vylepšených kalendářů    Nyní je možné přidávat a kontrolovat události z kalendáře SharePoint během práce s programem kompatibilním se službou Windows SharePoint Services 3.0, například s aplikací Office Outlook 2007. Kalendáře se dokonce mohou překrývat a shrnout a porovnat tak události určitého data v programu kalendáře.

Do kalendáře služby SharePoint lze zadat celodenní události a zadat více typů opakovaných událostí. Týmové projekty lze efektivněji sledovat pomocí vizuálních zobrazení dnů, týdnů a měsíců. Zobrazení Kalendář lze použít v seznamech s daty zahájení a dokončení.

Týdenní zobrazení vybrané v kalendáři

1. Kalendáře mají různá zobrazení.

2. Celodenní události se zobrazují v horní části kalendáře v závislosti na datu. Ostatní události se zobrazují podle data a času.

Vytváření webů s lepším usnadněním přístupu    Navigace v rámci webů je vylepšená a k seznamům, knihovnám a dalším funkcím lze plně získat přístup i pouze pomocí klávesnice. Režim s vyšším usnadněním přístupu umožňuje uživatelům se speciálními potřebami jednodušší interakci s nabídkami a dalšími ovládacími prvky. Odkazy Přeskočit k hlavnímu obsahu umožňují uživatelům ovládajícím stránky pomocí klávesnici přeskočit přes opakované navigační odkazy přímo k hlavnímu obsahu stránky. V režimu s usnadněním přístupu jsou nadpisy navrženy tak, aby lépe definovaly strukturu stránek a uživatelé používající programy pro čtení obrazovky se v nich a mezi nimi mohli snadněji pohybovat. Můžete například přiřadit vlastní alternativní text obrázku, který se zobrazuje ve Webová část Obrázek webu nebo obrázku, který přidáte do knihovny obrázků. Pro uživatele se slabým zrakem je vhodné zobrazovat weby SharePoint s využitím možností nastavení vysokého kontrastu systému Windows.

Snadné kopírování dokumentů do jiného umístění    Dokument lze snadno odeslat do jiné knihovny dokumentů na stejném nebo jiném webu. Můžete nastavit možnost, aby se při aktualizaci hlavního dokumentu zobrazil dotaz, zda má být dokument aktualizován i v dalších umístěních.

Efektivní využití typů obsahu    Typy obsahu pomáhají srozumitelněji a flexibilněji uspořádat a spravovat obsah. Vytvářejí například lidé ve vaší organizaci často rozpočtové listy obsahující stejnou skupinu nastavení? Nebo vytvářejí smlouvy se stejným textem o zřeknutí se práv? Pokud ano, můžete usnadnit duplikování a zvýšit konzistenci vytvořením příslušných typů obsahu. Typ obsahu je opakovaně použitelná kolekce nastavení, která se používá pro jistou kategorii obsahu. Můžete také určit více typů šablon, které se budou používat v rámci jedné knihovny dokumentů, s nastaveními jako jsou prezentace, rozpočtové listy a smlouvy. Typy obsahu lze spravovat napříč celým webem a jeden typ obsahu může dědit nastavení z jiného typu obsahu.

Vytváření robustnějších seznamů    Seznamy nyní mohou být díky použití složek a indexování větší a jsou všestrannější. V rámci seznamů lze vytvořit složky, složkám přiřazovat metadata a sledovat verze položek seznamu. K dispozici je více možností pro vyhledávací pole, která mohou získávat přístup k datům z ostatních seznamů. Můžete například umožnit uživatelům vybrat více položek ve stejném seznamu.

Začátek stránky

Centralizovaná správa a ovládání

Weby SharePoint poskytují lepší možnosti pro správu obsahu a uživatelů. Služba vám pomůže pracovat efektivněji bez ohledu na to, zda jste přispěvatelem na týmovém webu, vlastníkem webu nebo správcem serveru.

Obsah

Lepší obnovování dokumentů    Pokud odstraníte dokument, bude nejprve přesunut do složky Koš. Z této složky jej můžete odebrat nebo obnovit zpět na online web. Při odebrání ze složky Koš bude daná položka přesunuta do složky Koš pro kolekci webů, ze které ji správce kolekce může odstranit nebo obnovit.

Ve složce Koš mohou být uloženy seznamy, knihovny, složky, položky seznamů, dokumenty a stránky webových částí. Správce kolekce webů může zobrazit odstraněný obsah z celé kolekce. Způsob využití složek Koš může být řízen správcem serveru. Správce serveru může například vymazat všechny položky starší než určitý počet dní nebo zcela zakázat používání složek Koš.

popelnice na tříděný odpad

1. Koncový uživatel odstraní dokument s programem schůzky z knihovny dokumentů.

2. Dokument je přesunut do složky Koš daného webu, odkud jej uživatelé mohou obnovit nebo odstranit.

3. Po odstranění souboru ze složky Koš daného webu je soubor přesunut do složky Koš pro kolekci webů, odkud ji může správce obnovit nebo trvale odstranit.

Možnost vyžadovat rezervace dokumentů    Správci mohou vyžadovat, aby si uživatelé rezervovali dokument v knihovně dokumentů, aby jej mohli upravovat. Je-li vyžadována rezervace, může dokument vždy upravovat pouze jeden uživatel, čímž se omezuje možnost nechtěného přepsání změn jiným uživatelem.

Lepší kontrola díky stránkám předloh    Návrháři webu mohou pomocí stránek předloh snadněji ovládat běžné prvky webů, jako jsou například záhlaví s logem společnosti nebo navigační panel. Pokud bude na celém webu použita jediná stránka předlohy, bude možné celkový vzhled webu, dojem, jaký budí, a jeho chování přizpůsobit v jednom kroku a nebude nutné provádět stejné změny na všech stránkách.

Stránky předlohy

Centralizované ovládání seznamů pomocí sloupců webu    Vytvořením sloupců webu lze zajistit, že každý seznam založený na sloupci webu používá stejnou definici. Díky této funkci odpadá nutnost pracné reprodukce daného sloupce v každém seznamu. Funkce také umožňuje udržovat veškerá nastavení na jednom místě. Můžete například vytvořit sloupec obsahující názvy všech oblastních kanceláří. Uživatelé tak mohou snadno vybrat název kanceláře ze seznamu. Pokud se názvy změní nebo bude potřeba přidat další názvy, lze tyto informace aktualizovat na jednom místě. Jelikož je sloupec webu konzistentní napříč seznamy, můžete s jeho pomocí spravovat a analyzovat data napříč několika seznamy.

Lepší správa verzí dokumentů    Můžete snadno zobrazit, kdo provedl jaké změny určitého souboru či položky seznamu a lze také obnovit starší verze dokumentů nebo položek seznamů. Pro každou verzi dokumentu se ukládají údaje, které jej popisují, ale nejsou jeho součástí (těmto údajům se říká metadata). Uživatelé mohou snadno nastavit zobrazení, ve kterých lze sledovat změny těchto metadat.

Dokument lze také uložit jako Hlavní verze se závažnými změnami daného dokumentu, nebo jako Podverze, ve které byly například pouze upraveny překlepy. Vlastníci knihovny dokumentů mohou určit, kolik starších verzí se bude udržovat.

Číslování verzí v knihovně

1. Aktuálně publikovaná hlavní verze je zvýrazněna a číslo verze je celé číslo.

2. Nová verze se vytvoří, pokud se změní vlastnosti nebo metadata.

3. První verze souboru je vždy vedlejší verze číslo 0.1.

Verze položek seznamů    U seznamů lze nastavit označování verze tak, aby byla pro každou položku seznamu udržována historie verzí. Můžete si prohlédnout, k jakým změnám došlo, a obnovit starší verze položek. Podobně jako u dokumentů lze také určit, kolik starších verzí se bude udržovat.

Historie verzí seznamu

Viditelnost a schvalování konceptů dokumentů    Dokumenty ve fázi konceptu lze na webu skrýt před určitou skupinou uživatelů. Při správě dokumentu pomocí sledu prací lze také určit příslušnou úroveň jeho schválení.

Správa procesů prostřednictvím sledů prací    Pracovní postupy mohou snížit náklady a čas nutný ke koordinaci běžných obchodních procesů, jako jsou schválení projektů nebo kontrola dokumentů, protože spravují a sledují úkoly prováděné zaměstnanci v rámci těchto procesů. V organizaci je například možné vytvořit a nasadit základní vlastní sled prací pro správu schvalovacího procesu dokumentů ve fázi konceptu v knihovně dokumentů.

Uživatelé, skupiny a upozornění

Lepší správa uživatelů a skupin    Stránka Osoby a skupiny usnadňuje správu uživatelů na webu. Uživatele lze přidávat do skupin, které umožňují efektivněji spravovat současný přístup uživatelů. Můžete také zobrazovat informace o ostatních uživatelích založené na adresářové službě a spravovat informace o své osobě. V závislosti na nastavení webu můžete například zobrazit něčí číslo kanceláře nebo přidat fotku ke svému profilu. Bez ohledu na umístění, ve kterém na webu služby SharePoint aktuálně pracujete, můžete pomocí této funkce jednoduše najít informaci o jiných uživatelích.

Relevantnější upozornění    Upozornění umožňují uživatelům přijímat správné informace ve správném čase. Můžete se například dozvědět o změně důležitého dokumentu nebo o přidání nové položky do seznamu. V závislosti na vaší roli můžete také nastavit automatická upozornění pro jiné uživatele nebo skupiny. Členové jiného týmu mohou například dostávat upozornění na změny plánu, které se jich týkají.

Weby a oprávnění

Přesnější oprávnění    Oprávnění lze spravovat pomocí úrovní oprávnění a uživatele lze spravovat pomocí skupin SharePoint. Úroveň oprávnění je kolekce oprávnění, kterou lze aplikovat na uživatele nebo skupinu. Skupina SharePoint je kolekce uživatelů s podobnými oprávněními.

Zabezpečení lze nastavit na úrovni položky, souboru, složky, seznamu, knihovny a webu. Můžete například uživatelům povolit práci s většinou položek v knihovně dokumentů, ale omezit přístup k citlivému dokumentu.

Vylepšené zálohování a obnovování webů    Správci mají pružnější možnosti pro zálohování a obnovování webů v případě selhání systémů nebo živelných událostí. Nástroje Centrální správy umožňují zálohovat data pomocí jazyka SQL (Structured Query Language) a zálohovat většinu prvků webů.

Zlepšené vyhledávání a protokolování    Indexování pro účely vyhledávání je podporováno v rámci kolekce webů a mezi seznamy. Indexování umožňuje zadávat efektivnější dotazy na napříč složkami a v rámci velkých seznamů. Je možné také využít protokol změn pro efektivnější prohledávání a procházení webů. Protokol změn je založen na precizním indexování změněných položek, díky čemuž jsou výsledky hledání k dispozici rychleji a s menšími nároky na výpočetní výkon.

Kontextové zobrazení podle uživatelských oprávnění    Jestliže uživatelé nemají oprávnění ke změně nastavení nebo obsahu, nebudou příslušné odkazy, příkazy, tlačítka a pokyny na webu zobrazeny. Tím se uživatelům brání před zobrazením funkcí a obsahu, k jejichž použití nebo změně nemají oprávnění a také před použitím funkcí, které nejsou správně povoleny nebo nakonfigurovány.

Pružnější a škálovatelné nasazení a upgrade    V konfiguraci s jedním serverem je instalace přehlednější a jednodušší a pro velké organizace jsou k dispozici robustnější a přesněji konfigurovatelné možnosti nasazení. Pro organizace provádějící upgrade z předchozí verze je k dispozici více možností, včetně zvýšené automatizace a možnosti postupně upgradovat jednotlivé kolekce webů s cílem minimalizace přerušení provozu a zachování integrity dat. Rozhraní API (Application Programming Interface) pro migraci obsahu lze naprogramovat tak, aby prováděla export a import menších prvků a aby bylo současně zachováno zabezpečení.

Správa publikovaných informací    Můžete se rozhodnout, jak a zda vůbec bude vaše organizace používat technologii RSS pro příjem aktualizací seznamů a dalších informací pomocí odběrů.

Uvítací nabídka     Web SharePoint zobrazí uvítací nabídku, pomocí které mohou uživatelé spravovat svá nastavení. Uvítací nabídka může vyžadovat, aby se uživatel přihlásil a aby se po ukončení práce úplně odhlásil. Pomocí této nabídky se může jiná osoba přihlásit na web pomocí jiných přihlašovacích pověření.

Uvítací nabídka

Začátek stránky

Rozšiřitelnost a vývoj dalších aplikací a služeb

Přizpůsobitelná a rozšiřitelná platforma umožňuje vytvořit řešení klíčových procesů a pracovat s jinými programy. V následujících odstavcích naleznete přehled některých klíčových funkcí. Podrobné informace naleznete v centru Windows SharePoint Services Developer Center na webu MSDN.

Vylepšení událostí    Události jsou klíčem k vývoji sofistikovaných řešení. Události umožňují poskytovatelům řešení využít chování a přepsat výchozí chování. Jsou podporovány synchronní i asynchronní události pro celou řadu různých typů událostí v různých seznamech a knihovnách. Řešení, které zajišťuje, aby měl dokument v zápatí vždy informace o autorských právech (copyright), lze například přidružit k centrálnímu typu obsahu, díky čemuž bude tato funkce použita ve všech knihovnách dokumentů přidružených k tomuto typu.

Vylepšení šablon webů pro vývojáře    Tyto funkce jsou založeny na definicích webů a seznamů z předcházejících verzí služby Windows SharePoint Services a rozšiřují funkcionalitu do podoby jednotné struktury.

Jsou zde také vytvořeny dílčí funkce, které lze použít na web a potom individuálně povolit nebo zakázat.

Funkce    Pomocí těchto funkcí lze omezit složitost provádění jednoduchých úprav webu. Díky těmto funkcím již není nutné kvůli drobné změně ve funkčnosti kopírovat velké části zdrojového kódu a došlo také k omezení problémů s konzistencí a označením verze, které se mohou vyskytnou mezi webovými servery front-end. Funkce usnadňují aktivaci a deaktivaci funkcí během vývoje a správci nyní mohou snadno transformovat šablonu nebo definici webu jednoduše zapnutím nebo vypnutím určité funkce v uživatelském rozhraní. Součástí funkcí je také ověření a nalezení funkce.

Rozšiřitelné typy polí    Vývojáři mohou pomocí rozšiřitelných typů polí vytvářet vlastní ovládací prvky. Tyto typy lze využít jako prostá pole v rámci seznamů a knihoven dokumentů. Je například možné použít vlastní pole k vytvoření hodnotícího systému, který bude obsahu přiřazovat hvězdičky na základě jeho oblíbenosti.

Podpora dotazů nad více seznamy    Lze vytvořit obsáhlejší a relevantnější dotazy, které budou uplatňovány na různé objekty, weby a kolekce webů. Díky tomu mohou vývojáři s menší námahou vytvářet efektivnější dotazy podobné dotazům v jazyce SQL.

Podpora rozhraní .NET Framework    Díky podpoře rozhraní .NET Framework mohou nezávislí vývojáři vytvářet sofistikovaná řešení a upravovat součásti.

Programátorská správa migrace webů    Rozhraní API (Application Programming Interface) pro migraci obsahu lze využít pro export a import menších prvků a zároveň zachovat zabezpečení.

Zdokonalené webové služby    K dispozici jsou nové metody pro různé webové služby, včetně integrace typů obsahu, práce s knihovnami dokumentů, vyhledávání, synchronizace aplikací pro zasílání zpráv, publikování obsahů a sledů prací. Další informace naleznete v centru Windows SharePoint Services Developer Center na webu MSDN.

Rozšiřitelné šablony webů    Návrháři mohou šablony využít jako počáteční bod při své práci a upravovat je v aplikacích pro návrh webu nebo v aplikacích pro návrh aplikací, kompatibilních se službou Windows SharePoint Services 3.0, jako je například aplikace Microsoft Visual Studio nebo Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×