Co je nového ve Skypu pro firmy

Pokud už používáte Skype pro kontakt s přáteli a rodinou v osobním životě (v nepracovním prostředí), určitě oceníte výkonné možnosti a jednoduchost Skypu pro firmy, ve kterém snadno najdete svoje spolupracovníky, abyste se pak s nimi mohli jednoduše spojit. Umožní vám být pomocí zařízení, která již máte, v kontaktu s organizacemi prostřednictvím zabezpečené platformy podnikové úrovně spravované IT oddělením. Pokud na Skype pro firmy přecházíte z Lyncu, najdete v něm všechny funkce, které jste zvyklí používat, ale v novém, přepracovaném rozhraní se zjednodušenými ovládacími prvky a řadou skvělých nových možností:

 • Nový vzhled

 • Volání ze Skypu pro firmy ze stolního telefonu pro připojení ke zvuku schůzky

 • Integrace s adresářem Skypu

 • Informace o hovoru

 • Ohodnocení hovoru

 • Rychlý přístup k ovládacím prvkům hovoru

 • Emotikony

Nový vzhled

Pokud jste běžný uživatel komerční verze Skypu, pak vám bude Skype pro firmy připadat povědomý: seznam kontaktů, indikátory stavu, tlačítka a ikony a dokonce i zvuky aplikací, to všechno vám bude připomínat verzi, kterou tak důvěrně znáte. Přečtěte si k tomu víc.

Seznam kontaktů Skypu pro firmy

Samozřejmě, že jsou tu i všechny základní funkce Lyncu, jako například tlačítka rychlých akcí, díky kterým je možné poslat rychlou zprávu nebo volat kontaktům (a dělat spoustu dalších věcí) jediným kliknutím nebo klepnutím.

Rychlé akce kontaktu: Rychlá zpráva, zvuk, video, karta kontaktu a další

Díky zjednodušenému uspořádání ovládacích prvků a nabídek v okně schůzek přes Skype snadno najdete příkaz, který potřebujete. V okně konverzace je text chatu formátovaný, takže snadno uvidíte, kdo mluví, a díky tomu, že jsou jednotlivé konverzace na záložkách, můžete mít lepší přehled o několika diskusích najednou.

Okno rychlých zpráv se dvěma konverzacemi a oknem schůzky s nabídkou Prezentovat

Ve Skypu pro firmy je nově taky funkce náhledu přenosu souboru, kterou určitě oceníte. Používá se, když vám někdo pošle soubor při chatování přes rychlé zprávy. Když vám někdo pošle soubor, vyberte v okně rychlých zpráv možnost Stáhnout. Tím se aktualizuje ikona souboru. Nebo můžete kliknout pravým tlačítkem myši (nebo klepnout a přidržet prst) a pak soubor předat dál, zobrazit jeho náhled nebo ho odstranit.

Náhled souboru poslaného během konverzace pomocí rychlých zpráv

Volání ze Skypu pro firmy ze stolního telefonu pro připojení ke zvuku schůzky

Důležité : Tato funkce je dostupná jenom v případě, že má vaše organizace Server 2015 Skypu pro firmy.

Pokud máte stolní telefon připojený k pobočkové ústředně a vaše IT oddělení ho nakonfigurovalo tak, aby fungoval s aplikací Skype pro firmy, můžete hledat lidi ve vaší organizaci a volat jim z uživatelského rozhraní aplikace Skype pro firmy, zatímco zvuk těchto hovorů půjde přes standardní stolní telefon (připojený k pobočkové ústředně). Přes klienta aplikace Skype pro firmy můžete taky volat z libovolného telefonu, který máte po ruce (třeba z mobilu, z telefonu doma nebo v hotelu). Člověk, kterému voláte, uvidí vaše telefonní číslo, jako byste mu volali ze svého hlavního pracovního telefonního čísla. Když budete volat z aplikace Skype pro firmy se zvukem směrovaným přes stolní telefon, budete mít skvělý zvuk a k tomu ještě tyto výhody:

 • Zasílání rychlých zpráv: Budete moct třeba rychle zkopírovat a vložit adresu URL, kterou chcete sdílet.

 • Sdílení plochy a aplikace: Budete moct věci snadno názorně ukázat, řešit problémy nebo něco vysvětlit s použitím vizuálních prvků.

 • Přílohy: budete moct posílat soubory ostatním, aniž byste museli opustit aplikaci Skype pro firmy.

Diagram volání přes číslo do práce

Tuto funkci pro podnik povolují a konfigurují správci serveru. Koncoví uživatelé mají omezené možnosti konfigurace, například zapnutí nebo vypnutí funkce pro jejich individuální účet (jakmile je funkce povolená na úrovni podniku) nebo nastavení telefonního čísla, na které má Skype pro firmy zavolat. Pokud číslo nastaví a zamkne správce, nebudou možnosti odchozích hovorů dostupné.

Snímek obrazovky s dialogem Zpracování hovorů se zvýrazněnou částí Odchozí hovory

Další informace najdete v tématu Hlasový hovor ze Skypu pro firmy s použitím stolního telefonu připojeného k pobočkové ústředně.

Integrace s adresářem Skypu

Důležité : Tato funkce vyžaduje:

 • Server Skypu pro firmy 2015 nebo Online Skype pro firmy Logo Skypu pro firmy

 • Nejnovější verze Skypu Logo Skypu

Uživatelé aplikace Skype pro firmy se můžou spojit přes internet se stovkami milionů uživatelů Skypu přímo z uživatelského rozhraní aplikace Skype pro firmy. Prvním krokem je najít kontakt.

 1. Do vyhledávacího pole v zobrazení Kontakty hlavního okna Skypu pro firmy zadejte jméno, adresu pro rychlé zprávy nebo číslo stolního telefonu (pokud jde o člověka z vaší organizace). Jak budete psát, pod vyhledávacím polem se začnou zobrazovat výsledky hledání a místo karet Skupiny, Stav, Vztahy a Nové

  Když je vyhledávací pole Skypu pro firmy prázdné, jsou dostupné karty Skupiny, Stav, Vztahy a Nové.

  se zobrazí skupiny Kontakty a Adresář Skypu:

  Když začnete psát do vyhledávacího pole ve Skypu pro firmy, změní se spodní karty na vlastní kontakty a adresář Skypu.

 2. Pokud je člověk, kterého chcete najít, z vaší organizace, nechte vybranou kartu Kontakty (ta je vybraná automaticky). Při vybrané kartě Kontakty hledá Skype pro firmy v adresáři vaší organizace.

  Pokud člověk, kterého chcete najít, není z vaší organizace, ale víte o něm, že má účet Skype, klikněte na kartu Adresář Skypu, abyste ho hledali mezi miliony uživatelů Skypu na celém světě. Jestli u hledaného člověka znáte uživatelské jméno a místo ze Skypu, můžete hledání rychle zúžit. Můžete taky hledat pomocí jeho e-mailové adresy nebo účtu Microsoft (například JanMacek@outlook.com).

  Poznámka : Správce vám povolí nebo zakáže funkci vyhledávání v adresáři Skypu podle zásad vyhledávání vaší organizace. Pokud nevidíte kartu adresáře Skypu (jak vidíte na předchozím obrázku), pak nebudete moct hledat uživatele Skypu.

Až kontakty najdete v adresáři Skypu, můžete si je přidat do seznamu kontaktů, začít si s nimi psát rychlé zprávy, podívat se na informace o jejich stavu a volat si s nimi (přes hlasový hovor nebo videohovor). Je důležité vědět, že v adresáři Skypu jsou jenom kontaktní informace pro uživatele Skypu, ne pro uživatele Skypu pro firmy. Uživatel Skypu, který si chce do seznamu kontaktů přidat uživatele Skypu pro firmy, musí použít úplnou e-mailovou adresu uživatele Skypu pro firmy, například Jan@contoso.com.

Informace o hovoru

Informace o hovoru je oblíbená funkce Skypu, která je teď k dispozici ve Skypu pro firmy. Díky funkci Informace o hovoru můžete přepínat mezi plnou velikostí okna Skypu pro firmy, když se hovoru aktivně účastníte, a jeho kompaktní verzí, díky které můžete probíhající hovor dál sledovat (a můžete ho taky ztlumit nebo ukončit) a u toho se věnovat jiným věcem.

Kompaktní okno Informace o hovoru se zobrazí při hlasovém hovoru nebo videohovoru, když je minimalizované hlavní okno konverzace. Pokud budete chtít přepnout na okno konverzace v plné velikosti, jednoduše poklikejte nebo poklepejte na Informace o hovoru.

Snímky obrazovky plného okna Skypu pro firmy a minimalizovaného okna

Poznámka : Tato funkce vyžaduje uživatelské rozhraní Skypu pro firmy. Není k dispozici ve Skypu pro firmy (Lync).

Ohodnocení hovoru

Funkce ohodnocení hovoru umožňuje správcům Serveru Skypu pro firmy 2015 shromažďovat údaje o hovorech, používat standardní sestavy a exportovat nezpracovaná data pro další analýzu. Po skončení hovoru se uživateli zobrazí výzva, aby se zúčastnil průzkumu.

Snímek obrazovky s dialogem hodnocení kvality hovoru

Sestavy ohodnocení hovoru teď nejsou k dispozici pro správce klienta Online Skype pro firmy.

Rychlý přístup k ovládacím prvkům hovoru

Výrazně jsme vylepšili přístup k číselníku a ovládacím prvkům hovoru. Pro hovory do veřejné telefonní sítě zůstávají ovládací prvky a číselník viditelné v průběhu celého hovoru. Pro ostatní hovory si můžete číselník a ovládací prvky zobrazit jedním kliknutím.

Porovnání ovládacích prvků hovorů přes veřejnou telefonní síť a hovorů, které veřejnou síť nevyužívají

Emotikony

Skype pro firmy teď má stejné emotikony jako klasická (nefiremní) verze Skypu. Emotikony můžete ve Skypu pro firmy vypnout tady: Možnosti > Rychlé zprávy. Na serveru se pro emotikony nic nenastavuje.

Snímek obrazovky znázorňující dostupné emotikony a ovládací prvky pro jejich zapnutí a vypnutí

Související témata

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×