Co je nového v aplikaci Microsoft Office Word 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Co je nového v aplikaci Microsoft Office Word 2007

V aplikaci Microsoft Office Word 2007 je možné vytvářet profesionální dokumenty pomocí komplexní sady nástrojů pro vytváření a formátování dokumentů v nové verzi sady Fluent systému Microsoft Office. Rozsáhlé nové možnosti kontroly, komentářů a porovnání pomáhají rychle získat a spravovat zpětnou vazbu od kolegů. Pokročilá integrace dat zajišťuje připojení dokumentů k důležitým zdrojům obchodních informací.

download a free trial button

Buy Office now

V tomto článku

Vytváření dokumentů profesionálního vzhledu

Spolehlivé sdílení dokumentů

Nové možnosti dokumentů

Obnovení práce při potížích s počítačem

Vytváření dokumentů profesionálního vzhledu

Aplikace Office Word 2007 poskytuje nástroje pro úpravy a revize, s jejichž pomocí lze vytvářet úhledné dokumenty snáze než kdykoliv předtím.

Věnujte více času psaní, méně formátování

Nový pás karet, součást sady Fluent systému Office, slouží k seskupení nástrojů podle úkolů a zajišťuje, že máte vždy po ruce příkazy, s nimiž pracujete nejčastěji.

Obrázek karty Domů aplikace Word

1. Karty jsou orientované na úkoly.

2. Skupiny na jednotlivých kartách dělí úkol na dílčí úkoly.

3. Příkazová tlačítka v jednotlivých skupinách slouží k provedení příkazu nebo zobrazení nabídky příkazů.

Nové Fluent systému Office orientované na výsledky nabízí potřebné nástroje, když je uživatel potřebuje, a  to jasným a organizovaným způsobem.

 • Šetřete čas a využívejte bohaté možnosti aplikace Word výběrem z galerií, předdefinovaných stylů, formátů tabulek a seznamů, grafických prvků atd.

 • Sada Fluent vylučuje nutnost přibližného odhadování při formátování dokumentu. Galerie formátovacích možností poskytují živý vizuální náhled na formátování dokumentu před provedením změny.

Dynamický náhled v dokumentu aplikace Word

Přidání předdefinovaných prvků několika klepnutími myši

Galerie titulních stránek

Aplikace Office Word 2007 zavádí stavební bloky pro přidávání předem formátovaného obsahu do dokumentů:

 • Pracujete-li na dokumentu s určitým typem šablony, například s šablonou pro sestavu, můžete si vybírat z galerie předdefinovaných titulních stran, podtitulků a záhlaví a zápatí, aby dokument vypadal elegantněji.

 • Pokud chcete přizpůsobit předem naformátované obsahu nebo často vaše organizace používá stejnou část obsahu, jako je zřeknutí text nebo zákazníka kontaktní informace, můžete vytvořit vlastní stavební bloky, které vyberete z Galerie jedním kliknutím.

Galerie v aplikaci Word 2007

Účinnější komunikace s využitím působivé grafiky

Obrázek SmartArt s textem snímku a galerií rozložení

Nové funkce pro vytváření grafů a diagramů zahrnují třírozměrné obrazce, průhlednost, stínování a jiné efekty.

Možnosti obrázku SmartArt v aplikaci Word 2007

Okamžité dodání nového vzhledu dokumentům

Když vaše společnost aktualizuje svou image, můžete své dokumenty této změně okamžitě přizpůsobit. Pomocí funkcí Rychlé styly a Motivy dokumentu můžete rychle změnit vzhled textu, tabulek a grafiky v celém dokumentu tak, aby odpovídal zvolenému barevnému schématu.

Snadné zabránění pravopisným chybám

Při zápisu dokumentu tak, aby jej viděli ostatní samozřejmě nechcete, aby vaši zprávu kazily chyby nebo aby dokument nevypadal profesionálně. Nové funkce nástroje kontroly pravopisu usnadňují distribuci práce s důvěrou:

 • Kontrola pravopisu je v aplikacích sady Microsoft Office 2007 konzistentnější. Došlo například k následujícím změnám:

 • Kontrola pravopisu Microsoft Office 2007 obsahuje po jazykové reformě slovník pro francouzštinu. V aplikaci Microsoft Office 2003 to bylo doplňku, bylo nutné nainstalovat samostatně. Další informace najdete v tématu Změna způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Slovníku vyloučených položek se automaticky vytvoří pro určitý jazyk, který se používá jazyk poprvé. Slovníků vyloučených položek umožňují vynutit příznak slova, která chcete eliminování možnosti použití kontroly pravopisu. Jsou užitečné slov, které jsou obscénní nebo, která si neodpovídají průvodce stylem. Další informace najdete v tématu Použití slovníků vyloučených položek k určení preferovaného pravopisu slova.

 • Kontrola pravopisu můžete najít a příznak chybami kontextové kontroly pravopisu. Někdy zadali jste podobně jako tento chybu? Bude můžete zobrazit jejich. V Office Word 2007 můžete povolit Použít kontextovou kontrolu pravopisu, vyhledat a opravit tento typ chybu. Tato možnost je k dispozici při kontrole pravopisu u dokumentů v angličtině, němčina nebo španělštině. Další informace najdete v tématu Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Kontrolu pravopisu a gramatiky lze pro jeden nebo pro všechny vytvářené dokumenty zakázat.

Začátek stránky

Spolehlivé sdílení dokumentů

Když odešlete koncept dokumentu kolegům, aplikace Office Word 2007 vám pomůže účinně shromáždit a zpracovat jejich opravy a komentáře. Jste-li připraveni dokument publikovat, aplikace Office Word 2007 vám pomůže zajistit, aby v publikovaném dokumentu nezůstaly opravy a komentáře, které unikly vaší pozornosti.

Rychlé porovnání dvou verzí dokumentu

Porovnávání a kombinování dokumentů

Aplikace Office Word 2007 umožňuje snadno zjistit, jaké změny byly v dokumentu provedeny. Když porovnáváte a kombinujete dokumenty, můžete si zobrazit obě verze dokumentu - s jasně označeným odstraněným, vloženým a přesunutým textem ve třetí verzi dokumentu.

Vyhledání a odstranění skrytých metadat a osobních informací v dokumentech

Dříve, než budete sdílet dokument s jinými uživateli, můžete pomocí funkce Kontrola metadat vyhledat a odebrat určité informace, například komentáře, verze, sledované změny, rukopisné poznámky, vlastnosti dokumentu, informace serveru správy dokumentů, skrytý text, vlastní data XML a informace v záhlavích a zápatích. Funkce kontrola metadat pomáhá zajistit, aby dokumenty sdílené s jinými obyvateli neobsahovaly skryté osobní informace nebo skrytý, který si organizace nepřeje distribuovat. Organizace navíc může funkci Kontrola metadat přizpůsobit tak, aby kontrolovala i další typy skrytého obsahu.

Funkce Kontrola metadat v dokumentu aplikace Word

Přidání digitálního podpisu nebo řádku podpisu do dokumentů

Dokumenty s podepsanými řádky podpisu

Přidání digitálního podpisu do dokumentu pomáhá zajistit pravost, integritu a původ dokumentu. V aplikaci Office Word 2007 lze buď přidat do dokumentu neviditelný digitální podpis nebo můžete vložit řádek podpisu sady Microsoft Office, který umožňuje zaznamenat grafické znázornění digitálního podpisu.

Možnost zachytit digitální podpisy pomocí řádky podpisu v dokumentech Office umožňuje organizacím použít bez procesy podepisování dokumentů jako smluv. Na rozdíl od podpisů na papíře digitální podpisy poskytují záznam přesně jaký byl podepsán, které umožňují podpis, který má být v budoucnu ověřit.

Převod dokumentů aplikace Word do formátu PDF nebo XPS

Aplikace Office Word 2007 podporuje export souborů v následujících formátech:

 • Formát PDF (Portable Document Format):    PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod tisku komerčních tiskovin.

 • Formát XPS (XML Paper Specification):    XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno měnit.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Okamžité zjištění dokumentů obsahujících vložená makra

Aplikace Office Word 2007 používá pro dokumenty obsahující vložená makra samostatný formát souborů (DOCM), takže uživatelé okamžitě rozpoznají, zda je soubor schopen spustit vložená makra.

Zabránění změnám v konečné verzi dokumentu

Povolte úpravy zrušením zaškrtnutí položky Označit jako konečný.

Před sdílením konečné verze dokumentu s ostatními uživateli, můžete označit dokument jen pro čtení a komunikace s jinými lidmi, že sdílíte konečné verze dokumentu příkaz Označit jako konečný. Když dokument označen jako konečný, jeho psaní, úpravy příkazy a pravopisu jsou zakázány a těm, kdo prohlížejí dokumentu nemůžete změnit omylem dokumentu. Příkaz Označit jako konečný není funkce zabezpečení. Kdokoliv můžete upravit dokument, který je označen jako konečný vypnutím Označit jako konečný.

Začátek stránky

Nové možnosti dokumentů

Teď, když jsou počítače a soubory vzájemně propojené, se ještě více vyplatí ukládat dokumenty v souborech, které jsou úsporné, odolné a podporované na celé řadě platforem. Aby byla tato potřeba splněna, sada Office 2007 dosahuje nové fáze ve vývoji podpory XML. Nový formát souborů založený na standardu XML umožňuje menší velikost souborů aplikace Office Word 2007, jejich větší odolnost a hlubší integraci s informačními systémy a externími zdroji dat.

Zmenšení velikosti souborů a zlepšení možností obnovy při poškození

Nový formát XML aplikace Word je komprimovaný, segmentovaný formát souborů poskytující výrazné zmenšení velikosti souborů a umožňující snazší obnovu poškozených souborů.

Připojení dokumentů k obchodním informacím

Uživatelé při práci vytvářejí dokumenty sdílející důležitá obchodní data. Automatizací tohoto procesu sdílení dat lze ušetřit čas a snížit nebezpečí chyb. Lze vytvářet dynamické inteligentní dokumenty, které se aktualizují pomocí nových ovládacích prvků dokumentu a svázání dat se systémy back-end.

Správa vlastností dokumentu na panelu Informace o dokumentu

Panel informací o dokumentech snadno zobrazit a upravit vlastnosti dokumentu při práci na dokumentu aplikace Word. Panel informací o dokumentech se zobrazí v horní části dokumentu ve Wordu. Panel informací o dokumentech slouží k prohlížení a úpravy standardní vlastnosti dokumentu Microsoft Office a vlastností pro soubory, které jsou uložené na serveru správy dokumentů. Pokud používáte panelu informací o dokumentech na Upravit vlastnosti dokumentu pro dokument na serveru, aktualizované vlastnosti uložit přímo na serveru.

Můžete například používat server, který sleduje redakční stav dokumentu. Když dokument dokončíte, můžete otevřít panel Informace o dokumentu a změnit redakční stav dokumentu z konceptu na konečný stav. Když dokument uložíte zpět na server, změna redakčního stavu bude na serveru aktualizována.

Uložíte-li šablony dokumentu v knihovně na serveru Windows SharePoint Services 3.0, knihovna může obsahovat vaše vlastní vlastnosti s informacemi o šablonách. Vaše organizace může například požadovat, abyste kategorizovali dokumenty v knihovně vyplněním vlastnosti Kategorie. Pomocí panelu Informace o dokumentu můžete takové vlastnosti upravovat přímo v prostředí aplikace Word.

Začátek stránky

Obnovení práce při potížích s počítačem

Sada Microsoft Office 2007 poskytuje vylepšené nástroje pro obnovení práce v případě potíží s aplikací Office Word 2007.

Diagnostické nástroje sady Office

Diagnostické nástroje sady Microsoft Office je řada diagnostických testů, které pomáhají zjistit, proč dochází k selhání počítače. Diagnostické testy lze řešit potíže přímo, může identifikovat způsoby řešení jiných problémů. Diagnostické nástroje sady Microsoft Office nahradí následující funkce aplikace Microsoft Office 2003: zjištění a opravit a obnovení aplikace sady Microsoft Office.

Další informace najdete v tématu diagnostikování a oprava k selhání aplikacích Office pomocí diagnostických nástrojů Office.

Obnovení aplikace

Aplikace Office Word 2007 obsahuje vylepšené funkce, které pomáhají předcházet ztrátě provedené práce při nestandardním ukončení aplikace. Pokud to je možné, aplikace Word po restartování obnoví některé aspekty stavu aplikace.

Například pracujete na více souborů současně. Každý soubor se otevře v jiném okně s jsou zobrazena určitá data v každém okně. Word dojde k chybě. Při spuštění aplikace Word otevře soubory a obnoví způsob, jakým byly před slovem havaruje.

Další informace najdete v tématu vyhnout přijdete o práci, když se některé z aplikací Office abnormálně ukončí.

download a free trial button

Buy Office now

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.