Co je nového v aplikaci Microsoft Office Word 2007

Co je nového v aplikaci Microsoft Office Word 2007

V aplikaci Microsoft Office Word 2007 je možné vytvářet profesionální dokumenty pomocí komplexní sady nástrojů pro vytváření a formátování dokumentů v nové verzi sady Fluent systému Microsoft Office. Rozsáhlé nové možnosti kontroly, komentářů a porovnání pomáhají rychle získat a spravovat zpětnou vazbu od kolegů. Pokročilá integrace dat zajišťuje připojení dokumentů k důležitým zdrojům obchodních informací.

Co chcete udělat?

Vytváření dokumentů profesionálního vzhledu

Spolehlivé sdílení dokumentů

Nové možnosti dokumentů

Obnovení práce při potížích s počítačem

Vytváření dokumentů profesionálního vzhledu

Aplikace Office Word 2007 poskytuje nástroje pro úpravy a revize, s jejichž pomocí lze vytvářet úhledné dokumenty snáze než kdykoliv předtím.

Věnujte více času psaní, méně formátování

Nový pás karet, součást sady Fluent systému Office, slouží k seskupení nástrojů podle úkolů a zajišťuje, že máte vždy po ruce příkazy, s nimiž pracujete nejčastěji.

Obrázek karty Domů aplikace Word

1. Karty jsou orientované na úkoly.

2. Skupiny na jednotlivých kartách dělí úkol na dílčí úkoly.

3. Příkazová tlačítka v jednotlivých skupinách slouží k provedení příkazu nebo zobrazení nabídky příkazů.

Nové Fluent systému Office orientované na výsledky nabízí potřebné nástroje, když je uživatel potřebuje, a  to jasným a organizovaným způsobem.

 • Šetřete čas a využívejte bohaté možnosti aplikace Word výběrem z galerií, předdefinovaných stylů, formátů tabulek a seznamů, grafických efektů atd.

 • Sada Fluent vylučuje nutnost přibližného odhadování při formátování dokumentu. Galerie formátovacích možností poskytují živý vizuální náhled na formátování dokumentu před provedením změny.

Přidání předdefinovaných prvků několika klepnutími myši

Galerie titulních stránek

Aplikace Office Word 2007 zavádí stavební bloky pro přidávání předem formátovaného obsahu do dokumentů:

 • Pracujete-li na dokumentu s určitým typem šablony, například se šablonou pro sestavu, můžete si vybírat z galerie předdefinovaných titulních stran, podtitulků a záhlaví a zápatí, aby dokument vypadal elegantněji.

 • Chcete-li si přizpůsobit předem naformátovaný obsah, nebo používá-li vaše organizace často stejný úsek obsahu, například text týkající se zřeknutí se práv nebo údaje pro kontakt se zákazníky, můžete si vytvořit své vlastní stavební bloky, které z galerie vyberete jediným klepnutím myší.

Účinnější komunikace s využitím působivé grafiky

Obrázek SmartArt s textem snímku a galerií rozložení

Nové funkce pro vytváření grafů a diagramů zahrnují třírozměrné obrazce, průhlednost, stínování a jiné efekty.

Okamžité dodání nového vzhledu dokumentům

Když vaše společnost aktualizuje svou image, můžete své dokumenty této změně okamžitě přizpůsobit. Pomocí funkcí Rychlé styly a Motivy dokumentu můžete rychle změnit vzhled textu, tabulek a grafiky v celém dokumentu tak, aby odpovídal zvolenému barevnému schématu.

Snadné zabránění pravopisným chybám

Při zápisu dokumentu tak, aby jej viděli ostatní, samozřejmě nechcete, aby vaši zprávu kazily chyby nebo aby dokument nevypadal profesionálně. Nové funkce nástroje kontroly pravopisu usnadňují distribuci práce s důvěrou:

 • Kontrola pravopisu je v aplikacích sady Microsoft Office 2007 konzistentnější. Došlo například k následujícím změnám:

 • Kontrola pravopisu aplikace Microsoft Office 2007 obsahuje francouzský slovník reflektující jazykovou reformu. V sadě Microsoft Office 2003 se jednalo o doplněk, který bylo třeba samostatně nainstalovat. Další informace naleznete v tématu Změna způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Při prvním použití určitého jazyka je pro tento jazyk automaticky vytvořen slovník výjimek. Pomocí slovníku výjimek kontrola pravopisu označí slova, která nechcete používat. Slovníky výjimek jsou užitečné, chcete-li předejít používání neslušných slov nebo slov, která nevyhovují zadaným stylovým pravidlům. Další informace naleznete v tématu Použití slovníků výjimek k určení upřednostňovaného pravopisu slova.

 • Pomocí kontroly pravopisu lze najít a označit některé kontextové pravopisné chyby. Stalo se vám někdy, že jste napsali chybu podobnou té následující? Uvidím vám tam. V aplikaci Office Word 2007 můžete povolit funkci Používat kontextovou kontrolu pravopisu, pomocí které lze najít a opravit tento typ chyb. Tato možnost je k dispozici při kontrole pravopisu u dokumentů v angličtině, němčině a španělštině. Další informace naleznete v tématu Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Kontrolu pravopisu a gramatiky lze pro jeden nebo pro všechny vytvářené dokumenty zakázat.

Začátek stránky

Spolehlivé sdílení dokumentů

Když odešlete koncept dokumentu kolegům, aplikace Office Word 2007 vám pomůže účinně shromáždit a zpracovat jejich opravy a komentáře. Jste-li připraveni dokument publikovat, aplikace Office Word 2007 vám pomůže zajistit, aby v publikovaném dokumentu nezůstaly opravy a komentáře, které unikly vaší pozornosti.

Rychlé porovnání dvou verzí dokumentu

Porovnávání a kombinování dokumentů

Aplikace Office Word 2007 umožňuje snadno zjistit, jaké změny byly v dokumentu provedeny. Když porovnáváte a kombinujete dokumenty, můžete si zobrazit obě verze dokumentu - s jasně označeným odstraněným, vloženým a přesunutým textem ve třetí verzi dokumentu.

Vyhledání a odstranění skrytých metadat a osobních informací v dokumentech

Dříve, než budete sdílet dokument s jinými uživateli, můžete pomocí funkce Kontrola metadat zkontrolovat v dokumentu skrytá metadata, osobní informace nebo obsah, který by v dokumentu mohl být uložen. Funkce Kontrola metadat může vyhledat a odebrat určité informace, například komentáře, verze, sledované změny, rukopisné poznámky, vlastnosti dokumentu, informace serveru správy dokumentů, skrytý text, vlastní data XML a informace v záhlavích a zápatích. Funkce Kontrola metadat pomáhá zajistit, aby dokumenty sdílené s jinými uživateli neobsahovaly skryté osobní informace nebo skrytý obsah, který si organizace nepřeje distribuovat. Organizace navíc může funkci Kontrola metadat přizpůsobit tak, aby kontrolovala i další typy skrytého obsahu.

Přidání digitálního podpisu nebo řádku podpisu do dokumentů

Dokument s podepsanými řádky podpisu

Přidání digitálního podpisu do dokumentu pomáhá zajistit pravost, integritu a původ dokumentu. V aplikaci Office Word 2007 lze buď přidat do dokumentu neviditelný digitální podpis nebo můžete vložit řádek podpisu sady Microsoft Office, který umožňuje zaznamenat grafické znázornění digitálního podpisu.

Možnost záznamu digitálních podpisů pomocí řádků podpisu v dokumentech sady Office umožňuje organizacím v případě dokumentů (například smluv) používat procesy podepisování bez použití papíru. Digitální podpisy umožňují na rozdíl od podpisů na papíře zaznamenat, co přesně bylo podepsáno, a podpis lze v budoucnu ověřit.

Převod dokumentů aplikace Word do formátu PDF nebo XPS

Aplikace Office Word 2007 podporuje export souborů v následujících formátech:

 • Formát PDF (Portable Document Format):    PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod tisku komerčních tiskovin.

 • Formát XPS (XML Paper Specification):    XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno měnit.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Okamžité zjištění dokumentů obsahujících vložená makra

Aplikace Office Word 2007 používá pro dokumenty obsahující vložená makra samostatný formát souborů (DOCM), takže uživatelé okamžitě rozpoznají, zda je soubor schopen spustit vložená makra.

Zabránění změnám v konečné verzi dokumentu

Povolte úpravy zrušením zaškrtnutí položky Označit jako konečný.

Dříve, než budete sdílet dokument s jinými uživateli, můžete pomocí příkazu Označit jako konečný označit dokument jen pro čtení a informovat jiné uživatele, že sdílená verze dokumentu je konečná. Označíte-li dokument jako konečný, příkazy pro psaní, úpravy a kontrolu pravopisu jsou vypnuty a uživatelé zobrazující dokument nemohou dokument neúmyslně změnit. Příkaz Označit jako konečný není funkce zabezpečení. Po vypnutí funkce Označit jako konečný lze dokument libovolně upravit.

Začátek stránky

Nové možnosti dokumentů

Teď, když jsou počítače a soubory vzájemně propojené, se ještě více vyplatí ukládat dokumenty v souborech, které jsou úsporné, odolné a podporované na celé řadě platforem. Aby byla tato potřeba splněna, sada Office 2007 dosahuje nové fáze ve vývoji podpory XML. Nový formát souborů založený na standardu XML umožňuje menší velikost souborů aplikace Office Word 2007, jejich větší odolnost a hlubší integraci s informačními systémy a externími zdroji dat.

Zmenšení velikosti souborů a zlepšení možností obnovy při poškození

Nový formát XML aplikace Word je komprimovaný, segmentovaný formát souborů poskytující výrazné zmenšení velikosti souborů a umožňující snazší obnovu poškozených souborů.

Připojení dokumentů k obchodním informacím

Uživatelé při práci vytvářejí dokumenty sdílející důležitá obchodní data. Automatizací tohoto procesu sdílení dat lze ušetřit čas a snížit nebezpečí chyb. Lze vytvářet dynamické inteligentní dokumenty, které se aktualizují pomocí nových ovládacích prvků dokumentu a svázání dat se systémy back-end.

Správa vlastností dokumentu na panelu Informace o dokumentu

Panel Informace o dokumentu usnadňuje zobrazení a úpravy vlastností dokumentu při práci na dokumentu aplikace Word. Panel Informace o dokumentu je zobrazen v horní části dokumentu aplikace Word. Tento panel slouží k zobrazení a úpravám vlastností standardního dokumentu sady Microsoft Office a vlastností souborů uložených na serveru správy dokumentů. Použijete-li panel Informace o dokumentu k úpravám vlastností dokumentu na serveru, budou aktualizované vlastnosti uloženy přímo na serveru.

Můžete například používat server, který sleduje redakční stav dokumentu. Když dokument dokončíte, můžete otevřít panel Informace o dokumentu a změnit redakční stav dokumentu z konceptu na konečný stav. Když dokument uložíte zpět na server, změna redakčního stavu bude na serveru aktualizována.

Uložíte-li šablony dokumentu v knihovně na serveru Windows SharePoint Services 3.0, knihovna může obsahovat vaše vlastní vlastnosti s informacemi o šablonách. Vaše organizace může například požadovat, abyste kategorizovali dokumenty v knihovně vyplněním vlastnosti Kategorie. Pomocí panelu Informace o dokumentu můžete takové vlastnosti upravovat přímo v prostředí aplikace Word.

Začátek stránky

Obnovení práce při potížích s počítačem

Sada Microsoft Office 2007 poskytuje vylepšené nástroje pro obnovení práce v případě potíží s aplikací Office Word 2007.

Diagnostické nástroje sady Office

Diagnostické nástroje sady Microsoft Office jsou řadou diagnostických testů, které pomáhají při určování příčin selhání počítače. Některé problémy mohou diagnostické testy vyřešit přímo, u jiných mohou stanovit způsoby řešení. Funkce Diagnostické nástroje sady Microsoft Office nahrazuje následující funkce sady Microsoft Office 2003: funkci Rozpoznat a opravit a funkci Obnovení aplikací Microsoft Office.

Další informace naleznete v části Diagnostikování a oprava aplikací sady Office, u kterých dochází k selhání, pomocí Diagnostických nástrojů sady Microsoft Office.

Obnovení aplikace

Aplikace Office Word 2007 obsahuje vylepšené funkce, které pomáhají předcházet ztrátě provedené práce při nestandardním ukončení aplikace. Pokud to je možné, aplikace Word po restartování obnoví některé aspekty stavu aplikace.

Pracujete například s několika soubory najednou. Každý soubor je otevřen v jiném okně, přičemž v každém okně jsou zobrazena určitá data. Aplikace Word se zhroutí. Po restartování aplikace Word otevře soubory a obnoví okna tak, jak byla zobrazena před zhroucením.

Další informace najdete v tématu Jak zabránit ztrátě práce, když se aplikace sady Office abnormálně ukončí.

Začátek stránky

Použít na: Word 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk