Co je nového v aplikaci Microsoft Office Publisher 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Proužek Microsoft Office Publisher 2007

Aplikace Microsoft Office Publisher 2007 je podnikový publikační program, pomocí něhož je možné vytvářet, navrhovat a publikovat profesionálně vypadající marketingové a komunikační materiály. Umožňuje vytvářet materiály pro tisk, e-maily a webové stránky v intuitivním prostředí založeném na úkolech, které vás vede od počátečního konceptu až ke konečnému produktu vytvořenému vlastními zdroji bez profesionálního návrhu a odborných výrobních znalostí.

download a free trial button

Buy Office now

V tomto článku

Vytvořit profesionálně vypadající publikace se značkou podniku

Tvorba marketingových kampaní a sledování jejich působení

Přizpůsobení a opakované využití prvků návrhů a informací

*Uložení publikací ve formátu PDF nebo XPS

Efektivnější tisk

Efektivnější komunikace pomocí hromadné pošty nebo hromadných e-mailů

Snadné zabránění pravopisným chybám

Diagnostikovat potíže s počítačem

Tvorba profesionálně vypadajících publikací se značkou podniku

Aplikace Office Publisher 2007 byla navržena, aby pomáhala podnikům vytvářet profesionálně vypadající publikace rychle a snadno přímo v podniku. I začátečník je schopen vytvořit publikaci pro tisk, e-mail nebo web.

Tvorba publikací snáze a rychleji

Aplikace Office Publisher 2007 byla upravena ke snadnějšímu a rychlému spuštění nebo otevření publikací. Můžete vytvářet vlastní publikace s pomocí profesionálně navržených šablon aplikace Publisher, upravovat šablony podle potřeby a poté přejít z jednoho typu publikace do jiného klepnutím na jediné tlačítko.

Můžete například začít vizitkou a poté klepnout na tlačítko Změnit šablonu a vytvořit štítek poštovní adresy odesílatele obsahující obchodní údaje  – vaše jméno, poštovní adresu, firemní logo a firemní barvy – přenesené z vizitky.

Změna šablony klepnutím myši

Otevření naposledy používaných publikací jedním klepnutím myši

Pokud jste nedávno pracovali na publikaci, můžete ji opět otevřít tím, že klepnete na její ikonu v seznamu Naposledy použité publikace.

Vytvoření nové publikace klepnutím myši

Nejoblíbenější typy publikací, například letáky, mají velké ikony umístěné při spuštění aplikace Publisher ve středu pracovní plochy. Poklepejte na ikonu a můžete začít upravovat novou publikaci.

Snadné nalezení velikosti stránky, kterou potřebujete

Vyberte si velikost stránky z široké nabídky velikostí (uvedeny jsou rozměry papíru) v dialogovém okně Vzhled stránky.

V aplikaci Office Publisher 2007 lze zobrazit velikost stránky, obálky a štítku. Všechny velikosti jsou uvedeny s označením pro tisk, jako například A4 a Velikost 10, a s rozměry.

Nemůžete-li nalézt, co potřebujete, můžete si potřebnou velikost stránky vytvořit. Neobvyklé velikosti stránky pro vstupenky, velké reklamní plakáty, vizitky nebo letáky nejsou žádný problém.

Tvorba jednoduché publikace

1. Vyberte velikost stránky.

2. Zobrazte všechny velikosti stránek.

3. Vytvořte vlastní velikost stránky.

Můžete také zobrazit náhled rozložení daného typu publikace a návrhu šablony na papíru – díky tomu rychle zjistíte, jak bude publikace vypadat, ještě než ji vytisknete. Pokud nenaleznete požadovanou velikost stránky, můžete rychle vytvořit vlastní velikost stránky.

Výběr z více šablon aplikace Publisher a správa vlastních šablon

Jste-li připojeni k Internetu, můžete vyhledat šablony aplikace Publisher vyhovující vašim potřebám pomocí služby Microsoft Office Online. Šablony aplikace Publisher můžete používat pro navrhování vlastních šablon a své šablony můžete uspořádat do katalogu Moje šablony.

Začátek stránky

Tvorba marketingových kampaní a sledování jejich působení

Aplikace Office Publisher 2007 obsahuje užitečné tipy a nástroje pro prezentaci podniku na trhu pomocí tištěných, poštovních, e-mailových a webových publikací.

Funkce Úlohy aplikace Publisher vám pomůže s marketingovými aktivitami podniku

Získáte například tipy, jak připravit publikaci pro adresář nebo e-mailový adresář, můžete sledovat působení marketingových kampaní, můžete využít pro marketing e-mail a napsat účinné marketingové publikace. Vytvoříte například marketingovou kampaň pomocí nápadů a tipů funkce Úlohy aplikace Publisher. Po vytvoření marketingové kampaně je možné pomocí kompresních nástrojů v aplikaci Publisher optimalizovat publikace, které máte v úmyslu odeslat jako e-mailovou zprávu. Nakonec je možné pomocí Průvodce sloučením katalogů spravovat několik adresářů a tím zjednodušit celý proces odeslání e-mailů.

Funkce Úlohy aplikace Publisher obsahuje články orientované na jednotlivé úkoly, například Přidání textu a obrázků do publikací a Příprava k odeslání, které pomáhají krok za krokem používat aplikaci Publisher pro podnikový marketing. Články jsou navrženy tak, aby vám pomohly komunikovat s klienty a efektivněji řídit dosah marketingu.

Sledování působení marketingových kampaní

Integrace aplikace Office Publisher 2007, aplikace Microsoft Office Outlook 2007 a aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager zahrnuje nové nástroje pro sledování, které pomáhají zjistit účinek marketingové korespondence. V aplikaci Publisher můžete vytvořit letáky a bulletin pro svůj obchod se sportovním zbožím, které odešlete poštou a e-mailovou zprávou. Pomocí nástrojů pro slučování objektů v aplikaci Publisher provedete sloučení několika seznamů zákazníků z aplikace Microsoft Office Access 2007, aplikace Microsoft Office Excel 2007, aplikace Office Outlook 2007 a aplikace Office Publisher 2007. Prostřednictvím aplikace Business Contact Manager lze sledovat odeslané marketingové materiály, doručené odpovědi a náklady spojené s každou kampaní.

Začátek stránky

Přizpůsobení a opakované využití prvků návrhů a informací

Je skutečně snadné jednou vytvořit v aplikaci Office Publisher 2007 obsah a pak jej opakovaně používat v mnoha jiných publikacích. Začněte s jednou z profesionálně navržených šablon a pak přidejte firemní barvy, logo, jména zaměstnanců a kontaktní informace.

Před použitím šablony pro svou publikaci můžete také přizpůsobit schéma písem šablony a další možnosti.

Uložení a uspořádání obsahu pro opakované použití v Knihovně obsahu

Vytvořte a uložte obsah, například loga, seznamy služeb, scénáře úspěchu, mapy obchodní oblasti, certifikáty a obrázky, který lze vložit do publikací později a znovu použít za účelem rychlejšího vytváření publikací s profesionálním vzhledem.

Opakované použití obchodních informací a obchodní značky

Vytvořte sady obchodních informací, které mohou být snadno vloženy do publikací nebo přeneseny z jedné publikace do jiné. Když už máte vytvořenu vizitku a pak vytváříte adresní štítek, obchodní informace jsou automaticky přidány na příslušná místa.

Upozornění před odstraněním obsahu pro opakované použití

Při převádění jednoho typu publikace na jiný typ je obsah z minulé publikace, který těžko zapadá do nového typu publikace, prostřednictvím aplikace Publisher přesunut do podokna úloh Zvláštní obsah. Pokusíte-li se zavřít publikaci s obsahem v podokně úloh Zvláštní obsah, zobrazí aplikace Publisher upozornění, abyste nepřišli o svou práci.

Začátek stránky

*Uložení publikací ve formátu PDF nebo XPS

Publikace je možné ukládat jako soubory PDF (Portable Document Format) a XPS (XML Paper Specification) a sdílet je jako publikace jen pro čtení. Tato možnost usnadňuje sdílení publikací se zákazníky, kolegy nebo rodinnými příslušníky, kteří nemají ve svém počítači nainstalovanou aplikaci Publisher.

Důležité : Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Jestliže uložíte publikace jako soubory PDF nebo XPS vysoké kvality, můžete je vytisknout na vlastní tiskárně se schopností vysoké kvality tisku, zveřejnit je v zobrazitelném fixním formátu pro návštěvníky vašeho webu, nebo použít Průvodce na cesty a přenést soubory na komerční tiskárnu ve formátu, který bude daná tiskárna schopna profesionálně tisknout.

Formát souboru

Výhody

Poznámky

PDF (.pdf)

 • Ukládá v barevném systému CMYK, přímou barvu a složkovou barvu, stejně tak přímou barvu v barevném systému CMYK a PANTONE® — tedy ve formátech preferovaných u komerčních tiskáren.

 • Poskytuje dokumenty pro tisk ve vysoké kvalitě.

 • Obsahuje alternativní text pro obrázky a obrázkový text.

 • Vloží všechny potřebné styly písma do souboru před tiskem.

 • Poskytuje text, ve kterém je možno vyhledávat, a hypertextové odkazy.

 • Uchovává metadata přiřazená k souboru.

Vyžaduje správný prohlížeč  — k dispozici online ke stažení.

XPS (.xps)

 • Poskytuje službu Správa informačních práv, takže vlastník souboru kontroluje, kdo může soubor otevřít. Příjemci, kterým nebyla udělená práva, nemohou soubor XPS zobrazit.

 • Poskytuje dokumenty pro tisk ve vysoké kvalitě.

 • Obsahuje alternativní text pro obrázky a obrázkový text.

 • Vloží všechny potřebné styly písma do souboru před tiskem.

 • Poskytuje text, ve kterém je možno vyhledávat, a hypertextové odkazy.

 • Uchovává metadata přiřazená k souboru.

Vyžaduje správný prohlížeč  — k dispozici doplňkový modul ke stažení.

Začátek stránky

Efektivnější tisk

S aplikací Office Publisher 2007 lze minimalizovat nepříjemná překvapení při tisku. Aplikace Office Publisher 2007 nejenže podporuje formát souboru PDF, který komerční tiskárny používají pro úkoly předcházející tisku, ale také upozorňuje na možné chyby designu, které mohou během tisku způsobit potíže. Aplikace Office Publisher 2007 navrhne, jak potíže vyřešit ještě před odesláním souboru do tiskárny.

Náhled tisku v režimu WYSIWYG

Náhled tisku byl zdokonalen, takže při zobrazení náhledu publikace vidíte to, co bude vytištěno. Můžete rovněž vybrat možnost znázornění, jak při tisku oboustranné (duplexní) publikace vložit papír do tiskárny.

Oprava chyb před tiskem pomocí zdokonaleného Průvodce na cesty

Jestliže při použití Průvodce na cesty vyberete možnost Přenést na komerční tiskárnu, zobrazí se v podokně úloh všechny chyby, které by mohly při tisku způsobit problémy.

Pro balený soubor můžete také vybrat tisk ve vysoké kvalitě (pro stolní tisk) nebo komerční tisk v běžné kvalitě.

Zmenšení souborů k přenesení na komerční tiskárnu pomocí Průvodce na cesty

Odesílejte do komerční tiskárny místo čtyř souborů (PUB, EXE, TXT a PUZ) jeden komprimovaný soubor. Zdokonalený Průvodce na cesty, jenž se nyní nachází v podokně úloh, ještě více zjednodušuje proces a zmenšuje soubor.

Kromě vytvoření zkomprimovaného souboru lze publikaci uložit jako soubor PDF, který je ještě menší než soubor PUZ. Zároveň je také možné vytvořit soubor PUB.

Dosažení dokonalé shody barev pomocí barev PANTONE®

Dialogové okno Barvy obsahuje nyní kartu PANTONE®, takže je snadné dosáhnout přesně požadované barvy. A při tisku publikace na komerční tiskárně budou barvy stejné jako vybrané barvy.

Tisk velkých reklamních plakátů

Pokud lze vaši tiskárnu přizpůsobit na tisk papíru velikosti plakátu, můžete vytisknout celý plakát, aniž by bylo nutné jednotlivé stránky skládat.

Začátek stránky

Efektivnější komunikace pomocí hromadné pošty nebo hromadných e-mailů

Prostřednictvím aplikace Office Publisher 2007 můžete vytvářet marketingové publikace, které jsou zacílené na jednotlivce vybrané ze seznamu klientů.

Upravte své poštovní nebo e-mailové publikace tak, aby nevypadaly jako součást hromadného rozesílání. Vaši klienti ocení osobní pozornost a vy můžete sledovat, jak klienti reagují na e-mailovou kampaň.

Zanechání trvalého dojmu pomocí osobních e-mailů a hypertextových odkazů

Pošlete osobní e-mailovou zprávu vybraným jednotlivcům ze seznamu klientů a připojte hypertextové odkazy, které každého z nich budou zajímat.

Pokud váš obchod se sportovními potřebami například rozesílá zprávu zákazníkům, kteří se zajímají o fotbal, můžete se zaměřit na zákazníky, kteří se zajímají o konkrétní fotbalový tým. V aplikaci Office Publisher 2007 můžete do zprávy uvést hypertextový odkaz na webovou stránku daného týmu.

Osobní pozdravy a hypertextové odkazy

Máte-li více e-mailových účtů, můžete si také vybrat, který budete používat pro odesílání e-mailových zpráv.

Pomoc s hromadnou korespondencí

Hromadná korespondence byla zjednodušena, poskytuje pomoc krok za krokem. Hromadnou korespondenci úspěšně vytvoříte ve třech krocích.

Pomoc s e-mailem

Prostřednictvím aplikace Publisher budete upozorněni, že je nutné provést kompromis mezi velikostí e-mailové zprávy a kvalitou obsahu zprávy. Obsahuje-li vaše zpráva například mnoho fotografií ve vysoké kvalitě nebo text v podobě bitmapy, budete prostřednictvím aplikace Publisher upozorněni, že soubor může být pro poštovní schránky některých příjemců příliš velký.

Zjednodušená správa seznamu

Správa a použití seznamů klientů je jednodušší a účinnější. Můžete slučovat a upravovat seznamy zákazníků z různých zdrojů, jako jsou například aplikace Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007, Office Publisher 2007, služba Microsoft List Builder a aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager. Nemají-li například někteří z klientů vašeho obchodu se sportovními potřebami e-mailovou adresu, můžete ze seznamu klientů vyfiltrovat ty, kteří se zajímají o fotbal, o určitý fotbalový tým a nemají e-mailovou adresu. Těmto klientům pak můžete poslat leták poštou.

Můžete přidávat seznamy, filtrovat a třídit podle kritérií, upravovat seznamy, vytvořit zvláštní zprávu pro určité příjemce a vytvořit nový seznam příjemců sloučením používaných seznamů  – to vše pomocí jedné aplikace.

Zjednodušená správa seznamu

Po vytvoření sloučeného seznamu je možné zachovat zástupce seznamu a používat jej k aktualizaci seznamů zdrojových dat, které jste použili k vytvoření seznamu příjemců.

Začátek stránky

Snadné zabránění pravopisným chybám

 • Kontrola pravopisu je nyní v aplikacích sady Microsoft Office 2007 více konzistentní. Došlo například k následujícím změnám:

 • Kontrola pravopisu Microsoft Office 2007 zahrnuje po jazykové reformě slovník pro francouzštinu. V aplikaci Microsoft Office 2003 to bylo doplňku, bylo nutné nainstalovat samostatně. Další informace najdete v tématu Přizpůsobit kontroly pravopisu, gramatiky a možnosti stylu.

 • Při prvním použití určitého jazyka je pro tento jazyk automaticky vytvořen slovník výjimek. Slovníky výjimek slouží k tomu, aby bylo možné při kontrole pravopisu označit slova, která nechcete používat. Slovníky výjimek jsou užitečné, chcete-li předejít používání neslušných slov nebo slov, která nevyhovují požadovaným stylovým pravidlům. Další informace naleznete v tématu Použití slovníků výjimek k určení upřednostňovaného pravopisu slova.

Začátek stránky

Diagnostika potíží s počítačem

Diagnostické nástroje sady Microsoft Office je řada diagnostických testů, které pomáhají odhalit příčiny chyb v počítači. Pomocí diagnostických testů lze některé problémy řešit přímo a u jiných určit postupy řešení. Diagnostické nástroje sady Microsoft Office nahrazují následující funkce sady Microsoft Office 2003: Rozpoznat a opravit a Obnovení aplikací Microsoft Office.

Další informace naleznete v tématu Diagnostikování a oprava aplikací sady Office, u kterých dochází k selhání, pomocí Diagnostických nástrojů sady Microsoft Office.

download a free trial button

Buy Office now

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×