Co je nového v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Toto téma je uveden souhrn s novými funkcemi Microsoft Office PowerPoint 2007. Informace o starší funkcích najdete v tématu Nápověda k PowerPoint 2007 a – jak – stránka na webu Office Online.

Co je nového v aplikaci PowerPoint 2007

Pomáhá vytvářet prezentace profesionálního vzhledu, obsahuje PowerPoint 2007 komplexní sady funkcí, které můžete použít k vytvoření a naformátování informacím. Můžete vytvořit a přidat profesionálně vyhlížející obrázky SmartArt s jen pomocí několika kliknutí myší.

V tomto článku

Vytvoření a distribuce dynamických prezentací

Nové a intuitivní uživatelské rozhraní

Témata a rychlé styly

Vlastní rozložení snímků

Obrázky SmartArt v návrhářské kvalitě

Nové a zdokonalené efekty

Nové možnosti textu

Formátování tabulek a grafů

Nástroje kontroly pravopisu

Zobrazení předvádějícího

Účinné sdílení informací

Knihovny snímků

Formáty PowerPoint XML

Uložení ve formátu PDF nebo XPS

Ochrana a správa prezentací

Zabezpečení prezentací

Zabránění změnám v konečné verzi dokumentu

Vyhledání a odstranění skrytých metadat a osobních informací v dokumentech

Přidání digitálního podpisu k prezentaci

Správa přístupových práv k informacím

Správa vlastností dokumentu na panelu Informace o dokumentu

Diagnostické nástroje sady Office

Obnovení aplikace

Vytvoření a distribuce dynamických prezentací

Nové a intuitivní uživatelské rozhraní

Office PowerPoint 2007 má nové a intuitivní uživatelské rozhraní s názvem Fluent systému Microsoft Office, který vám pomůže vytvořit lepší prezentace rychleji, než je možné v dřívějších verzích aplikace PowerPoint. Office PowerPoint 2007 nabízí nové a zdokonalené efekty, motivy, rozložení a rozšířené možnosti formátování, které slouží k vytvoření zajímavých dynamických prezentací v zlomek čas, který jste použili věnovat. Máte tyto možnosti:

 • Hledání funkcí a příkazů intuitivně seřazené karty a související skupiny.

 • šetřit čas a vytvářet lepší prezentace při výběru snadno dostupných možností formátování z galerií předem definovaných Rychlé styly, rozložení, tabulkových formátů, efektů a dalších,

 • využít funkce dynamického náhledu ke kontrole možností formátování dříve než je použijete.

Následující obrázek znázorňuje příklad pásu karet, což je součást rozhraní Fluent systému Office.

Pás karet

1. Karty jsou orientované na úkoly.

2. Skupiny na jednotlivých kartách dělí úkol na dílčí úkoly.

3. Příkazová tlačítka v jednotlivých skupinách slouží k provedení příkazu nebo zobrazení nabídky příkazů.

Najít příkazy aplikace Microsoft Office PowerPoint 2003 v novém rozhraní aplikace PowerPoint 2007 vám může pomoci článek Referenční informace: Umístění příkazů aplikace PowerPoint 2003 v aplikaci PowerPoint 2007.

Témata a rychlé styly

Office PowerPoint 2007 získáváte nové motivy, rozložení a Rychlé styly nabízí celou řadu možností formátování prezentací. V minulosti formátování prezentace trvala delší dobu, protože jste měli zvolte požadované volby barvy a stylu jednotlivě pro tabulky, grafy a grafiky a aby vzájemně ladily vzájemně. Motivy zjednodušit proces vytváření profesionálních prezentací. Vyberte požadovaný motiv a PowerPoint 2007 znamená ostatních. S jedním kliknutím, na pozadí, text, grafiku, grafy a tabulky všechny měnit v závislosti na motiv, který vyberete zajistit, aby všechny prvky ve své prezentaci doplnit vzájemně. A navíc můžete použít stejného motivu Microsoft Office Word 2007 dokumentu nebo Microsoft Office Excel 2007 listu, který použijete k prezentaci.

Když u prezentace použijete motiv, přizpůsobí se tomuto motivu i galerie rychlých stylů a formátování. V důsledku toho budou všechny nové obrázky SmartArt, tabulky, grafy, objekty WordArt nebo text, které vložíte do prezentace, automaticky ladit se stávajícím motivem. Díky konzistentním Barvy motivu mohou všechny materiály vypadat konzistentně a profesionálně.

Vlastní rozložení snímků

S aplikací Office PowerPoint 2007 vás již nebudou omezovat předem definovaná rozložení. Nyní můžete vytvářet vlastní rozložení, která mohou obsahovat tolik Zástupné symboly, kolik chcete; prvky, jakou jsou grafy, tabulky, filmy, obrázky obrázky SmartArt a kliparty; a dokonce více sad Předloha snímků s vlastním rozložením pro různá témata. Rozložení, která upravíte a vytvoříte, nyní můžete uložit pro použití v budoucnu.

Další informace o standardních a vlastních rozloženích naleznete v článku základní informace o rozloženích.

Obrázky SmartArt v návrhářské kvalitě

Dříve jste možná museli najmout profesionálního návrháře, abyste mohli vytvořit diagramy a grafy v návrhářské kvalitě. Diagramy, které jste od návrháře dostali, však byly uloženy jako obrázky, které nelze upravit. Nyní s obrázky SmartArt můžete vytvářet upravitelné ilustrace informací v prezentaci aplikace Office PowerPoint 2007 jednoduše a bez pomoci profesionálního návrháře. Do obrázků SmartArt, tvarů, objektů WordArt a grafů lze nyní přidávat skvělé vizuální efekty, včetně trojrozměrných efektů, stínů, září, odrazů a podobně.

Další informace o obrázcích SmartArt naleznete v článku Vytvoření obrázku SmartArt.

Nové a zdokonalené efekty

Do prezentací aplikace Office PowerPoint 2007 můžete přidávat efekty, jako jsou stíny, odrazy, záře, měkké okraje, deformace, zkosení a trojrozměrná rotace k obrazcům, obrázkům SmartArt, tabulkám, textům a objektům WordArt. Již nemusíte najímat návrháře, který pro vás bude tyto efekty vytvářet. Namísto toho můžete sami použít profesionální snadno upravitelné efekty v aplikaci PowerPoint.

Další informace o přidávání efektů najdete v následujících článcích:

Nové možnosti textu

Vytvoření profesionálního vzhledu prezentace s celou řadu funkcí, včetně zalamování textu v obrazci, text do sloupců nebo spuštění ve svislém směru dolů snímku a pravítek na úrovni odstavců formátování textu. Nyní také můžete vybrat nesouvislých text.

Nové styly znaků nabízejí více možností. Kromě všech standardních stylů předchozích verzí aplikace PowerPoint můžete v aplikaci Office PowerPoint 2007 zvolit i všechna písmena velká nebo kapitálky, přeškrtnuté nebo dvojitě přeškrtnuté znaky a dvojité nebo barevné podtržení. Můžete k textu přidat výplně, čáry, stíny, záře, Prokládání a trojrozměrné efekty.

Pomocí motivů můžete změnit vzhled prezentace kliknutím myší. Písma motivuBarvy motivu a Efekty motivu můžete změnit výběrem jinou možnost.

Další informace o těchto vylepšení textu, najdete v článku Přidání nebo odstranění výplně, obrysu nebo efektu pro text nebo objekt WordArt. Další informace o motivech naleznete v článku pomocí motivu v prezentaci.

Formátování tabulek a grafů

V Office PowerPoint 2007 byla tabulek a grafů přepracované je upravit a práce s mnohem snadnější. Na pásu karet nabízí mnoho možností snadno najít pro úpravy tabulek a grafů. Galerie Rychlé styly prezentovat všechny efekty a možnosti formátování, které potřebujete k vytvoření tabulek a grafů s profesionálním vzhledem. Můžete vyjmout a vložit daty, grafy a tabulky z Microsoft Office Excel 2007 zjednodušit než předtím. S motivy prezentací teď mají stejný vzhled jako listy.

Informace o vytváření tabulek a grafů s profesionálním vzhledem v aplikaci Office PowerPoint 2007 získáte v článcích Přidání tabulky do snímku a Použití grafů v prezentaci.

Informace o použití motivu naleznete v článku pomocí motivu v prezentaci.

Nástroje kontroly pravopisu

Některé nové funkce kontroly pravopisu:

 • Kontrola pravopisu byla upravena tak, aby byla v různých aplikacích systému Microsoft Office 2007 konzistentnější. Mezi příklady této změny patří:

 • Kontrola pravopisu Microsoft Office 2007 obsahuje po jazykové reformě slovník pro francouzštinu. V aplikaci Microsoft Office 2003 to byl doplňku, bylo nutné nainstalovat samostatně. Další informace naleznete v článku Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Slovníku vyloučených položek se automaticky vytvoří pro určitý jazyk, který se používá jazyk poprvé. Slovníků vyloučených položek umožňují vynutit kontrolu pravopisu k označení slov, nepoužíval. Jsou užitečné slov, které jsou obscénní nebo, která si neodpovídají Průvodce styl. Další informace naleznete v článku Použití slovníků vyloučených položek k určení preferovaného pravopisu slova.

 • Kontrola pravopisu můžete najít a příznak chybami kontextové kontroly pravopisu. Někdy zadali jste podobně jako tento chybu? Můžu uvidíjejich. V Office PowerPoint 2007 můžete povolit Použít kontextovou kontrolu pravopisu, vyhledat a opravit tento typ chybu. Tato možnost je k dispozici při kontrole pravopisu dokumentů v angličtině, němčina nebo španělštině. Další informace naleznete v článku Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

Zobrazení předvádějícího

Při použití dvou monitorů lze spouštět prezentaci aplikace Office PowerPoint 2007 z jednoho monitoru (například na pódiu) a posluchači se na ni mohou dívat na druhém monitoru. V zobrazení předvádějícího jsou k dispozici následující nástroje k usnadnění prezentace informací:

 • Pomocí miniatur můžete vybrat snímky mimo pořadí a vytvořit vlastní prezentaci určenou pro dané posluchače.

 • Pomocí náhledu textu lze zjistit, která položka bude při dalším klepnutí přidána na obrazovku, například nový snímek nebo další odrážka v seznamu.

 • Poznámky mluvčího jsou zobrazeny zřetelným způsobem, takže je lze použít jako scénář prezentace.

 • Během prezentace lze zatemnit obrazovku a potom prezentaci obnovit od místa, kde byla přerušena. Tuto funkci lze uplatnit, nebudete-li například chtít, aby byl zobrazen obsah snímků v průběhu přestávky nebo v čase vyhrazeném pro otázky a odpovědi.

Další informace o zobrazení prezentujícího naleznete v článku předvádění prezentace na dvou monitorech pomocí zobrazení prezentujícího.

Začátek stránky

Účinné sdílení informací

V předchozích verzích aplikace PowerPoint komplikovala sdílení obsahu a odesílání prezentací e-mailem značná velikost souborů. Nebylo ani možné spolehlivě sdílet prezentace mezi uživateli, kteří používali různé operační systémy.

Nyní, ať potřebujete sdílet prezentace, vytvářet pracovní postupy pro schválení a kontrolu nebo spolupracovat online s uživateli, kteří nepoužívají aplikaci Office PowerPoint 2007, existuje mnoho nových cest, jak sdílet soubory a spolupracovat s ostatními.

Knihovny snímků

V aplikaci Office PowerPoint 2007 můžete sdílet a znovu používat obsah snímků díky ukládání jednotlivých souborů snímků v centrálně umístěné knihovně snímků na serveru se službou Microsoft Office SharePoint Server 2007. Do knihovny snímků můžete publikovat snímky z aplikace PowerPoint 2007 a z knihovny snímků můžete přidávat snímky k prezentaci aplikace PowerPoint. Díky ukládání obsahu do knihovny snímků eliminujete potřebu znovu vytvářet obsah, protože můžete existující obsah snadno použít k dalším účelům.

Když používáte knihovny snímků, můžete díky propojení snímků v prezentaci se snímky uloženými na serveru zajistit aktuálnost obsahu. Když se verze na serveru změní, zobrazí se výzva k aktualizaci snímků.

Další informace o použití aplikace PowerPoint s knihovny snímků naleznete v článku Sdílení a opakované použití obsahu snímku aplikace PowerPoint 2007.

Formáty PowerPoint XML

Formáty souborů PowerPointu XML komprimovány tedy získávání podstatně menší velikost souborů a snižuje počet požadavky na úložiště a šířku pásma. V formáty Open XML Segmentovaný úložný prostor vám pomůže obnovit poškozené dokumenty, protože poškození libovolné části dokumentu není zakázanou zbytek dokumentu otvíraného.

Další informace o nových formátů Open XML naleznete v článku Úvod k novým příponám názvů souborů a formáty Open XML.

Uložení ve formátu PDF nebo XPS

Aplikace Office PowerPoint 2007 podporuje export souborů do následujících formátů:

 • Formát PDF (Portable Document Format):     PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, že bude při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a že data souboru nebude možné snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod tisku komerčních tiskovin.

 • Formát XPS (XML Paper Specification):     XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, že bude při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a že data souboru nebude možné snadno měnit.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Začátek stránky

Ochrana a správa prezentací

Při sdílení prezentace s ostatními, chcete mít jistotu, že není přístup uživatelům, kteří nemají vidět. Chcete Ujistěte se, že vaši prezentaci nezahrnuje Nezáměrný obsahu, osobních údajů a úpravy značky, které zdůraznění slova, která slovník příjemce nerozpozná. Kromě toho můžete omezit přístup k obsahu v rámci vaší prezentaci tak, že není veřejně distributed potenciálně citlivé informace.

Aplikace Office PowerPoint 2007 nabízí mnoho způsobů, jak chránit a spravovat informace.

Zabezpečení prezentací

Díky řadě nových funkcí zabezpečení v aplikaci Office PowerPoint 2007 můžete pomoci zajistit, že je prezentace bezpečně spravována, poté co ji předáte, díky skrytí jména autora a zajištění toho, že budou smazány všechny poznámky a bude omezen přístup uživatelů, kteří mohou provádět změny.

Zabránění změnám v konečné verzi dokumentu

Než začnete sdílet konečnou verzi prezentace s dalšími uživateli, můžete použít příkaz Označit jako konečný k označení prezentace pouze pro čtení. Potom můžete prezentaci předat dalším uživatelům, se kterými sdílíte konečnou verzi. Po označení prezentace jako konečné budou zakázány příkazy pro úpravy, kontrolu pravopisu a psaní a uživatelé, kteří si dokument zobrazí, ho nebudou moci neúmyslně změnit. Příkaz Označit jako konečný není funkce zabezpečení. Kterýkoli uživatel může upravit dokument označený jako konečný zakázáním funkce Označit jako konečný.

Vyhledání a odstranění skrytých metadat a osobních informací v dokumentech

Než začnete sdílet prezentaci s dalšími uživateli, můžete použít funkci Kontrola metadat ke kontrole, zda prezentace neobsahuje skrytá metadata, osobní informace a obsah, který může být uložený v prezentaci. Funkce Kontrola metadat může najít a odebrat informace, jako jsou poznámky, rukopisné poznámky, vlastnosti dokumentu, informace serveru správy dokumentů, neviditelné objekty, obsah nacházející se mimo snímky, poznámky prezentace a vlastní data XML. Funkce Kontrola metadat může pomoci zajistit, že prezentace, které sdílíte s jinými uživateli, nebudou obsahovat žádné skryté osobní informace ani žádný skrytý obsah, který by vaše organizace nechtěla distribuovat. Dále může vaše organizace upravit funkci Kontrola metadat tak, aby navíc kontrolovala další typy skrytého obsahu.

Další informace o funkci Kontrola metadat naleznete v článku Odebrání skrytých dat a osobních informací z dokumentů sady Office.

Přidání digitálního podpisu k prezentaci

Přidáním digitálního podpisu k prezentaci můžete napomoci zajištění důvěryhodnosti, co se týče autentičnosti, integrity a původu prezentace. Digitální podpisy potvrzují to, co bylo podepsáno, a umožňují ověření podpisu v budoucnu.

Správa přístupových práv k informacím (IRM)

Je možné, že budete potřebovat kontrolu nad tím, kdo má přístup k informacím o společnosti, zejména pokud vytváříte prezentace, které obsahují velmi důvěrné informace. Použijete-li systém Office 2007 se službou Správa práv systému Microsoft Windows (RMS) pro Server 2003, můžete přiřadit oprávnění, která znemožňují ostatním kopírovat, tisknout nebo upravovat prezentaci.

Další informace o Správa přístupových práv k informacím naleznete v článku omezit oprávnění na důvěrné informace v souborech Office.

Správa vlastností dokumentu na panelu Informace o dokumentu

Panel Informace o dokumentu usnadňuje zobrazení a úpravy vlastnosti dokumentu při práci na prezentaci aplikace Office PowerPoint 2007. Panel Informace o dokumentu je zobrazen v horní části dokumentu aplikace Office PowerPoint 2007. Tento panel slouží k zobrazení a úpravám vlastností standardního dokumentu systému Microsoft Office a vlastností souborů uložených na serveru správy dokumentů. Použijete-li panel Informace o dokumentu k úpravám vlastností dokumentu na serveru, budou aktualizované vlastnosti uloženy přímo na serveru.

Diagnostické nástroje sady Office

Diagnostické nástroje sady Microsoft Office je řada diagnostických testů, které pomáhají odhalit příčiny chyb v počítači. Pomocí diagnostických testů lze některé problémy řešit přímo a u jiných určit postupy řešení. Diagnostické nástroje sady Microsoft Office nahrazují následující funkce sady Microsoft Office 2003: Rozpoznat a opravit a Obnovení aplikací Microsoft Office.

Další informace naleznete v článku diagnostikování a oprava k selhání aplikacích Office pomocí diagnostických nástrojů Office.

Obnovení aplikace

Aplikace Office PowerPoint 2007 obsahuje vylepšené funkce, které pomáhají předcházet ztrátě provedené práce při nestandardním ukončení aplikace. Pokud to je možné, obnoví aplikace Office PowerPoint 2007 po restartování některé aspekty stavu aplikace.

Pracujete například s několika soubory najednou. Každý soubor je otevřen v jiném okně, přičemž v každém okně jsou zobrazena určitá data. Aplikace Office PowerPoint 2007 se zhroutí. Po restartování aplikace Office PowerPoint 2007 otevře soubory a obnoví okna tak, jak byla zobrazena před zhroucením aplikace Office PowerPoint 2007.

Další informace naleznete v článku vyhnout přijdete o práci, když se některé z aplikací Office abnormálně ukončí.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×