Co je nového v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007

Co je nového v aplikaci PowerPoint 2007

Aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 obsahuje komplexní sadu funkcí, které můžete použít k vytvoření a formátování svých informací, a díky tomu pomáhá vytvářet prezentace profesionálního vzhledu. Pouhými několika klepnutími myší můžete vytvářet a přidávat obrázky SmartArt v návrhářské kvalitě.

Co chcete udělat?

Vytvoření a distribuce dynamických prezentací

Účinné sdílení informací

Ochrana a správa informací

Vytvoření a distribuce dynamických prezentací

Nový a intuitivní vzhled

Aplikace Office PowerPoint 2007 obsahuje nové, intuitivní uživatelské rozhraní nazvané Fluent systému Microsoft Office, které pomáhá vytvářet lepší prezentace mnohem rychleji než v dřívějších verzích aplikace PowerPoint. Aplikace Office PowerPoint 2007 nabízí nové a vylepšené efekty, Motiv a vylepšené možnosti formátování, jejichž pomocí můžete vytvářet vynikající dynamické prezentace za zlomek času, na který jste byli zvyklí. Můžete provádět tyto akce:

 • vyhledat funkce a příkazy na kartách a v souvisejících skupinách, které jsou intuitivně seřazené,

 • šetřit čas a vytvářet lepší prezentace při výběru snadno dostupných možností formátování z galerií předem definovaných Rychlé styly, rozložení, tabulkových formátů, efektů a dalších,

 • využít funkce dynamického náhledu ke kontrole možností formátování dříve, než je použijete.

Následující obrázek znázorňuje příklad pásu karet, což je součást rozhraní Fluent systému Office.

Pás karet

1. Karty byly vytvořeny tak, aby byly zaměřeny na jednotlivé úkoly.

2. Skupiny na jednotlivých kartách rozdělují úkoly na dílčí úkoly.

3. Příkazová tlačítka v jednotlivých skupinách provádějí příkazy nebo zobrazí nabídku příkazů.

Najít příkazy aplikace Microsoft Office PowerPoint 2003 v novém rozhraní aplikace PowerPoint 2007 vám může pomoci článek Referenční informace: Umístění příkazů aplikace PowerPoint 2003 v aplikaci PowerPoint 2007.

Témata a rychlé styly

Aplikace Office PowerPoint 2007 obsahuje nové předdefinované Motiv, Rozložení a Rychlé styly, které nabízejí široké možnosti formátování prezentací. Dříve mohlo formátování prezentace trvat dlouho, protože bylo třeba u tabulek, grafů a obrázků vybírat barvy či možnosti stylů tak, aby vzájemně ladily. Díky motivům se postup vytváření profesionálních prezentací zjednodušil. Stačí vybrat požadovaný motiv a ostatní se provede automaticky. Jediným klepnutím se v souladu s vybraným motivem změní pozadí, text, grafika, grafy i tabulky a všechny prvky prezentace se budou vzájemně doplňovat. A nejlepší na tom je, že stejný motiv, který použijete u prezentace, můžete použít i u dokumentu aplikace Microsoft Office Word 2007 nebo listu aplikace Microsoft Office Excel 2007.

Když u prezentace použijete motiv, přizpůsobí se tomuto motivu i galerie rychlých stylů a formátování. V důsledku toho budou všechny nové obrázky SmartArt, tabulky, grafy, objekty WordArt nebo text, které vložíte do prezentace, automaticky ladit se stávajícím motivem. Díky konzistentním Barvy motivu mohou všechny materiály vypadat konzistentně a profesionálně.

Vlastní rozložení snímků

S aplikací Office PowerPoint 2007 vás již nebudou omezovat předem definovaná rozložení. Nyní můžete vytvářet vlastní rozložení, která mohou obsahovat tolik Zástupné symboly, kolik chcete; prvky, jakou jsou grafy, tabulky, filmy, obrázky obrázky SmartArt a kliparty; a dokonce více sad Předloha snímků s vlastním rozložením pro různá témata. Rozložení, která upravíte a vytvoříte, nyní můžete uložit pro použití v budoucnu.

Další informace o standardních a vlastních rozloženích snímků naleznete v článku Základní informace o rozloženích.

Obrázky SmartArt v návrhářské kvalitě

Dříve jste možná museli najmout profesionálního návrháře, abyste mohli vytvořit diagramy a grafy v návrhářské kvalitě. Diagramy, které jste od návrháře dostali, však byly uloženy jako obrázky, které nelze upravit. Nyní s obrázky SmartArt můžete vytvářet upravitelné ilustrace informací v prezentaci aplikace Office PowerPoint 2007 jednoduše a bez pomoci profesionálního návrháře. Do obrázků SmartArt, tvarů, objektů WordArt a grafů lze nyní přidávat skvělé vizuální efekty, včetně trojrozměrných efektů, stínů, září, odrazů a podobně.

Další informace o obrázcích SmartArt naleznete v článku Vytvoření obrázku SmartArt.

Nové a vylepšené efekty

Do prezentací aplikace Office PowerPoint 2007 můžete přidávat efekty, jako jsou stíny, odrazy, záře, měkké okraje, deformace, zkosení a trojrozměrná rotace k obrazcům, obrázkům SmartArt, tabulkám, textům a objektům WordArt. Již nemusíte najímat návrháře, který pro vás bude tyto efekty vytvářet. Namísto toho můžete sami použít profesionální snadno upravitelné efekty v aplikaci PowerPoint.

Další informace o přidání efektů naleznete v následujících článcích:

Nové možnosti textu

Můžete vytvářet prezentace profesionálního vzhledu s využitím široké škály funkcí formátování textu, včetně zalamování textu v obrazci, textu ve sloupcích nebo textu, který jde svisle dolů po snímku, a pravítek na úrovni odstavců. Nyní máte možnost vybrat i nesouvislý text.

Nové styly znaků nabízejí více možností. Kromě všech standardních stylů předchozích verzí aplikace PowerPoint můžete v aplikaci Office PowerPoint 2007 zvolit i všechna písmena velká nebo kapitálky, přeškrtnuté nebo dvojitě přeškrtnuté znaky a dvojité nebo barevné podtržení. Můžete k textu přidat výplně, čáry, stíny, záře, Prokládání a trojrozměrné efekty.

Použijete-li Motiv, můžete změnit vzhled prezentace jediným klepnutím myši. Výběrem jiné možnosti můžete upravit Písma motivu, Barvy motivu a Efekty motivu.

Další informace o těchto rozšířeních pro text naleznete v článku Přidání nebo odstranění výplně, obrysu nebo efektu pro text nebo objekt WordArt. Další informace o motivech naleznete v článku Použití nebo vlastní nastavení motivu dokumentu.

Formátování tabulek a grafů

Tabulky a grafy v aplikaci Office PowerPoint 2007 byly změněny, aby se významným způsobem zjednodušila jejich úprava a práce s nimi. Pás karet nabízí mnoho možností, které snadno najdete, pro úpravy tabulek a grafů. Galerie Rychlé styly obsahují všechny efekty a možnosti formátování, které potřebujete k vytvoření tabulek a grafů s profesionálním vzhledem. Vyjmout a vložit data, grafy a tabulky můžete v aplikaci Microsoft Office Excel 2007 mnohem snadněji než kdykoli dříve. Díky Motiv mohou nyní mít prezentace stejný vzhled jako listy.

Informace o vytváření tabulek a grafů s profesionálním vzhledem v aplikaci Office PowerPoint 2007 získáte v článcích Přidání tabulky do snímku a Použití grafů v prezentaci.

Informace o použití nebo úpravách motivu naleznete v článku Používání a úpravy motivů dokumentů.

Nástroje kontroly pravopisu

Některé nové funkce kontroly pravopisu:

 • Kontrola pravopisu byla upravena tak, aby byla v různých aplikacích systému Microsoft Office 2007 konzistentnější. Mezi příklady této změny patří:

 • Kontrola pravopisu v systému Microsoft Office 2007 zahrnuje francouzský slovník reflektující jazykovou reformu. V sadě Microsoft Office 2003 se jednalo o doplněk, který bylo třeba samostatně nainstalovat. Další informace naleznete v tématu Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Při prvním použití jazyka se pro příslušný jazyk automaticky vytvoří slovník výjimek. Slovníky výjimek umožňují vynutit v kontrole pravopisu označení slov, která nechcete používat, příznakem. Budou se vám hodit u slov, která jsou obscénní nebo která nevyhovují zadaným stylovým pravidlům. Další informace naleznete v článku Použití slovníků výjimek k určení upřednostňovaného pravopisu slova.

 • Pomocí kontroly pravopisu lze najít a označit některé kontextové pravopisné chyby. Stalo se vám někdy, že jste napsali chybu podobnou té následující? Uvidím vám tam. V aplikaci Office PowerPoint 2007 můžete povolit funkci Používat kontextovou kontrolu pravopisu, pomocí které lze najít a opravit tento typ chyb. Tato možnost je k dispozici při kontrole pravopisu u dokumentů v angličtině, němčině a španělštině. Další informace naleznete v tématu Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

Zobrazení předvádějícího

Při použití dvou monitorů lze spouštět prezentaci aplikace Office PowerPoint 2007 z jednoho monitoru (například na pódiu) a posluchači se na ni mohou dívat na druhém monitoru. V zobrazení předvádějícího jsou k dispozici následující nástroje k usnadnění prezentace informací:

 • Pomocí miniatur můžete vybrat snímky mimo pořadí a vytvořit vlastní prezentaci určenou pro dané posluchače.

 • Pomocí náhledu textu lze zjistit, která položka bude při dalším klepnutí přidána na obrazovku, například nový snímek nebo další odrážka v seznamu.

 • Poznámky mluvčího jsou zobrazeny zřetelným způsobem, takže je lze použít jako scénář prezentace.

 • Během prezentace lze zatemnit obrazovku a potom v prezentaci pokračovat od místa, kde byla přerušena. Tuto funkci lze uplatnit, nebudete-li například chtít, aby byl zobrazen obsah snímků v průběhu přestávky nebo v čase vyhrazeném pro otázky a odpovědi.

Další informace o Zobrazení předvádějícího naleznete v článku Předvádění prezentace na dvou monitorech pomocí zobrazení předvádějícího.

Začátek stránky

Účinné sdílení informací

V předchozích verzích aplikace PowerPoint komplikovala sdílení obsahu a odesílání prezentací e-mailem značná velikost souborů. Nebylo ani možné spolehlivě sdílet prezentace mezi uživateli, kteří používali různé operační systémy.

Nyní, ať potřebujete sdílet prezentace, vytvářet pracovní postupy pro schválení a kontrolu nebo spolupracovat online s uživateli, kteří nepoužívají aplikaci Office PowerPoint 2007, existuje mnoho nových cest, jak sdílet soubory a spolupracovat s ostatními.

Knihovny snímků

V aplikaci Office PowerPoint 2007 můžete sdílet a znovu používat obsah snímků díky ukládání jednotlivých souborů snímků v centrálně umístěné knihovně snímků na serveru se službou Microsoft Office SharePoint Server 2007. Do knihovny snímků můžete publikovat snímky z aplikace PowerPoint 2007 a z knihovny snímků můžete přidávat snímky k prezentaci aplikace PowerPoint. Díky ukládání obsahu do knihovny snímků eliminujete potřebu znovu vytvářet obsah, protože můžete existující obsah snadno použít k dalším účelům.

Když používáte knihovny snímků, můžete díky propojení snímků v prezentaci se snímky uloženými na serveru zajistit aktuálnost obsahu. Když se verze na serveru změní, zobrazí se výzva k aktualizaci snímků.

Další informace o použití aplikace PowerPoint s knihovnami snímků naleznete v článku Sdílení a opakované použití obsahu snímků v aplikaci PowerPoint 2007.

Formáty PowerPoint XML

Formáty souborů PowerPoint XML jsou komprimované, a díky tomu umožňují značně zmenšit velikost souborů a snížit požadavky na kapacitu úložišť a na přenosovou šířku pásma. Segmentované ukládání dat pomáhá v otevřených formátech souborů XML obnovit poškozené dokumenty, protože v případě poškození libovolné části dokumentu je možné otevřít zbývající části dokumentu.

Další informace o nových otevřených formátech souborů XML naleznete v článku Úvod do nových přípon názvů souborů a otevřených formátů XML.

Uložení ve formátu PDF nebo XPS

Aplikace Office PowerPoint 2007 podporuje export souborů do následujících formátů:

 • Formát PDF (Portable Document Format):     PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, že bude při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a že data souboru nebude možné snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod tisku komerčních tiskovin.

 • Formát XPS (XML Paper Specification):     XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, že bude při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a že data souboru nebude možné snadno měnit.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Začátek stránky

Ochrana a správa informací

Když sdílíte prezentaci s ostatními, chcete mít jistotu, že k ní nemohou získat přístup lidé, kteří by ji neměli vidět. Chcete také mít jistotu, že prezentace neobsahuje nezamýšlený obsah, osobní informace nebo editační značky, které zdůrazňují slova, která slovník příjemce nerozpoznává. Také můžete chtít omezit přístup k obsahu v prezentaci, aby nemohly být potenciálně citlivé informace veřejně distribuovány.

Aplikace Office PowerPoint 2007 nabízí mnoho způsobů, jak chránit a spravovat informace.

Zabezpečení prezentací

Díky řadě nových funkcí zabezpečení v aplikaci Office PowerPoint 2007 můžete pomoci zajistit, že je prezentace bezpečně spravována, poté co ji předáte, díky skrytí jména autora a zajištění toho, že budou smazány všechny poznámky a bude omezen přístup uživatelů, kteří mohou provádět změny.

Zabránění změnám v konečné verzi dokumentu

Než začnete sdílet konečnou verzi prezentace s dalšími uživateli, můžete použít příkaz Označit jako konečný k označení prezentace jen pro čtení. Potom můžete prezentaci předat dalším uživatelům, se kterými sdílíte konečnou verzi. Po označení prezentace jako konečné budou zakázány příkazy pro úpravy, kontrolu pravopisu a psaní a uživatelé, kteří si dokument zobrazí, ho nebudou moci neúmyslně změnit. Příkaz Označit jako konečný není funkce zabezpečení. Kterýkoli uživatel může upravit dokument označený jako konečný zakázáním funkce Označit jako konečný.

Hledání a odebrání skrytých metadat a osobních informací v dokumentech

Než začnete sdílet prezentaci s dalšími uživateli, můžete použít funkci Kontrola metadat ke kontrole, zda prezentace neobsahuje skrytá metadata, osobní informace a obsah, který může být uložený v prezentaci. Funkce Kontrola metadat může najít a odebrat informace, jako jsou poznámky, rukopisné poznámky, vlastnosti dokumentu, informace serveru správy dokumentů, neviditelné objekty, obsah nacházející se mimo snímky, poznámky prezentace a vlastní data XML. Může pomoci zajistit, že prezentace, které sdílíte s jinými uživateli, nebudou obsahovat žádné skryté osobní informace ani žádný skrytý obsah, který by vaše organizace nechtěla distribuovat. Dále může vaše organizace upravit funkci Kontrola metadat tak, aby navíc kontrolovala další typy skrytého obsahu.

Další informace o funkci Kontrola skrytého obsahu naleznete v článku Odebrání skrytých dat a osobních údajů z dokumentů sady Office.

Přidání digitálního podpisu k prezentaci

Přidáním digitálního podpisu k prezentaci můžete napomoci zajištění důvěryhodnosti, co se týče autentičnosti, integrity a původu prezentace. Digitální podpisy potvrzují to, co bylo podepsáno, a umožňují ověření podpisu v budoucnu.

Správa přístupových práv k informacím (IRM)

Je možné, že budete potřebovat kontrolu nad tím, kdo má přístup k informacím o společnosti, zejména pokud vytváříte prezentace, které obsahují velmi důvěrné informace. Použijete-li systém Office 2007 se službou Správa práv systému Microsoft Windows (RMS) pro Server 2003, můžete přiřadit oprávnění, která znemožňují ostatním kopírovat, tisknout nebo upravovat prezentaci.

Další informace o správě přístupových práv naleznete v článku Omezení oprávnění k důvěrným informacím v souborech sady Office.

Správa vlastností dokumentu na panelu Informace o dokumentu

Panel Informace o dokumentu usnadňuje zobrazení a úpravy vlastnosti dokumentu při práci na prezentaci aplikace Office PowerPoint 2007. Panel Informace o dokumentu je zobrazen v horní části dokumentu aplikace Office PowerPoint 2007. Tento panel slouží k zobrazení a úpravám vlastností standardního dokumentu systému Microsoft Office a vlastností souborů uložených na serveru správy dokumentů. Použijete-li panel Informace o dokumentu k úpravám vlastností dokumentu na serveru, budou aktualizované vlastnosti uloženy přímo na serveru.

Diagnostické nástroje sady Office

Diagnostické nástroje sady Microsoft Office představují řadu diagnostických testů, které pomáhají odhalit příčiny chyb v počítači. Pomocí diagnostických testů lze některé problémy řešit přímo a u jiných stanovit postupy řešení. Diagnostické nástroje sady Microsoft Office nahrazují následující funkce sady Microsoft Office 2003: Rozpoznat a opravit a Obnovení aplikací Microsoft Office.

Další informace naleznete v článku Diagnostikování a oprava aplikací sady Office, u kterých dochází k selhání, pomocí Diagnostických nástrojů sady Microsoft Office.

Obnovení aplikace

Aplikace Office PowerPoint 2007 obsahuje vylepšené funkce, které pomáhají předcházet ztrátě provedené práce při nestandardním ukončení aplikace. Pokud to je možné, obnoví aplikace Office PowerPoint 2007 po restartování některé aspekty stavu aplikace.

Pracujete například s několika soubory najednou. Každý soubor je otevřen v jiném okně, přičemž v každém okně jsou zobrazena určitá data. Aplikace Office PowerPoint 2007 se zhroutí. Po restartování aplikace Office PowerPoint 2007 otevře soubory a obnoví okna tak, jak byla zobrazena před zhroucením aplikace Office PowerPoint 2007.

Další informace naleznete v článku Jak zabránit ztrátě práce, když se aplikace sady Office abnormálně ukončí.

Začátek stránky

Použít na: PowerPoint 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk