Co je nového v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007

Obrázek nápisu

Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 umožňuje komplexní správu času a informací. Pomocí nových funkcí, jako je například Okamžité hledání a panel úkolů, můžete uspořádat a bezprostředně vyhledávat potřebné informace. Nové funkce sdílení kalendářů, technologie serveru Microsoft Exchange Server 2007 a vylepšený přístup k informacím služby Windows SharePoint Services 3.0 umožňují bezpečné sdílení dat uložených v aplikaci Office Outlook 2007 se spolupracovníky, přáteli a rodinou bez ohledu na to, kde se tito lidé nacházejí. Aplikace Office Outlook 2007 usnadňuje určování priorit a řízení času a umožňuje tak zaměřit se na nejdůležitější věci. Tento článek obsahuje přehled aplikace Office Outlook 2007 s důrazem na nové a vylepšené funkce.

V tomto článku:

Správa času a informací

Spojení bez hranic

Zachování bezpečnosti a kontroly

Správa času a informací

Aplikace Office Outlook 2007 nabízí mnoho nových a vylepšených funkcí pro lepší správu času a informací, od okamžitého hledání po integrační úkoly v kalendáři. Tyto funkce usnadňují vyhledání, správu, přiřazení priorit a práci s objemy informací, se kterými se každý den setkáváte.

Rychlé nalezení potřebných informací

 • Okamžité hledání     Aplikace Office Outlook 2007 poskytuje nový rychlý způsob nalezení informací bez ohledu na to, ve které složce jsou umístěny. Aplikace Outlook nyní používá stejnou technologii vyhledávání jako systém Microsoft Windows, aby dosáhla rychlejších výsledků hledání bez ohledu na velikost poštovní schránky. Ve vylepšeném vzhledu se dále ihned zobrazí jednotlivé výsledky hledání, které jsou k dispozici, a současně dál probíhá vyhledávání. Vyhledávání se nyní zobrazuje na stejném místě bez ohledu na to, ve které části aplikace Outlook se nacházíte. Chcete-li vyhledávat v celém počítači, můžete vyhledávací dotaz předat dál a vyhledávat pomocí součásti Místní vyhledávání. Další informace naleznete v tématu Nalezení zprávy nebo položky pomocí funkce Okamžité hledání.

 • Barevné kategorie     Nové barevné kategorie umožňují rychlejší vizuální přizpůsobení a rozlišení položek a usnadňují vyhledání informací. Předpokládejme například, že chcete přiřadit všem položkám, které se týkají určitého projektu, barevnou kategorii. Stejnou barevnou kategorii můžete přiřadit e-mailovým zprávám, položkám kalendáře a úkolům, abyste mohli snadno vyhledat všechny položky příslušného projektu. Pokud potřebujete najít určité informace později, můžete vyhledávat a třídit pomocí barevných kategorií, které umožňují rychle a vizuálně identifikovat potřebné informace. Další informace naleznete v tématu Přiřazení barevné kategorie e-mailové zprávě.

 • Roaming barevných kategorií     Barevné kategorie jsou nyní místo do registru systému Windows ukládány do výchozího datového souboru. Pokud používáte e-mailový účet serveru Microsoft Exchange, budou vaše kategorie dostupné ve všech počítačích, se kterými pracujete.

 • Uživatelské rozhraní zaměřené na výsledky     Uživatelské rozhraní aplikace Office Outlook 2007 bylo upraveno tak, aby bylo psaní, formátování a nastavení chování e-mailové zprávy jednodušší a intuitivnější. Nyní máte přístup ke všem funkcím a možnostem aplikace Outlook v jednom snadno vyhledatelném umístění v e-mailové zprávě.

 • Zobrazení náhledu přílohy     Pomocí nového náhledu příloh můžete zobrazit přílohy jediným klepnutím v podokně čtení. Toto vylepšení vám ušetří čas a umožní vám zobrazit přílohy v souvislosti s e-mailovou zprávou. Další informace naleznete v tématu Zobrazení náhledu zpráv.

 • Minimalizované navigační podokno     Navigační podokno lze nyní minimalizovat na svislý panel tlačítek, získáte tak větší pracovní prostor i rychlý přístup k Oblíbeným složkám a dalším zobrazením. Další informace naleznete v tématu Minimalizace nebo rozbalení navigačního podokna.

 • Jména Yomi     Aplikace Office Outlook 2007 podporuje jména Yomi v Kontaktech.

 • Změněné zobrazení Týden v kalendáři     Aplikace Office Outlook 2007 nabízí nové zobrazení týdne. Dřívější zobrazení týdne obsahovalo rozvržení dnů do dvou sloupců, které bylo podobné plánovacímu kalendáři. Nové zobrazení týdne je podobné zobrazení pracovních dnů v předchozích verzích aplikace.

 • Výchozí úroveň podrobností     Výchozí úroveň podrobností zobrazení měsíce se změnila.

Snadná správa denních priorit

 • Panel úkolů     Nový panel úkolů integruje úkoly, e-mailové zprávy označené příznakem pro zpracování, nadcházející schůzky a informace kalendáře v jednom vhodném umístění. Obsahuje také úkoly z aplikace pro psaní poznámek Microsoft Office OneNote 2007, aplikace Microsoft Office Project 2007 a webů služby Windows SharePoint Services 3.0. Panel úkolů poskytuje sloučené zobrazení priorit dne. Další informace naleznete v tématu Sledování úkolů a položek k vyřízení.

 • Označení e-mailu příznakem pro zpracování     Příznaky jsou nyní v celé aplikaci Outlook mnohem efektivnější. Příznak můžete použít k rychlému vytvoření položky s příznakem zpracování, která může být sledována na panelu úkolů, ve složce Doručená pošta i v kalendáři. Příznaky jsou také stále praktické pro nastavení připomenutí pro vás i ostatní uživatele. Další informace naleznete v tématu Sledování e-mailových zpráv vyžadujících zpracování.

 • Integrace úkolů v kalendáři     V aplikaci Office Outlook 2007 jsou úkoly v kalendáři integrovány do seznamu denních úkolů tak, že jsou zobrazeny pod událostmi a schůzkami dne. Chcete-li přidělit čas pro práci na úkolu, jednoduše přetáhněte úkol do kalendáře. Pokud dokončíte úkol v určený den, úkol se přilepí k danému dni a poskytne vizuální záznam provedené práce. Nedokončené úkoly budou přesunuty do příštího dne a kumulují se, dokud je neoznačíte jako splněné. Další informace naleznete v tématu Zobrazení vlastních úkolů.

 • Vylepšené funkce plánování     Vylepšené funkce plánování v aplikaci Office Outlook 2007 a serveru Exchange 2007 pomáhají plánovat schůzky snadněji a rychleji. Pokud používáte Exchange 2007, ověřují se rozvrhy účastníků a získáte doporučení týkající se ideální doby a místa schůzky. Množství dalších vylepšení aplikace Office Outlook 2007 usnadňuje práci s kalendářem uživatelům, kteří používají server Exchange 2003 nebo Exchange 2007. Pokud změníte umístění nebo program schůzky, obdrží účastníci informační aktualizaci, aniž by museli schůzku znovu přijmout. Změny jsou také zvýrazněny v aktualizaci schůzky, čímž se usnadní vyhledání upravených informací. Další informace naleznete v tématu Naplánování schůzky.

Začátek stránky

Spojení bez hranic

Aplikace Office Outlook 2007 obsahuje podstatná vylepšení pro usnadnění spojení s jinými uživateli pracujícími v jiných umístěních a na jiných platformách – od jednoduššího sdílení kalendáře po podporu nativních kanálů Really Simple Syndication (RSS) a integraci informací služby Windows SharePoint Services 3.0.

Uložení relevantních informací na dosah ruky

Doručením relevantních informací přímo do složky Doručená pošta vám aplikace Office Outlook 2007 umožňuje být v kontaktu s informacemi, které denně potřebujete.

 • Propojení seznamů služby Windows SharePoint Services 3.0 s aplikací Outlook     Aplikace Office Outlook 2007 umožňuje z jakéhokoli místa a v libovolnou dobu interaktivně pracovat s informacemi uloženými v seznamech služby SharePoint. S aplikací Office Outlook 2007 můžete propojit kalendáře, knihovny dokumentů, diskusní vývěsky, kontakty a úkoly a potom můžete prohlížet, prohledávat nebo upravovat jejich obsah. Veškeré provedené změny informací budou aktualizovány ve verzi na serveru i v prohlížeči. Nové funkce aplikace Office Outlook 2007 (například překrytí kalendářů, elektronické vizitky a panel úkolů) také zahrnují obsah služby SharePoint. Další informace naleznete v tématu Otevření, úprava a aktualizace souborů z webu služby SharePoint.

 • Informační kanály RSS (Really Simple Syndication)     Informační kanály RSS představují pro vydavatele obsahu snadný způsob distribuce informací ve standardizovaném formátu. Běžným příkladem obsahu RSS jsou zdroje informací, které jsou často aktualizovány, jako jsou například novinové titulky nebo osobní webové deníky (nazývané blogy). Výhodou informačního kanálu RSS je agregace veškerého obsahu z několika zdrojů na webu na jednom místě bez nutnosti poskytovat e-mailovou adresu vydavatelům obsahu k získání požadovaných informací. Nemusíte nadále hledat na nejrůznějších webech nejnovější informace týkající se témat, která vás zajímají. Další informace naleznete v tématu Úvod k technologii RSS.

 • Automatické nastavení účtu     Nová funkce automatického nastavení účtu usnadňuje přidávání účtů v aplikaci Office Outlook 2007. Jednoduše zadáte název účtu a heslo e-mailového účtu POP3, IMAP nebo účtu na serveru Exchange Server. Aplikace Office Outlook 2007 tento účet sama nakonfiguruje. Nemusíte si pamatovat název serveru ani další tajné informace, konfigurovat porty či provádět další akce. Pokud používáte účet na serveru Exchange 2007, zůstává tento účet stále aktuální, protože je se serverem Exchange spojen dynamicky. V případě přesunutí poštovní schránky z jednoho serveru na druhý aplikace Office Outlook 2007 automaticky zjistí změnu a bez jakéhokoli přerušení bude nadále podporovat vaši denní práci. Další informace naleznete v tématu Přidání nebo odebrání e-manilového účtu.

Jednoduché sdílení informací s kýmkoli a kdekoli

 • Snímky kalendáře     Kalendář můžete odeslat jiným uživatelům v e-mailové zprávě. Příjemce může kalendář otevřít ve webovém prohlížeči nebo v aplikaci Outlook. Další informace naleznete v tématu Sdílení informací z kalendáře.

 • Odebírané internetové kalendáře     Internetové kalendáře jsou kalendáře sdílené v síti Internet. Tyto kalendáře vytvořené v aplikaci Outlook nebo v jiných aplikacích jsou stahovány ze služby publikování kalendářů nebo ze speciálního webu, na kterém mohou uživatelé hostit a odebírat kalendáře. V odebíraném internetovém kalendáři jsou zahrnuty informace obsahující pokyny pro aplikaci Outlook, týkající se toho, kde a jak často zjišťovat aktualizace. Další informace naleznete v tématu Úvod k internetovým kalendářům.

 • Překrytí kalendářů     Zobrazení kalendářů v překryvném režimu umožňuje položit více kalendářů na sebe, díky čemuž můžete snadněji porovnat váš kalendář s kalendářem spolupracovníka nebo týmu a zjistit vhodnou dobu pro schůzku. Další informace naleznete v tématu Zobrazení kalendářů vedle sebe nebo v překryvném režimu.

 • Publikování kalendářů na webu Microsoft Office Online     Publikováním internetových kalendářů na webu Office Online můžete kalendář sdílet s kýmkoli nebo pouze s určenými uživateli. Další informace naleznete v tématu Sdílení kalendáře na webu Office Online.

 • Elektronické vizitky     Můžete vytvářet a sdílet vlastní elektronické vizitky, které nabízejí individuální způsob předávání informací. Vizitku můžete sdílet ve formě přílohy nebo jako součást podpisu elektronické pošty. Elektronické vizitky umožňují přizpůsobit kontaktní informace, přidat loga a fotografie, díky čemuž jsou kontakty osobnější a snadněji se vyhledávají. Elektronické vizitky lze vyměňovat jednoduše prostřednictvím e-mailových zpráv a mohou být ukládány do složky Kontakty. Další informace naleznete v tématu Vytváření elektronických vizitek.

 • Ukládání ve formátu PDF nebo UPS     Aplikace Office Outlook 2007 podporuje export souborů do následujících formátů:

  • Formát PDF (Portable Document Format)     PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod tisku komerčních tiskovin.

  • Formát XPS (XML Paper Specification)     XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno měnit.

   Poznámka   Vytváření souborů ve formátu PDF a XPS je k dispozici pouze v případě, otevřete-li položku v aplikaci Office Outlook 2007. Nabídka Soubor v hlavním okně aplikace Outlook neumožňuje přístup k této funkci.

   V aplikacích systému Microsoft Office 2007 je možné soubory ukládat ve formátech PDF a XPS až po instalaci doplňku. Další informace naleznete v části Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

   Další informace naleznete v tématu Ukládání ve formátu PDF nebo XPS.

 • Microsoft Office InfoPath 2007 v aplikaci Outlook     Úplná integrace aplikace Office Outlook 2007 s aplikací Office InfoPath 2007 umožňuje vložit formulář aplikace InfoPath do e-mailové zprávy a odeslat jej uživatelům společně se žádostí o vyplnění potřebných informací. Jedinými požadovanými akcemi příjemce jsou odeslání odpovědi na vaši zprávu a vyplnění vloženého formuláře. Jakmile získáte odpovědi respondentů, můžete data exportovat do aplikace Microsoft Office Excel 2007 k analýze nebo sloučit odpovědi z rozeslaných formulářů do jednoho hlavního formuláře.

 • Pomocník pro funkci Mimo kancelář     Když byl při spuštění předchozí verzi aplikace Outlook zapnutý pomocník pro funkci Mimo kancelář, zobrazilo se dialogové okno s výstrahou. Pokud jste v aplikaci Office Outlook 2007 zapnuli Pomocníka pro funkci Mimo kancelář, zobrazí se upozornění na stavovém řádku. Jestliže používáte účet na serveru Exchange 2007, můžete si nyní v předstihu naplánovat dobu, kdy budete mimo kancelář, a nemusíte se obávat, že Pomocníka pro funkci Mimo kancelář zapomenete zapnout nebo vypnout. Při používání e-mailových účtů na serveru Exchange 2007 můžete také určit samostatné zprávy pro příjemce uvnitř společnosti a pro příjemce mimo společnost. Další informace naleznete v tématu Automatická odpověď na příchozí zprávy po dobu nepřítomnosti v kanceláři.

 • Služba Unified Messaging     Pomocí serveru Exchange 2007 může být do složky Doručená pošta aplikace Office Outlook 2007 doručována hlasová pošta a faxy.

 • Podpora mezinárodních názvů domén     Aplikace Office Outlook 2007 nyní podporuje mezinárodní názvy domén v e-mailových adresách. Podpora mezinárodních názvů domén umožňuje uživatelům zaregistrovat a používat názvy domén v jejich rodných jazycích, nikoli pouze v angličtině.

 • Vylepšené ukládání dat do mezipaměti     Aplikace Office Outlook 2007 nyní podporuje ukládání sdílených dat, se kterými pracujete, do mezipaměti (nebo vytvoření místní synchronizované kopie). Jestliže například pracujete se sdílenými složkami jiného uživatele, uloží se ve vašem počítači kopie těchto informací. Zlepší se tak výkon a umožní vám to pracovat se sdílenými daty i v případě, že nejste připojeni k serveru Exchange.

Začátek stránky

Zachování bezpečnosti a kontroly

Aplikace Office Outlook 2007 obsahuje mnoho účinných nástrojů pro snazší ochranu osobních a firemních informací, od technologií odstraňování nevyžádané pošty a technologií zaměřených na boj s podvody typu phishing až po nové spravované poštovní složky. Výsledkem je získání větší kontroly nad přijatými informacemi a zvýšení bezpečnosti, což vám umožňuje zaměřit se na své každodenní úkoly.

Efektivní kontrola přijatých e-mailů

 • Elektronické poštovní razítko e-mailů aplikace Outlook     Elektronické poštovní razítko e-mailů aplikace Outlook je nová technologie společnosti Microsoft, která má usnadnit zastavení nevyžádané pošty. Tato technologie vyžaduje, aby počítač odesílatele provedl výpočet nebo operaci typu puzzle, a potom tuto akci přiřadil zprávě jako token legitimity. V důsledku vytvoření elektronického poštovního razítka je nyní odesílání hromadných e-mailů pro odesílatele nevyžádané pošty složitější a časově náročnější, odesílání legitimních zpráv se však nezmění. Pokud aplikace Office Outlook 2007 obdrží zprávu obsahující poštovní razítko, může systém jednoduše ověřit platnost této zprávy. Pokud je poštovní razítko platné, jedná se o důkaz, že počítač odesílatele musel provést jisté akce, aby mohla být tato zpráva odeslána. Výsledkem je, že se zprávy opatřené poštovním razítkem zobrazí ve složce Doručená pošta, a nikoli ve složce Nevyžádaná pošta. Další informace naleznete v tématu Snížení množství nevyžádané pošty prostřednictvím funkce elektronického poštovního razítka e-mailů aplikace Outlook.

 • Filtr nevyžádané pošty / ochrana před útoky phishing     Aplikace Office Outlook 2007 obsahuje vylepšený filtr nevyžádané pošty, který vyřadí ještě větší množství nevyžádaných e-mailových zpráv než dříve. K dispozici je také nová ochrana proti útokům phishing (použití podvodných e-mailových zpráv, jejichž účelem je přimět uživatele k poskytnutí osobních informací). Aplikace Office Outlook 2007 sleduje podezřelé e-mailové zprávy a usnadňuje vaši ochranu automatickým zakázáním odkazů v takových zprávách, dokud je neschválíte. E-mailová zpráva bude obsahovat varování před potenciálně nebezpečnými servery. Další informace naleznete v tématu Jak pomáhá aplikace Outlook při ochraně před viry, nevyžádanou poštou a útoky phishing.

Zdokonalení bezpečnosti osobních a firemních informací

 • Spravované poštovní složky     Při použití serveru Exchange 2007 pomáhají spravované poštovní složky společnostem vynucovat zásady uchovávání a umístění informací e-mailů pro poštovní schránky zaměstnanců, včetně způsobů specifikace přístupu jiných uživatelů k těmto poštovním schránkám.

 • Úložiště e-mailových záznamů     E-mailové zprávy můžete ukládat a archivovat v knihovně dokumentů služby Windows SharePoint Services 3.0. Aplikace Office Outlook 2007 poskytuje přístup k těmto složkám úložiště a složkám pošty a umožňuje je používat stejně jako jiné složky. Tyto složky se však mohou stát veřejně přístupnými a jsou optimalizovány pro účely dlouhodobé archivace a kompatibility.

 • Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím)     Vylepšená technologie IRM je technologie vynucující zásady dostupná v systému Microsoft Office, která pomáhá chránit dokumenty, pracovní listy, prezentace a e-mailové zprávy před neoprávněným přístupem a použitím. Technologie IRM umožňuje určit, kdo může mít přístup k dokumentu nebo e-mailové zprávě a kteří uživatelé mohou měnit, kopírovat, předávat dál a tisknout obsah včetně příloh. Další informace naleznete v tématu Omezení oprávnění k důvěrným informacím v e-mailových zprávách.

 • Správa informací o volném čase     Pokud používáte účet na serveru Exchange 2007, můžete určit, kdo může zobrazit informace o vašem volném čase, a udržet si tak kontrolu nad osobními daty.

 • Centrum zabezpečení     V Centru zabezpečení naleznete nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů aplikací systému Microsoft Office 2007. Úrovně zabezpečení (velmi vysoká, vysoká, střední a nízká) používané v předchozích verzích systému Office byly nahrazeny efektivnějším systémem zabezpečení.

Ochrana před ztrátou provedené práce

 • Diagnostické nástroje sady Office     Diagnostické nástroje sady Microsoft Office jsou řadou diagnostických testů, které pomáhají při určování příčin selhání počítače. Některé problémy mohou diagnostické testy vyřešit přímo, u jiných mohou stanovit způsoby řešení. Funkce Diagnostické nástroje sady Microsoft Office nahrazuje následující funkce sady Microsoft Office 2003: funkci Rozpoznat a opravit a funkci Obnovení aplikací Microsoft Office.

  Další informace naleznete v tématu Diagnostikování a oprava aplikací sady Office, u kterých dochází k selhání, pomocí Diagnostických nástrojů sady Microsoft Office.

 • Obnovení aplikace     Aplikace Office Outlook 2007 obsahuje vylepšené funkce, které pomáhají předcházet ztrátě provedené práce při abnormálním ukončení aplikace. Pokud to je možné, aplikace Office Outlook 2007 po restartování obnoví některé aspekty stavu aplikace.

  Pracujete například s několika soubory najednou. Každý soubor je otevřen v jiném okně, přičemž v každém okně jsou zobrazena určitá data. Aplikace Office Outlook 2007 se zhroutí. Po restartování aplikace Office Outlook 2007 otevře soubory a obnoví okna tak, jak byla zobrazena před zhroucením aplikace Office Outlook 2007.

  Další informace naleznete v tématu Jak zabránit ztrátě práce, když se aplikace sady Office abnormálně ukončí.

Odeslání bezchybné zprávy

 • Nástroje kontroly pravopisu     Kontrola pravopisu obsahuje následující nové funkce:

  • Kontrola pravopisu je v aplikacích systému Microsoft Office 2007 konzistentní. Došlo například k následujícím změnám:

   • Některé možnosti kontroly pravopisu jsou nyní globální. Změníte-li jednu z těchto možností v jedné aplikaci systému Office, projeví se tato změna ve všech dalších aplikacích systému Office. Další informace naleznete v tématu Změna způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

   • Kromě sdílení stejných vlastních slovníků je možné tyto slovníky spravovat ve všech aplikacích pomocí stejného dialogového okna. Další informace naleznete v tématu Přidávání slov do vlastních slovníků kontroly pravopisu.

  • Kontrola pravopisu systému Microsoft Office 2007 obsahuje francouzský slovník reflektující jazykovou reformu. V sadě Microsoft Office 2003 se jednalo o doplněk, který bylo třeba samostatně nainstalovat. Další informace naleznete v tématu Změna způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

  • Při prvním použití určitého jazyka je pro tento jazyk automaticky vytvořen slovník výjimek. Pomocí slovníku výjimek kontrola pravopisu označí slova, která nechcete používat. Slovníky výjimek jsou užitečné, chcete-li předejít používání neslušných slov nebo slov, která nevyhovují zadaným stylovým pravidlům. Další informace naleznete v tématu Použití slovníků výjimek k určení upřednostňovaného pravopisu slova.

  • Pomocí kontroly pravopisu lze najít a označit některé kontextové pravopisné chyby. Stalo se vám někdy, že jste napsali chybu podobnou té následující? Uvidím vám tam. V aplikaci Office Outlook 2007 můžete povolit funkci Používat kontextovou kontrolu pravopisu, pomocí které lze najít a opravit tento typ chyb. Tato možnost je k dispozici při kontrole pravopisu u dokumentů v angličtině, němčině a španělštině. Další informace naleznete v tématu Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk