Co je nového v aplikaci Microsoft Office Excel 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nejste si jistí, jakou verzi upgradovat? Excel 2010 má některé klíčové vylepšení v aplikaci Excel 2007, včetně vylepšení funkce a kontingenčních tabulek a nových funkcí pro detekční data, průřezy a minigrafy.
Vyzkoušejte Office 365!

Nápis Co je nového pro téma Excel 12

V novém uživatelském rozhraní zaměřeném na výsledky nabízí aplikace Microsoft Office Excel 2007 výkonné nástroje a funkce, které můžete snadno používat pro analýzu, sdílení a správu svých dat.

V tomto článku:

Uživatelské rozhraní zaměřené na výsledky

Více řádků a sloupců i jiné nové meze

Motivy sady Microsoft Office a styly aplikace Excel

Bohaté podmíněné formátování

Snadné psaní vzorců

Nové vzorce OLAP a funkce datové krychle

Zlepšené funkce řazení a filtrování

Rozšíření funkcí tabulek aplikace Excel

Nový vzhled pro grafy

Sdílení grafů

Snadné používání kontingenčních tabulek

Rychlé připojení k externím datům

Nové formáty souborů

Zlepšený tisk

Nové způsoby sdílení práce

Rychlý přístup k většímu počtu šablon

Uživatelské rozhraní zaměřené na výsledky

Nové výsledky orientované uživatelské rozhraní snadno pracovat v aplikaci Microsoft Excel. Příkazy a funkce, které byly často skryty v složité nabídek a panelů nástrojů jsou teď jednoduším na kartách orientovaných, které obsahují logické skupiny příkazů a funkcí. Mnoho dialogových oken se nahradí Galerie rozevírací seznam zobrazující dostupné možnosti a popisný popisy nebo vzorovými náhledy poskytované snadněji zvolíte možnost zprava.

Bez ohledu na to, jaké aktivity v novém uživatelském rozhraní provádíte, zda je formátování nebo analýze dat – Excel nabízí nástroje, které jsou pro nejvhodnější úspěšné dokončení tohoto úkolu.

Začátek stránky

Více řádků a sloupců i jiné nové meze

Aplikace Office Excel 2007 podporuje až 1 milion řádků a 16 tisíc sloupců v sešitu, aby se zvýšila výkonnost aplikace a uživatelé měli možnost prozkoumat v sešitu velká množství dat. Přesněji řečeno, mřížka aplikace Office Excel 2007 je tvořena 1 048 576 řádky a 16 384 sloupci, což je o 1 500 % řádků a 6 300 % sloupců více než v aplikaci Microsoft Office Excel 2003. Pro zvědavé: sloupce nyní končí u XFD místo IV.

Místo čtyř tisíc typů formátování můžete nyní v jediném sešitu používat neomezený počet formátování a počet odkazů na buňky v jedné buňce je zvýšen z osmi tisíc na počet omezený dostupnou pamětí.

Pro zvýšení výkonnosti aplikace Excel byla správa paměti zvýšena z 1 GB paměti v aplikaci Microsoft Office Excel 2003 na 2 GB v aplikaci Office Excel 2007.

Rovněž zaznamenáte rychlejší výpočty v rozsáhlých listech s množstvím vzorců, protože aplikace Office Excel 2007 podporuje dvouprocesorové systémy a systémy s paralelním zpracováním.

Aplikace Office Excel 2007 podporuje až 16 milionů barev.

Začátek stránky

Motivy sady Microsoft Office a styly aplikace Excel

V aplikaci Office Excel 2007 lze rychle formátovat data v listu pomocí motivu a použitím určitého stylu. Motivy mohou být sdíleny s jinými aplikacemi sady Office 2007 například s aplikací Microsoft Office Word nebo Microsoft Office PowerPoint, kdežto styly jsou navrženy pro formátování objektů specifických pro Excel, například tabulek, grafů, kontingenčních tabulek, obrazců nebo diagramů.

Používání motivů     Motiv je předdefinovaná sada barev, písem, čar a výplní, kterou lze použít pro celý sešit nebo jen pro určité položky, například grafy nebo tabulky. Motivy vám mohou pomáhat při vytváření skvěle vypadajících dokumentů. Můžete používat firemní motiv vaší společnosti, nebo si vybírat z předdefinovaných motivů dostupných v aplikaci Excel. Snadno si také můžete vytvořit vlastní motiv, který vám umožní dosahovat jednotného, profesionálního vzhledu všech sešitů aplikace Excel i jiných dokumentů sady Office 2007. Při vytváření motivu lze měnit barvy, písma a výplně jednotlivě, takže je možné změnit kteroukoliv z těchto možností nebo všechny současně.

Používání stylů     Styl je předdefinovaný formát založený na motivu, který lze použít ke změně vzhledu tabulek aplikace Excel, grafů, kontingenčních tabulek, obrazců nebo diagramů. Pokud zabudované předdefinované styly nesplňují vaše požadavky, můžete si je přizpůsobit. Pro grafy si můžete vybírat z mnoha předdefinovaných stylů, nemůžete však vytvářet vlastní styly grafů.

Stejně jako v Excelu 2003 styly buňky slouží k formátování vybraných buněk, ale nyní můžete rychle použít předdefinovaný styl buňky. Většina styly buňky nejsou založené na motivu, který se použije k sešitu a mohli snadno vytvářet vlastní.

Začátek stránky

Bohaté podmíněné formátování

V Office 2007 můžete podmíněné formátování vizuálně opatřit poznámkami prezentace účely a data pro obě analytical. Snadno najít výjimky a místo, kde můžete důležité trendů v datech můžete provádět a spravovat více pravidel podmíněného formátování, které se vztahují bohaté vizuální formátování ve formě přechodové barvy, datových pruhů a sady ikon data, která splňuje tato pravidla. Podmíněné formáty jsou také můžete snadno použít – v můžete pouhými několika kliknutími, uvidíte relace ve vašich datech, které můžete použít pro účely analýzy.

Začátek stránky

Snadné psaní vzorců

Díky následujícím zlepšením je psaní vzorců v aplikaci Office Excel 2007 mnohem snazší.

Řádek vzorců s měnitelnou velikostí     Řádek vzorců automaticky mění svou velikost tak, aby se do něj vešly i dlouhé, složité vzorce. Díky tomu vzorce nepřekrývají jiná data v listu. Lze rovněž psát delší vzorce s větším počtem úrovní vnoření než ve starších verzích aplikace Excel.

Funkce Automatické dokončování     Pomocí funkce Automatické dokončování můžete rychle psát vzorce se správnou syntaxí. Tato funkce umí snadno zjišťovat funkce, které chcete použít, a také vám může pomoci se zápisem argumentů vzorce. Díky tomu budete schopni napsat vzorec správně hned napoprvé.

Strukturované odkazy     Kromě odkazů na buňky, například A1 nebo R1C1, umožňuje aplikace Office Excel 2007 strukturované odkazy, které ve vzorci odkazují na pojmenované oblasti nebo tabulky.

Snadný přístup k pojmenovaným oblastem     Pomocí správce názvů aplikace Office Excel 2007 můžete organizovat, aktualizovat a spravovat pojmenované oblasti v centrálním umístění, což každému, kdo potřebuje pracovat s vaším listem, pomůže pochopit jeho vzorce a data.

Začátek stránky

Nové vzorce OLAP a funkce datové krychle

Když v aplikaci Office Excel 2007 pracujete s vícerozměrnými databázemi (jako jsou například Služby pro analýzu serveru SQL Server), můžete použít vzorce OLAP k vytváření komplexních, volně formátovaných vázaných sestav dat OLAP. K extrahování dat OLAP (množin a hodnot) ze Služeb pro analýzu a jejich zobrazení v datové buňce používají nové funkce datové krychle. Vzorce OLAP je možné generovat, když převádíte vzorce kontingenční tabulky na vzorce buněk nebo když používáte funkci Automatické dokončování pro argumenty funkce datové krychle při psaní vzorců.

Začátek stránky

Zlepšené funkce řazení a filtrování

Pomocí rozšířeného filtrování a řazení je možné data listu v aplikaci Office Excel 2007 rychle uspořádat tak, abyste nalezli potřebné odpovědi. Data můžete seřadit například podle barev a podle více než tří (až 64) úrovní. Data můžete také filtrovat podle barev nebo kalendářních dat, zobrazit více než 1000 položek v rozevíracím seznamu funkce Automatický filtr, vybrat více položek pro filtrování a filtrovat data v kontingenčních tabulkách.

Začátek stránky

Rozšíření funkcí tabulek aplikace Excel

V aplikaci Office Excel 2007 můžete použít nové uživatelské rozhraní k rychlému vytvoření, formátování a rozbalení tabulky aplikace Excel (označované ve verzi Excel 2003 jako seznam aplikace Excel) a uspořádat data na listu tak, aby se s nimi mnohem snadněji pracovalo. Mezi nové nebo zlepšené funkce pro tabulky patří:

Řádky záhlaví tabulky.     Řádky záhlaví tabulky je možné zapnout nebo vypnout. Pokud jsou záhlaví tabulky zobrazena, zůstávají viditelná spolu s daty ve sloupcích tabulky, protože při procházení dlouhou tabulkou nahradí záhlaví listu.

Počítané sloupce     Počítaný sloupec použije jeden vzorec, který upraví pro každý řádek. Automaticky zvětší zahrnovat další řádky tak, aby vzorec okamžitě rozšíří do těchto řádků. Vše, co je potřeba udělat je jednou zadat vzorec, abyste nemuseli pomocí příkazu vyplnit nebo zkopírovat.

Automatické filtrování     Funkce Automatický filtr je ve výchozím nastavení v tabulce zapnuta, aby umožňovala výkonné řazení a filtrování dat tabulky.

Strukturované odkazy.     Tento typ odkazu umožňuje používat ve vzorcích názvy záhlaví sloupců tabulky místo odkazů na buňky, například A1 nebo R1C1.

Řádky celkových součtů.     V řádku celkových součtů můžete nyní používat vlastní vzorce a zadávat do nich text.

Styly tabulek     K rychlému, profesionálnímu formátování tabulek můžete používat styl tabulky. Je-li v tabulce povolen styl alternativního řádku, aplikace Excel bude udržovat pravidlo alternativního stylu i po akcích, které by normálně toto rozložení narušily, například filtrování, skrytí řádků nebo ručním přemístění řádků a sloupců.

Začátek stránky

Nový vzhled pro grafy

V aplikaci Office Excel 2007 můžete používat funkce grafů k vytváření grafů, které profesionálně vypadají a účinně znázorňují informace. Nový, moderní vzhled grafů založený na motivu použitém v sešitu zahrnuje speciální efekty, například třírozměrné znázornění, průhlednost nebo měkké stínování.

Nové uživatelské rozhraní usnadňuje vyhledávání dostupných typů grafů, takže pro svá data můžete vytvořit ten správný graf. K dispozici je mnoho předdefinovaných stylů grafů a rozložení, můžete tedy rychle použít dobře vypadající formát a zahrnout do něho podrobnosti, které chcete v grafu mít.

Výběr vizuálních prvků grafu.     Vedle rychlého rozložení a naformátování můžete nové uživatelské rozhraní použít k rychlé změně každého prvku grafu tak, aby co nejlépe prezentoval vaše data. Můžete přidávat nebo odebírat nadpisy, legendy, popisky dat, spojnice trendů a jiné prvky grafu.

Moderní vzhled tvořený pomocí modulu OfficeArt     Vzhledem k tomu, že grafy v aplikaci Office Excel 2007 jsou kresleny pomocí modulu OfficeArt, můžete téměř všechno, co lze dělat s obrazcem OfficeArt, provádět i s grafem a jeho prvky. Aby prvek vynikl, můžete mu přidat například měkké stínování nebo zkosení hran, nebo použít průhlednost, aby byly viditelné i ty prvky, které jsou v rozložení grafu částečně zakryty. Lze použít i realistické třírozměrné efekty.

Čisté čáry a písma.     Čáry v grafech vypadají méně zubaté. Pro zlepšení čitelnosti se pro texty používají písma ClearType.

Více barev než dříve.     Můžete si snadno zvolit některé z předdefinovaných barev motivu a měnit jejich barevnou intenzitu. Můžete přidávat i své vlastní barvy výběrem z 16 milionů barev v diagramu barev.

Šablony grafů.     V novém uživatelském rozhraní je mnohem snazší uložení oblíbených grafů jako šablony grafů.

Začátek stránky

Sdílení grafů

V aplikaci Excel grafy v jiných aplikacích     V Office 2007 je možné sdílení grafů mezi Excelu, Wordu a PowerPointu. Namísto použití funkce pro práci s grafy, poskytované společností Microsoft Graph, Wordu a PowerPointu teď zahrnutí výkonných funkcí vytváření grafů v Excelu. Protože Excelového listu se používá jako datový list grafu pro Word a PowerPoint grafy, sdílené grafů poskytuje bohaté funkcí aplikace Excel, včetně použití vzorců, filtrování, řazení a možnost propojení grafu s externím zdrojům dat, jako je Microsoft SQL Server a Analysis Services (OLAP), aktuální informace ve svém grafu. Můžete listu aplikace Excel obsahující data grafu Uložit v dokumentu aplikace Word nebo prezentace aplikace PowerPoint nebo do samostatného souboru ke zmenšení velikosti vašich dokumentů.

Kopírování grafů do jiných aplikací.    Grafy lze snadno kopírovat mezi dokumenty a vkládat z  jedné aplikace do druhé. Když zkopírujete graf z aplikace Excel do aplikace Word nebo PowerPoint, automaticky se změní tak, aby se přizpůsobil dokumentu Word nebo prezentaci PowerPoint, můžete jej však ponechat i ve formátu grafu aplikace Excel. Data listu aplikace Excel je možné vložit do dokumentu Word nebo prezentace PowerPoint, ale lze je také ponechat ve zdrojovém souboru aplikace Excel.

Animace grafů v aplikaci PowerPoint.     V aplikaci PowerPoint můžete ke zvýraznění dat v grafu pocházejícím z aplikace Excel použít animaci. Je možné animovat celý graf, nebo jen legendu a popisky os. Ve sloupcovém grafu dokonce můžete pro zvýraznění určitého faktu animovat jednotlivé sloupce. Uživatel funkce animace snadno vyhledá a má nad nimi více kontroly. Lze například provádět změny v jednotlivých krocích animace a používat více efektů animace.

Začátek stránky

Snadné používání kontingenčních tabulek

V aplikaci Office Excel 2007 lze používat kontingenční tabulky mnohem pohodlněji než v dřívějších verzích aplikace Excel. S použitím nového uživatelského rozhraní kontingenční tabulky stačí k získání přístupu k požadovaným informacím o datech a  k jejich zobrazení několik klepnutí myší – data již není třeba přetahovat do oblastí přetažení, které nejsou vždy snadno dosažitelné. Místo toho prostě vyberete pole, která chcete zobrazit, v seznamu polí kontingenční tabulky.

A po vytvoření kontingenční tabulky můžete využívat mnoha nových nebo zlepšených funkcí pro vytváření souhrnů, analýzu a formátování dat kontingenční tabulky.

Používání funkce Zpět v kontingenční tabulce     Většinu akcí provedených při tvoření nebo úpravě kontingenční tabulky můžete nyní vrátit zpět.

Značky plus a minus pro podrobná zobrazení     Tyto značky se používají k označení možnosti rozbalit či sbalit části kontingenční tabulky a zobrazit tak více či méně informací.

Řazení a filtrování     Řazení lze nyní jednoduše provést výběrem položky ve sloupci, který chcete seřadit, a klepnutím na tlačítko filtrování. Data lze filtrovat pomocí filtrů kontingenční tabulky, například datových filtrů, filtrů popisků, filtrů hodnot nebo ručních filtrů.

Podmíněné formátování     U kontingenční tabulky aplikace Office Excel 2007 lze použít podmíněné formátování podle buňky nebo podle průsečíku buněk.

Styl a rozložení kontingenční tabulky     Na kontingenční tabulku můžete rychle aplikovat vlastní předem definovaný styl podobně jako na tabulky a grafy aplikace Excel. A v novém uživatelském rozhraní je také mnohem snazší změnit rozložení kontingenční tabulky.

Kontingenční grafy     Podobně jako kontingenční tabulky lze v novém uživatelském rozhraní mnohem jednodušeji vytvářet i kontingenční grafy. Pro kontingenční grafy jsou dostupná také všechna zlepšení funkcí filtrování. Po vytvoření kontingenčního grafu se zpřístupní speciální nástroje a místní nabídky pro kontingenční grafy, takže lze data v grafu analyzovat. Je také možné změnit rozložení, styl a formát grafu nebo jeho prvků, a to stejným způsobem jako pro běžný graf. V aplikaci Office Excel 2007 se při provedení změny kontingenčního grafu uchová použité formátování, což je zlepšení oproti starším verzím aplikace Excel.

Začátek stránky

Rychlé připojení k externím datům

V Office Excel 2007 už musíte znát názvy serverů nebo databází podnikových datových zdrojů. Místo toho Quicklaunch slouží k výběru ze seznamu zdrojů dat, aby svého správce nebo odborník pracovní skupiny zpřístupnil za vás. Správce připojení v Excelu umožňuje zobrazit všechna připojení v sešitu a usnadňují opakovaně používat připojení nebo nahrazení připojení k jiným.

Začátek stránky

Nové formáty souborů

Formát souborů založený na XML.     V sadě Microsoft Office 2007 zavádí společnost Microsoft nové formáty souborů pro aplikace Word, Excel a PowerPoint, označované jako otevřené formáty Office XML společnosti Microsoft. Tyto formáty usnadňují integraci s externími zdroji dat a nabízejí rovněž menší velikosti souborů a zlepšenou obnovu dat. V aplikaci Office Excel 2007 je výchozím formátem pro sešity formát souborů XLSX aplikace Office Excel 2007 založený na formátu XML. Další dostupné formáty založené na formátu XML jsou formát souborů XLSM aplikace Office Excel 2007 umožňující používání maker, formát souboru XLTX aplikace Office Excel 2007 pro šablony aplikace Excel a formát souborů XLTM aplikace Office Excel 2007 pro šablony aplikace Excel umožňující používání maker.

Binární formát souborů aplikace Office Excel 2007     Kromě nových formátů souborů založených na formátu XML zavádí aplikace Office Excel 2007pro rozsáhlé a složité sešity i binární verzi segmentovaného komprimovaného formátu souborů. Tento formát souboru, binární (čili BIFF12) formát souboru aplikace Office Excel 2007 (XLS) lze používat pro optimální výkonnost a zpětnou kompatibilitu.

Kompatibilita se staršími verzemi aplikace Excel     Je možné zjistit, zda sešit aplikace Office Excel 2007 obsahuje funkce a prvky formátování, které nejsou kompatibilní se staršími verzemi aplikace Excel, takže lze provést změny nezbytné pro zpětnou kompatibilitu. Do starších verzí aplikace Excel je možné nainstalovat aktualizace a převaděče, které vám pomohou otevřít sešit aplikace Office Excel 2007, abyste jej mohli upravit, uložit a znovu otevřít v aplikaci Office Excel 2007 bez ztráty funkcí nebo vlastností specifických pro aplikaci Office Excel 2007.

Začátek stránky

Zlepšený tisk

Zobrazení rozložení stránky     Kromě Normálního zobrazení a zobrazení Konce stránek umožňuje aplikace Office Excel 2007Zobrazení rozložení stránky Toto zobrazení můžete používat ke kontrole, jak bude vytvářený list vypadat v tiskovém formátu. V tomto zobrazení můžete pracovat se záhlavím a zápatím stránky a nastavováním okrajů přímo v listu a umisťovat objekty, například grafy nebo obrazce, přesně tam, kde je chcete mít. Na kartě Rozložení stránky v novém uživatelském rozhraní máte také snadný přístup ke všem možnostem nastavení stránky, takže můžete rychle zadávat různé možnosti, například orientaci stránky. Snadno a rychle uvidíte, co bude na každé stránce vytištěno, což vám pomůže vyhnout se opakovaným pokusům o tisk a useknutým datům ve výtisku.

Uložení souborů ve formátu PDF a XPS.   

Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Začátek stránky

Nové způsoby sdílení práce

Pomocí služeb Excel Services sdílení prezentace     Pokud máte přístup k Excel Services, můžete ji ke sdílení vašeho Office Excel 2007 dat listu s ostatními uživateli, třeba vedoucí pracovníky a další zúčastněné strany ve vaší organizaci. V Office Excel 2007 můžete svůj sešit uložit do služby Excel Services a určit data listu, která chcete ostatním uživatelům. V Prohlížeč mohou potom Microsoft Office Excel Web Access umožňuje zobrazit, analyzovat, tisk a extrahování těchto dat listu. Můžete taky vytvářejí statický snímek dat v pravidelných intervalech nebo jako služba. Microsoft Office Excel Web Access usnadňuje provádět akce, jako jsou posouvání, filtrování, řazení, zobrazení grafů a používání podrobnostem v kontingenčních tabulkách. Můžete taky připojíte webové části Excel Web Access s ostatními webovými částmi zobrazíte data alternativními způsoby. A oprávnění, webové části Excel Web Access uživatele můžete sešit otevřít v Office Excel 2007 tak, aby jim umožní anonymní celou power Excel analyzovat a pracovat s daty vlastní počítačů, pokud mají nainstalovanou aplikaci Excel.

Používání této metody sdílení pracovních zajišťují, aby ostatní uživatelé měli přístup k jedné verze data na jednom místě, které můžete udržovat aktuální s nejnovější informace. V případě potřeby ostatní, například členové týmu poskytnout komentáře a aktualizované informace, můžete sdílet sešit stejně jako ve starších verzích Excelu a shromáždění informací potřebných uložit do služby Excel Services.

Pomocí serveru správy dokumentů     Služby Excel Services můžete integrovaný s serveru správy dokumentů pro vytvoření proces ověření kolem nové sestavy a aplikaci Excel sledy výpočtu sešitu, například upozornění založené na buňku nebo pracovní postup založeny na komplexní výpočtu aplikace Excel. Můžete taky serveru správy dokumentů naplánování noční přepočet modelu složité sešitu.

Začátek stránky

Rychlý přístup k většímu počtu šablon

V aplikaci Office Excel 2007 můžete nový sešit založit na řadě šablon nainstalovaných s aplikací Excel, nebo můžete rychle vyhledávat a stahovat šablony z webu Microsoft Office Online.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×