Co je nového v aplikaci Microsoft Office Access 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Co je nového v aplikaci Microsoft Office Access 2007

Aplikace Microsoft Office Access 2007 poskytuje výkonnou sadu nástrojů umožňujících rychle začít sledovat a sdílet informace a vytvářet z nich sestavy. Díky novým možnostem interaktivního návrhu, předem vytvořené knihovně šablon aplikací pro sledování a schopnosti pracovat s daty z mnoha zdrojů včetně serveru Microsoft SQL Server umožňuje aplikace Office Access 2007 rychle vytvářet přitažlivé a funkční aplikace pro sledování dat, aniž by bylo nutné do hloubky znát problematiku databází. Umožňuje rychle vytvářet a přizpůsobovat aplikace a sestavy odpovídající měnícím se podnikatelským potřebám. Díky nové prohloubené integraci se službou Windows SharePoint Services 3.0 pomáhá aplikace Office Access 2007 uživatelům sdílet, spravovat, kontrolovat a zálohovat informace.

download a free trial button

Buy Office now

V tomto článku:

Rychlejší zahájení práce

Uživatelské rozhraní zaměřené na výsledky

Efektivnější nástroje pro vytváření objektů

Nové datové typy a ovládací prvky

Vylepšené nástroje pro návrhy a analýzu

Zvýšené zabezpečení

Nové způsoby sdílení dat a spolupráce s ostatními

Lepší způsoby řešení problémů

Vylepšené nástroje kontroly pravopisu

Rychlejší zahájení práce

Aplikace Office Access 2007 poskytuje šablony, jejichž pomocí můžete snadno vytvářet databáze, tabulky a pole. Kromě toho jsou k dispozici nové nástroje pro zobrazení a návrhy, které vám pomohou vytvářet nové databázové objekty a pracovat s daty.

Databázové nástroje pro sestavování kompletních aplikací

Aplikace Office Access 2007 zahrnuje sadu profesionálně navržených databázových šablon pro sledování kontaktů, úkolů, událostí, studentů, majetku a dalších podobných typů dat. Lze je použít okamžitě nebo je možné je vylepšit a upřesnit tak, aby sledovaly informace požadovaným způsobem. Můžete použít stránku Začínáme s aplikací Microsoft Office Access, která se zobrazí při každém spuštění aplikace Office Access 2007, a rychle začít vytvářet databázi otevřením jedné z šablon.

Podokno souboru šablony Aktiva s navrženým názvem souboru

Každá šablona je úplnou aplikací pro sledování obsahující předdefinovaných tabulek, formulářů, sestav, dotazy, makra a relace. Šablony se mají být ihned užitečné mimo předdefinovaných tak, aby se dostali do začátků rychle. Pokud návrh odpovídá vašim potřebám, můžete je připravená k odeslání! Jinak můžete šablonu Začít k vytvoření databáze, který splňuje specifických potřeb.

Formulář Podrobnosti aktiva

Kromě šablon, které aplikace Office Access 2007 obsahuje, si můžete stáhnout další šablony z webu Microsoft Office Online.

Šablony polí a tabulky

Výdaje spoustu času návrhu polím? Použijte nové šablony pole, které jsou předdefinované pole s názvem, datový typ, délka a předvolené vlastnosti. Pole, které potřebujete, můžete přetáhnout přímo z podokno Šablony polí v datovém listu. Šablony polí jsou založeny na souborech definice schématu XML (.xsd) tak, že můžete nastavit vlastní standardní definice pro sdílení sešitu ve svém oddělení nebo pracovní skupiny.

Podokno Šablony polí

Aplikace Office Access 2007 navíc obsahuje šablony tabulky pro tabulky obvykle používané v databázích. Pomocí šablony tabulky Kontakty můžete například přidat tabulku Kontakty do databáze. Tabulka již obsahuje běžně používaná pole, jako je Příjmení, Jméno a Adresa. Vlastnosti polí jsou již nastavené, takže tabulku je možné začít ihned používat. K dispozici jsou také jiné šablony tabulky – Úkoly, Problémy, Události a Aktiva – které obsahují speciální pole určená pro typ dat, jež chcete uložit a sledovat.

Vylepšené zobrazení Datový list

Vytváření tabulek je nyní snazší – stačí klepnout na tlačítko Tabulka na kartě Vytvořit a začít zadávat data. Aplikace Office Access 2007 automaticky určí typ dat, takže můžete okamžitě naplno pracovat. Díky novému sloupci Přidat nové pole je zřejmé, kam můžete snadno přidat pole. Potřebujete-li změnit typ dat nebo formát zobrazení, snadno to zvládnete pomocí pásu karet. Do nového datového listu můžete dokonce vkládat tabulky aplikace Excel a aplikace Office Access 2007 automaticky vytvoří všechna pole a rozpozná datové typy.

Datasheet in Access with Add New Field column

1. Sloupec Přidat nové pole

Předpokládejme, že budete muset přidat existující pole z jiné tabulky do tabulky. Jednoduše přetáhněte pole z podokna Seznam polí do datového listu. Aplikace Access automaticky vytvoří všechny potřebné relace nebo výzvu během procesu.

Nové zobrazení rozložení pomáhá urychlit navrhování formulářů a sestav

Zobrazení rozložení slouží k provádění změn návrhu při prohlížení dat ve formuláři nebo sestavě.

Formulář v zobrazení rozložení zobrazující data online

Pole lze například přidat do návrhové mřížky přetažením z podokna Seznam polí nebo změnou vlastností pomocí listu vlastností. Zobrazení rozložení podporuje nová skládaná a tabulková rozložení, což jsou skupiny ovládacích prvků, které lze přetahovat a měnit jejich velikost jako celek, takže je možné snadno změnit uspořádání polí, sloupců, řádků nebo celých rozložení. V zobrazení rozložení je také možné odebrat pole nebo snadno přidat formátování. Zobrazení návrhu je nadále k dispozici pro podrobnější práci a bylo také vylepšeno tak, aby podporovalo skládané a tabulkové rozložení.

Začátek stránky

Uživatelské rozhraní zaměřené na výsledky

Nové uživatelské rozhraní zaměřené na výsledky – Fluent systému Microsoft Office – usnadňuje práci v aplikaci Office Access 2007. Příkazy a funkce, které byly často ukryté ve složitých nabídkách a panelech nástrojů, lze nyní snáze vyhledat v kartách orientovaných na úkoly, které obsahují logické skupiny příkazů a funkcí. Řada dialogových oken je nahrazena galeriemi, které zobrazují dostupné možnosti, a popisnými tipy nebo ukázkami, které vám pomohou zvolit tu pravou možnost. Bez ohledu na to, jakou činnost v novém uživatelském rozhraní provádíte – ať jde o vytvoření sestavy nebo zadávání dat – představuje aplikace Access nástroje, které jsou pro úspěšné dokončení daného úkolu nejužitečnější.

Fluent systému Microsoft Office    Nové rozhraní Fluent systému Office má standardní oblast nazvanou pás karet, která obsahuje skupiny příkazů uspořádaných podle funkcí a prvků. Pás karet nahrazuje vrstvy nabídek a panelů nástrojů z dřívějších verzí aplikace Access.

Pás karet aplikace Access

Umožňuje rychlejší vyhledání skupin souvisejících příkazů Fluent pás karet systému Office. Například pokud je potřeba vytvořit formulář nebo sestavu, použijte jeden z příkazů na kartě vytvořit. Nový design usnadňuje vyhledávání příkazů, které potřebujete, a zjistíte funkce, které jinak pravděpodobně zjistíte. Příkazy jsou umístěny bližší na plochu, což znamená, že nepotřebujete, dostanete pro ně v nabídkách nebo nazpaměť jejich umístění.

Mezi klíčové funkce rozhraní Fluent systému Office patří:

 • Karty příkazů - karty, které zobrazují příkazy běžně používané společně, takže v pravý čas snadno najdete příkazy, které potřebujete.

 • Kontextové karty příkazů - karta příkazů, která se zobrazuje v závislosti na kontextu - tedy na objektu, s nímž pracujete, nebo na úloze, kterou provádíte. Tato karta obsahuje příkazy, které s největší pravděpodobností budete potřebovat ke své práci.

 • Galerie – nové ovládací prvky s vizuálním znázorněním stylu nebo volby a předběžným zobrazením výsledku dané akce. Galerie se používají v celém rozhraní aplikace Microsoft Office 2007.

 • Panel nástrojů Rychlý přístup - jediný standardní panel nástrojů v pásu karet, který umožňuje získat jediným klepnutím přístup k nejčastěji používaným příkazům, jako jsou například příkazy Uložit a Zpět.

Stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access    Tato stránka poskytuje rychlý přístup do knihovny profesionálně navržených databázových šablon spolu s naposledy otevřenými databázemi a (pokud jste připojeni k Internetu) s odkazy na známé články na webu Office Online.

Stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access

Navigační podokno    V tomto podokně jsou uvedeny všechny objekty v aktuálně otevřené databázi, odkud k nim je snadný přístup. Navigační podokno slouží k uspořádání objektů podle typu, data vytvoření, data změny, související tabulky (na základě závislosti objektů) nebo vlastních vytvářených skupin. Potřebujete více místa pro práci na návrhu formuláře? Navigační okno lze snadno sbalit tak, aby zabíralo méně místa, ale bylo nadále k dispozici. Je náhradou okna Databáze, které se používalo v dřívějších verzích aplikace Access než Access 2007.

Navigační podokno databáze Northwind 2007

Objekty na kartách    Tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra se zobrazují ve formě objektů na kartách.

Objekty na kartách v aplikaci Access 2007

Klepnutím na karty objektů můžete snadno přepínat mezi různými objekty.

Stavový řádek    Řádek v dolní části okna s informacemi o stavu a tlačítky umožňujícími přepínat mezi zobrazeními.

Minipanel nástrojů    Prvek podobný panelu nástrojů, který se průhledně zobrazí nad vybraným textem a umožňuje snadno použít formátování, například nastavit text na tučný nebo kurzívu nebo změnit písmo.

Okno nápovědy    Na rozdíl od dřívějších verzí aplikace Access nabízí aplikace Office Access 2007 snadný přístup k nápovědě k aplikaci Access a obsahu referenčních informací pro vývojáře ze stejného okna nápovědy. Rozsah vyhledávání můžete například změnit tak, aby byl zaměřen pouze na obsah referenčních informací pro vývojáře. Bez ohledu na nastavení provedené v okně nápovědy je veškerý obsah nápovědy k aplikaci Access a referenčních informací pro vývojáře vždy k dispozici na webu Office Online.

Okno nápovědy

Začátek stránky

Efektivnější nástroje pro vytváření objektů

Aplikace Office Access 2007 poskytuje intuitivní prostředí pro vytváření formulářů a sestav, což umožňuje rychlé vytváření formulářů a sestav, které zobrazují seřazené, filtrované a seskupené informace.

Karta Vytvořit

Karta Vytvořit na pásu karet je novým hlavním výchozím místem pro přidávání nových objektů. Umožňuje rychle vytvářet nové formuláře, tabulky, seznamy Windows SharePoint Services, dotazy, makra a moduly. Pokud jste v navigačním podokně vybrali tabulku nebo dotaz, můžete vytvořit nový formulář nebo sestavu založené na tomto objektu jediným klepnutím pomocí příkazu Formulář nebo Sestava. Nové formuláře a sestavy vytvořené při tomto procesu využívajícím jediné klepnutí jsou vizuálně přitažlivější a ihned použitelné, protože jejich návrh byl upgradován. Automaticky vytvářené formuláře a sestavy mají například profesionální vzhled se záhlavími obsahujícími logo a název. Automaticky vytvořená sestava navíc obsahuje datum a čas a informativní zápatí a souhrny.

Částečné zobrazení karty Vytvořit na pásu karet

Zjistíte, že s využitím nových možností rychlého vytváření objektů budete pracovat lépe a s menším úsilím.

Nová zobrazení: Zobrazení sestav a zobrazení rozložení

Zobrazení dvou nových umožňují interaktivně pracovat s formuláři a sestavami. Pomocí zobrazení sestavy můžete procházet přesné vykreslování sestavy bez nutnosti tisk nebo zobrazit v náhledu před tiskem. Zaměření na určitých záznamů, použijte funkci filtru nebo pomocí operace Hledat můžete vyhledávat odpovídající text. Můžete použít příkaz Kopírovat zkopírujte text do schránky nebo klikněte na aktivní hypertextové odkazy zobrazené v sestavě na odkaz v prohlížeči.

Zobrazení sestav poskytuje možnost procházení, ale zobrazení rozložení umožňuje provádět změny návrhu při procházení. Mnoho nejobvyklejších změn lze provést při zobrazení aktivního formuláře nebo sestavy. Můžete například přidat pole přetažením z nového podokna Seznam polí nebo měnit vlastnosti pomocí listu vlastností. Zobrazení rozložení podporuje nová skládaná a tabulková rozložení – skupiny ovládacích prvků, s nimiž lze pracovat jako s jedním, takže je možné snadno měnit uspořádání polí, sloupců, řádků nebo celého rozložení. V zobrazení rozložení lze také snadno odebrat pole nebo přidat formátování. Návrhové zobrazení však nadále zůstává k dispozici pro detailnější práci a byla v něm také rozšířena podpora rozložení.

Sestava v zobrazení rozložení

Snazší vytváření seskupení a řazení v sestavách

Novinkou v aplikaci Office Access 2007 je lepší a přístupnější způsob seskupování a řazení v sestavách a přidání souhrnů. V novém snáze pochopitelném uživatelském rozhraní se budete lépe orientovat a použijete-li ho s novým zobrazením rozložení, okamžitě uvidíte výsledky provedených změn.

Podokno Skupina, řazení a součet

Předpokládejme, že chcete zobrazit celkový prodej podle oblasti v sestavě. Pomocí zobrazení rozložení a nového podokna Skupina, řazení a součet přidejte úroveň skupiny a požadujte součet – a můžete se podívat, jak se sestava změní přímo před vašima očima! Nový řádek Součet usnadňuje přidání součtu, průměru, počtu, maxima nebo minima do záhlaví nebo zápatí sestavy. Jednoduché součty nadále nevyžadují ruční vytvoření výpočtového pole. Nyní stačí přejít na položku a klepnout.

Vytvoření souhrnu v sestavě

Nová rozložení ovládacích prvků pomáhající vytvořit dokonalé formuláře a sestavy

Formuláře a sestavy často obsahují tabulkové informace, například sloupec obsahující jména zákazníků nebo řádek obsahující všechna pole daného zákazníka. V aplikaci Office Access 2007 je možné seskupit tyto ovládací prvky do rozložení, s kterým lze snadno manipulovat jako s jedním celkem včetně popisku.

Příkazy ve skupině Rozložení ovládacího prvku na kartě Uspořádat

Vzhledem k tomu ovládací prvky můžete vybírat z různých oddílů, jako je název v oddílu záhlaví nebo zápatí, je značné míry. Můžete snadno:

 • Přesunutí nebo změna velikosti rozložení. Například, pokud chcete sloupec přesunete doleva nebo doprava.

 • Formátování rozložení. Například vytvořit sloupec jméno zákazníka tučně tak, aby se zvýrazní.

 • přidat do rozložení sloupec (pole);

 • odstranit z rozložení sloupec (pole).

Přesunutí sloupce v zobrazení rozložení

Rozložení se ukládají s návrhy, takže zůstávají k dispozici.

Nové rozdělené formuláře pro rychlé procházení dat

Umožňuje vytvořit formulář, který kombinuje zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení nový rozdělený formulář. Můžete nastavit vlastnost, kterou chcete sdělit přístup k umístit datový list nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Rozdělit formulář

Makra vnořená ve formulářích a sestavách

Díky novým důvěryhodným vnořeným makrům nemusíte zapisovat kód. Vnořené makro je uloženo ve vlastnosti a představuje součást objektu, k němuž náleží. Návrh vnořeného makra můžete změnit, aniž byste si museli dělat starost s ostatními ovládacími prvky, které mohou makro používat – každé vnořené makro je nezávislé. Vnořená makra jsou důvěryhodná, protože je jim automaticky zabráněno v provádění konkrétních potenciálně nebezpečných operací.

Přiřazení vloženého makra k události dvojitého kliknutí

Začátek stránky

Nové datové typy a ovládací prvky

Aplikace Office Access 2007 obsahuje nové a vylepšené datové typy a ovládací prvky umožňující uložení více datových typů a lze je nyní snáze zadat.

Pole s více hodnotami pro komplexní data

Máte možnost vytvořit pole s více hodnotami označovanými také jako komplexní data. Předpokládejme, že máte úkol, který potřebujete přidělit jednomu ze svých zaměstnanců nebo smluvních stran, ale rozhodnete se přidělit jej několika osobám. Ve většině systémů pro správu databází i v dřívějších verzích aplikace Access bylo nutné vytvořit vztah N:N, aby byl tento úkol úspěšný. V aplikaci Office Access 2007 je obtížnější část tohoto úkolu provedena za vás, když zvolíte pole, které přijímá více hodnot. Vícehodnotová pole jsou obzvlášť vhodná, když v aplikaci Office Access 2007 použijete seznam SharePoint obsahující jeden z typů polí s více hodnotami použitý v aplikaci Windows SharePoint Services. Aplikace Office Access 2007 je s těmito datovými typy kompatibilní.

Pole s více hodnotami

Pole příloh souborů

Nový datový typ Příloha umožňuje snadné ukládání všech typů dokumentů a binárních souborů do databáze bez zbytečného nadměrného nárůstu fyzické velikosti databáze. Aplikace Office Access 2007 automaticky komprimuje přílohy tam, kde je to možné, aby zabraly co nejméně místa. Potřebujete připojit dokument aplikace Microsoft Office Word 2007 k záznamu nebo uložit řadu digitálních obrázků do databáze? Pomocí příloh jsou tyto úkoly mnohem snazší. K jednomu záznamu lze přiložit i několik příloh.

Dialogové okno Přílohy

V polích typu memo je nyní uložen formát RTF a podpora historie verzí

Díky nové podpoře formátu RTF v aplikaci Office Access 2007 nejsou záznamy již omezeny na prostý text. Text lze formátovat pomocí možností (kromě různých písem a barev také například tučné písmo, kurzíva a další běžné možnosti formátování) a uložit do databáze. Text ve formátu RTF je uložen v poli typu Memo ve formátu založeném na standardu HTML, který je kompatibilní s formátem RTF, datovým typem v aplikaci Windows SharePoint Services. Novou vlastnost TextFormat je možné nastavit na RichText nebo PlainText a informace jsou pak řádně formátovány v ovládacích prvcích textového pole a v zobrazení datového listu.

Pole typu Memo jsou užitečná při ukládání velkých množství informací. V aplikaci Office Access 2007 je možné nastavit vlastnost Pouze přidat tak, aby byla zachována historie všech změn v poli typu Memo. Historii těchto změn si pak můžete prohlédnout. Tato funkce podporuje také funkci sledování v aplikaci Windows SharePoint Services, takže v aplikaci Access můžete také zobrazit historii obsahu seznamu služby SharePoint.

Kalendář pro výběr dat

Pole a ovládací prvky, které využívají dat Datum a čas typ automaticky získat novou funkci: podporu vestavěného interaktivního kalendáře pro výběr data. Tlačítko Kalendář automaticky objeví napravo od data. Chcete se dozvědět data pro příští pátek? Klikněte na tlačítko a kalendáře se automaticky zobrazí umožňují najít a zvolte datum. Můžete se rozhodnout pro vypnout kalendář pro pole nebo ovládacího prvku pomocí vlastnosti.

Začátek stránky

Vylepšené nástroje pro návrhy a analýzu

Nové nástroje v aplikaci Office Access 2007 pomáhají rychleji vytvořit databázové objekty a snáze analyzovat data.

Vylepšené podokno Seznam polí

Nové podokno Seznam polí nabízí mnohem více možností než pole pro výběr z dřívějších verzí aplikace Access, protože zahrnuje pole z jiných tabulek. Pole z tabulky můžete přetahovat ve zdroji záznamu, z příbuzných tabulek nebo z nesouvisejících tabulek v databázi. Aplikace Office Access 2007 je připravena na vytvoření požadované infrastruktury, takže pokud je nutný vztah mezi tabulkami, bude vytvořen automaticky nebo se v průběhu procesu budou zobrazovat výzvy.

Podokno Seznam polí

Vylepšené nástroje pro řazení a filtrování

Předpokládejme, že potřebujete rychle najít odpovídající hodnotu nebo seřadit sloupec s daty. Nová funkce automatického filtrování aplikace Office Access 2007 ještě zvyšuje již výkonné možnosti filtrování, takže se můžete rychle zaměřit na požadovaná data. Je možné snadno vybírat z jedinečných hodnot ve sloupci, což je užitečné v situacích, kdy si nemůžete vzpomenout na požadované jméno, nebo můžete hodnoty seřadit pomocí možností kontextové nabídky v prostém textu, jako jsou například příkazy Seřadit od nejstaršího k nejnovějšímu nebo Seřadit od největšího k nejmenšímu.

Automatický filtr

Nejběžnější možnosti filtrování se již zobrazují v příkazech nabídky nebo můžete pomocí rychlých filtrů omezit informace na základě zadaných dat. Rychlé možnosti filtrování se automaticky mění na základě datového typu, takže uvidíte praktické volby pro text, datum a čísla.

Nabídka Filtry kalendářních dat

Tyto nové funkce filtrování a řazení poskytují konzistentní možnosti práce, ať již používáte aplikaci Office Access 2007 nebo Microsoft Office Excel 2007.

Součty a změna barev pozadí v datových listech

Novinkou v zobrazení datového listu je řádek Součet, kde lze zobrazit součet, počet, průměr, maximum, minimum, směrodatnou odchylku nebo proměnnou. Po přidání řádku Součet přejděte do buňky sloupce a vyberte požadovaný výpočet.

Řádek souhrnů v datovém listu

Datové listy, sestavy a nekonečný formulář podpory střídavě pozadí s jinou barvou pro řádky, které můžete nastavit nezávisle na výchozí barvu pozadí. Stínování každý druhý řádek je jednoduché, a můžete si vybrat libovolné barvy.

Datový list používající střídající se barvu řádků

Začátek stránky

Zvýšené zabezpečení

Vylepšené funkce zabezpečení aplikace Office Access 2007 a silná integrace s aplikací Windows SharePoint Services pomáhají při efektivní správě a zajišťují ještě vyšší zabezpečení aplikací sledujících informace. Po uložení dat těchto aplikací v seznamech služby Windows SharePoint Services můžete sledovat historii verzí, obnovit odstraněné informace a nastavit oprávnění pro přístup k datům.

Aplikace Office Access 2007 obsahuje nové a zlepšené zabezpečovací funkce, které pomáhají zachovat konzistenci s ostatními produkty sady Office 2007 a zlepšit zabezpečení aplikace Office Access 2007. Jednotná rozhodnutí o důvěryhodnosti jsou integrována do Centra zabezpečení sady Microsoft Office. Důvěryhodná umístění umožňují důvěřovat všem databázím v zabezpečených složkách. Aplikaci Office Access 2007 je možné zavést se zakázaným kódem nebo makry a tím zajistit bezpečnější práci „v izolaci“ (to znamená, že nelze spouštět nebezpečné příkazy). Důvěryhodná makra se spouštějí v režimu izolovaného prostoru.

Začátek stránky

Nové způsoby sdílení dat a spolupráce s ostatními

Pomocí nových funkcí pro spolupráci v aplikaci Office Access 2007 máte nyní možnost efektivněji shromažďovat informace od ostatních a sdílet je v ještě bezpečnějším prostředí na webu.

Integrace se službou Windows SharePoint Services

Aplikace Office Access 2007 se integruje s aplikací Windows SharePoint Services řadou způsobů, což vám pomůže využít výhod řady funkcí pro spolupráci aplikace Windows SharePoint Services.

Sledování revizí dat    Pomocí služby Windows SharePoint Services je možné zobrazit historii revizí. Potřebujete vědět, kdo změnil řádek nebo kdy byl změněn? Zjistíte to zobrazením historie revizí.

Nastavení oprávnění    Oprávnění přístupu k seznamům SharePoint lze nastavit pomocí služby Windows SharePoint Services. Můžete selektivně povolit nebo odepřít přístup určitým uživatelům. Můžete nastavit omezená oprávnění ke čtení nebo úplná práva pro úpravy.

Obnova odstraněných položek z koše    Koš na serveru Windows SharePoint Services umožňuje snadné prohlížení odstraněných záznamů a obnovu omylem odstraněných informací.

Otevření formuláře a sestavy aplikace Access ze služby Windows SharePoint Services    Uživatelé služby Windows SharePoint Services mohou otevírat seznamy v zobrazeních aplikace Access přímo z webu služby SharePoint. Formuláře, sestavy a datová pole se v aplikaci Office Access 2007 mohou zobrazovat spolu s ostatními zobrazeními na webu služby SharePoint. Pokud vyberete zobrazení aplikace Access, spustí se aplikace Office Access 2007 a otevře požadovaný formulář, sestavu nebo datový list. To usnadňuje spuštění rozsáhlé sestavy aplikace Office Access 2007 na webu služby SharePoint, aniž by bylo nutné nejprve spouštět aplikaci Office Access 2007. Můžete také otevřít seznam v aplikaci Access a pokud databáze neexistuje, je vytvořena automaticky a předem naplněna sadami formulářů a sestav na základě seznamu.

Přesunutí databáze na web služby SharePoint    Samostatnou databázi můžete snadno změnit na sdílené řešení služby Windows SharePoint Services, které používá tabulky aplikace Access propojené se seznamy SharePoint. Inteligentní Průvodce přenesením na server SharePoint je řádně připraven a smysluplným způsobem automaticky migruje primární klíče i vztahy.

K okamžitým přínosům sdíleného řešení služby Windows SharePoint Services patří sdílený přístup pomocí prohlížeče, centralizované zálohování, nasazení databáze založené na webu služby SharePoint a všechny výhody používání bohatých možností klienta založeného na aplikaci Access v řešení založeném na serveru. Oddělení IT získají značnou míru předvídatelnosti a kontroly řízením přístupu k databázi na webu služby SharePoint. Uživatelé se mohou přihlásit k odběru upozornění na přidání, odebrání nebo změnu záznamu v seznamu SharePoint.

Integrace s pracovním postupem služby Windows SharePoint Services    Aplikace Office Access 2007 podporuje pracovní postup pomocí služby Windows Workflow Services, která je k dispozici ve službě Windows SharePoint Services. Můžete například vytvářet řešení zahrnující směrování a schválení pracovního postupu, které automaticky přiřazuje úlohy ostatním uživatelům vykazujícím stav projektu, a které zajišťují včasné dokončení úkolů.

Zlepšená funkce tabulek propojených se seznamy služby SharePoint    Optimalizace interního zpracování tabulek propojených se seznamy služby SharePoint umožňuje rychlejší a plynulejší práci.

Všechny datové typy služby Windows SharePoint Services se nyní mapují na datové typy aplikace Access    Nová podpora polí a příloh s více hodnotami znamená, že aplikace Office Access 2007 nyní podporuje všechny datové typy aplikace Windows SharePoint Services, což značně zjednodušuje návrh a vytváření sdílených aplikací služby Windows SharePoint Services.

Možnost převádět seznamy služby SharePoint do režimu offline pomocí aplikace Access    Pokud si potřebujete vzít práci domů, je možné pracovat se seznamy SharePoint offline po jediném klepnutím myší. Můžete pracovat s daty v aplikaci Access a potom změny synchronizovat, neboli se později znovu připojit k serveru SharePoint.

Tip : Nejste si jistí, jakou verzi upgradovat? Ujistěte se, podívejte se na nové funkce v aplikaci Access 2010, jako jsou například databáze, které se spouštějí v prohlížeči, počítaná pole v tabulkách a datových maker.

Sběr dat pomocí formulářů InfoPath a aplikace Outlook

Pomocí nové funkce sběru dat může aplikace Office Access 2007 automaticky vytvořit formulář aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 nebo formulář ve formátu HTML a vložit jej do těla e-mailové zprávy. Formulář pak můžete odeslat příjemcům vybraným z kontaktů v aplikaci Outlook nebo na jména příjemců uložená v poli v databázi aplikace Access.

Sběr dat pomocí e-mailové zprávy

Můžete se rozhodnout, zda chcete shromáždit nové informace nebo aktualizovat existující informace. Příjemci pak vyplní formulář a vrátí jej. Aplikace Office Outlook 2007 rozpozná příchozí formuláře a automaticky uloží data do databáze aplikace Office Access 2007 – není nutné je přepisovat.

Export do formátu PDF a XPS

Teď můžete exportovat data do PDF (Portable Document Format) nebo formátu XPS (XML Paper Specification) pro tisk, publikovat a distribuce e-mailů, za předpokladu, že nejprve nainstalovat publikovat ve formátu PDF nebo XPS doplňku Export formuláře, sestavy nebo datového listu do souboru PDF nebo XPS vám umožní zachytit informace ve formuláři snadno distribuovat, který uchovává všechny formátování charakteristikou , ale nevyžaduje ostatních k instalaci aplikace Access na svém počítači pro tisk nebo prohlížení.

 • Formát PDF (Portable Document Format)    PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí komerčních tiskařských metod.

 • Formát XPS (XML Paper Specification)    XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit.

Data z aplikace Office Access 2007 je možné exportovat do souboru ve formátu PDF nebo XPS až po instalaci doplňku. Další informace získáte v části Povolení podpory jiných formátů souborů, jako je PDF a XPS.

Snazší práce s externími daty

Nové funkce v aplikaci Office Access 2007 usnadňují import a export dat. Operaci exportu nebo importu lze uložit a později ji znovu použít pro provedení téže úlohy. Průvodce importem tabulky umožňuje přepsat datový typ zvolený aplikací Access. Je také možné importovat, exportovat a propojovat data s novými formáty aplikace Office Excel 2007.

Začátek stránky

Lepší způsoby řešení problémů

Diagnostické nástroje sady Microsoft Office je řada diagnostických testů, které pomáhají zjistit, proč dochází k selhání počítače. Diagnostické testy lze řešit potíže přímo, může stanovit způsoby řešení jiných problémů. Diagnostické nástroje sady Microsoft Office nahradí následující funkce aplikace Microsoft Office 2003: zjištění opravy a obnovení aplikace sady Microsoft Office.

Další informace najdete v tématu diagnostikování a oprava k selhání aplikací Office pomocí diagnostických nástrojů Office.

Začátek stránky

Vylepšené nástroje kontroly pravopisu

Některé nové funkce kontroly pravopisu:

 • Kontrola pravopisu byla upravena tak, aby byla v různých aplikacích sady Microsoft Office 2007 konzistentnější. Došlo například k následujícím změnám:

 • Kontrola pravopisu Office 2007 obsahuje po jazykové reformě slovník pro francouzštinu. V aplikaci Microsoft Office 2003 to byl doplňku, bylo nutné nainstalovat samostatně. Další informace najdete v tématu Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Slovníku vyloučených položek se automaticky vytvoří jazykem poprvé, který se používá jazyk. Pomocí slovníků vyloučených položek k tomu, aby příznak slov, která nechcete používat kontrolu pravopisu. Slovníků vyloučených položek je užitečné slov, které jsou obscénní nebo, která si neodpovídají Průvodce styl. Další informace najdete v tématu Použití slovníků vyloučených položek k určení preferovaného pravopisu slova.

download a free trial button

Buy Office now

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×