Co je nového v aplikaci Microsoft Office Access 2007

Rychlé zahájení sledování a sdílení informací

Aplikace Microsoft Office Access 2007 poskytuje výkonnou sadu nástrojů umožňujících rychle začít sledovat a sdílet informace a vytvářet z nich sestavy. Díky novým možnostem interaktivního návrhu, předem vytvořené knihovně šablon aplikací pro sledování a schopnosti pracovat s daty z mnoha zdrojů včetně serveru Microsoft SQL Server umožňuje aplikace Office Access 2007 rychle vytvářet přitažlivé a funkční aplikace pro sledování dat, aniž by bylo nutné do hloubky znát problematiku databází. Umožňuje rychle vytvářet a přizpůsobovat aplikace a sestavy odpovídající měnícím se podnikatelským potřebám. Díky nové prohloubené integraci se službou Windows SharePoint Services 3.0 pomáhá aplikace Office Access 2007 uživatelům sdílet, spravovat, kontrolovat a zálohovat informace.

V tomto článku

Rychlejší zahájení práce

Uživatelské rozhraní zaměřené na výsledky

Efektivnější nástroje pro vytváření objektů

Nové datové typy a ovládací prvky

Vylepšené nástroje pro návrhy a analýzu

Zvýšené zabezpečení

Nové způsoby sdílení dat a spolupráce s ostatními

Lepší způsoby řešení problémů

Vylepšené nástroje kontroly pravopisu

Rychlejší zahájení práce

Aplikace Office Access 2007 poskytuje šablony, jejichž pomocí můžete snadno vytvářet databáze, tabulky a pole. Kromě toho jsou k dispozici nové nástroje pro zobrazení a návrhy, které vám pomohou vytvářet nové databázové objekty a pracovat s daty.

Databázové nástroje pro sestavování kompletních aplikací

Aplikace Office Access 2007 zahrnuje sadu profesionálně navržených databázových šablon pro sledování kontaktů, úkolů, událostí, studentů, majetku a dalších podobných typů dat. Lze je použít okamžitě nebo je možné je vylepšit a upřesnit tak, aby sledovaly informace požadovaným způsobem. Můžete použít stránku Začínáme s aplikací Microsoft Office Access, která se zobrazí při každém spuštění aplikace Office Access 2007, a rychle začít vytvářet databázi otevřením jedné z šablon.

Podokno souboru šablony Aktiva s navrženým názvem souboru

Každá šablona je úplnou aplikací pro sledování s předdefinovanými tabulkami, formuláři, sestavami, dotazy, makry a vztahy. Šablony jsou navrženy tak, aby je bylo možné okamžitě použít, takže začátek může být opravdu rychlý. Vyhovuje-li návrh databáze vašim potřebám, můžete jej ihned použít. Pokud ne, můžete šablonu použít jako východisko k vytvoření databáze vyhovující vašim potřebám.

Formulář Podrobnosti aktiva

Kromě šablon, které aplikace Office Access 2007 obsahuje, si můžete stáhnout další šablony z webu Microsoft Office Online.

Šablony polí a tabulky

Trávíte mnoho času navrhováním polí? Zkuste nové podokno Šablony polí, což jsou předdefinovaná pole s názvem, datovým typem, délkou a předem nastavenými vlastnostmi. Pole, která potřebujete, můžete přetáhnout přímo z podokna Šablony polí do datového listu. Šablony polí jsou založeny na souborech XSD (XML Schema Definition), takže můžete nastavit vlastní standardní definice polí pro sdílení v oddělení nebo v pracovní skupině.

Podokno Šablony polí

Aplikace Office Access 2007 navíc obsahuje šablony tabulky pro tabulky obvykle používané v databázích. Pomocí šablony tabulky Kontakty můžete například přidat tabulku Kontakty do databáze. Tabulka již obsahuje běžně používaná pole, jako je Příjmení, Jméno a Adresa. Vlastnosti polí jsou již nastavené, takže tabulku je možné začít ihned používat. K dispozici jsou také jiné šablony tabulky – Úkoly, Problémy, Události a Aktiva – které obsahují speciální pole určená pro typ dat, jež chcete uložit a sledovat.

Vylepšené zobrazení datového listu

Vytváření tabulek je nyní snazší – stačí klepnout na tlačítko Tabulka na kartě Vytvořit a začít zadávat data. Aplikace Office Access 2007 automaticky určí typ dat, takže můžete okamžitě naplno pracovat. Díky novému sloupci Přidat nové pole je zřejmé, kam můžete snadno přidat pole. Potřebujete-li změnit typ dat nebo formát zobrazení, snadno to zvládnete pomocí pásu karet. Do nového datového listu můžete dokonce vkládat tabulky aplikace Excel a aplikace Office Access 2007 automaticky vytvoří všechna pole a rozpozná datové typy.

Datový list se sloupcem Přidat nové pole

1. Sloupec Přidat nové pole

Potřebujete přidat existující pole z jiné tabulky do své? Stačí přetáhnout pole z podokna Seznam polí na datový list. Aplikace Access automaticky vytvoří všechny potřebné vztahy nebo vás provede celým procesem.

Nové zobrazení rozložení pomáhá urychlit navrhování formulářů a sestav

Zobrazení rozložení slouží k provádění změn návrhu při prohlížení dat ve formuláři nebo sestavě.

Formulář v zobrazení rozložení zobrazující data online

Pole lze například přidat do návrhové mřížky přetažením z podokna Seznam polí nebo změnou vlastností pomocí listu vlastností. Zobrazení rozložení podporuje nová skládaná a tabulková rozložení, což jsou skupiny ovládacích prvků, které lze přetahovat a měnit jejich velikost jako celek, takže je možné snadno změnit uspořádání polí, sloupců, řádků nebo celých rozložení. V zobrazení rozložení je také možné odebrat pole nebo snadno přidat formátování. Zobrazení návrhu je nadále k dispozici pro podrobnější práci a bylo také vylepšeno tak, aby podporovalo skládané a tabulkové rozložení.

Začátek stránky

Uživatelské rozhraní zaměřené na výsledky

Nové uživatelské rozhraní zaměřené na výsledky – Fluent systému Microsoft Office – usnadňuje práci v aplikaci Office Access 2007. Příkazy a funkce, které byly často ukryté ve složitých nabídkách a panelech nástrojů, lze nyní snáze vyhledat v kartách orientovaných na úkoly, které obsahují logické skupiny příkazů a funkcí. Řada dialogových oken je nahrazena galeriemi, které zobrazují dostupné možnosti, a popisnými tipy nebo ukázkami, které vám pomohou zvolit tu pravou možnost. Bez ohledu na to, jakou činnost v novém uživatelském rozhraní provádíte – ať jde o vytvoření sestavy nebo zadávání dat – představuje aplikace Access nástroje, které jsou pro úspěšné dokončení daného úkolu nejužitečnější.

Fluent systému Microsoft Office    Nové rozhraní Fluent systému Office má standardní oblast nazvanou pás karet, která obsahuje skupiny příkazů uspořádaných podle funkcí a prvků. Pás karet nahrazuje vrstvy nabídek a panelů nástrojů z dřívějších verzí aplikace Access.

Pás karet aplikace Access

Pás karet sady Office umožňuje rychlejší vyhledání skupin souvisejících příkazů. Potřebujete-li například vytvořit nový formulář nebo novou sestavu, najdete potřebné příkazy na kartě Vytvořit. Nový vzhled usnadňuje nalezení příkazů, které potřebujete, a přitom objevíte funkce, kterých byste si jinak možná ani nevšimli. Příkazy jsou na kartách umístěny blíže k povrchu, nikoli vnořeny hluboko v nabídkách, což znamená, že je nemusíte pracně hledat v nabídkách nebo si pamatovat jejich umístění.

Mezi klíčové funkce rozhraní Fluent systému Office patří:

 • Karty příkazů - karty, které zobrazují příkazy běžně používané společně, takže v pravý čas snadno najdete příkazy, které potřebujete.

 • Kontextové karty příkazů - karta příkazů, která se zobrazuje v závislosti na kontextu - tedy na objektu, s nímž pracujete, nebo na úloze, kterou provádíte. Tato karta obsahuje příkazy, které s největší pravděpodobností budete potřebovat ke své práci.

 • Galerie – nové ovládací prvky s vizuálním znázorněním stylu nebo volby a předběžným zobrazením výsledku dané akce. Galerie se používají v celém rozhraní aplikace Microsoft Office 2007.

 • Panel nástrojů Rychlý přístup - jediný standardní panel nástrojů v pásu karet, který umožňuje získat jediným klepnutím přístup k nejčastěji používaným příkazům, jako jsou například příkazy Uložit a Zpět.

Stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access    Tato stránka poskytuje rychlý přístup do knihovny profesionálně navržených databázových šablon spolu s naposledy otevřenými databázemi a (pokud jste připojeni k Internetu) s odkazy na známé články na webu Office Online.

Stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access

Navigační podokno    V tomto podokně jsou uvedeny všechny objekty v aktuálně otevřené databázi, odkud k nim je snadný přístup. Navigační podokno slouží k uspořádání objektů podle typu, data vytvoření, data změny, související tabulky (na základě závislosti objektů) nebo vlastních vytvářených skupin. Potřebujete více místa pro práci na návrhu formuláře? Navigační okno lze snadno sbalit tak, aby zabíralo méně místa, ale bylo nadále k dispozici. Je náhradou okna Databáze, které se používalo v dřívějších verzích aplikace Access než Access 2007.

Navigační podokno databáze Northwind 2007

Objekty na kartách    Tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra se zobrazují ve formě objektů na kartách.

Objekty na kartách v aplikaci Access 2007

Klepnutím na karty objektů můžete snadno přepínat mezi různými objekty.

Stavový řádek    Řádek v dolní části okna s informacemi o stavu a tlačítky umožňujícími přepínat mezi zobrazeními.

Minipanel nástrojů    Prvek podobný panelu nástrojů, který se průhledně zobrazí nad vybraným textem a umožňuje snadno použít formátování, například nastavit text na tučný nebo kurzívu nebo změnit písmo.

Okno nápovědy    Na rozdíl od dřívějších verzí aplikace Access nabízí aplikace Office Access 2007 snadný přístup k nápovědě k aplikaci Access a obsahu referenčních informací pro vývojáře ze stejného okna nápovědy. Rozsah vyhledávání můžete například změnit tak, aby byl zaměřen pouze na obsah referenčních informací pro vývojáře. Bez ohledu na nastavení provedené v okně nápovědy je veškerý obsah nápovědy k aplikaci Access a referenčních informací pro vývojáře vždy k dispozici na webu Office Online.

Okno nápovědy

Začátek stránky

Efektivnější nástroje pro vytváření objektů

Aplikace Office Access 2007 poskytuje intuitivní prostředí pro vytváření formulářů a sestav, což umožňuje rychlé vytváření formulářů a sestav, které zobrazují seřazené, filtrované a seskupené informace.

Karta Vytvořit

Karta Vytvořit na pásu karet je novým hlavním výchozím místem pro přidávání nových objektů. Umožňuje rychle vytvářet nové formuláře, tabulky, seznamy Windows SharePoint Services, dotazy, makra a moduly. Pokud jste v navigačním podokně vybrali tabulku nebo dotaz, můžete vytvořit nový formulář nebo sestavu založené na tomto objektu jediným klepnutím pomocí příkazu Formulář nebo Sestava. Nové formuláře a sestavy vytvořené při tomto procesu využívajícím jediné klepnutí jsou vizuálně přitažlivější a ihned použitelné, protože jejich návrh byl upgradován. Automaticky vytvářené formuláře a sestavy mají například profesionální vzhled se záhlavími obsahujícími logo a název. Automaticky vytvořená sestava navíc obsahuje datum a čas a informativní zápatí a souhrny.

Částečné zobrazení karty Vytvořit na pásu karet

Zjistíte, že s využitím nových možností rychlého vytváření objektů budete pracovat lépe a s menším úsilím.

Nová zobrazení: Zobrazení sestav a zobrazení rozložení

Dvě nová zobrazení umožňují interaktivní práci s formuláři a sestavami. V zobrazení sestav je možné vyhledat přesné vykreslení sestavy, aniž byste ji museli vytisknout nebo zobrazit v náhledu. Chcete-li se zaměřit na určité záznamy, použijte funkci filtrování nebo vyhledejte odpovídající text pomocí příkazu Najít. Pomocí příkazu Kopírovat můžete zkopírovat text do schránky nebo klepnutím na aktivní hypertextové odkazy zobrazené v sestavě klepnout na odkaz v prohlížeči.

Zobrazení sestav poskytuje možnost procházení, ale zobrazení rozložení umožňuje provádět změny návrhu při procházení. Mnoho nejobvyklejších změn lze provést při zobrazení aktivního formuláře nebo sestavy. Můžete například přidat pole přetažením z nového podokna Seznam polí nebo měnit vlastnosti pomocí listu vlastností. Zobrazení rozložení podporuje nová skládaná a tabulková rozložení – skupiny ovládacích prvků, s nimiž lze pracovat jako s jedním, takže je možné snadno měnit uspořádání polí, sloupců, řádků nebo celého rozložení. V zobrazení rozložení lze také snadno odebrat pole nebo přidat formátování. Návrhové zobrazení však nadále zůstává k dispozici pro detailnější práci a byla v něm také rozšířena podpora rozložení.

Sestava v zobrazení rozložení

Snazší vytváření seskupení a řazení v sestavách

Novinkou v aplikaci Office Access 2007 je lepší a přístupnější způsob seskupování a řazení v sestavách a přidání souhrnů. V novém snáze pochopitelném uživatelském rozhraní se budete lépe orientovat a použijete-li ho s novým zobrazením rozložení, okamžitě uvidíte výsledky provedených změn.

Podokno Skupina, řazení a součet

Předpokládejme, že chcete zobrazit celkový prodej podle oblasti v sestavě. Pomocí zobrazení rozložení a nového podokna Skupina, řazení a součet přidejte úroveň skupiny a požadujte součet – a můžete se podívat, jak se sestava změní přímo před vašima očima! Nový řádek Součet usnadňuje přidání součtu, průměru, počtu, maxima nebo minima do záhlaví nebo zápatí sestavy. Jednoduché součty nadále nevyžadují ruční vytvoření výpočtového pole. Nyní stačí přejít na položku a klepnout.

Vytvoření souhrnu v sestavě

Nová rozložení ovládacích prvků pomáhající vytvořit dokonalé formuláře a sestavy

Formuláře a sestavy často obsahují tabulkové informace, například sloupec obsahující jména zákazníků nebo řádek obsahující všechna pole daného zákazníka. V aplikaci Office Access 2007 je možné seskupit tyto ovládací prvky do rozložení, s kterým lze snadno manipulovat jako s jedním celkem včetně popisku.

Příkazy ve skupině Rozložení ovládacího prvku

Vzhledem k tomu, že je možné vybírat ovládací prvky z různých částí, jako je například popisek v záhlaví nebo zápatí, máte značnou flexibilitu. Můžete snadno provádět tyto akce:

 • přesunout rozložení nebo změnit jeho velikost, jako například posunout sloupec doleva nebo doprava;

 • formátovat rozložení, jako například nastavit text ve sloupci se jmény zákazníků na tučný, aby vynikl;

 • přidat do rozložení sloupec (pole);

 • odstranit z rozložení sloupec (pole).

Přesunutí sloupce v zobrazení rozložení

Rozložení se ukládají s návrhy, takže zůstávají k dispozici.

Nové rozdělené formuláře pro rychlé procházení dat

Rozdělené formuláře se používají k vytvoření formuláře, který je kombinací zobrazení datového listu a formulářového zobrazení. Nastavením odpovídající vlastnosti můžete v aplikaci Access umístit datový list nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Rozdělený formulář

Makra vnořená ve formulářích a sestavách

Díky novým důvěryhodným vnořeným makrům nemusíte zapisovat kód. Vnořené makro je uloženo ve vlastnosti a představuje součást objektu, k němuž náleží. Návrh vnořeného makra můžete změnit, aniž byste si museli dělat starost s ostatními ovládacími prvky, které mohou makro používat – každé vnořené makro je nezávislé. Vnořená makra jsou důvěryhodná, protože je jim automaticky zabráněno v provádění konkrétních potenciálně nebezpečných operací.

Přiřazení vloženého makra k události dvojitého kliknutí

Začátek stránky

Nové datové typy a ovládací prvky

Aplikace Office Access 2007 obsahuje nové a vylepšené datové typy a ovládací prvky umožňující uložení více datových typů a lze je nyní snáze zadat.

Pole s více hodnotami pro komplexní data

Máte možnost vytvořit pole s více hodnotami označovanými také jako komplexní data. Předpokládejme, že máte úkol, který potřebujete přidělit jednomu ze svých zaměstnanců nebo smluvních stran, ale rozhodnete se přidělit jej několika osobám. Ve většině systémů pro správu databází i v dřívějších verzích aplikace Access bylo nutné vytvořit vztah N:N, aby byl tento úkol úspěšný. V aplikaci Office Access 2007 je obtížnější část tohoto úkolu provedena za vás, když zvolíte pole, které přijímá více hodnot. Vícehodnotová pole jsou obzvlášť vhodná, když v aplikaci Office Access 2007 použijete seznam SharePoint obsahující jeden z typů polí s více hodnotami použitý v aplikaci Windows SharePoint Services. Aplikace Office Access 2007 je s těmito datovými typy kompatibilní.

Pole s více hodnotami

Pole příloh souborů

Nový datový typ Příloha umožňuje snadné ukládání všech typů dokumentů a binárních souborů do databáze bez zbytečného nadměrného nárůstu fyzické velikosti databáze. Aplikace Office Access 2007 automaticky komprimuje přílohy tam, kde je to možné, aby zabraly co nejméně místa. Potřebujete připojit dokument aplikace Microsoft Office Word 2007 k záznamu nebo uložit řadu digitálních obrázků do databáze? Pomocí příloh jsou tyto úkoly mnohem snazší. K jednomu záznamu lze přiložit i několik příloh.

Dialogové okno Přílohy

V polích typu memo je nyní uložen formát RTF a podpora historie verzí

Díky nové podpoře formátu RTF v aplikaci Office Access 2007 nejsou záznamy již omezeny na prostý text. Text lze formátovat pomocí možností (kromě různých písem a barev také například tučné písmo, kurzíva a další běžné možnosti formátování) a uložit do databáze. Text ve formátu RTF je uložen v poli typu Memo ve formátu založeném na standardu HTML, který je kompatibilní s formátem RTF, datovým typem v aplikaci Windows SharePoint Services. Novou vlastnost TextFormat je možné nastavit na RichText nebo PlainText a informace jsou pak řádně formátovány v ovládacích prvcích textového pole a v zobrazení datového listu.

Pole typu Memo jsou užitečná při ukládání velkých množství informací. V aplikaci Office Access 2007 je možné nastavit vlastnost Pouze přidat tak, aby byla zachována historie všech změn v poli typu Memo. Historii těchto změn si pak můžete prohlédnout. Tato funkce podporuje také funkci sledování v aplikaci Windows SharePoint Services, takže v aplikaci Access můžete také zobrazit historii obsahu seznamu služby SharePoint.

Kalendář pro výběr dat

Pole a ovládací prvky, které využívají datový typ Datum a čas, automaticky mají novou funkci, jíž je podpora integrovaného interaktivního kalendáře pro výběr data. Chcete vědět, kolikátého bude tento pátek? Klepněte na tlačítko a automaticky se zobrazí kalendář, kde můžete vyhledat a vybrat datum. Pomocí vlastnosti lze také vypnout kalendář pro pole nebo ovládací prvek.

Začátek stránky

Vylepšené nástroje pro návrhy a analýzu

Nové nástroje v aplikaci Office Access 2007 pomáhají rychleji vytvořit databázové objekty a snáze analyzovat data.

Vylepšené podokno Seznam polí

Nové podokno Seznam polí nabízí mnohem více možností než pole pro výběr z dřívějších verzí aplikace Access, protože zahrnuje pole z jiných tabulek. Pole z tabulky můžete přetahovat ve zdroji záznamu, z příbuzných tabulek nebo z nesouvisejících tabulek v databázi. Aplikace Office Access 2007 je připravena na vytvoření požadované infrastruktury, takže pokud je nutný vztah mezi tabulkami, bude vytvořen automaticky nebo se v průběhu procesu budou zobrazovat výzvy.

Podokno Seznam polí

Vylepšené nástroje pro řazení a filtrování

Předpokládejme, že potřebujete rychle najít odpovídající hodnotu nebo seřadit sloupec s daty. Nová funkce automatického filtrování aplikace Office Access 2007 ještě zvyšuje již výkonné možnosti filtrování, takže se můžete rychle zaměřit na požadovaná data. Je možné snadno vybírat z jedinečných hodnot ve sloupci, což je užitečné v situacích, kdy si nemůžete vzpomenout na požadované jméno, nebo můžete hodnoty seřadit pomocí možností kontextové nabídky v prostém textu, jako jsou například příkazy Seřadit od nejstaršího k nejnovějšímu nebo Seřadit od největšího k nejmenšímu.

Automatický filtr

Nejběžnější možnosti filtrování se pohotově zobrazují v příkazech nabídky nebo můžete pomocí rychlých filtrů omezit informace na základě zadaných dat. Rychlé možnosti filtrování se automaticky mění podle datového typu, takže uvidíte praktické volby pro text, datum a čísla.

Nabídka Filtry kalendářních dat

Tyto nové funkce filtrování a řazení poskytují konzistentní možnosti práce, ať již používáte aplikaci Office Access 2007 nebo Microsoft Office Excel 2007.

Součty a změna barev pozadí v datových listech

Novinkou v zobrazení datového listu je řádek Součet, kde lze zobrazit součet, počet, průměr, maximum, minimum, směrodatnou odchylku nebo proměnnou. Po přidání řádku Součet přejděte do buňky sloupce a vyberte požadovaný výpočet.

Řádek souhrnů v datovém listu

Datové listy, sestavy a nekonečné formuláře podporují střídavou barvu pozadí v řádcích, kterou lze nastavit nezávisle na běžné barvě pozadí. Nastavení stínovaní každého druhého řádku je snadné a můžete vybrat libovolnou barvu.

Datový list používající střídající se barvu řádků

Začátek stránky

Zvýšené zabezpečení

Vylepšené funkce zabezpečení aplikace Office Access 2007 a silná integrace s aplikací Windows SharePoint Services pomáhají při efektivní správě a zajišťují ještě vyšší zabezpečení aplikací sledujících informace. Po uložení dat těchto aplikací v seznamech služby Windows SharePoint Services můžete sledovat historii verzí, obnovit odstraněné informace a nastavit oprávnění pro přístup k datům.

Aplikace Office Access 2007 obsahuje nové a zlepšené zabezpečovací funkce, které pomáhají zachovat konzistenci s ostatními produkty sady Office 2007 a zlepšit zabezpečení aplikace Office Access 2007. Jednotná rozhodnutí o důvěryhodnosti jsou integrována do Centra zabezpečení sady Microsoft Office. Důvěryhodná umístění umožňují důvěřovat všem databázím v zabezpečených složkách. Aplikaci Office Access 2007 je možné zavést se zakázaným kódem nebo makry a tím zajistit bezpečnější práci „v izolaci“ (to znamená, že nelze spouštět nebezpečné příkazy). Důvěryhodná makra se spouštějí v režimu izolovaného prostoru.

Začátek stránky

Nové způsoby sdílení dat a spolupráce s ostatními

Pomocí nových funkcí pro spolupráci v aplikaci Office Access 2007 máte nyní možnost efektivněji shromažďovat informace od ostatních a sdílet je v ještě bezpečnějším prostředí na webu.

Integrace se službou Windows SharePoint Services

Aplikace Office Access 2007 se integruje s aplikací Windows SharePoint Services řadou způsobů, což vám pomůže využít výhod řady funkcí pro spolupráci aplikace Windows SharePoint Services.

Sledování revizí dat    Pomocí služby Windows SharePoint Services je možné zobrazit historii revizí. Potřebujete vědět, kdo změnil řádek nebo kdy byl změněn? Zjistíte to zobrazením historie revizí.

Nastavení oprávnění    Oprávnění přístupu k seznamům SharePoint lze nastavit pomocí služby Windows SharePoint Services. Můžete selektivně povolit nebo odepřít přístup určitým uživatelům. Můžete nastavit omezená oprávnění ke čtení nebo úplná práva pro úpravy.

Obnova odstraněných položek z koše    Koš na serveru Windows SharePoint Services umožňuje snadné prohlížení odstraněných záznamů a obnovu omylem odstraněných informací.

Otevření formuláře a sestavy aplikace Access ze služby Windows SharePoint Services    Uživatelé služby Windows SharePoint Services mohou otevírat seznamy v zobrazeních aplikace Access přímo z webu služby SharePoint. Formuláře, sestavy a datová pole se v aplikaci Office Access 2007 mohou zobrazovat spolu s ostatními zobrazeními na webu služby SharePoint. Pokud vyberete zobrazení aplikace Access, spustí se aplikace Office Access 2007 a otevře požadovaný formulář, sestavu nebo datový list. To usnadňuje spuštění rozsáhlé sestavy aplikace Office Access 2007 na webu služby SharePoint, aniž by bylo nutné nejprve spouštět aplikaci Office Access 2007. Můžete také otevřít seznam v aplikaci Access a pokud databáze neexistuje, je vytvořena automaticky a předem naplněna sadami formulářů a sestav na základě seznamu.

Přesunutí databáze na web služby SharePoint    Samostatnou databázi můžete snadno změnit na sdílené řešení služby Windows SharePoint Services, které používá tabulky aplikace Access propojené se seznamy SharePoint. Inteligentní Průvodce přenesením na server SharePoint je řádně připraven a smysluplným způsobem automaticky migruje primární klíče i vztahy.

K okamžitým přínosům sdíleného řešení služby Windows SharePoint Services patří sdílený přístup pomocí prohlížeče, centralizované zálohování, nasazení databáze založené na webu služby SharePoint a všechny výhody používání bohatých možností klienta založeného na aplikaci Access v řešení založeném na serveru. Oddělení IT získají značnou míru předvídatelnosti a kontroly řízením přístupu k databázi na webu služby SharePoint. Uživatelé se mohou přihlásit k odběru upozornění na přidání, odebrání nebo změnu záznamu v seznamu SharePoint.

Integrace s pracovním postupem služby Windows SharePoint Services    Aplikace Office Access 2007 podporuje pracovní postup pomocí služby Windows Workflow Services, která je k dispozici ve službě Windows SharePoint Services. Můžete například vytvářet řešení zahrnující směrování a schválení pracovního postupu, které automaticky přiřazuje úlohy ostatním uživatelům vykazujícím stav projektu, a které zajišťují včasné dokončení úkolů.

Zlepšená funkce tabulek propojených se seznamy služby SharePoint    Optimalizace interního zpracování tabulek propojených se seznamy služby SharePoint umožňuje rychlejší a plynulejší práci.

Všechny datové typy služby Windows SharePoint Services se nyní mapují na datové typy aplikace Access    Nová podpora polí a příloh s více hodnotami znamená, že aplikace Office Access 2007 nyní podporuje všechny datové typy aplikace Windows SharePoint Services, což značně zjednodušuje návrh a vytváření sdílených aplikací služby Windows SharePoint Services.

Možnost převádět seznamy služby SharePoint do režimu offline pomocí aplikace Access    Pokud si potřebujete vzít práci domů, je možné pracovat se seznamy SharePoint offline po jediném klepnutím myší. Můžete pracovat s daty v aplikaci Access a potom změny synchronizovat, neboli se později znovu připojit k serveru SharePoint.

Sběr dat pomocí formulářů InfoPath a aplikace Outlook

Pomocí nové funkce sběru dat může aplikace Office Access 2007 automaticky vytvořit formulář aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 nebo formulář ve formátu HTML a vložit jej do těla e-mailové zprávy. Formulář pak můžete odeslat příjemcům vybraným z kontaktů v aplikaci Outlook nebo na jména příjemců uložená v poli v databázi aplikace Access.

Sběr dat pomocí e-mailové zprávy

Můžete se rozhodnout, zda chcete shromáždit nové informace nebo aktualizovat existující informace. Příjemci pak vyplní formulář a vrátí jej. Aplikace Office Outlook 2007 rozpozná příchozí formuláře a automaticky uloží data do databáze aplikace Office Access 2007 – není nutné je přepisovat.

Export do formátu PDF a XPS

Pro tisk, vystavení nebo distribuci e-mailem je nyní možné data exportovat do formátu PDF (Portable Document Format) nebo XPS (XML Paper Specification) za předpokladu, že nejprve nainstalujete doplněk Publikovat ve formátu PDF nebo XPS. Exportem formuláře, sestavy nebo datového listu do souboru PDF nebo XPS zachytíte informace ve formě, která si zachová všechny formátovací charakteristiky a lze ji snadno rozšiřovat, přitom však nevyžaduje, aby příjemci měli pro prohlížení nebo tisk těchto informací ve svých počítačích nainstalovánu aplikaci Access.

 • Formát PDF (Portable Document Format)    PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí komerčních tiskařských metod.

 • Formát XPS (XML Paper Specification)    XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit.

Data z aplikace Office Access 2007 je možné exportovat do souboru ve formátu PDF nebo XPS až po instalaci doplňku. Další informace získáte v části Povolení podpory jiných formátů souborů, jako je PDF a XPS.

Snazší práce s externími daty

Nové funkce v aplikaci Office Access 2007 usnadňují import a export dat. Operaci exportu nebo importu lze uložit a později ji znovu použít pro provedení téže úlohy. Průvodce importem tabulky umožňuje přepsat datový typ zvolený aplikací Access. Je také možné importovat, exportovat a propojovat data s novými formáty aplikace Office Excel 2007.

Začátek stránky

Lepší způsoby řešení problémů

Diagnostické nástroje sady Microsoft Office představují řadu diagnostických testů, které pomáhají odhalit příčiny chyb v počítači. Pomocí diagnostických testů lze některé problémy řešit přímo a u jiných stanovit postupy řešení. Diagnostické nástroje sady Microsoft Office nahrazují následující funkce sady Microsoft Office 2003: Rozpoznat a opravit a Obnovení aplikací Microsoft Office.

Další informace naleznete v tématu Diagnostikování a oprava aplikací sady Office, u kterých dochází k selhání, pomocí Diagnostických nástrojů sady Microsoft Office.

Začátek stránky

Vylepšené nástroje kontroly pravopisu

Některé nové funkce kontroly pravopisu:

 • Kontrola pravopisu byla upravena tak, aby byla v různých aplikacích sady Microsoft Office 2007 konzistentnější. Došlo například k následujícím změnám:

  • Některé možnosti kontroly pravopisu jsou nyní globální. Pokud změníte některou z těchto možností v jedné aplikaci sady Office, změní se tato možnost i ve všech ostatních aplikacích sady Office. Další informace naleznete v tématu Změna způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

  • Kromě sdílení stejných vlastních slovníků je možné tyto slovníky spravovat ve všech aplikacích pomocí stejného dialogového okna. Další informace naleznete v tématu Přidávání slov do vlastních slovníků kontroly pravopisu.

 • Kontrola pravopisu v sadě Office 2007 zahrnuje slovník pro francouzštinu po reformě. V sadě Microsoft Office 2003 se jednalo o doplněk, který bylo nutné instalovat samostatně. Další informace získáte v části Použití kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Při prvním použití určitého jazyka je pro tento jazyk automaticky vytvořen slovník výjimek. Slovníky výjimek slouží k tomu, aby bylo možné při kontrole pravopisu označit slova, která nechcete používat. Slovníky výjimek jsou užitečné, chcete-li předejít používání neslušných slov nebo slov, která nevyhovují požadovaným stylovým pravidlům. Další informace naleznete v tématu Použití slovníků výjimek k určení upřednostňovaného pravopisu slova.

Začátek stránky

Použít na: Access 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk