Co je nového v PowerPivotu v Microsoft Excelu 2013

Poznámka    Tato funkce není v Office na počítači s Windows RT dostupná. Power View a Power Pivot jsou dostupné ve verzích Office Professional Plus, Office 365 Professional Plus a v samostatné edici Excelu 2013. Přečtěte si článek </Hyperlink>Power PivotSešity Excelu 2010 s doplňkem nefungují v některých verzích Excelu 2013</Hyperlink>. Chcete zjistit, jakou verzi Office používáte?

Microsoft Excel 2013 umožňuje hlubší integraci funkcí doplňku Power Pivot. V Excelu můžete třeba vytvářet relace a importovat velké objemy dat z několika zdrojů pomocí nového integrovaného datového modelu, aniž byste museli přejít do okna Power Pivot. Power Pivot nabízí prostředí pro rozšířené modelování dat a je připojený ke stejnému datovému modelu. Přečtěte si informace o dalších možnostech, které jsou dostupné s doplňkem Power Pivot.

V tomto článku

Základní funkce datového modelu nově integrované v Excelu

Power Pivot in Microsoft Excel 2013 umožňující rozšířené modelování dat

Obsah nového seznamu polí

Kategorizace dat a návrhy ze služby DataMarket

Podpora pro další jazyky

Podpora větších souborů v 64bitové verzi Excelu

Rozšířený režim jako nové výchozí zobrazení

Základní funkce datového modelu nově integrované v Excelu

Když jste v Excelu 2010 chtěli vytvářet relace a importovat velké objemy dat z několika zdrojů, bylo potřeba nainstalovat doplněk Power Pivot pro Excel 2010.

V aplikaci Excel 2013 je velká část těchto funkcí, včetně nezbytné infrastruktury, vestavěna přímo do Datový model aplikace Excel. Aniž byste instalovali samostatný doplněk, můžete:

 • importovat miliony řádků z několika zdrojů dat,

 • vytvářet relace mezi daty z různých zdrojů a také mezi různými tabulkami v kontingenční tabulce,

 • vytvářet implicitní počítaná pole (dříve pod názvem míry) – výpočty vytvářené automaticky při přidání číselného pole do oblasti Hodnoty v seznamu polí,

 • spravovat datová připojení.

Všichni uživatelé Excelu teď můžou sestavit datové modely a použít je jako základ kontingenčních tabulek, kontingenčních grafů a sestav Power View. Excel automaticky načte data do modulu analýzy v paměti, který byl původně dostupný jenom s doplňkem Power Pivot. Datový model v Excelu má další výhody:

 • rychlé zpracování dat,

 • vysoká komprese dat – velikost souborů vhodná pro práci,

 • ukládání dat do sešitu aplikace Excel – přenositelnost.

Dostupný je taky doplněk Power Pivot, který poskytuje další rozšířené možnosti modelování dat pro zkušenější uživatele.

Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 umožňující rozšířené modelování dat

Doplněk Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 připojený ke stejnému datovému modelu nabízí bohatší prostředí pro modelování, které umožní zkušenějším uživatelům zdokonalit své modely.

S doplňkem Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 můžete třeba provádět:

 • filtrování dat při importu (data můžete importovat v Excelu i v doplňku Power Pivot, ale při importu dat v doplňku Power Pivot můžete odfiltrovat nedůležitá data a importovat jenom podmnožinu dat),

 • přejmenování tabulek a sloupců při importu dat v doplňku Power Pivot,

 • správu modelu a tvorbu relací pomocí přetažení položek v zobrazení diagramu,

 • použití formátování (pro sestavy kontingenčních tabulek a nástroje Power View),

 • definování vlastních počítaných polí použitých v celém sešitu,

 • definování klíčových ukazatelů výkonu (KPI) použitých v kontingenčních tabulkách,

 • tvorbu uživatelem definované hierarchie použité v celém sešitu,

 • definování perspektiv,

 • tvorbu vlastních výpočtů sestavením pokročilých vzorců, které používají výrazový jazyk DAX (Data Analysis Expressions),

 • použití dalších rozšířených operací modelování a operací s daty.

Tyto funkce nejsou v Excelu dostupné. Pokud je chcete použít, musíte povolit doplněk Power Pivot v Microsoft Excelu 2013. Tento doplněk je součástí edicí Office Professional Plus a Office 365 Professional Plus a samostatné edice Excelu 2013. Víc informací najdete v tématu Spuštění doplňku Power Pivot v Microsoft Excelu 2013.

Pokud jste dřív používali Power Pivot, zjistíte, že některé funkce starších verzí doplňku Power Pivot nejsou ve verzi Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 dostupné. Podrobnosti najdete dole v tabulce v části Obsah nového seznamu polí. Pokud máte sešity doplňku Power Pivot, které plánujete upravovat a používat v Excelu 2013, přečtěte si článek Upgrade datových modelů Power Pivot na verzi pro Excel 2013.

Obsah nového seznamu polí

Aplikace Excel a doplněk Power Pivot teď mají jeden jednotný seznam polí. Některé funkce seznamu polí se mezi předchozí (verze 2 dodávaná se systémem SQL Server 2012) a současnou verzí doplňku Power Pivot změnily. Třeba pole je možné přetáhnout přímo do oblasti Hodnoty (a vytvořit tak implicitní míry) nebo ho můžete přidat do průřezů přímo ze seznamu polí. Další funkce se přesunuly a jsou dostupné na jiných místech okna Power Pivot. A některé funkce v Excelu 2013 dostupné nejsou.

Funkce

Umístění

Tvorba či formátování počítaných polí v seznamu polí

Počítaná pole už nejdou vytvářet kliknutím na tabulku pravým tlačítkem v seznamu polí. Pole můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat v kontingenční tabulce kliknutím na položku Počítaná pole na pásu karet doplňku Power Pivot v Excelu.

Počítaná pole taky můžete vytvořit v oblasti výpočtu v okně Power Pivot (stejně jako v předchozí verzi).

Podpora pro implicitní počítaná pole

V Excelu 2010 bylo potřeba vytvářet implicitní počítaná pole (počítaná pole vytvořená přetažením číselných sloupců do oblasti Hodnoty seznamu polí doplňku Power Pivot) pomocí doplňku Power Pivot.

V Excelu 2013 jdou implicitní počítaná pole vytvářet v seznamu polí pro kontingenční tabulky vytvořeném v doplňku Power Pivot a Excelu.

Zobrazení perspektiv

Stejně jako v doplňku Power Pivot verze 2 je možné i v Excelu 2013 definovat perspektiva na kartě Upřesnit.

Ve verzi 2 doplňku Power Pivot jde zobrazit perspektiva modelu v zobrazení diagramu nebo je možné filtrovat seznam polí doplňku Power Pivot podle dané perspektivy. Filtrování seznamu polí už možné není.

V doplňku Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 si na kartě Upřesnit vyberte požadovanou perspektivu, která vám umožní zobrazit celý model v mřížce zobrazení dat nebo v zobrazení diagramu v okně Power Pivot. Můžete tak efektivněji pracovat s podmnožinou tabulek většího modelu.

Tvorba klíčových ukazatelů výkonu (KPI)

V předchozí verzi doplňku Power Pivot bylo možné vytvořit ukazatele KPI jenom výběrem stávajícího počítaného pole v seznamu polí.

Tvorba ukazatelů KPI už na seznam polí vázaná není. Ukazatele KPI jdou vytvářet, upravovat a odstraňovat prostřednictvím pásu karet doplňku Power Pivot v Excelu.

Ukazatele KPI jdou taky vytvořit v oblasti výpočtu mřížky zobrazení dat v okně Power Pivot (stejně jako v předchozí verzi).

Přidání popisů

Kliknutím pravým tlačítkem na počítaná pole, tabulky nebo sloupce v okně Power Pivot můžete přidat popisy, stejně jako v doplňku Power Pivot verze 2.

Popisy se v Excelu 2013 nezobrazují jako popisky tlačítek při umístění kurzoru na pole v seznamu polí, ale jsou vidět v seznamu polí na listu nástroje Power View. Popisy přidané v doplňku Power Pivot se zobrazí po aktualizaci listu nástroje Power View.

Vyhledávání metadat v seznamu polí

Vyhledávání v seznamu polí není k dispozici. Možnost vyhledávání metadat byla přidaná do okna Power Pivot. Pokud chcete v zobrazení diagramu nebo dat vyhledávat metadata, klikněte na kartě Domů okna Power Pivot na tlačítko Najít.

Všimněte si, že nevyhledáváte data jednotlivých buněk, ale metadata tabulky, například názvy polí.

Přidání průřezů do kontingenčních tabulek

Průřezy jsou k dispozici kliknutím pravým tlačítkem na libovolné pole v seznamu polí.

Automatické rozložení průřezů

Průřezy je možné rozložit do skupin vodorovně nebo svisle kliknutím na možnosti nabídky Zarovnání průřezu na pásu karet doplňku Power Pivot v Excelu.

Automatické zjišťování relací

V doplňku Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 není dostupné.

Kategorizace dat a návrhy ze služby DataMarket

Po přidání tabulek do doplňku Power Pivot může Power Pivot přiřadit automaticky kategorie ke každému sloupci. Power Pivot by třeba ke sloupci s názvy měst přiřadil kategorii Město a k seznamu s názvy společností kategorii Společnost. Automatické kategorizace můžete upravovat, můžete kategorizovat svoje vlastní data nebo můžete obě funkce vypnout.

Kategorizace dat má dvě hlavní výhody. Pokud jsou sloupce kategorizovány:

 • Web Microsoft Azure Marketplace může navrhnout data ze služby DataMarket, která můžou souviset s vašimi daty. Může třeba navrhnout data ze sčítání obyvatel nebo data, která se týkají počasí. Navrhovaná data můžou pocházet od bezplatného poskytovatele dat, třeba Organizace spojených národů, nebo od společnosti, která data zpoplatňuje. Uživatel se může rozhodnout, jestli navrhovaná data přijme.Získání návrhů na související data z webu Windows Azure Marketplace

 • Nástroj Power View může nabídnout vizualizace vhodné pro vaše data. Pokud vaše data například obsahují adresy URL, nástroj Power View je může vykreslit jako hypertextové odkazy.

Podpora pro další jazyky

Power Pivot je lokalizovaný do všech 40 jazyků Office. Power Pivot teď podporuje jazyky s psaním zprava doleva (arabštinu a hebrejštinu).

Podpora větších souborů v 64bitové verzi Excelu

V dřívějších verzích byla velikost sešitu omezená na 2 gigabajty (GB) na disku a 4 GB v paměti. Toto omezení zajišťovalo, že velikost excelových sešitů, které obsahují data doplňku Power Pivot, vždycky vyhověla maximální hodnotě pro odesílání souboru stanovené SharePointem.

Teď, když je datový model součástí Excelu, maximální omezení velikosti souboru zmizelo. Pokud používáte 64bitovou verzi Excelu, je velikost sešitu omezená jenom dostupností diskových a paměťových prostředků vašeho počítače.

Dál platí limity z jiných platforem. SharePoint Server 2013 má pořád maximální velikost nahrávaného souboru 2 GB. Podobně pokud sdílíte sešit v SharePointu Online nebo Office Online, může se vám v případě, že je soubor moc velký na otevření v prohlížeči, zobrazit zpráva, že ho máte otevřít v Excelu. Přečtěte si další informace o limitech velikosti souboru ve specifikaci a limitech datového modelu.

Rozšířený režim jako nové výchozí zobrazení

Když chcete v Excelu 2013 přejít do okna Power Pivot a kliknete na položku Správa, bude okno standardně zahrnovat kartu Upřesnit.

 • Pokud chcete kartu Upřesnit skrýt, klikněte na tlačítko Soubor nalevo od karty Domů > Přepnout do Normálního režimu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk