Co je nového v Power View v HTML5

Power View verze HTML5 má několik nových funkcí.

Ve většině vizualizací zobrazíte víc dat

U většiny typů grafů teď můžete zobrazit až 30 000 datových bodů. Tyto datové body jsou v grafu rozdělené mezi kategorie a řady. Pokud má graf třeba 3 řady, může se v každé sérii zobrazit až 10 000 datových bodů. 

Poznámka : Jedinou výjimkou jsou v současnosti spojnicové grafy. V nich se zobrazuje 60 řad s 1 000 datovými body. Při větším počtu než 1 000 datových bodů se v grafu zobrazí reprezentativní vzorek.

Přidávání víc popisků dat

 • Popisky dat u map

 • Popisky dat u spojnicových grafů Když přidáte popisky dat, přidáme na datové body tečky.

Vylepšení osy přehrávání

V bublinových a bodových grafech s osou přehrávání můžete přetáhnout úchyt osy přehrávání a pro hodnoty v grafu změnit datum.

Stávající funkce Power View v HTML5

Přepínání mezi Silverlightem a HTML5

 • Pokud chcete vyzkoušet Nástroj Power View ve verzi HTML5, v pravém dolním rohu klepněte na tuto ikonu:

  Vyzkoušet předběžnou verzi Power View v HTML5

 • Pokud se chcete vrátit zpátky k verzi v Silverlightu, klepněte na nástroj a usměvavý obličej v pravém dolním rohu:

  Ikony pro názor a přepnutí zpět v Power View v HTML5

Prognóza

Vytváří prognózu vašich dat v Power View v HTML5 a aplikaci Power BI ve spojnicovém grafu s jednou spojnicí nad časovou řadou. Vyberte spojnicový graf a potom poklepejte na šipku směřující vpravo.

Úchyt prognózy pro Power View v HTML5
Úchyt prognózy

Vizualizace

Mapy

Mapy můžou zobrazovat víc řad dat, takže na mapách teď najdete nejenom body, ale i výsečové grafy různých velikostí.

V mapách se dostanete k podrobnostem.

Další informace o mapách v Power View

Násobky

Násobky v Power View

 • Zvýrazňování    Zvýrazňování hodnot v malých násobcích a křížové filtrování jiných vizualizací na listu

 • Přechod k podrobnostem    Přechod k podrobnostem a obecnějším údajům v malých násobcích

 • Násobky můžou obsahovat mapy   .

Další informace o násobcích v Power View

Tabulka a matice

 • Posouvání a načítání dalších dat během něj

 • Písma a velikosti sloupců jsou optimalizované pro dotykové ovládání. Je potřeba rozsáhlejší posouvání než v Excelu.

 • Přecházení k podrobnějším nebo obecnějším údajům v matici

 • Formátování pro ploché tabulky

 • Přizpůsobení velikosti sloupců v tabulce nebo matici poklikáním na ohraničení sloupce

Sloupcové, pruhové, spojnicové, bodové, bublinové a výsečové grafy

(včetně skupinových, skládaných a 100% skládaných sloupcových a pruhových grafů)

 • Zvýraznění a filtrování

 • Výběr hodnot legendy

 • Popisky dat v pruhových, sloupcových, bodových a bublinových grafech

 • Popisky dat pruhových, sloupcových, bodových, bublinových, výsečových a spojnicových grafů

 • Popisky jiných prvků návrhu: nadpisu, legendy a osy

 • Přechod k podrobnostem a obecnějším údajům ve sloupcových a pruhových grafech

 • Formátování grafů

Bublinové a bodové grafy s osou přehrávání

 • Klepnutím na různá místa na ose přehrávání přepnete na jiné rámečky grafu.

 • Zvýraznění hodnot v jiných vizualizacích křížově filtruje bublinové a spojnicové grafy s osou přehrávání.

 • Průřezy a filtry v oblasti Filtry filtrují bublinové a spojnicové grafy s osou přehrávání.

 • Zvýraznění hodnot v bublinových a spojnicových grafech křížově nefiltruje jiné vizualizace na listu.

 • Přechod k podrobnostem a obecnějším údajům na bublinách v bublinovém a spojnicovém grafu s osou přehrávání

Dlaždice

Dlaždice v navigačním pruhu používají textové nebo obrázkové karty. Dlaždice s obrázkovými a textovými kartami zobrazují na kartách jenom obrázky. Navigační pruh může být na dlaždicích nahoře nebo dole.

Dlaždice fungují v Power View v HTML5 trochu jinak než v Power View pro Excel:

 • Na začátku jsou všechny dlaždice vybrané.

 • Při výběru v grafech na dlaždici se filtrují a zvýrazní jenom vizualizace v této dlaždici, ne na zbytku stránky.

Další informace o dlaždicích v Power View

Interakce

Filtry

 • Filtrování rozšířených textových a numerických filtrů

 • Filtry na úrovni zobrazení

 • Textové vyjádření aktuálních filtrů

 • Filtry seznamu pro jednotlivá pole můžou obsahovat různé datové typy včetně čísel, kalendářních dat a textu.

 • Výběr nebo vymazání jedné nebo všech hodnot

 • Zaškrtávací políčka označují, jestli jste filtrovali všechny, žádné nebo některé hodnoty v poli

 • Zahrnutí nebo vyloučení (třeba „je modrý a červený“ nebo „není oranžový“)

 • Číselný posuvník: Koncové body filtru rozsahu se dají zobrazit, ale ne upravit

 • Filtrování kalendářních dat pomocí výběru data

Řazení

 • Zobrazení stávajícího pořadí řazení

 • Řazení dat v grafech

Průřezy

Vícenásobný výběr

Výběr několika hodnot ve vizualizaci

Jazyky

Verze Power View v HTML5 je aktuálně dostupná v devíti jazycích:

 • Brazilská portugalština

 • Zjednodušená čínština

 • Tradiční čínština

 • Angličtina

 • Francouzština

 • Němčina

 • Japonština

 • Ruština

 • Španělština

Poznámka :  Lokalizace pořád probíhá. Některé texty můžou být pořád v angličtině.

Odeslat názor

 1. Pokud nám chcete říct svůj názor, klepněte na nástroj a usměvavý obličej v pravém dolním rohu.

  Ikony pro názor a přepnutí zpět v Power View v HTML5

 2. Klepnutím na Odeslat názor otevřete nový formulář pro odeslání názoru.

Viz taky

Power View verze HTML5

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×