Co je nového v Excelu 2016 pro Windows

Excel 2016 pro Windows má všechny funkce, na které jste zvyklí, a taky několik nových funkcí a vylepšení. Tady jsou některé z hlavních nových a vylepšených funkcí, které Excel 2016 nabízí.

Aktualizace pro leden 2016

Poznámka : Tyto funkce jsou dostupné jenom pro předplatitele Office 365. Nejdřív budou k dispozici pro účastníky programu Office Insider a později pro předplatitele Office 365 z řad běžných spotřebitelů i z komerční sféry. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, jestli máte nejnovější verzi Office.

Trychtýřové grafy

Trychtýřové grafy zobrazují hodnoty z různých fází procesu. Hodnoty se obvykle postupně zmenšují, takže pruhy připomínají trychtýř. Tady si o trychtýřových grafech můžete přečíst další informace.

Trychtýřový graf znázorňující obchodní profilaci – v prvním sloupci jsou fáze, ve druhém sloupci jsou hodnoty

Vylepšené automatické dokončování

Automatické dokončování v Excelu už není tak vybíravé. Řekněme například, že chcete použít funkci NETWORKDAYS, ale nemůžete si vzpomenout, jak se píše. Když napíšete jenom =DAYS, nabídka automatického dokončování vrátí všechny funkce, které v názvu obsahují řetězec „DAYS“, včetně funkce NETWORKDAYS. (Dřív jste museli napsat přesně celý název funkce.)

TEXTJOIN

Tato funkce spojí texty z několika oblastí a jednotlivé položky od sebe oddělí oddělovačem, který jste zadali. Tady si o funkci TEXTJOIN můžete přečíst další informace.

CONCAT

Tato nová funkce se podobá funkci CONCATENATE, ale je lepší. Především je kratší a jde snadněji napsat. Taky ale podporuje kromě odkazů na buňky i odkazy na oblasti. Tady si můžete přečíst další informace.

IFS

Unavuje vás zadávání složitých vnořených funkcí KDYŽ? Řešením je funkce IFS. U této funkce se podmínky testují v pořadí, v jakém je zadáte. Pokud je některá podmínka splněná, vrátí se odpovídající výsledek. Můžete taky zadat podmínku, která „vychytá“ případy, kdy není splněná žádná z ostatních podmínek. Tady si o funkci IFS můžete přečíst další informace.

SWITCH

Tato funkce porovnává hodnotu výrazu se seznamem hodnot v jejich pořadí a jako výsledek vrací první shodnou hodnotu. Pokud se nenajde žádná shoda, vrátí funkce hodnotu zadanou jako výchozí. Tady najdete podrobnosti a příklady.

MAXIFS

Tato funkce vrátí největší číslo z oblasti, která splňuje jednu nebo více podmínek. Tady najdete další informace.

MINIFS

Tato funkce se podobá funkci MAXIFS, ale vrátí nejmenší číslo z oblasti, která splňuje jednu nebo více podmínek. Tady si můžete o funkci MINIFS přečíst víc.

Září 2015

Pokud není určeno jinak, předplatitelé Office 365 a uživatelé, kteří si jednorázově koupili Office 2016, získávají následující nové funkce.

Šest nových typů grafů

Vizualizace jsou důležité pro efektivní analýzu dat i pro vyprávění poutavých příběhů. Do Excelu 2016 jsme přidali šest nových grafů se stejně bohatými možnostmi formátování, na jaké jste zvyklí. Jejich pomocí můžete vytvářet nejčastěji používané vizualizace dat finančních nebo hierarchických informací k zjištění statistických vlastností dat.

Klikněte na Vložit hierarchický graf na kartě Vložení, pokud chcete použít proporční graf nebo vícevrstvý prstencový graf, klikněte na Vložit kaskádový nebo burzovní graf , pokud chcete použít kaskádový graf nebo klikněte na Vložit statistický graf, pokud chcete vložit histogram, Paretův graf nebo krabicový graf.

Ikony pro vložení hierarchického, vodopádového, burzovního nebo statistického grafu do Excelu 2016 pro Windows

Nebo pokud chcete zobrazit všechny nové grafy, klikněte na Doporučené grafy > Všechny grafy.

zobrazuje nové grafy v PowerPointu 2016

Získání a transformace (Query)

Před začátkem analýzy musíte umět přenést data relevantní pro obchodní otázku, na kterou se snažíte odpovědět. Excel 2016 se teď dodává s integrovanou funkcí, která usnadňuje a urychluje získání a transformaci dat. Umožňuje tak najít a přenést všechna potřebná data na jedno místo. Tyto nové možnosti, které dřív byly dostupné jenom jako samostatný doplněk nazvaný Power Query, jsou teď nativní součástí Excelu. Přístup k nim je možný ze skupiny Načíst a transformovat na kartě Data.

Zdroje dat pro dotaz

Prognózování jediným kliknutím

V dřívějších verzích Excelu bylo možné jenom lineární prognózování. V Excelu 2016 byla funkce FORECAST rozšířená tak, aby umožňovala prognózování na základě analytického nástroje Exponenciální vyrovnávání (například FORECAST.ETS() …). Tato funkce je dostupná taky jako nové tlačítko pro prognózování jedním kliknutím. Na kartě Data klikněte na tlačítko List prognózy pro rychlé vytvoření vizualizace prognózy datové řady. V průvodci taky najdete možnosti pro úpravu běžných parametrů prognózy, jako je sezónnost, která je automaticky zjištěná ve výchozím nastavení, a intervaly spolehlivosti.

Část listu s tabulkou předpovídaných čísel a grafem prognózy

3D mapy

Náš oblíbený nástroj pro 3D geografické vizualizace, Power Map, teď má nový název a je dostupný pro všechny uživatele Excelu 2016, protože v něm je integrovaný. Tato inovativní sada funkcí pro vyprávění příběhů se přejmenovala na 3D mapy a najdete ji společně s ostatními nástroji pro vizualizaci po kliknutí na 3D mapa na kartě Vložení.

Prohlídka Power Mapu je připravená k přehrání.

Finanční šablony

Můžete použít novou šablonu Moje Cashflow a šablonu Burzovní analýza. Tyto šablony vám umožní sledovat, kolik vyděláváte, kolik utrácíte a za co. Můžete taky rychle analyzovat a porovnávat chování vybraných akcií v průběhu času.

Šablona pro přehledy kalendáře

Zobrazte si svůj kalendář jako řídicí panel a přecházejte k podrobnějším datům. Pomůže vám to udělat si přehled o tom, jak trávíte svůj čas, a přijít na způsoby, jak toho během dne víc stihnout.

Vylepšení kontingenční tabulky

O Excelu se ví, že v jeho známém autorském prostředí kontingenční tabulky je možné dělat flexibilní a efektivní analýzy. V Excelu 2010 a Excelu 2013 jsou tyto možnosti výrazně vylepšené díky zavedení doplňku Power Pivot a datového modelu, který přináší možnost snadno vytvářet složité modely přes data, posilovat je pomocí měřítek a klíčových ukazatelů výkonu a potom vysokou rychlostí vypočítávat víc než miliony řádků. Tady jsou některá vylepšení, která jsme zavedli v Excelu 2016, abyste se mohli méně věnovat správě dat a více odhalování přehledů, na kterých záleží.

  • Automatické zjišťování relací    zjišťuje a vytváří relace mezi tabulkami používanými pro datový model sešitu, takže je nemusíte vytvářet sami. Excel 2016 pozná, kdy analýza vyžaduje propojení dvou nebo víc tabulek, a upozorní vás na to. Stačí jedno kliknutí a vytvoří za vás relace, takže můžete hned začít využívat jejich výhod.

  • Vytváření, úpravy a odstraňování vlastních měr    je teď možné přímo z polí kontingenční tabulky. To vám ušetří spoustu času, když pro svou analýzu potřebujete přidat další výpočty.

  • Automatické seskupení času    pomáhá efektivněji využívat časově vázaná pole (rok, čtvrtletí, měsíc) v kontingenční tabulce díky tomu, že je za vás automaticky zjistí a seskupí. Po seskupení stačí skupinu přetáhnout do kontingenční tabulky v jedné akci a hned začít s analýzami na různých časových úrovních díky možnostem procházení.

    Tlačítka pro procházení kontingenčního grafu    umožňují přibližování a oddalování časových seskupení a dalších hierarchických struktur dat.

  • Seznam polí Hledání v kontingenční tabulce    vám pomůže dostat se do polí, která jsou pro vás v celé datové sadě důležitá.

  • Inteligentní přejmenování    vám dává možnost přejmenovávat tabulky a sloupce v datovém modelu sešitu. S každou změnou Excel 2016 automaticky aktualizuje jakékoliv přidružené tabulky a výpočty v sešitu, včetně všech listů a vzorců DAX.

  • Udělali jsme taky několik vylepšení použitelnosti   . Zpožděné aktualizace třeba umožňují udělat v Power Pivotu víc změn bez nutnosti čekat, až se jednotlivé změny budou propagovat v sešitu. Změny se propagují jednou po zavření okna Power Pivotu.

Kontingenční tabulka s popisky zobrazující nové funkce v Excelu 2016

Vícenásobný výběr v průřezu

Teď můžete na dotykovém zařízení vybrat v excelovém průřezu několik položek. To je rozdíl proti předchozím verzím Excelu, ve kterých se pomocí dotykového vstupu dala najednou vybrat jenom jedna položka v průřezu. Pomocí nového tlačítka umístěného v popisku průřezu můžete přejít do režimu vícenásobného výběru.

Možnosti průřezu se zvýrazněným tlačítkem vícenásobného výběru

Publikování a sdílení analýz s Power BI

Sestava není úplná, když není možné ji nasdílet s těmi pravými lidmi. Až dokončíte přípravu analýzy dat, můžete ji nasdílet se členy vaší pracovní skupiny nebo klienty prostřednictvím Power BI s použitím jediného tlačítka. Po publikování datových modelů v Power BI je můžete použít k rychlému vytváření interaktivních sestav a řídicích panelů. Díky podpoře Excelu Online integrované ve službě Power BI můžete taky zobrazit plně formátované listy Excelu.

Karta Publikování v Excelu 2016 zobrazující tlačítko Publikovat do Power BI

Rychlé formátování obrazce

Tato funkce zvyšuje počet stylů obrazců zavedením nových přednastavených stylů v Excelu.

Galerie stylů obrazce zobrazující nové přednastavené styly v Excelu 2016 pro Windows

Vkládání obrázků se správnou orientací

Díky automatickému otáčení obrázků to funguje tak, že když vložíte do Excelu obrázek, automaticky se otočí, aby to odpovídalo orientaci fotoaparátu. Po vložení můžete obrázek ručně otočit do libovolné polohy. Takto to funguje jenom u nově vkládaných obrázků – netýká se to obrázků v existujících dokumentech.

Pracujte rychle díky funkci Řekněte mi

Excel 2016 nabízí na pásu karet textové pole, které hlásí Řekněte mi, co chcete udělat. Je to textové pole, kam můžete zadat slova a fráze související s vaším dalším plánovaným krokem. Pomůže vám rychle se dostat k funkcím, které chcete použít, nebo akcím, které chcete udělat. Taky si můžete nechat pomoct s tím, co hledáte, nebo použít inteligentní vyhledávání u zadaného pojmu.

Pole Řekněte mi na pásu karet Excelu 2016

Pole Řekněte mi s textem „waterfall“ a výsledky v Excelu 2016 pro Windows

Přehled o tom, na čem pracujete

V podokně Přehledy, které používá technologii Bing, najdete víc než jenom definice. Když vyberete slovo nebo slovní spojení, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte Inteligentní vyhledávání. Otevře se podokno Další informace obsahující definice, články z Wikipedie a nejčastější související vyhledávání z webu. K inteligentnímu vyhledávání se taky můžete kdykoliv dostat tak, že přejdete na Revize > Inteligentní vyhledávání a zadáte sem dotaz.

Inteligentní vyhledávání v místní nabídce v Excelu 2016 pro Windows Podokno Další informace v Excelu 2016 pro Windows

Rukopisné rovnice

Vkládání matematických rovnic je teď mnohem jednodušší. Nově můžete vždycky, když budete chtít vložit do sešitu složité matematické rovnice, přejít na Vložení > Rovnice > Rukopisná rovnice. Pokud máte dotykové zařízení, můžete použít prst nebo stylus a zapsat matematické rovnice ručně a Excel 2016 je převede na text. (Pokud nemáte dotykové zařízení, můžete k zápisu použít i myš). Průběžně taky můžete mazat, vybírat a opravovat, co jste napsali.

Tlačítko Rovnice na pásu karet Excelu 2016

Zobrazuje podokno Rukopisná rovnice v PowerPointu.

Jednodušší sdílení

Vyberte kartu Sdílet na pásu karet, pokud tabulku chcete sdílet s ostatními na SharePointu, OneDrivu nebo na OneDrivu pro firmy.

Tyto změny spojují dva klíčové aspekty spolupráce: kdo má přístup k příslušnému dokumentu a kdo na něm s vámi právě pracuje. Teď uvidíte obě tyto informace na jednom místě v dialogovém okně Sdílení.

Podokno sdílení v Excelu 2016 pro Windows

Vylepšená historie verzí

Nově teď můžete přejít na Soubor > Historie, zobrazit úplný seznam změn v sešitu a získat přístup ke starším verzím.

Podokno historie v Excelu 2016 pro Windows

Poznámka : Tato funkce se podporuje jenom pro soubory uložené na OneDrivu pro firmy nebo SharePointu.

Nové motivy

Rozbalovací nabídka Motiv Office, možnosti témat Více barev, Tmavě šedá a Bílá

K dispozici teď jsou tři nové motivy Office: barevný, tmavě šedý a bílý. K motivům se dostanete tak, že přejdete do nabídky Soubor > Možnosti > Obecné a pak kliknete na rozevírací nabídku vedle položky Motiv Office.

Ochrana DLP (Data Loss Prevention) v Excelu

Ochrana DLP je podniková funkce s vysokou hodnotou, která je hodně oblíbená v Outlooku. V této verzi zavádíme funkci DLP v Excelu. Umožňuje skenování obsahu v reálném čase založené na sadě předdefinovaných zásad pro většinu běžných typů citlivých dat (třeba čísla kreditních karet, rodná čísla a čísla bankovních účtů). Tato funkce bude umožňovat synchronizaci zásad DLP z Office 365 v Excelu, Wordu a PowerPointu a bude nabízet organizacím sjednocené zásady napříč veškerým obsahem uloženým v Exchangi, SharePointu a OneDrivu pro firmy.

Obrázek zprávy s upozorněním na možný únik citlivých informací

Viz taky

Novinky a vylepšení v Office 2016

Úvodní příručky pro Office 2016

Typy grafů dostupné v Office 2016 pro Windows

Vytvoření prognózy v Excelu 2016 pro Windows

Začínáme s 3D mapami

Začínáme s funkcí Načíst a transformovat v Excelu 2016

Pracujte rychle díky funkci Řekněte mi

Získání přehledu o tom, na čem pracujete, díky inteligentnímu vyhledávání

Sdílení sešitu Excelu 2016 s jinými lidmi

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×