Co je nového u serveru Microsoft SharePoint Server 2010

Microsoft SharePoint Server 2010 zahrnuje několik klíčových vylepšení a doplnění. Pás karet, který je součástí přetvořeného uživatelského rozhraní, vám umožní pracovat rychleji, protože příkazy jsou umístěny na kartách založených na úkolech. Tyto karty umožňují snadnou navigaci. Lze pracovat s různými internetovými prohlížeči, jako je Microsoft Internet Explorer 7.0 a 8.0, Firefox 3.0 a Safari 3.0. Vyhledávání funkcí, jako jsou weby služby SharePoint, seznamy, wikiweby, blogy a oprávnění, a práce s nimi je nyní jednodušší a praktičtější. Nové funkce pro sociální sítě usnadňují vyhledávání osob a informací, o které máte největší zájem. Díky novým funkcím řešení pro správu podnikového obsahu, vylepšení funkcí vyhledávání a zdokonaleným nástrojům pro spolupráci můžete na serveru Microsoft SharePoint Server 2010 pracovat efektivněji a intuitivněji.

Pomocí rozšířených funkcí Služeb Excel Services a Služeb PerformancePoint pro SharePoint 2010 dokážete efektivněji spravovat svá podniková data a snadněji sledovat a analyzovat výkonnost podniku při dosahování stanovených cílů.

V tomto článku

Nové uživatelské rozhraní

Spolupráce

Sociální computing

Správa podnikového obsahu pro dokumenty, záznamy, digitální aktiva a webový obsah

Hledání

Správa a vlastní nastavení webů

Business intelligence

Služba Podnikové připojení

Vlastní nastavení služby SharePoint pomocí aplikace InfoPath a SharePoint Designer

Nové uživatelské rozhraní

Rychlé provádění úkolů v kontextu vaší práce pomocí nového pásu karet    

Nový pás karet

Pokud pracujete s klientskými aplikacemi systému Microsoft Office 2007, například s aplikací Microsoft Office Word 2007 nebo Microsoft Office PowerPoint 2007, pás karet již znáte. Stejně jako pás karet v těchto aplikacích systému Office je pás karet na serveru SharePoint Server 2010 navržen tak, aby usnadnil a urychlil nalezení příkazů potřebných k provedení určitých úkolů. Příkazy jsou uspořádány v logických skupinách, které jsou společně zobrazeny pod kartami. Každá karta se vztahuje k určitému typu činnosti, například práci s dokumentem v knihovně dokumentů nebo psaní a formátování textu na stránce. Pás karet na serveru SharePoint Server 2010 dává k dispozici následující možnosti:

 • Přístup k potřebným příkazům a nástrojům z jednoho místa

 • Provádění akcí na stránkách, v dokumentech a v seznamech pouze pomocí příkazů, které jsou třeba, a v kontextu dané činnosti a úkolu, který je třeba vykonat

Začátek stránky

Spolupráce

Možnost spolupráce s kolegy na dokumentech aplikace Word nebo prezentacích aplikace PowerPoint pomocí nové funkce spoluvytváření    

 • Ve stejném okamžiku může dokument aplikace Word nebo snímky v knihovně služby SharePoint upravovat více než jeden uživatel. Můžete například odeslat odkaz na dokument v knihovně služby SharePoint určený k revizi a všichni revidující mohou poskytnout současně svou zpětnou vazbu k tomuto dokumentu.

 • Již žádné přílohy – můžete například uložit všechny dokumenty z poslední doby na svůj osobní web a pracovat na nich současně s jinými kolegy.

Snadnější plánování schůzek a sledování plánu díky vylepšeným kalendářům    

Správa a sledování událostí, schůzek a dalších akcí jsou snazší díky následujícím možnostem:

 • Zobrazení více kalendářů služby SharePoint a serveru Exchange na jedné stránce

  Kalendář skupiny

 • Snadné přidávání událostí do kalendáře kliknutím na datum a zadáním podrobností události, aniž by bylo nutné opustit kalendář

 • Přetahování položek v kalendáři

 • Použití nové funkce kalendáře skupiny k plánování schůzek s kolegy a zdrojů, například audiovizuální techniky a konferenčních místností

Offline práce s weby, knihovnami a seznamy služby SharePoint a synchronizace změn po opětovném připojení k podnikové síti pomocí nové aplikace Microsoft SharePoint Workspace 2010    

Aplikace Microsoft SharePoint Workspace nyní umožňuje pracovat s webem služby SharePoint na stolním počítači, ať jste nebo nejste připojeni k podnikové síti. Mezi hlavní výhody této integrace offline a online práce patří:

 • Možnost rychle zobrazovat, přidávat, upravovat a odstraňovat dokumenty nebo položky seznamu v knihovně služby SharePoint v offline režimu

 • Automatická obousměrná synchronizace mezi počítačem a sítí – tzn. aktualizace dat v počítači nebo v síti – během trvání připojení k síti

 • Automatická synchronizace obsahu po přechodu počítače do offline režimu a potom zpět online

 • Použití nové funkce Externí seznam k efektivnější práci s obchodními daty typu back-end, například s databázemi systému SQL Server a aplikacemi SAP, v offline režimu

Efektivnější sdílení informací s ostatními uživateli díky vylepšeným wikiwebům a týmovým webům    

Týmový web služby SharePoint

Práce se stránkami wikiwebů je jednodušší, protože nyní lze provádět následující činnosti:

 • Vkládat a formátovat obsah přímo na stránce pomocí nového editoru formátovaného textu

 • Procházením vyhledávat obrázky či fotografie v místním počítači nebo síti a vkládat je na web bez nutnosti opustit stránku, na které se nacházíte

  Přidání obrázku na web

Efektivnější správa více položek v seznamech služby SharePoint    

Rezervace více položek

Nyní lze vybrat více položek seznamu a kliknutím na tlačítko u všech provést současně stejnou akci. Je například možné současně rezervovat nebo vrátit se změnami několik dokumentů.

Snadnější vytváření a správa blogů díky vylepšeným nástrojům pro vytváření a nové navigaci    

Díky vylepšení prostředí pro vytváření blogů jsou k dispozici následující možnosti:

 • Použití nového editoru formátovaného textu ke snadnějšímu a intuitivnějšímu vytváření příspěvků blogů

  Editor formátovaného textu pro psaní blogů

 • Vyhledávání obrázků nebo fotografií v místním počítači nebo síti procházením a jejich vkládání do příspěvků na blogy bez nutnosti opustit danou stránku

 • Procházení položek blogu podle měsíců i podle kategorií. V reálném čase můžete vidět počet příspěvků v jednotlivých měsících nebo kategoriích. Nový odkaz Archiv poskytuje přístup k zobrazení všech měsíců od založení blogu a příspěvky v jednotlivých měsících jsou uspořádány podle kategorií.

Zobrazení informací služby SharePoint z mobilního zařízení a práce s nimi    

Díky webovým stránkám služby SharePoint optimalizovaným pro zobrazení na malých zařízeních lze nyní zobrazovat dokumenty, blogy, wikiweby, plány, obchodní data typu back-end a weby a pracovat s nimi z mobilního telefonu. Pomocí nových mobilních funkcí serveru SharePoint Server 2010 můžete mimo jiné provádět tyto činnosti:

 • Použít zjednodušené rozhraní a navigaci pro přístup ke knihovnám dokumentů a seznamům služby SharePoint, wikiwebům, blogům, stránkám webových částí a obchodním datům typu back-end

 • Používat možnosti mobilního vyhledávání k vyhledání osob, kontaktních informací, obsahu služby SharePoint a dat ve vlastních databázích

 • Přihlásit se k odběru upozornění na změny dokumentů ve službě SharePoint nebo libovolné knihovně či seznamu dokumentů služby SharePoint pomocí textových zpráv (SMS)

 • Zobrazit dokumenty aplikací Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint v mobilních prohlížečích

 • Zajistit integraci s branami, jako jsou UAG či ISA, pro přístup přes bránu firewall

 • Využívat mobilní vývojářskou platformu pro sestavování vlastních mobilních řešení služby SharePoint nad rámec mobilních možností služby, jak je prodávána

Začátek stránky

Sociální computing

Pomocí nových funkcí serveru SharePoint Server 2010 lze vyhledávat obsah a udržovat si aktuální přehled o osobách a oblastech, které vás nejvíce zajímají.

Vyhledávání a pomoc ostatním při zjišťování zajímavých informací    

Mezi nové funkce patří informační kanály, sociální značky a hodnocení, abyste mohli snadněji sledovat aktivity svých kolegů a sdílet relevantní obsah.

Zvýšení úrovně interakce prostřednictvím sdílení znalostí pomocí osobních webů    

Profil osobního webu

Vylepšené funkce osobních webů vám umožňují sdílet pomocí osobních webů a profilů vaše odborné znalosti s kolegy. Oblasti zájmu a zodpovědnosti přidané do profilů usnadňují kolegům vzájemné vyhledávání v informačních kanálech, kladení dotazů a odpovídání na ně a jiné způsoby kontaktování.

Sledování osob a oblastí podle vlastního zájmu    

Přiřazování značek k obsahu

Pomocí informačních kanálů aktivity na osobních webech můžete sledovat činnost kolegů, zůstat informováni o vývoji v oblastech, které vás zajímají, a spojit se s ostatními, kdo hledají pomoc v oblastech vašeho zájmu. Můžete také dostávat doporučení týkající se nových kolegů nebo sledování klíčových slov, abyste mohli rozšířit svoji síť profesionálních kontaktů a svoje znalosti.

Začátek stránky

Správa podnikového obsahu pro dokumenty, záznamy, digitální aktiva a webový obsah

Nové funkce serveru SharePoint Server 2010 pro správu podnikového obsahu umožňují efektivněji spravovat dokumenty, záznamy, digitální materiály a publikované webové stránky.

Možnost správy taxonomií a metadat mezi weby služby SharePoint pomocí nových funkcí pro spravovaná metadata    

Správa metadat

Nová služba Spravovaná metadata na serveru SharePoint Server 2010 poskytuje sadu funkcí, které organizacím umožňují konzistentní správu taxonomií a metadat v celém podniku. Pomocí nové služby Spravovaná metadata lze provádět tyto činnosti:

 • Publikovat a sdílet typy obsahu mezi kolekcemi webů a webovými aplikacemi

 • Využívat úložiště termínů ke správě termínů a taxonomií

Taxonomie představuje hierarchické uspořádání termínů. Uživatelé mohou tyto termíny použít u obsahu na vašem webu v případě, že do seznamů, knihoven nebo typů obsahu přidáte nový sloupec spravovaných metadat. Taxonomie a termíny lze v organizacích spravovat centrálně nebo je možné integrovat spravovaná metadata s přiřazováním sociálních značek a umožnit uživatelům webu navrhovat při přiřazování značek k obsahu nové termíny.

Správa jedné dodávky nebo pracovního produktu zahrnujícího více dokumentů pomocí sad dokumentů    

SharePoint Server 2010 zavádí sady dokumentů, které představují nový Typ obsahu a umožňují vytvářet a spravovat pracovní produkty zahrnující více dokumentů. Sady dokumentů se konfigurují podobně jako jiné typy obsahu. Lze je nastavit tak, aby obsahovaly sady výchozích dokumentů, které si uživatelé při vytváření nové instance sady dokumentů přizpůsobí. Funkce sad dokumentů, například sdílená metadata, pracovní postupy a správa verzí, umožňují skupinám efektivně spravovat vývoj pracovního produktu nebo sady obsahu. Běžným příkladem sady dokumentů je investiční kniha používaná v týmu prodeje a marketingu k seskupení různých typů dokumentů pro účely propagace produktu.

Snadnější správa dokumentů na jednom místě pomocí šablony webu Centrum dokumentů    

Aktualizovaná šablona webu Centrum dokumentů umožňuje použití nových funkcí pro správu dokumentů na webu služby SharePoint, včetně nové navigační funkce založené na metadatech. Pomocí této funkce můžete procházet obsah v rozsáhlých seznamech nebo knihovnách na základě metadat, nikoli umístění složek. Jedinečná ID dokumentů usnadňují uživatelům vyhledání obsahu bez ohledu na jeho umístění.

Možnost správy záznamů v daném umístění nebo v centrálním úložišti díky novým funkcím flexibilních zásad a správy záznamů    

SharePoint Server nyní podporuje správu a zjišťování obsahu v daném umístění, bez nutnosti použití uzamčeného úložiště pro oficiální záznamy. Mezi nové funkce správy záznamů patří:

 • Správa záznamů na místě, která umožňuje ukládat záznamy v daném umístění spolu s aktualizovaným obsahem.

  Deklarace záznamu na místě

 • Zásady uchovávání informací nyní zahrnují propracované plány, například víceúrovňové plány a více než sedm zahrnutých činností správy záznamů, jako je odeslání do archivu záznamů a deklarace záznamu jako místního.

 • Pro větší archivy byl web centra záznamů vylepšen přidáním hierarchického archivačního plánu, způsobů odeslání založených na metadatech a možností spojit více kolekcí webů, které lze spravovat jako jedno velké úložiště.

Vylepšené funkce správy webového obsahu usnadňují vytváření a správu webů.    

Nové a vylepšené funkce správy webového obsahu usnadňují publikování webových stránek a správu webů. Dále nyní SharePoint Server 2010 obsahuje podporu datových proudů videa.

 • Prostředí pro vytváření webového obsahu bylo vylepšeno a zjednodušeno přidáním pásu karet, který konsoliduje příkazy pro stránky a seskupuje příkazy více podle příslušných úkolů.

 • Vylepšené funkce exportu a také protokolování a vytváření sestav usnadňují nasazení obsahu.

 • Funkce webové analýzy připravené k okamžitému použití poskytují podporu analytických sestav provozu, vyhledávání a soupisu.

 • Nová podpora multimédií zahrnuje novou knihovnu materiálů s celou řadou zobrazení a možností výběru, podporu videa jako typu obsahu služby SharePoint, infrastrukturu datového proudu videa a přehrávač médií Silverlight s možností změny vzhledu.

 • Velké knihovny stránek zjednodušují správu webů s velkým počtem stránek.

 • Vytváření a správa různých verzí neboli „variant“ webů či stránek publikování je operace, která se nyní odesílá do fronty a probíhá na pozadí, aby uživatelé mohli ve službě SharePoint pracovat i během jejího zpracovávání. Byl přidán příkaz Zobrazit změny umožňující porovnat starší verzi webové stránky s novější. Změny jsou zvýrazněny ve zvláštní sestavě, která umožňuje paralelní úpravy v editoru formátovaného textu.

  Práce s různými variantami

Začátek stránky

Hledání

Nové funkce serveru SharePoint Server 2010 umožňující vyhledávání usnadňují získávání relevantnějších informací a rychlé a efektivní vyhledávání kolegů. Vylepšení zahrnují nové rozložení výsledků s rozdělením informací do kategorií, lepší popisy a metadata. Kromě toho se osoby, se kterými jste častěji v kontaktu, zobrazí na předních místech výsledků hledání.

Rychlejší získání lepších odpovědí    

Funkce podnikového vyhledávání zahrnují různé způsoby vyhledávání informací a osob a různé způsoby navigace ve výsledcích hledání. Mezi nové funkce patří:

 • Upřesnění: Lépe informuje o výsledcích a umožňuje zúžit výsledky podle konkrétních typů, jako je web, autor nebo datum.

 • Přednastavené návrhy dotazů, související odkazy hledání a rozepsání zkratek.

  Vyhledávací pole zobrazující slova podobná textu zadávanému uživatelem

 • Možnost zadávat dotazy na dokumenty pomocí logické syntaxe (AND, OR a NOT) a předponových zástupných znaků (*).

 • Schopnost vyhledávat v obsahu služby SharePoint z počítače se systémem Windows 7.

 • Vylepšení funkce Máte na mysli? s podporou více jazyků a termínů v rámci organizace.

Vyhledávání je sociální činnost.    

Pomocí vyhledávání použitého společně s funkcemi sociálního computingu a spolupráce na serveru SharePoint Server 2010 můžete provádět následující činnosti:

 • Vyhledat osobu podle odborných znalostí tak, aby byl nalezen uživatel s potřebnými dovednostmi

 • Použít fonetické vyhledávání jmen podle výslovnosti k vyhledání podobně znějících jmen (je to Miloslav nebo Miroslav?)

 • Upřesnit výsledky hledání pomocí kategorií, například oddělení nebo funkce

Další vylepšení vyhledávání    

V modelu vyhledávání jsou používány vlastnosti (neboli metadata), které k dokumentům poskytnete vy nebo váš počítač. Vyhledávání nyní v obsahu pátrá po klíčových frázích, což může pomoci vyhledat chybějící a nepřesné vlastnosti, a přispět tak ke zvýšení relevance.

Při vyhledávání na webu se rozsah automaticky nastaví na aktuální web a jeho podřízené weby, nikoli na všechny weby.

Začátek stránky

Správa a vlastní nastavení webů

K optimalizaci způsobu použití, návrhu a přístupu k webům a obsahu služby SharePoint slouží několik nových funkcí souvisejících se správou oprávnění, vytvářením webů a mezinárodním uživatelským rozhraním.

Zobrazení a nastavení úrovní oprávnění, včetně oprávnění na úrovni položek, pro určitého uživatele nebo skupinu pomocí nového nástroje pro správu oprávnění    

Nová funkce pro oprávnění

U každé kolekce webů, webu, seznamu či položky seznamu je k dispozici nová správa oprávnění, takže můžete snadno přidávat nebo odebírat uživatele či skupiny, měnit úrovně oprávnění, přerušit vztah dědičnosti a spravovat anonymní přístup. Navíc je možné zobrazit a nastavit všechny úrovně oprávnění udělené určitému uživateli nebo skupině.

Změna barev a písem na webu pomocí nově podporovaných souborů motivů    

Použití motivu pro web

V nové galerii motivů lze vybrat několik motivů, které jsou součástí serveru SharePoint Server 2010. Také je možné vygenerovat vlastní soubory motivů prostřednictvím aplikace Microsoft PowerPoint a přidat je do galerie, kde budou zahrnuty v možnostech na výběr.

Zpřístupnění webu na mezinárodní úrovni díky možnosti změny jazyka webu    

Po nainstalování příslušných jazykových sad lze zobrazit stránky nastavení, nápovědu a obsah aplikace, například názvy seznamů a sloupců, v požadovaném jazyce.

Začátek stránky

Business intelligence

SharePoint Server poskytuje robustnější infrastrukturu pro funkce Business Intelligence díky rozšíření funkcí Služeb Excel Services, Služeb PerformancePoint a služby Podnikové připojení, jejíž architektura, která poskytuje standardní rozhraní pro existující obchodní data a procesy, je založena na službě SharePoint.

Práce s rozšířenými funkcemi Business Intelligence (BI) pomocí Služeb Excel Services    

Služby Excel Services rozšiřují možnosti funkcí Business Intelligence serveru SharePoint Server 2010, a to následovně:

 • Vylepšené funkce pro vizuální analýzu dat, jako je zdokonalené podmíněné formátování, minigrafy a intuitivní prohlížení dat pomocí filtrů

 • Úzká integrace funkcí klienta s doplňkem PowerPivot pro službu SharePoint – novou samoobslužnou funkcí Business Intelligence služby Analysis Services systému SQL Server

 • Schopnost rychle a snadno analyzovat miliony záznamů

Pokud si nainstalujete a nakonfigurujete také webové aplikace Office Web Apps, nabídne vám aplikace Excel Web App ještě další možnosti. Mezi nové funkce patří:

 • Nové možnosti formátování a úprav, které umožňují upravovat a formátovat tabulky přímo ve webovém prohlížeči stejným způsobem jako v aplikaci Excel. Nyní lze aplikovat formátování barev, stylů a velikostí u čar, okrajů i čísel a použít stejné funkce barvy pozadí jako v aplikaci Excel.

 • Vytváření nových sešitů a tabulek v sešitech v prohlížeči

Přidávání formátovaných grafů na weby služby SharePoint pomocí nové webové části Graf    

Nová webová část Graf, která je založena na technologiích vizualizace dat Dundas, umožňuje přidávat na weby služby SharePoint formátované grafy pomocí webové konfigurace, která zajistí propojení grafů s daty z různých zdrojů, jako jsou seznamy služby SharePoint, externí seznamy, služby obchodních dat, Služby Excel Services a jiné webové části.

Webová část Graf

Sledování a analýza výkonnosti podniku pomocí Služeb PerformancePoint    

Služby PerformancePoint usnadňují sledování a analýzu výkonnosti při dosahování stanovených cílů a přispívají k lepším obchodním rozhodnutím.

 • Můžete vytvářet a používat interaktivní řídicí panely s přehledy výkonnostních metrik, sestavy (včetně sestav služby Reporting Services a Služeb Excel Services) a filtry.

 • Ke sledování dat je možné vytvářet a používat přehledy výkonnostních metrik, které shrnují data z více zdrojů dat (včetně služby Analysis Services, systému SQL Server, seznamů služby SharePoint a Služeb Excel Services).

 • K dispozici je možnost používat výkonné analytické sestavy k identifikaci hybných faktorů a hlavních příčin a pomocí filtrů vytvořit individuální vzhled sestav.

 • Máte možnost integrovat své aplikace a informace z oblasti Business Intelligence s ostatními výkonnými funkcemi služby SharePoint, jako je spolupráce a správa obsahu.

Správa a zabezpečení obsahu PerformancePoint díky lepší integraci se službou SharePoint    

Služby PerformancePoint umožňují spravovat a zabezpečit obsah PerformancePoint na serveru SharePoint Server 2010. Služby PerformancePoint využívají škálovatelnosti serveru SharePoint Server a jeho funkce pro spolupráci, zálohování, obnovení a zotavení po havárii. Řídicí panely a položky řídicích panelů jsou ukládány, spravovány a zabezpečeny v rámci seznamů a knihoven služby SharePoint, čímž je zajištěna jediná platforma pro zabezpečení a ukládání.

Přístup k podrobnějším obchodním informacím s lepšími přehledy výkonnostních metrik    

Vylepšené přehledy výkonnostních metrik usnadňují procházení hierarchie směrem dolů a přístup k podrobnějším informacím. Přehledy výkonnostních metrik PerformancePoint také poskytují pružnější možnosti rozložení, dynamické hierarchie a vypočtené klíčové ukazatele výkonu. Pomocí těchto vylepšených funkcí můžete nyní vytvářet vlastní metriky používající více zdrojů dat. Je také možné řadit, filtrovat a zobrazovat odchylky mezi skutečnými a cílovými hodnotami a s jejich pomocí identifikovat nedostatky či rizika.

Vytváření analytických sestav pro lepší pochopení zdrojových obchodních procesů, na jejichž základě vznikly výsledky    

Vylepšené analytické sestavy podporují filtrování podle hodnot, nové typy grafů a podmíněné formátování na serveru. Jedinečná vizualizace Rozkladový strom, nový typ sestavy, který je k dispozici ve Službách PerformancePoint, umožňuje rychle a názorně rozložit hodnoty na vyšších úrovních tak, aby byly zřejmé hybné faktory, které za nimi stojí.

Začátek stránky

Služba Podnikové připojení

Služba Podnikové připojení umožňuje integraci služby SharePoint s externími daty, včetně podnikových informačních systémů. Služba Podnikové připojení je založena na technologii katalogu obchodních dat, která byla součástí serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007. Služba Podnikové připojení umožňuje provádět následující činnosti:

 • Snadněji definovat typy externího obsahu – dříve označované jako entity – pomocí vizuálního rozhraní aplikace SharePoint Designer, bez použití editoru XML

 • Připojovat se k většímu počtu různých zdrojů dat – relačním databázím, aplikaci SAP, webovým službám a vlastním aplikacím – a spolupracovat s nimi více způsoby, včetně plné podpory pro vytváření, čtení, aktualizaci a odstranění

 • Pomocí rozšíření plně funkčního klienta vytvářet aplikace SharePoint a rozšířit je na klientské aplikace systému Office, jako jsou SharePoint Workspace, Outlook a Word, takže můžete pracovat s externími daty offline

 • Zobrazit externí obchodní data typu back-end v rámci různých serverových a klientských aplikací bez nutnosti vlastního nastavení, včetně bezproblémové integrace obchodních dat do seznamů služby SharePoint

Začátek stránky

Vlastní nastavení služby SharePoint pomocí aplikace InfoPath a SharePoint Designer

Vylepšená integrace aplikace InfoPath a Microsoft SharePoint Designer 2010 a serveru SharePoint Server 2010 umožňuje snadněji vytvářet vlastní nastavení pro seznamy, zobrazení a pracovní postupy služby SharePoint.

Vlastní nastavení formulářů pro seznamy služby SharePoint    

Přizpůsobení formulářů pomocí aplikace InfoPath

Pomocí aplikace InfoPath lze nyní plně přizpůsobit formuláře seznamů služby SharePoint. Můžete změnit vzhled formuláře, přepnout na rozložení s více sloupci, rozdělit formulář do několika oddílů, zajistit ověření zadaných informací, předem vyplnit určitá pole a zajistit automatické zobrazení nebo skrytí některých oddílů formuláře. V libovolném seznamu spusťte výběrem příkazu Přizpůsobit formulář na pásu karet aplikaci InfoPath. Formulář po zadání vlastního nastavení opět publikujte na web služby SharePoint a nahraďte jím výchozí formulář.

Vlastní nastavení zobrazení seznamů služby SharePoint    

Všechna standardní zobrazení položek seznamů na serveru SharePoint Server 2010 nyní používají webovou část s přizpůsobitelným zobrazením seznamu XSLT, díky čemuž je vlastní nastavení zobrazení seznamů služby SharePoint rychlejší a snadnější. V aplikaci SharePoint Designer 2010 lze u zobrazení seznamů služby SharePoint rychle použít vlastní styly a podmíněně formátovat řádky na základě jejich obsahu.

Vlastní nastavení pracovních postupů služby SharePoint    

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Aplikaci SharePoint Designer 2010 lze nyní použít k úplnému přizpůsobení tří hlavních pracovních postupů služby SharePoint – schválení, shromáždění názorů a shromáždění podpisů. Možnosti pracovních postupů byly rozšířeny o nové akce, například předem definované akce schválení. Opakovaně použitelné pracovní postupy lze vytvořit jednou a potom znovu použít ve více seznamech, knihovnách dokumentů nebo typech obsahu. Uživatelské rozhraní aplikace SharePoint Designer 2010 bylo zcela přepracováno s použitím pásu karet, a pro uživatele systému Office je tedy nyní jednodušší a přehlednější.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×