Co je nového v aplikaci Microsoft Access 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V aplikaci Microsoft Access 2010 můžete vytvořit webových databází a publikování na web služby SharePoint. Můžou návštěvníci Sharepointu používat databázové aplikace ve webovém prohlížeči, a zjistit, kdo může co vidět pomocí oprávnění Sharepointu. A můžete začít s šablonu, abyste mohli začít spolupráce hned.

V uživatelském rozhraní aplikace Access změnil. Pokud znáte není Office Access 2007, na pásu karet a navigačního podokna jsou pro vás nejspíš nové. Pás karet nahrazuje nabídek a panelů nástrojů z předchozí verze. Navigační podokno nahradí a rozšiřuje funkce okna databáze. A nové v Access 2010 zobrazení Backstage povolí přístup k všechny příkazy, které platí pro celou databázi, například komprimace a oprava nebo příkazy, které jste dostali z nabídky soubor.

Tento článek popisuje funkce zavedený Office Access 2007 a Access 2010. Pokud potřebujete obecné Úvod do aplikace Access, najdete v článku Začínáme s aplikací Access 2010.

V tomto článku

Základní informace

Nové uživatelské rozhraní

Nástroje pro tvorbu výkonnější objektu

Nové datové typy a ovládací prvky

Vylepšené dat prezentace

Rozšířené zabezpečení

Lepší způsob, jak Poradce při potížích

Lepší kontrola pravopisu

Přehled

Pokud máte přístup k webu služby SharePoint s nakonfigurovány služby Access Services, můžete vytvořit webovou databázi pomocí Access 2010. Uživatelé, kteří používají účtů na Sharepointovém webu můžou používat vaši databázi ve webovém prohlížeči, ale je nutné použít Access 2010 ke změnám návrhu. Přestože některé funkce počítačové databázi nelze přeložit na webu, máte spoustu totéž pomocí nových funkcí, jako jsou počítaných polí a datových maker.

Sdílení databáze na webu

 • Použití šablony    Pět šablony součástí Access 2010: kontakty prostředky, projekty, události a charitativních příspěvků. Pokud si nějakou šablonu, můžete také změnit před nebo po publikování.

 • Začněte úplně od začátku    Když vytvoříte novou prázdnou databázi, můžete vybrat mezi standardní databázi a webové databáze. Tato volba ovlivňuje funkcí a příkazů, které se zobrazí, takže není těžké, že abyste měli jistotu aplikace je kompatibilní s webem.

 • Převést existující databázi u webové databáze    Můžete publikovat existující aplikace na webu. Ne všechny desktopové databáze jsou však podporovány na webu, takže možná bude potřeba nastavit některé funkce aplikace.

  Můžete spustit nové kontrolu kompatibility s webem vám pomůže identifikovat a vyřešit některé problémy s kompatibilitou.

 • Intranet nebo Internet    Můžete publikovat na serveru SharePoint, nebo můžete použít hostovanou řešení Sharepointu.

  Poznámka:  K použití webové databáze je nutný uživatelský účet. Anonymní přístup není podporován.

Další informace o webových databázích naleznete v článku vytvoření databáze pro sdílení na webu.

Nové Tvůrce maker

Access 2010 nabízí nový Tvůrce maker, které funkce technologie IntelliSense a přehlednému a jednoduchých rozhraní.

Tvůrce maker

1. ze seznamu vyberte akci...

2... nebo poklikejte na položku Akce v katalogu akcí pro přidání makra.

3. na kartě Návrh se zobrazí, když pracujete na makra.

Přidat akci další možnosti zobrazí v podokně Tvůrce maker. Třeba když přidáte akce "Pokud", uvidíte:

Makro s akcí podmínky

Podívejte se na následující video a zjistěte, jak funguje nové Tvůrce maker.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Kromě tradiční makra pomocí Tvůrce maker v nové vytvoření datového makra, novou funkci.

Datová makra: Změna dat na základě událostí

Datového makra nápovědy sloučí ve webových databázích a taky umožňují implementaci "aktivace" v jakékoli Access 2010 databáze.

Předpokládejme například, že máte pole procento dokončení a stav pole. Datové makro lze nastavit procento dokončení 100 při nastavení stavu na Hotovoa 0 při nastavení stavu Nezahájeno.

Zobrazí se datová makra v akci ukazuje následující video.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Vylepšené Tvůrce

Tvůrce výrazů nabízí IntelliSense, abyste viděli možností při psaní. Taky zobrazí nápovědu pro hodnotu aktuálně vybraného výrazu v okně Tvůrce výrazů. Příklad funkce PROČISTIT, vyberete Tvůrce výrazů slouží k zobrazení:

Trim(String) vrátí hodnotu typu Variant typu String obsahující kopii zadaného řetězce bez počáteční a koncové mezery.

Další informace naleznete v článku použití Tvůrce výrazů.

Počítaná pole

Můžete vytvořit pole, které zobrazuje výsledky výpočtu. Výpočet musí odkazovat na další pole ve stejné tabulce. Vytvořit pomocí Tvůrce výrazů.

Nové šablony databáze

Access 2010 obsahuje sadu profesionálně navržených šablon databází pro sledování kontakty, úkoly, události, studenty a materiály, mimo jiné datové typy. Můžete použít hned nebo vylepšení a je můžete sledovat informace podle vašich představ, který chcete upravit.

Dostupné šablony v zobrazení Backstage

Každá šablona je úplnou aplikací pro sledování obsahující předdefinovaných tabulek, formulářů, sestav, dotazy, makra a relace. Šablony se mají být ihned užitečné mimo předdefinovaných tak, aby se dostali do začátků rychle. Pokud návrh odpovídá vašim potřebám, můžete je připravená k odeslání. Jinak můžete šablonu Začít k vytvoření databáze, který splňuje specifických potřeb.

Webová databáze majetku

Kromě šablon zahrnutých v Access 2010 můžete připojit k Office.com a můžete si stáhnout další šablony.

Části aplikace pro přidání funkcí do existující databáze

Funkce můžete snadno přidat do existující databáze pomocí jako součást aplikace. Nové v aplikaci Access 2010, jako součást aplikace je šablonu, která zahrnuje část databáze – například předformátované tabulku nebo tabulku s přidruženými formulářů a sestav. Například přidání části aplikace úkolů do databáze a zobrazí se tabulka úkoly tabulkou, formulář úkolů a možnost importovat tabulky úkolů do jiné tabulky v databázi.

Části aplikace na kartě Vytvořit

Další informace naleznete v článku uložení a opětovné použití prvků návrhu databáze.

Zdokonalené zobrazení Datový list

Vytvoření tabulky a začít s ním pracovat bez definování pole předem – stačí na kartě Vytvoření klikněte na Tabulka a začít zadávat data do nového datového listu, která se zobrazí. Access 2010 automaticky určí, jakým nejlepší datový typ pro každé pole, abyste do začátků během chvilky. Klikněte na možnost Přidat sloupec zobrazuje jenom kde se má přidat nové pole – a pokud potřebujete změnit datový typ nebo zobrazit formátu nové nebo existující pole, můžete pomocí příkazů na pásu karet klikněte na kartu pole. Do nový datový list můžete také vložit data z tabulek aplikace Excel – Access 2010 vytvoří všechna pole a automaticky rozpozná datové typy.

Záhlaví Kliknutím přidat v zobrazení Datový list

Podokno Seznam polí

Podokno Seznam polí zavedená v aplikaci Access 2007, můžete přidat pole z jiných tabulek. Pole můžete přetáhnout z tabulky ve zdroji záznamů, souvisejících tabulek nebo bez relace tabulek v databázi. Pokud není potřeba relace mezi tabulkami, se automaticky vytvoří nebo vyzve vás provede jednotlivými kroky.

Podokno Seznam polí

Zobrazení rozložení pomáhá zrychlit návrhu formuláře a sestavy

Umožňuje provádět změny návrhu při prohlížení dat do formuláře nebo sestavy zobrazení rozložení.

Zobrazení rozložení nabízí několik vylepšení v aplikaci Access 2007, je nutné a při návrhu formuláře nebo sestavy na webu.

Formulář v zobrazení rozložení zobrazující data online

Použití rozložení ovládacích prvků jednodušší přehledně

Rozložení zavedený Office Access 2007 jsou skupiny ovládacích prvků, které můžete přesunout a změnit velikost jako celek. V Access 2010 byla rozložení rozšířenou umožňující flexibilnější umístění ovládacích prvků ve formulářích a sestavách. Můžete rozdělit nebo buňky sloučit vodorovně nebo svisle, což umožňuje snadno měnit uspořádání polí, sloupce nebo řádku.

Je nutné použít zobrazení rozložení při návrhu webových databází, ale návrhové zobrazení stále k dispozici pro práci s desktopovou databází návrh.

Nové uživatelské rozhraní

Nové uživatelské rozhraní – zavedený Office Access 2007 a rozšířeného v Access 2010 – byla vytvořena a usnadnit vyhledání příkazů a funkcí, které před vlastním často skryty ve složité nabídek a panelů nástrojů.

Pás karet

Pás karet je sada karty, které obsahují skupiny dostupných příkazů, které jsou organizovány pomocí funkce a funkce. Pás karet nahrazuje vrstvy nabídek a panelů nástrojů ve starších verzích přístup. Následující obrázek znázorňuje s vybranou kartou Domů na pásu karet.

The ribbon in Access 2010

Na pásu karet klíčové funkce patří:

 • Příkaz karty – karty, které se zobrazí příkazy, které se běžně používají společně tak, abyste mohli najít příkazy, které potřebujete, když je potřebujete.

 • Kontextové karty příkazů – karta příkazů, která se zobrazí v závislosti na kontextu – to znamená na objekt, který právě pracujete nebo úkolů, které provádíte. Kontextová karta příkazů obsahuje příkazy největší pravděpodobností co dělají.

 • Galerie – Nové ovládací prvky, které se zobrazí náhled stylu nebo možnost, aby mohli zobrazit výsledky před potvrďte výběr.

Zobrazení Backstage

V Access 2010 nový zobrazení Backstage obsahuje příkazy platí pro celou databázi, například komprimace a opravy, nebo otevření nové databáze. Příkazy jsou uspořádány na kartách v levé části obrazovky a jednotlivých kartách obsahuje skupinu příbuznými příkazy nebo odkazy. Například pokud kliknete na tlačítko Nová, uvidíte, že sadu tlačítka, která umožňují vytvářet nové databáze od začátku nebo tak, že vyberete z knihovny profesionálně navržený šablon databází.

Karta Nový v zobrazení Backstage

Spoustu příkazy, které můžete najít v zobrazení Backstage jsou k dispozici v nabídce soubor v předchozích verzích aplikace Access, kromě databází, které jste nedávno otevřeli a (Pokud jste připojeni k Internetu) obsahuje odkazy na články webu office.com.

Pro přístup k zobrazení Backstage, klikněte na kartu soubor.

Navigační podokno

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

V navigačním podokně obsahuje seznam a snadný přístup k celému objektů v aktuálně otevřenou databázi.

Navigační podokno databáze Northwind 2007

Použití navigačního podokna k uspořádání objektů podle typu objektu, datum vytvoření a datum změny, související tabulce (na základě závislostí objektů), nebo ve vlastních skupinách, které jste vytvořili. Potřebujete víc místa pro práci na návrhu formuláře? Navigační podokno můžete sbalit snadno tak, aby zabírá málo místa, ale zůstávají k dispozici.

Navigační podokno nahrazuje okno databáze, která byla použita ve verzích aplikace Access starší než Access 2007.

Objekty na kartách

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra jako objekty na kartách v okně přístup.

Můžete změnit toto nastavení na databázi a používání oken objektů místo karty.

Objekty na kartách v aplikaci Access 2007 Po kliknutí na karty objektů, můžete snadno přepínat mezi různými objekty.

Okno nápovědy

Access 2010 nabízí Nápověda pro Access a referenční informace pro vývojáře aplikace Access obsahu v okně nápovědy. Dva systémy obsahují různé typy obsahu pomoc. Prohlížeč nápovědy můžete vybrat, jaký obsah chcete-li zobrazit. Referenční informace pro vývojáře aplikace Access obsah, můžete změnit rozsah vyhledávání například. Bez ohledu na nastavení, které provedete v okně nápovědy celému obsahu nápovědy aplikace Access a referenční informace pro vývojáře aplikace Access je vždy dostupné online, na webu Office.com nebo na webu MSDN.

Nástroje pro tvorbu výkonnější objektu

Access 2010 poskytuje intuitivní prostředí pro vytváření databázových objektů.

Karta Vytvořit

Na kartě vytvořit a rychle vytvořte nové formulářů, sestav, tabulek, dotazů a jiných databázových objektů. Pokud vyberete tabulky nebo dotazu v navigačním podokně, můžete vytvořit nový formulář nebo sestavu založenou na daný objekt v jediným kliknutím pomocí příkazu formuláře nebo sestavy.

The Create tab on the ribbon in Access

Nové formuláře a sestavy vytvořené procesem jedním kliknutím pomocí aktualizované návrh se dozvíte, jak je byla vizuálně atraktivnější a okamžitě použít. Automaticky generované formulářů a sestav získáte profesionálně vypadající návrh se záhlavími, jako jsou loga a název. Kromě toho automaticky generované sestava obsahuje taky datum a čas i informativní zápatí a součtů.

Zobrazení sestavy a zobrazení rozložení

Tato zobrazení zavedený Office Access 2007 a rozšířeného v Access 2010 umožňují interaktivně pracovat s formuláři a sestavami. Pomocí zobrazení sestavy můžete procházet přesné vykreslování sestavy bez nutnosti tisk nebo zobrazit v náhledu před tiskem. Zaměření na určitých záznamů, použijte funkci filtru nebo pomocí operace Hledat můžete vyhledávat odpovídající text. Můžete použít příkaz Kopírovat zkopírujte text do schránky nebo klikněte na aktivní hypertextové odkazy zobrazené v sestavě na odkaz v prohlížeči.

Zobrazení rozložení umožňuje provádět změny návrhu při procházení dat. Zobrazení rozložení můžete provést mnoho běžných změny návrhu při prohlížení dat do formuláře nebo sestavy. Například přidejte pole přetažením název pole z podokna Seznam polí nebo změna vlastností pomocí seznamu vlastností.

Zobrazení rozložení nyní nabízí Vylepšený návrh rozložení – skupiny ovládacích prvků, které můžete nastavit jako jeden tak, aby mohli snadno měnit uspořádání polí, sloupce, řádky nebo celé rozložení. Můžete taky odstranit pole nebo můžete přidat formátování snadno v zobrazení rozložení. Sestava v zobrazení rozložení

Efektivní vytváření seskupení a řazení v sestavách

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Access obsahuje nový způsob seskupení a řazení dat v sestavách a můžete přidat souhrny. Rozhraní je procházet a snadno pochopitelném a při použití s nové zobrazení rozložení, uvidíte výsledky změn okamžitě.

Podokno Skupina, řazení a souhrn

Předpokládejme, že chcete zjistili celkový prodej podle oblasti v sestavě. Pomocí zobrazení rozložení a v podokně Skupina, řazení a součet přidat úroveň seskupení a požádejte celku – a najdete v článku změny live do sestavy. Řádek Součet zajišťuje vaše záhlaví nebo zápatí sestavy snadno přidání součet, průměr, počet, maximum nebo minimum. Jednoduché souhrny už není nutné ručně vytvářet počítané pole. Teď můžete jenom najeďte myší a klikněte na.

Vytvoření souhrnu v sestavě

Lepší kontrolu rozložení vám pomůže vytvořit profesionální formulářů a sestav

Formuláře a sestavy často obsahují tabulkových informací, třeba na sloupec obsahující jména zákazníků nebo řádek, který obsahuje všechna pole pro zákazníka. Tyto možnosti řízení můžete seskupit do rozložení, které můžete snadno pracovat jako jednu jednotku, včetně popisek.

Příkazy ve skupině Rozložení ovládacího prvku

Vzhledem k tomu ovládací prvky můžete vybírat z různých oddílů, jako je název v oddílu záhlaví nebo zápatí, je značné míry. Můžete snadno:

 • Přesunutí nebo změna velikosti rozložení. Například, pokud chcete sloupec přesunete doleva nebo doprava.

 • Formátování rozložení. Například vytvořit sloupec jméno zákazníka tučně tak, aby se zvýrazní.

 • Přidejte sloupec (pole přiřazení) do rozložení.

 • Odstraňte sloupec (pole přiřazení) z rozložení.

 • Sloučení nebo rozdělení buněk

Přesunutí sloupce v zobrazení rozložení

Rozložení se ukládají s návrhu, takže zůstávají k dispozici. Následující video ukazuje, jak fungují rozložení ve formuláři a sestavami.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Rozdělené formuláře pro rychlé procházení dat

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Pomocí rozděleného formuláře Pokud chcete vytvořit formulář, který kombinuje zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení. Můžete nastavit vlastnost, kterou chcete sdělit přístup k umístění datového listu na nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Rozdělený formulář

Poznámka: Rozdělené formuláře nejsou k dispozici ve webových databázích.

Vložená makra ve formulářích a sestavách

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Použití vloženého makra abyste nemuseli kódu. Vloženého makra uložený ve vlastnosti a je součástí objekt, ke kterému patří. Můžete změnit designu vloženého makra nemusíte bát, ovládacích prvků, které může použít makro – nezávisí každý vloženého makra. Vložená makra jsou důvěryhodná, protože se automaticky nemohou z provádění operací s upozorněním na potenciálně nebezpečné.

Přiřazení vloženého makra k události dvojitého kliknutí

Nové datové typy a ovládací prvky

Nový v Access 2010 počítaná pole vám umožní ukládat výsledky výpočtu.

Office Access 2007 zavádí následující nové a vylepšené datových typů a ovládací prvky:

 • Pole s více hodnotami

 • Datový typ Příloha:

 • Vylepšené pole typu Memo

 • Ovládací prvek předdefinované kalendář pro pole Datum a čas

Počítaná pole

Můžete vytvořit pole, které zobrazuje hodnota, která se vypočítá z jiných dat ve stejné tabulce. Vytvoření výpočtu, takže můžete využívat technologie IntelliSense a snadný přístup k nápovědě pro hodnoty výrazu pomocí Tvůrce výrazů.

Data z jiných tabulek nelze použít jako zdroj pro počítané data. Některé výrazy nejsou podporovány v počítaných polích.

Pole s více hodnotami

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Pole s více hodnotami mohou být uloženy víc než jednu hodnotu pro záznam. Předpokládejme, že budete muset přiřazení úkolu do jedné ze svých zaměstnanců nebo dodavatelů, ale chcete přiřadit víc než jedné osobě. Ve většině systémů pro správu databáze a verze aplikace Access starší než Office Access 2007 bylo nutné vytvořit relace n: n k tomuto správně.

Poznámka: Access vytvoří rozbalitelného udržovat potřebné n: n: n pro každé pole s více hodnotami.

Pole s více hodnotami vhodných zejména při práci se Sharepointovým seznamem, který obsahuje jeden z typů pole s více hodnotami, které se používají v Windows SharePoint Services. Access 2010 je kompatibilní se službou tyto datové typy.

Pole s více hodnotami

Pole Příloha pro soubory

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Datový typ Příloha umožňuje snadno všechny typy dokumentů a binární soubory ukládat v databázi bez nepotřebných nárůst velikosti databáze. Access automaticky zkomprimuje přílohy, pokud je možné, aby byl minimalizován místo použití. Chcete připojení dokumentu aplikace Word k záznamům nebo uložení řadu digitální obrázků v databázi? Použití příloh uskutečnění tyto úkoly mnohem snadnější. Můžete dokonce přidat více příloh, jeden záznam.

Dialogové okno Přílohy

Poznámka: Můžete použít pole přílohy u webových databází, ale každý web tabulka může obsahovat maximálně jedno pole přílohy.

Pole typu Memo teď ukládat formátovaného textu pro blogy a podpora historie revizí

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Pole typu memo formátovaného textu znamená to, že jste již omezený na prostý text v záznamech. Můžete formátovat text s možností (jako je tučné písmo, kurzíva, kromě různá písma a barvy a jiných běžné možnosti formátování) a uložte text v databázi. Text ve formátu RTF je uložen v poli typu Memo ve formátu HTML na, která je kompatibilní s formátovaným textem datový typ na Windows SharePoint Services. Nastavte vlastnost nový Formát textuhodnotu RichText nebo ve formátu prostého textua informace je pak správně formátované v ovládacích prvcích typu textové pole a v zobrazení Datový list.

Pole typu Memo jsou užitečné pro ukládání velkého množství informací. Můžete nakonfigurovat vlastností Pouze přidat uchovávání historie všechny změny u pole typu Memo. Pak můžete zobrazit historii změn. Tato funkce taky podporuje funkci sledování ve Windows SharePoint Services, takže můžete také přístup k zobrazení historie obsahu seznamu služby SharePoint.

Kalendář pro výběru data

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Podpora zisk předdefinované interaktivní kalendáře, zavedený Access 2007 typu automaticky polí a ovládacích prvků, které využívají data typu datum a čas. Tlačítko Kalendář automaticky objeví napravo od data. Chcete se dozvědět data pro příští pátek? Klikněte na tlačítko a kalendáře se automaticky zobrazí umožňují najít a zvolte datum. Můžete se rozhodnout pro vypnout kalendář pro pole nebo ovládacího prvku pomocí vlastnosti.

Vylepšené dat prezentace

Nové funkce prezentaci dat nápovědy můžete vytvářet databázové objekty rychleji a snadněji analýza dat

Rozšířené řazení a filtrování nástroje

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Předpokládejme, že máte rychle najít odpovídající hodnotu nebo řazení dat ve sloupci. Funkce Automatický filtr zavedená v argumentech Office Access 2007 už výkonné možnosti filtrování tím tak, aby se můžete rychle zaměřit na data, která budete potřebovat. Můžete snadno vybírat z jedinečné hodnoty ve sloupci, což je užitečné pro situace, když zapomenete název, který je třeba, nebo hodnoty můžete řadit pomocí místní nabídky Možnosti v jednoduchým jazyce, například seřadit od nejstaršího k nejnovějšímu nebo seřadit od nejmenšího k největšímu.

Automatický filtr

Nejběžnější možnosti filtrování se snadno v nabídce příkazy nebo použijete rychlé filtry podle data, která zadáte informace zpřístupnit. Rychlý filtr možnosti automaticky měnit v závislosti na datovém typu tak, aby se zobrazily smysluplné možnosti pro text, datum a číselné informace.

Nabídka Filtry kalendářních dat

Součty a střídající barvy pozadí v datových listech

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Zobrazení Datový list nabízí řádek Součet, ve kterém je možné zobrazit, SUMA, počet, průměr, maximum, minimální, směrodatná odchylka nebo odchylka. Po přidání řádku souhrnů, přejděte na šipku v buňce sloupec a vyberte požadovaný výpočet.

Řádek souhrnů v datovém listu

Datové listy, sestavy a nekonečný formulář podpory pro řádky, které můžete konfigurovat bez ohledu na výchozí barvu pozadí střídavě barvou pozadí. Stínování každý druhý řádek je jednoduché, a můžete si vybrat libovolné barvy.

Datový list používající střídající se barvu řádků

Podmíněné formátování

Access 2010 přidá nové funkce podmíněného formátování, umožní dosažení část stejné formátování styly, jako jsou dostupné v Excelu. Například můžete teď přidáte datové pruhy tak čitelnost sloupec čísel, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Podmíněné formátování v sestavě aplikace Access

Poznámka: Podmíněné formátování není k dispozici ve webových databázích.

Rozšířené zabezpečení

Rozšířené funkce zabezpečení a silných integrace se službou Windows SharePoint Services pomoct při efektivněji spravovat a umožňují zabezpečit informacím aplikace pro sledování více než před. Díky uložení dat aplikace v seznamech na Windows SharePoint Services můžete auditovat historii revizí, obnovovat odstraněné informace a konfiguraci oprávnění k přístupu data.

Office Access 2007 zavádí nový model zabezpečení, která byla převedena a vylepšení v Access 2010. Jednotná rozhodnutí o důvěryhodnosti jsou integrovaný s Microsoft Office Trust Center. Důvěryhodná umístění usnadňují s informacemi o důvěryhodnosti všechny databáze v zabezpečené složky. Načtení Office Access 2007 aplikace, která obsahuje kódu nebo makra, které jsou zakázány poskytnout více zabezpečit, v izolovaném prostoru (to znamená nebezpečných příkazy nelze spustit) dojít. Důvěryhodná makra se spouštějí v režimu izolovaného prostoru.

Sběr dat pomocí formulářů aplikace InfoPath a Outlooku

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Funkce shromažďování dat umožňuje shromáždit názory pomocí aplikace Outlook a (volitelně) aplikace InfoPath. Můžete automaticky generovat formulář aplikace InfoPath nebo formulář HTML a vložit ho do textu e-mailové zprávy. Můžete pak odešlete formulář příjemcům vybrané z kontaktů aplikace Outlook a jména příjemců uložených v poli v databázi aplikace Access.

Sběr dat pomocí e-mailové zprávy

Vyberte možnost shromažďovat nové informace nebo aktualizovat existující informace. Příjemci potom vyplňte formulář a obnova. Aplikace Outlook rozpozná příchozí formuláře a automaticky uloží data v databázi aplikace Access – bez přepisování povinné.

Export do PDF a XPS

V Access 2010, můžete exportovat data do PDF (Portable Document Format) nebo XPS (XML Paper Specification) formát pro tisk, publikovat a distribuce e-mailů, za předpokladu, že nejprve nainstalovat publikovat ve formátu PDF nebo XPS doplňku exportu formuláře, sestavy, nebo datový list do souboru PDF nebo XPS umožňuje zachycení informací ve formuláři snadno distribuovat, který zachovává formátování vlastnosti, ale nevyžaduje ostatním uživatelům nainstalovat aplikace Access do svého počítače pro tisk nebo prohlížení.

 • Portable Document Format    PDF je formát elektronického souboru pevnou rozložení, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, při online zobrazení nebo tisku souboru zachování přesně požadovaný formát a data v souboru nelze snadno kopírovat nebo změnit. Formát PDF se rovněž osvědčuje pro dokumenty, které bude uveden pomocí komerčního tisku.

 • XML Paper Specification    Ve formátu XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, při online zobrazení nebo tisku souboru zachování přesně požadovaný formát a data v souboru nelze snadno kopírovat nebo změnit.

Práce s externími daty jednodušší

Již se můžete připojit k webové službě jako externí zdroj dat. Musíte souboru definice webové služby poskytovanou správce webové služby. Po instalaci soubor definice můžete jako propojená tabulka odkaz na data webové služby.

Nové funkce zavedený Office Access 2007 usnadňují import a export dat. Můžete uložit operaci importu nebo exportu a pak znovu použít uložené operace příště, který se má udělat stejný úkol. Průvodce importem tabulky umožňuje změnit datový typ zvolený v aplikaci Access a můžete importovat, exportovat a odkaz na soubory, které mají Office Excel 2007 aspoň formátů souborů.

Lepší způsob, jak Poradce při potížích

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Diagnostické nástroje sady Microsoft Office je řada diagnostických testů, které pomáhají při určování Proč dochází k selhání počítače. Diagnostické testy lze řešit potíže přímo, můžete určit způsoby řešení jiných problémů. Diagnostické nástroje sady Microsoft Office nahradí následující funkce aplikace Microsoft Office 2003: zjištění opravy a obnovení aplikace sady Microsoft Office.

Lepší kontrola pravopisu

Tato funkce byla zavedená v aplikaci Access 2007.

Následuje několik nových funkcí kontrolu pravopisu.

 • Kontrola pravopisu se chová jednotnější ve všech aplikacích Office. Příklady tato změna patřit následující úkoly:

  • Některé možnosti kontroly pravopisu jsou teď globální. Pokud změníte jednu z těchto možností v jedné aplikaci Office, tuto možnost také změní pro všechny ostatní aplikace Office.

  • Kromě sdílení stejného vlastních slovníků, všechny programy můžete spravovat pomocí ve stejném dialogovém. Další informace naleznete v článku vlastních slovníků přidávat slova, která chcete kontrolu pravopisu.

 • Kontrola pravopisu obsahuje po jazykové reformě slovník pro francouzštinu. V aplikaci Microsoft Office 2003 to bylo doplňku, bylo nutné nainstalovat samostatně.

 • Slovníku vyloučených položek se automaticky vytvoří pro určitý jazyk, který se používá jazyk poprvé. Použití slovníků vyloučených položek k tomu, aby příznak slov, která nechcete používat kontrolu pravopisu. Slovníků vyloučených položek jsou vhodné k obscénní nebo, která si neodpovídají styl Průvodce slov. Další informace naleznete v článku Použití slovníků vyloučených položek k určení preferovaného pravopisu slova.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×