Co je nového v řešení Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM)

Proužek Řešení Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM)

Řešení Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) umožňuje efektivní správu a stanovení priorit projektů a zdrojů v rámci organizace. Řešení EPM zahrnuje aplikaci Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Server 2007 a aplikaci Microsoft Office Project Web Access.

Poznámka : Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 nabízí nástroje pro vedení a výběr portfolia, které vám pomohou vyhodnotit, jakým způsobem jednotlivé projekty odpovídají celkovým cílům a strategiím organizace.

Co chcete udělat?

Efektivní plánování všech typů prací

Efektivnější řízení zdrojů

Získání lepšího přehledu

Snadná komunikace a spolupráce

Efektivní plánování všech typů prací

Efektivní plánování všech typů práce zahrnuje jednoduché projekty i rozsáhlé programy. Klíčovým aspektem správy je finanční kontrola poskytovaná novou verzí. Používáním doporučených postupů využívajících pro projekty šablony organizace zlepšíte proces řízení projektů v celé organizaci. Kromě aktivních projektů můžete nyní zobrazit činnosti před zahájením jako návrhy a činnosti po dokončení projektu jako plány aktivit.

Mezi nové a vylepšené funkce patří:

 • Správa více dílčích projektů jako jednoho objektu:    Aplikace Project Professional umožňuje snadnou správu více dílčích projektů jako jednoho objektu. To znamená, že nyní můžete vytvářet klíčové ukazatele výkonu (KPI) a analýzy v rámci více dílčích projektů.

 • Import seznamu úkolů aplikace Project ze služby Windows SharePoint Services 3.0:    Chcete-li zaznamenávat nápady týkající se projektu, můžete pomocí služby Windows SharePoint Services 3.0 začít vytvářet seznam projektových úkolů. Později můžete tento seznam importovat do aplikace Project Web Access nebo jej převést na konečný plán projektu.

 • Vytváření a správa návrhů projektů:    Aplikace Project Web Access nyní obsahuje návrhy, pomocí kterých lze zahájit nový projekt na webu. Návrhy poskytují lepší analýzu vysoké úrovně a umožňují použít existující podnikové procesy ke sledování potenciálních projektů a k vyhodnocení nejoptimističtějšího a nejpesimističtějšího scénáře před schválením projektu.

  Nový návrh nebo plán

 • Plán činností následujících po dokončení projektu:    Aplikace Project Web Access podporuje plány činností usnadňující správu činností, které obvykle následují po dokončení projektu.

 • Určení konkrétních vlastníků pro jednotlivá přiřazení úkolů:    Určením vlastníků přiřazení umožníte provádět aktualizaci stavu práce nebo materiálu u přiřazení i jiným pracovníkům než přiřazeným zdrojům.

 • Sledování rozpočtu projektu:    Díky sledování rozpočtu aplikace Project podporuje metodu používanou v mnoha organizacích, kdy jsou rozpočty rozvrženy v závislosti na množství zdrojů a peněz potřebných pro jednotlivé projekty nebo programy.

 • Vrácení a opakované provedení více změn:    Poslední sérii změn zobrazení, dat a možností můžete vrátit použitím více úrovní funkce Zpět. Tato funkce umožňuje také vrácení akcí nebo množin akcí provedených makry nebo aplikacemi jiných výrobců.

Začátek stránky

Efektivnější řízení zdrojů

Řešení EPM nabízí nové funkce, které pomáhají efektivnímu přidělení a přiřazení zdrojů k úkolům v projektu.

Mezi nové funkce patří:

 • Přiřazení nákladových zdrojů k více úkolům a projektům:    Nákladové zdroje umožňují přesnější sledování finančního řízení projektu a lepší synchronizaci projektu s daty v účetních systémech. Pro jednotlivé úkoly lze přiřadit více libovolných nákladů (které nejsou založeny na pracovní době) a používat vlastní pole k určení typu nákladů nebo finančního kódu.

  Sledování nákladů

 • Vývoj plánů zdrojů vysoké úrovně:    Plány zdrojů poskytují informace o přidělení zdrojů vysoké úrovně, jestliže nejsou k dispozici podrobná přiřazení zdrojů, například u navrhovaných a očekávaných projektů, projektů obsahujících pouze úkoly a u projektů, ve kterých přiřazení neodrážejí přesně distribuci zdrojů.

  Plán zdrojů

 • Přiřazení práce celým týmům zdrojů:    Týmové zdroje umožňují přiřazení práce celému týmu a nikoli jednotlivým zdrojům. Každý člen týmu může přijmout přiřazení a vykazovat v něm svůj čas.

Začátek stránky

Získání lepšího přehledu

Mít přehled znamená, že dokážete snadno vyhledat, analyzovat a shrnout všechny typy informací, které se týkají projektů. Nová verze přináší funkce, které dovolují získat přehled o dodávkách, závislostech, hybných faktorech plánů a změnách v datech.

Mezi nové funkce patří:

 • Sdílení seznamu dodávek projektu:    Dodávky jsou publikovány jako seznam služby SharePoint s potvrzenými daty, s kterým mohou ostatní projektoví manažeři propojovat své vlastní projekty nebo úkoly.

  Podokno Dodávky

 • Určení faktorů ovlivňujících plány úkolů:    Hybné faktory úkolů ukazují, co ovlivňuje datum zahájení úkolu. Příklady těchto faktorů jsou předchůdci, omezení a výjimky kalendáře. Klepnutím na tyto hybné faktory zobrazíte příslušné infomace.

  Panel Hybné faktory úkolů

 • Zobrazení účinku změn:    Zapnutím zvýraznění změn usnadníte identifikaci dopadu každé změny provedené v projektovém plánu.

  Zvýraznění změn

 • Vytvoření grafů a diagramů z dat projektu:    Pomocí aplikací Excel a Visio můžete na základě dat z aplikace Project vytvořit grafy a diagramy pomocí vizuálních sestav. Můžete snadno použít předdefinované šablony nebo definovat vlastní šablony sestav a sdílet je s dalšími uživateli aplikace Project.

 • Vytvoření vizuálně působivějších sestav se zdokonaleným kalendářem a prostorovými pruhy Ganttova diagramu:    Se zdokonalením zobrazení Kalendář a přidáním prostorových pruhů Ganttova diagramu můžete vytvořit vizuálně působivější sestavy.

  Prostorové pruhy Ganttova diagramu

Začátek stránky

Snadná komunikace a spolupráce

Řešení EPM rozšiřuje možnosti sdílení informací a koordinace mezi projektovými týmy a umožňuje lepší účast, vykazování průběhu a spolupráci.

Aplikace Project zajišťuje lepší koordinaci mezi týmy prostřednictvím automatických upozornění, integrací s jinými aplikacemi a poskytnutím přístupu k webovému portálu, který uživatelům umožní snadné zobrazení, aktualizaci a analýzu informací o projektu.

Integrace serveru Office Project Server 2007 se službou Windows SharePoint Services 3.0 umožňuje centrální uložení, propojení a sdílení problémů, rizik a dokumentů týkajících se projektu za účelem spolupráce.

Mezi nové a vylepšené funkce patří:

 • Zvýraznění specifických dat stínováním buněk:    Zvýraznění pozadí buněk umožňuje stínovat buňky podobně jako v aplikaci Excel za účelem sdělení dalších významů.

  Zvýraznění pozadí buněk

 • Sledování dokumentů a informací souvisejících s projektem pomocí webů pracovního prostoru:    Integrace serveru Project Server se službou Windows SharePoint Services 3.0 umožňuje týmům centrální správu a sledování dokumentů a informací souvisejících s projektem.

 • Vykazování průběhu úkolů ze složky Kalendář nebo Úkoly aplikace Outlook:    Členové týmu mohou zobrazovat nebo vykazovat průběh úkolů přímo ve složce Úkoly nebo Kalendář v aplikaci Outlook.

 • Sledování úkolů správy a neprojektových úkolů pomocí časových rozvrhů:    Časové rozvrhy představují základ pro práci s informacemi v aplikaci Project, ale navíc je lze použít také jako vstup pro finanční systémy a analýzu průběhu. Uživatelé mohou vykazovat čas strávený prováděním projektových a neprojektových činností zadáním počtu hodin pro projektové úkoly, souhrnné úkoly nebo neprojektové úkoly správy.

 • Sledování stavu úkolu nezávisle na počtu hodin skutečné práce:    Při sledování stavu úkolu mohou členové týmu vykazovat plnění přiřazených úkolů nezávisle na počtu hodin skutečné práce.

  Sledování stavu úkolu

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×