Co je navigační podokno

Navigační podokno se zobrazuje v levé části okna Outlooku pro Mac a jeho zobrazení závisí na přepínání mezi různými zobrazeními Outlooku, jako je třeba Pošta, Kalendář, Kontakty, Úkoly a Poznámky. Pokud pracujete v rámci zobrazení, navigační podokno navíc zobrazí složky v daném zobrazení. Když v navigačním podokně kliknete na složku, daná složka se stane aktivní složkou a vy můžete pracovat s položkami uvnitř této složky.

Udělejte některou z těchto věcí:

Skrytí navigačního podokna

  • V nabídce Zobrazení klikněte na Navigační podokno.

    Tip : Pokud navigační podokno skryjete, skryje se i přepínač zobrazení. Pokud chcete změnit zobrazení, zatímco je přepínač zobrazení skrytý, přejděte v nabídce Zobrazení na Přejít na a potom klikněte na zobrazení.

Minimalizace přepínače zobrazení

Přepínač zobrazení můžete minimalizovat, abyste si uvolnili místo v navigačním podokně.

  • Přesuňte ukazatel na vodorovný rozdělovač mezi složkami a tlačítky a až se ukazatel změní na oboustrannou šipku Solid horizontal split arrow , přetáhněte rozdělovač nahoru nebo dolů. Pokud vodorovný rozdělovač přetáhnete do dolní části navigačního podokna, všechna velká tlačítka se změní na malá tlačítka a zobrazí se v dolní části navigačního podokna jako jeden řádek ikon.

Vypnutí jednotné složky Doručená pošta

Ve výchozím nastavení Seznam složek v Outlooku seskupí podobné složky, například složky doručené pošty, ze všech vašich e-mailových účtů a účtů Microsoft Exchange. Díky této funkci si snadno přečtete všechny své zprávy najednou a nemusíte přeskakovat mezi jednotlivými složkami. Pokud chcete, můžete tuto funkci vypnout. Jednotlivé účty a jejich složky pak budou v seznamu složek oddělené.

  1. V nabídce Outlook klikněte na Předvolby.

  2. V části Osobní nastavení klikněte na Obecné  General Preferences button .

  3. V Seznamu složek zrušte zaškrtnutí políčka Seskupovat podobné složky, jako třeba Doručená pošta, z různých účtů.

Viz taky

Doporučené postupy k Outlooku for Mac 2011

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×