Co je motiv?

V tomto článku

Přehled motivů systému Office

Možnosti práce s barvami motivu

Možnosti práce s písmy motivu

Možnosti práce s efekty motivu

Co jsou rychlé styly?

Co jsou styly pozadí aplikace PowerPoint?

Přehled motivů systému Office

Použití Motiv zjednodušuje proces vytváření prezentací s profesionálním vzhledem, Barvy, písma a efekty motivu fungují nejen v aplikaci PowerPoint, ale jsou k dispozici také v aplikacích Excel, Word a Outlook, takže vaše prezentace, dokumenty, sešity a e-maily mohou mít soudržný vzhled.

Příklad stejného motivu použitého ve více aplikacích

Stejný motiv použitý v aplikacích PowerPoint, Excel a Word

Chcete-li vyzkoušet různé motivy, umístěte ukazatel myši na miniaturu v galerii Motivy a podívejte se, jak se dokument změní.

Různé motivy použité u stejného obrázku SmartArt

Čtyři motivy použité u stejného obrázku SmartArt. Po směru hodinových ručiček odshora vlevo: Metro, výchozí motiv sady Office, Vrchol a Cesta.

Tip : Chcete-li stáhnout další motivy z webu Microsoft Office.com, klikněte v galerii Motivy na odkaz Další motivy na webu Microsoft Office.com.

Použitím nového motivu změníte hlavní detaily v dokumentu. U nadpisů v aplikaci PowerPoint se použijí efekty Objekt WordArt. Tabulky, grafy, obrázky SmartArt, obrazce a další Objekt budou aktualizovány tak, aby se vzájemně doplňovaly. V aplikaci PowerPoint se u jednotlivých motivů mohou významně změnit i rozložení a pozadí snímků. Pokud se vám líbí, jak motiv vypadá, když ho použijete v prezentaci, znamená toto jediné kliknutí konec práce s přeformátováním. Pokud chcete prezentaci dále přizpůsobit, můžete změnit barvy motivu, písma motivu nebo efekty motivu.

Začátek stránky

Přizpůsobení motivů

Pomocí hlavních předdefinovaných motivů můžete vytvořit hodně různých vlastních motivů. Možnosti přizpůsobení barev motivů, písem motivů a efektů motivů naleznete vedle galerie Motivy. Vyberte si motiv, změňte jeho nastavení nebo definujte vlastní nastavení a potom toto nastavení uložte do galerie jako nový motiv.

Ještě více nových barev, písem a efektů si můžete stáhnout z webu Microsoft Office.com následujícím způsobem:

  • Na kartě Návrh ve skupině Motivy klikněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka a potom klikněte na možnost Další motivy na webu Microsoft Office.com.

Informace o tom, jak postupovat při změně nebo přizpůsobení barev a písem motivů, naleznete v článku Přizpůsobení motivu v aplikaci PowerPoint 2010.

Začátek stránky

Možnosti práce s barvami motivu

Změna Barvy motivu představuje nejvýraznější změnu vedle změny motivu, kterou je možné provést u prezentace. Při změně barev motivu můžete jediným kliknutím změnit tón prezentace z běžného na formální nebo naopak.

Barvy motivů mají 12 barevných linií. První čtyři vodorovné barvy jsou určeny pro text a pozadí. Text, který vytvoříte pomocí světlých barev, bude vždy čitelný na tmavých barvách a text, který vytvoříte pomocí tmavých barev, bude vždy čitelný na světlých barvách. Dalších šest barev slouží pro zvýraznění a jsou vidět vždy na příslušných čtyřech potenciálních barvách pozadí. Poslední dvě barvy, které nejsou na obrázku dole vyobrazeny, jsou vyhrazeny pro Hypertextový odkaz a Použitý hypertextový odkaz.

Barvy motivů

Barvy motivů velmi dobře zpracovávají světlá i tmavá pozadí. Motiv obsahuje předdefinovaná pravidla viditelnosti, lze proto kdykoli přepnout barvy a veškerý obsah zůstane nadále čitelný a bude dobře vypadat. Na tmavém pozadí používá aplikace PowerPoint 2007 velký text, někdy světle zbarvený.

Pokud kliknete na tlačítko Barvy ve skupině Motivy, představují barvy zobrazené vedle názvu motivu barvy zvýraznění a hypertextového odkazu pro daný motiv. Když kteroukoli z těchto barev změníte tak, aby vznikla vaše vlastní sada barev motivu, budou odpovídajícím způsobem aktualizovány také barvy na tlačítku Barvy a vedle názvu Motiv.

Barvy motivů

Barvy motivů se zobrazí v každé galerii barev společně se sadou barevných nádechů a odstínů založených na příslušné barvě motivu. Když vybíráte barvy z této rozšířené sladěné sady, můžete provádět výběry formátování pro jednotlivé části obsahu, které se řídí příslušným motivem. Když se barvy motivu změní, změní se galerie barev a také veškerý obsah dokumentu, který používá barvy příslušného motivu.

Volba barev motivu

V galerii Barvy motivu se zobrazí všechny barevné sady z předdefinovaných motivů. Chcete-li vytvořit vlastní barvy motivu, klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Barvy a potom klikněte na možnost Vytvořit nové barvy motivu.

Informace o tom, jak postupovat při přizpůsobení barev motivů, naleznete v článku Přizpůsobení motivu v aplikaci PowerPoint 2010.

Začátek stránky

Možnosti práce s písmy motivu

Profesionální návrháři dokumentů vědí, že použití jediného řezu písma pro celý dokument je vždy vkusná a bezpečná možnost návrhu. Lepší možností jsou dvě písma, pokud jsou použita opatrně pro účely kontrastu. Každý motiv systému Office definuje dvě písma – jedno pro nadpisy a jedno pro text. Může se jednat o stejné písmo (které se použije všude) nebo dvě odlišná písma. Aplikace PowerPoint používá tato písma k vytvoření automatických stylů textu. Kromě toho používají galerie Rychlé styly pro text a Objekt WordArt tato stejná Písma motivu.

Po změně písem motivu se aktualizuje i veškerý text nadpisů a odrážek ve vaší prezentaci. V předchozích verzích aplikace PowerPoint bylo nutné provést takovouto globální změnu v Předloha snímků.

Když kliknete na možnost Písma ve skupině Motivy, zobrazí se názvy písma nadpisu a textu použitá jako písma jednotlivých motivů pod názvem příslušného motivu.

Výběr písma motivu

Kromě toho bylo aktualizováno dialogové oknoVytvořit nová písma motivu, které nyní zobrazuje aktuálně používaná písma.

Dialogové okno Vytvořit nová písma motivu

Informace o tom, jak postupovat při přizpůsobení písem motivu, naleznete v článku Přizpůsobení motivu v aplikaci PowerPoint 2010.

Začátek stránky

Možnosti práce s efekty motivu

Efekty motivu určují způsob použití efektů v grafech, obrázcích SmartArt, obrazcích, obrázcích, tabulkách, Objekt WordArt a textu. Použitím galerie Efekty motivů můžete nahradit různé sady efektů a rychle tak změnit vzhled těchto Objekt. I když nelze vlastní sadu efektů motivu vytvořit, můžete vybrat efekt, který chcete použít ve vlastním motivu.

V každém motivu je matrice efektů, která slouží ke generování efektu motivu. Matrice efektů má tři úrovně stylu pro čáry, výplně a speciální efekty, jako jsou stíny a trojrozměrné efekty. Profesionální návrháři je často označují termíny čára, tón a hloubka. Kombinací tří rozměrů formátování  – čar, výplní a efektů – můžete generovat vzhledy, které všechny vyhovují stejným efektům motivu.

Zde naleznete matici efektů pro motiv systému Office (výchozí motiv).

Matice efektů pro motiv systému Office

Každý motiv má pro jiný vzhled jinou matrici efektu. Jeden motiv může mít například kovový vzhled a další může vypadat jako námraza na skle.

Informace o tom, jak postupovat při přizpůsobení efektů motivu, naleznete v článku Přizpůsobení motivu v aplikaci PowerPoint 2010.

Začátek stránky

Co jsou rychlé styly?

Motivy mění celkové použité barvy, písma a efekty, Rychlé styly (styly) ovšem mění způsob, jakým jsou různé barvy, písma a efekty zkombinovány, a to, která barva, písmo nebo efekt bude dominantní. Když umístíte ukazatel myši na miniaturu Rychlé styly, uvidíte, jaký vliv bude mít příslušný rychlý styl na vaši tabulku, obrázek SmartArt, graf nebo obrazec.

Popis návrhu (Barvy motivu,Písma motivu a Efekty motivu) motivů obsahuje galerie rychlých stylů, které vždy vyhovují motivu příslušného dokumentu. Motivy a rychlé styly vytvářejí vizuální návrháři, aby všechny dokumenty měly profesionální vzhled. Když vyberete z různých galerií rychlých stylů, bude obsah dobře sladěný s celkovým motivem dokumentu.

Galerie Rychlé styly obrazců

Galerie Rychlé styly obrazců

Barvy motivů, písma motivů a efekty motivů jsou v aplikaci PowerPoint jako seznam přísad formátování a jednotlivé rychlé styly jsou jako recept.

Začátek stránky

Co jsou styly pozadí aplikace PowerPoint?

Styly pozadí jsou pro aplikaci PowerPoint jedinečné a používají nový model Barvy motivu, který definuje dvě tmavé a dvě světlé barvy, které mají být použity pro text a pozadí. Světlé barvy jsou vždy vidět na tmavém pozadí a naopak, například při použití textu tmavé barvy na světlém pozadí. K dispozici je šest barev pro zvýraznění, které vypadají dobře na kterékoli ze čtyř možných barev pozadí.

Dostupné barvy stylu pozadí

Příklad barev ve stylech pozadí

Každý Motiv také obsahuje tři definice výplně pozadí: jemné, střední a intenzivní. Kombinací 4 barev pozadí se 3 pozadími motivu dostaneme 12 možných stylů pozadí.

V předdefinovaných motivech má horní řada galerie Styly pozadí vždy výplň syté barvy. Galerii Styly pozadí zobrazíte tak, že na kartě Návrh ve skupině Pozadí kliknete na možnost Styly pozadí.

Galerie Styly pozadí

Příklad galerie Styly pozadí

Pokud použijete styly pozadí ze druhé řady galerie zobrazené na obrázku nahoře, dostanete čtyři variace zobrazené na následujícím obrázku.

Variace galerie pozadí

Čtyři variace stylů pozadí

Všimněte si, jak se tmavý a světlý text a barvy pozadí automaticky přepínají, podle toho, které pozadí vyberete. Mnoho projektorů zobrazuje tmavé pozadí a světlý text lépe než světlá pozadí a tmavý text. Styly pozadí můžete použít jako rychlý způsob transformace prezentace, aby ji bylo možné lépe promítat.

Podrobné informace o přidání pozadí k snímku naleznete v článku Použití obrázku pozadí, barvy nebo vodoznaku u snímků.

Tip : Chcete-li styl pozadí nebo motiv použít pouze pro některé snímky v prezentaci, klikněte pravým tlačítkem myši na styl pozadí nebo motiv a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Použít u vybraných snímků.

Začátek stránky

Odkazy na další informace o motivech aplikace PowerPoint

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×