Co je místo tísňového volání, adresa tísňového volání a směrování tísňových volání?

Až budete pro své uživatele konfigurovat hovory přes veřejnou telefonní síť, je nutné, aby se každému z nich přiřadila adresa tísňového volání a bylo tak možné zajistit podporu pro tísňová volání (označované také jako E911). Uděláte to při přiřazování telefonního čísla uživateli. Adresa tísňového volání se ale musí vytvořit a ověřit ještě před tím, než budete telefonní číslo přiřazovat. Ověřením se zajistí, aby byla adresa tísňového volání oficiálně registrovaná, byla ve správném formátu a mohla se používat v dispečinku tísňových volání. Volitelně je možné přidat také místo tísňového volání v rámci dané adresy a přidat tak konkrétnější polohu. Takovým místem může být například podlaží, křídlo nebo kancelář na konkrétní adrese tísňového volání. Místa tísňového volání se neověřují.

Důležité : V tomto okamžiku je volání do veřejné telefonní sítě dostupné jenom pro organizace, které mají fakturační adresu Office 365 v USA.

Co jsou adresy tísňového volání?

Adresa tísňového volání je nutná pro přiřazení telefonního čísla uživateli. Často se označuje jako místní adresa, poštovní adresa nebo fyzická adresa. Je to poštovní nebo místní adresa sídla vaší organizace – například 12345 North Main Street, Redmond, WA 98052. Tato adresa se používá pro směrování tísňových volání na příslušný dispečink a pro pomoc s lokalizací osoby volající na tísňovou linku. Pokud má vaše firma více než jednu fyzickou lokalitu, je pravděpodobné, že budete potřebovat více než jednu adresu tísňového volání.

Při ověřování adresy tísňového volání se zjišťuje, jestli je pravá a má správný formát pro záchranáře. Ověřit se dají jenom adresy v USA. Můžete sice vytvořit a uložit adresu tísňového volání, která není ověřená, ale jedině ověřené adresy se dají přidružit k uživatelům. Jakmile se adresa tísňového volání ověří a uloží, může se přiřadit uživateli. Pokud byste uloženou ověřenou adresu tísňového volání potřebovali změnit, museli byste si vytvořit novou.

Co jsou místa tísňového volání?

Místa tísňového volání jsou přidružená k adresám tísňového volání, aby poskytovala přesnější informace o místě v budově. Místem tísňového volání může být patro, křídlo budovy nebo číslo kanceláře, kde uživatel pracuje. K adrese tísňového volání můžete mít přidružený neomezený počet míst.

Při přiřazování adresy tísňového volání uživateli se ve skutečnosti při přiřazení adresy odkazuje na ID místa. ID místa obsahuje adresu tísňového volání (poštovní nebo místní adresu). Součástí adresy tísňového volání je výchozí místo tísňového volání – pro případ, že nejsou potřeba místa v rámci budovy. Vybrané místo tísňového volání je možné přiřadit jednomu nebo více uživatelům.

Co je směrování tísňového volání?

Adresy a místa tísňového volání se používají během procesu směrování tísňových volání na příslušný dispečink a nakonec přímo na záchranáře. Když uživatel Skypu pro firmy vytočí tísňovou linku, je hovor nejprve směrován do národního monitorovacího centra, aby se zjistilo, jestli je uživatel skutečně na registrovaném místě. Pokud ano, bude volání přepojeno na dispečink pro registrované místo. Pokud osoba monitorující hovor vyhodnotí, že se uživatel přesunul a je jinde než na registrovaném místě, ústně se zjistí jeho aktuální poloha a hovor se přepojí na dispečink pro aktualizovanou lokalitu.

Vytvoření, přidání a přiřazení míst a adres tísňového volání uživatelům

 • Získání telefonních čísel: V prvním kroku musíte získat telefonní čísla pro svoje uživatele. Můžete to udělat tak, že získáte nová telefonní čísla z Office 365, nebo můžete do Office 365 přenést svoje stávající telefonní čísla.

  DŮLEŽITÉ: Pokud chcete mít v Centru pro správu Skypu pro firmy v levém navigačním podokně zobrazenou možnost Hlas, musíte mít koupenou aspoň jednu licenci Enterprise E5, jednu licenci doplňku Cloudová pobočková ústředna Skypu pro firmy nebo jednu licenci doplňku Konference Skypu pro firmy přes veřejnou telefonní síť.

  Pokud pro uživatele potřebujete méně než 1 000 telefonních čísel, můžete použít průvodce novou objednávkou přenesením místních čísel. Podrobnosti o převedení svých telefonních čísel najdete v tématu Převedení stávajících telefonních čísel do Online Skypu pro firmy. Pokud potřebujete převést více než 999 telefonních čísel, vyhledejte téma Ruční odeslání žádosti o objednávku přenosu, odešlete žádost o objednávku služby přenosu a nechejte si tak všechna tato telefonní čísla převést.

 • Plánování míst tísňového volání: Dalším krokem je naplánování míst tísňového volání. Je nutné získat všechny fyzické adresy. Potom je třeba určit, jestli se pro adresy tísňového volání potřebují místa tísňového volání, a pokud ano, jaká to jsou. Pokud má například firma tři čtyřpodlažní kancelářské budovy, je pravděpodobné, že budou muset existovat tři adresy tísňového volání, přičemž pro každou z nich budou jako místa tísňového volání uvedena podlaží 1 až 4.

 • Vytvoření a ověření adres tísňového volání: V dalším kroku je potřeba vytvořit a ověřit adresy tísňového volání. Když vytvoříte adresu tísňového volání, můžete ji ověřit. Pokud chcete vytvořit adresu tísňového volání, přečtěte si článek Přidání nebo odebrání adresy tísňového volání pro vaši organizaci.

  Důležité : Při ověřování poštovní nebo místní adresy se zjišťuje, jestli je pravá a má správný formát. Je možné, že ověřením projde i částečně nesprávná adresa tísňového volání, například nesprávně napsaný název města. Proces ověření použije všechny části dané adresy k určení, jestli adresa obsahuje dostatek informací ke směrování hovoru na příslušné dispečinkové centrum pro tísňová volání. Pokud ano, vrátí se jako ověřená. Je také možné, že proces ověření vrátí adresu jako ověřenou s opravami. K tomu obvykle dochází, když například chybí část názvu ulice nebo když je zkrácený název města.

 • Přiřazení telefonních čísel: V posledním kroku umožníte uživatelům uskutečňovat a přijímat telefonní hovory. Aby to bylo možné provést, musíte všem uživatelům přiřadit telefonní číslo. Při přiřazování telefonního čísla uživateli musíte přidružit adresu tísňového volání. Když budete chtít přiřadit telefonní číslo, podívejte se na článek Přiřazení, změna nebo odebrání telefonního čísla pro uživatele.

Jak to všechno nastavíte?

Nastavení uživatelů pro hovory přes veřejnou telefonní síť představuje řadu jednoduchých úkolů.

Tady je stručný postup:

 1. Vytvořte uživatele Office 365. Projděte si informace v tématu Přidání uživatelů do Office 365 pro firmy.

  Důležité : Kvůli hlasové poště potřebujete pro uživatele vytvořit poštovní schránku Office 365 Exchange. Tato poštovní schránka je nutná, protože do ní budou přicházet zprávy hlasové pošty.

 2. Kupte a přiřaďte uživatelům licenci Enterprise E1, Enterprise E3 nebo Enterprise E5. Informace o přiřazení licencí najdete v tématu Přiřazení nebo zrušení přiřazení licencí pro Office 365 pro firmy.

  Důležité : Místo licence E1, E3 nebo E5 můžete použít samostatný plán 2 aplikace Online Skype pro firmy, ale nemůžete použít samostatný plán 3 aplikace Online Skype pro firmy.

  Další informace o tom, které licence potřebujete koupit, najdete v článku Přehled licencování Online Skypu pro firmy.

 3. Kupte a přiřaďte uživatelům licence aplikace Online Skype pro firmy. Další informace o tom, které licence potřebujete koupit, najdete v článku Přehled licencování Online Skypu pro firmy.

  Pokud pro uživatele používáte:

 4. Vytvořte si adresy tísňového volání a volitelně i přidružená místa tísňového volání. Podívejte se na článek Přidání nebo odebrání adresy tísňového volání pro vaši organizaci.

 5. Použijte svoje telefonní čísla Office 365 nebo si do Office 365 přeneste stávající čísla. Podívejte se na články Získání telefonních čísel pro vaše uživatele a Přenos stávajících telefonních čísel ve vaší organizaci.

 6. Přiřaďte každému ze svých uživatelů telefonní číslo a místo tísňového volání. Přečtěte si článek Přiřazení, změna nebo odebrání telefonního čísla pro uživatele.

Poznámka : Jestli to funguje, můžete vyzkoušet tak, že zkontrolujete, jestli se uživateli přiřadilo telefonní číslo – v klientovi Skypu pro firmy se podívejte v části Možnosti > Nástroje > Telefony do pole Telefon do zaměstnání. Uživatel navíc může uskutečňovat a přijímat volání ve veřejné telefonní síti.

Chcete se o místech a adresách tísňového volání dozvědět víc?

 • Každá budova firmy bude mít obvykle jedinečnou adresu tísňového volání.

 • Než budete moct k adrese tísňového volání přiřadit místo, musíte ji ověřit.

 • K adrese tísňového volání se přidá výchozí místo tísňového volání.

 • Místa tísňového volání se neověřují, kontrolují se jenom adresy tísňového volání.

Důležité informace o tísňovém volání na linku 911

Důležité : 

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×