Co je místo tísňového volání, adresa tísňového volání a směrování tísňových volání?

Když konfigurujete volání do veřejné telefonní sítě, každému telefonnímu číslu musí být přiřazena adresa tísňového volání, a to buď získáním čísla, nebo při jeho přiřazení k uživateli, aby bylo možné využívat tísňová volání. Před přiřazením adresy tísňového volání k telefonnímu číslu, musí být tato adresa vytvořena a ověřena. Ověření zajišťuje, že je adresa rozpoznána a že je ve správném formátu, který dokážou využít složky záchranného systému. Volitelně se do adresy tísňového volání dá přidat místo jako určení konkrétního místa, kde se uživatel nachází. Místo tísňového volání může být patro, křídlo nebo kancelář, která je spojena s konkrétní adresou tísňového volání. Adresy tísňového volání se ověřují, místa ale ne.

Co jsou adresy tísňového volání?

Adresa tísňového volání je vyžadována pro aktivní telefonní čísla, ale závisí to na zemi/oblasti. V USA je adresa tísňového volání vyžadována, když je číslo přiřazeno uživateli. V ostatních zemích, například v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA), je adresa tísňového volání vyžadována při získání telefonního čísla ze služby Office 365 nebo při jeho převodu od jiného poskytovatele služeb nebo operátora.

Adresa tísňového volání se často označuje jako místní adresa, poštovní adresa nebo fyzická adresa. Je to poštovní nebo místní adresa sídla vaší organizace – například 12345 North Main Street, Redmond, WA 98052. Tato adresa se používá pro směrování tísňových volání na příslušné operační středisko a pro pomoc s lokalizací osoby volající na tísňovou linku. Pokud vaše firma využívá více než jedno fyzické místo, je pravděpodobné, že budete potřebovat více než jednu adresu tísňového volání.

Při ověřování adresy tísňového volání se zjišťuje, jestli je pravá a má správný formát pro složky záchranného systému. Můžete sice vytvořit a uložit adresu tísňového volání, která není ověřená, ale jedině ověřené adresy se dají přidružit k uživatelům. Jakmile se adresa tísňového volání ověří a uloží, může se přiřadit k uživateli. Pokud byste uloženou ověřenou adresu tísňového volání potřebovali změnit, museli byste si vytvořit novou.

Co jsou místa tísňového volání?

Místa tísňového volání jsou přidružená k adresám tísňového volání, aby poskytovala přesnější informace o místě v budově. Místem tísňového volání může být patro, křídlo budovy nebo číslo kanceláře, kde uživatel pracuje. K adrese tísňového volání můžete mít přidružený neomezený počet míst.

Při přiřazování adresy tísňového volání uživateli se ve skutečnosti při přiřazení adresy odkazuje na ID místa. ID místa obsahuje odkazovanou adresu tísňového volání (poštovní nebo místní adresu). Součástí adresy tísňového volání je výchozí místo tísňového volání – pro případ, že nejsou potřeba místa v rámci budovy.

Co je směrování tísňového volání?

Adresy a místa tísňového volání se používají při směrování tísňových hovorů do příslušného operačního střediska při vypravování záchranných služeb. Když uživatel Skypu pro firmy vytočí číslo tísňové linky, liší se směrování hovoru na obsluhující zdravotnické operační středisko podle země/oblasti. V některých zemích, např. v USA a Spojeném království, je u volání nejprve určeno aktuální umístění uživatele a hovor je potom přepojen na příslušné operační středisko. V jiných zemích/oblastech jsou hovory směrovány přímo na operační středisko, které má na starost telefonní číslo přiřazené k volajícímu na tísňovou linku.

Vytvoření, přidání a přiřazení míst a adres tísňového volání uživatelům

  1. Plánování míst tísňového volání: Prvním krokem je naplánování míst tísňového volání. Je nutné získat všechny fyzické adresy. Potom je třeba na jejich základě určit, jestli jsou pro adresy tísňového volání potřeba místa tísňového volání, a pokud ano, která to jsou. Pokud má například firma tři čtyřpodlažní kancelářské budovy, je pravděpodobné, že budou muset existovat tři adresy tísňového volání, přičemž pro každou z nich budou jako místa tísňového volání uvedena podlaží 1 až 4.

  2. Vytvoření a ověření adres tísňového volání: V dalším kroku je potřeba vytvořit a ověřit adresy tísňového volání. Když vytvoříte adresu tísňového volání, můžete ji ověřit. Pokud chcete vytvořit adresu tísňového volání, přečtěte si článek Přidání nebo odebrání adresy tísňového volání pro vaši organizaci.

    Důležité : Při ověřování poštovní nebo místní adresy se zjišťuje, jestli je pravá a má správný formát. Je možné, že ověřením projde i částečně nesprávná adresa tísňového volání, například nesprávně napsaný název města. Proces ověření použije všechny části dané adresy k určení, jestli adresa obsahuje dostatek informací ke směrování hovoru na příslušné operační středisko pro tísňová volání. Pokud ano, považuje se za ověřenou a je možné ji přiřadit k telefonnímu číslu.

  3. Získání telefonních čísel: V dalším kroku musíte získat telefonní čísla pro svoje uživatele. Můžete to udělat tak, že získáte nová telefonní čísla z Office 365, nebo můžete do Office 365 přenést vaše stávající telefonní čísla. Úplný postup najdete v části Přenos telefonních čísel do Online Skypu pro firmy.

  4. Přiřazení telefonních čísel V posledním kroku umožníte uživatelům uskutečňovat a přijímat telefonní hovory. Aby to bylo možné provést, musíte všem uživatelům přiřadit telefonní číslo. Informace o přiřazování telefonních čísel najdete v části Přiřazení, změna nebo odstranění telefonního čísla uživatele.

Viz taky

Online Skype pro firmy: Štítek s vyloučením odpovědnosti k tísňovému volání

Smluvní podmínky tísňového volání

Podmínky použití služeb veřejné telefonní sítě v Online Skypu pro firmy

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×