Co je chráněné zobrazení?

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Soubory z Internetu a z dalších potenciálně nebezpečných míst můžou obsahovat viry, červy a další druhy malwaru, které by mohly ublížit počítači. Kvůli lepší ochraně počítače se soubory z těchto potenciálně nebezpečných míst otevírají v chráněném zobrazení. Pomocí chráněného zobrazení je možné číst soubory a zobrazovat jejich obsah s menším rizikem.

V tomto článku

Proč se soubor otevírá v chráněném zobrazení?

Jak ukončím chráněné zobrazení, aby se soubor dal upravovat, uložit nebo vytisknout?

Proč se nedaří chráněné zobrazení ukončit?

U souboru se vyskytl problém

Chci změnit nastavení chráněného zobrazení

Informace o nastavení chráněného zobrazení v Centru zabezpečení

Co se stalo s doplňky v chráněném zobrazení?

Proč se soubor otevírá v chráněném zobrazení?

Chráněné zobrazení je režim jen pro čtení, ve kterém je zakázaná většina funkcí pro úpravy. Soubor se v chráněném zobrazení otevře z několika důvodů:

 • Soubor byl otevřen z umístění v Internetu:     Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva Tento soubor pochází z Internetu a může být nebezpečný. Kliknutím získáte další podrobnosti., otevírá se soubor z Internetu. Soubory z Internetu můžou obsahovat viry a další škodlivý obsah. Doporučujeme vám, abyste dokument upravovali jenom v případě, že důvěřujete jeho obsahu.

  Chráněné zobrazení pro umístění v Internetu

 • Soubor byl přijatý jako příloha Outlooku a podle zásad počítače je odesílatel nebezpečný:     Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva Tento soubor pochází z přílohy e-mailu a může být nebezpečný. Kliknutím získáte další podrobnosti., byl soubor přijatý od potenciálně nebezpečného odesílatele.

  Chráněné zobrazení pro přílohy e-mailu

 • Soubor byl otevřen z nebezpečného umístění:     Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva Tento soubor byl otevřen z potenciálně nebezpečného umístění. Kliknutím získáte další podrobnosti., byl tento soubor otevřený z nebezpečné složky. Příkladem nebezpečného umístění je složka Dočasné soubory Internetu.

  Chráněné zobrazení z nebezpečného umístění

 • Soubor je blokovaný Rozšířeným blokováním souborů:    Na následujících obrázcích jsou příklady. Další informace o Rozšířeném blokování souborů

  Chráněné zobrazení z rozšířeného blokování souborů, uživatel nemůže upravovat soubor.

  Úpravy nejsou povolené.

  Chráněné zobrazení z rozšířeného blokování souborů, uživatel může upravovat soubor.

  Úpravy jsou povolené.

 • Neúspěšné ověření souboru:    Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva Office zjistil potíže s tímto souborem. Při jeho úpravě může dojít k poškození počítače. Kliknutím získáte další podrobnosti., znamená to, že soubor nebyl úspěšně ověřený.

  Chráněné zobrazení z neúspěšného ověření souboru

 • K otevření souboru v chráněném zobrazení byla použita možnost Otevřít v chráněném zobrazení:     Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva Tento soubor byl otevřen v chráněném zobrazení. Kliknutím získáte další podrobnosti., znamená to, že jste se soubor rozhodli otevřít v chráněném zobrazení. K tomu slouží možnost Otevřít v chráněném zobrazení:

  1. Klikněte na Soubor > Otevřít.

  2. V dialogu Otevřít klikněte na šipku u tlačítka Otevřít.

  3. V seznamu klikněte na Otevřít v chráněném zobrazení.

Chráněné zobrazení vybrané uživatelem

Důležité : Správci můžou seznam potenciálně nebezpečných umístění rozšířit o další složky, které se taky považují za nebezpečné.

Začátek stránky

Jak ukončím chráněné zobrazení, aby se soubor dal upravovat, uložit nebo vytisknout?

Jestliže potřebujete soubor přečíst a nemusíte ho upravovat, můžete zůstat v chráněném zobrazení. Pokud víte, že soubor pochází z důvěryhodného zdroje a chcete jej upravit, uložit nebo vytisknout, můžete chráněné zobrazení ukončit. Jakmile opustíte chráněné zobrazení, stane se soubor důvěryhodným dokumentem.

Ukončení chráněného zobrazení a provádění úprav po zobrazení žlutého panelu zpráv

 • Na panelu zpráv klikněte na tlačítko Povolit úpravy.

Ukončení chráněného zobrazení a provádění úprav po zobrazení červeného panelu zpráv

 1. Klikněte na Soubor > Přesto upravit.

Důležité : Doporučujeme, abyste byli opatrní a ujistili se, jestli je zdroj souboru spolehlivý a jestli ho znáte.

Začátek stránky

Proč nelze ukončit chráněné zobrazení?

Pokud nemůžete chráněné zobrazení ukončit, je možné, že správce zavedl pravidla, která brání v opuštění tohoto režimu. Obraťte se na správce a zjistěte, jestli taková pravidla nastavil.

Začátek stránky

U souboru se vyskytl problém

Microsoft Office zjistil problém se souborem, který může představovat bezpečnostní riziko. Otevření souboru v chráněném zobrazení pomůže chránit počítač a doporučujeme, abyste soubor upravovali jenom v případě, pokud důvěřujete osobě, která vám ho zaslala, a pokud soubor nevypadá podezřele.

Proč se zobrazila tato zpráva?

Tato zpráva se může zobrazit u škodlivého souboru, který vytvořil hacker, aby nakazil váš počítač virem nebo ukradl důležité informace. Tato zpráva znamená, že upravovat soubor může být nebezpečné. Někdy se tato zpráva objeví u souborů, které jsou poškozené. Příklady:

 • Disk, na kterém je soubor uložen, může být opotřebený nebo poškozený.

 • Soubor byl vytvořen nebo upraven problémovým programem.

 • Při kopírování souboru došlo k neočekávané chybě, která může být způsobena potížemi s připojením k Internetu.

 • Potíž může být v tom, jakým způsobem Office zjišťuje problémy v souborech. Pracujeme na tom, ale není to dokonalé.

Je možné soubor upravovat?

Pokud soubor pochází od osoby, kterou znáte a které důvěřujete, můžete ho upravovat. Doporučujeme se však vyhnout úpravám souboru, který vypadá podezřele. Příklad:

 • Soubor pochází od někoho, koho neznáte nebo komu nedůvěřujete.

 • Příjem tohoto souboru jste neočekávali.

 • Obsah souboru vypadá neobvykle, například se může jednat o fakturu na produkt, který jste si nikdy nekoupili, nebo způsobuje, že počítač zobrazuje chyby.

Pokud soubor vypadá podezřele, zavřete ho a odstraňte z počítače. Doporučujeme, abyste ho neupravovali. Podezření se můžete zbavit tím, že zavoláte nebo pošlete e-mail osobě, která vám soubor poslala.

Na následujícím obrázku je příklad tlačítka Přesto upravit v zobrazení Office Backstage.

Výstraha zabezpečení, Přesto upravit

Které typy souborů Office můžou způsobovat chyby ověření souboru?

 • Soubory aplikace Word 97-2003 (DOC, DOT)

 • Soubory aplikace Excel 97-2003 (XLS, XLA, XLT, XLM, XLB, XLT)

 • Soubory aplikace PowerPoint 97-2003 (PPT, PO, PPS, PPA)

Začátek stránky

Chci změnit nastavení chráněného zobrazení

Než nastavení chráněného zobrazení změníte, doporučujeme obrátit se na správce systému.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Chráněné zobrazení.

 3. Vyberte požadované možnosti.

Oblast Chráněné zobrazení v Centru zabezpečení

Začátek stránky

Informace o nastavení chráněného zobrazení v Centru zabezpečení

 • Povolit chráněné zobrazení pro soubory, jejichž ověření se nezdařilo:    Funkce ověření bude v souboru hledat bezpečnostní problémy, které můžou být způsobené změnami ve struktuře souboru. I když zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, ověřování souborů nebude vypnuté. Místo toho se pro soubory, které neprojdou procesem ověření, zobrazí chybová zpráva.

 • Povolit chráněné zobrazení pro soubory pocházející z Internetu:    Internet se považuje za nebezpečné místo, protože nabízí mnoho příležitostí kyberzločincům.

 • Povolit chráněné zobrazení pro soubory uložené v potenciálně nebezpečných umístěních:    Toto nastavení se týká složek v počítači nebo na síti, které jsou považované za nebezpečné, jako je složka Dočasné soubory Internetu nebo další složky určené správcem.

 • Povolit chráněné zobrazení pro přílohy Outlooku:    Přílohy e-mailů můžou pocházet z nedůvěryhodných nebo neznámých zdrojů.

 • Povolit režim Zabránění spuštění dat:    Další informace najdete v tématu Proč dochází k selhání doplňku?.

Začátek stránky

Co se stalo s doplňky v chráněném zobrazení?

Při otevření souboru v chráněném zobrazení se doplňky sice můžou spustit, ale nemusí fungovat, jak byste čekali. Pokud doplňky nefungují správně, kontaktujte jejich autora. Možná bude nutné získat aktualizovanou verzi, která je kompatibilní s chráněným zobrazením. Další informace o doplňcích najdete v článku Proč dochází k selhání doplňku?

Začátek stránky

Související informace

Otevření dokumentu po chybě související s poškozením souboru

Kontrola kompatibility souboru s dřívějšími verzemi

Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×