Co je OneDrive pro firmy?

OneDrive pro firmy je místo, kde můžete ukládat, synchronizovat a sdílet svoje pracovní soubory. Jako součást Office 365 nebo SharePoint Serveru 2013 umožňuje OneDrive pro firmy aktualizovat a sdílet odkudkoli soubory a spolupracovat na dokumentech Office současně s dalšími uživateli.

Poznámka   OneDrive pro firmy se liší od služby OneDrive, která by měla být vaším osobním úložištěm, které nesouvisí s vaším pracovištěm. Liší se taky od týmového webu Office 365, na kterém byste měli ukládat dokumenty související s týmem nebo projektem. Pokud máte malou firmu, je ideální nastavit úložiště souborů tak, aby se používala společně služba OneDrive pro firmy a týmové weby Office 365.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Ukládání pracovních dokumentů a souvisejících souborů

Pokud používáte Office 365, získáte 1 TB prostoru v cloudu pro OneDrive pro firmy. Pokud je vaše knihovna služby OneDrive pro firmy hostovaná na sharepointovém serveru ve vaší organizaci, pak vám velikost prostoru úložiště určí váš správce.

Všechny soubory, které si uložíte na OneDrive pro firmy, jsou soukromé, pokud se je nerozhodnete sdílet. Jednoduše můžete třeba sdílet nějaký soubor se všemi uživateli ve svojí organizaci tak, že ho umístíte do složky Sdílené se všemi. Můžete taky sdílet soubory s vybranými kolegy, se kterými tak můžete spolupracovat na projektech. Pokud se přihlásíte k Office 365, můžete dokonce mít možnost sdílet dokumenty s partnery mimo vaši organizaci, pokud to vaše firma povolí.

Tip   Při posílání e-mailu z Outlook Web Appu můžete připojit soubor služby OneDrive pro firmy jako odkaz, takže ho nemusíte posílat jako přílohu. Když připojíte soubor jako odkaz, automaticky tak udělíte oprávnění k jeho úpravám uživatelům, kterým zprávu posíláte. Navíc všem uživatelům ušetříte místo v poštovní schránce a přimějete je, aby upravovali stejnou kopii souboru ve službě OneDrive pro firmy.

Jak se dostanete ke službě OneDrive pro firmy:

  1. Přihlaste se k Office 365 nebo ke svému webu SharePointu 2013. Použijte k tomu svůj pracovní nebo školní účet.
    Přihlašovací obrazovka portálu Office 365

  2. Nahoře na stránce vyberte OneDrive. Taky můžete vybrat ikonu pro spuštění aplikace Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak OneDrive.

    Možnosti navigace v Office 365

OneDrive pro firmy je dostupný v rámci předplatného SharePointu Online v Office 365, které si pořídila vaše organizace, nebo prostřednictvím místní instalace SharePoint Serveru 2013.

Další informace o knihovně služby OneDrive pro firmy najdete tady:

Synchronizace služby OneDrive pro firmy s vaším počítačem

Synchronizační aplikace OneDrive pro firmy umožňuje synchronizovat vaši knihovnu služby OneDrive pro firmy nebo jiné knihovny sharepointového webu s vaším místním počítačem. Tato synchronizační aplikace je dostupná v rámci Office 2013 nebo předplatných Office 365, která zahrnují aplikace Office 2013. Pokud Office 2013 nemáte, je dostupné taky bezplatné stažení synchronizační aplikace OneDrive pro firmy.

Pokud chcete OneDrive pro firmy synchronizovat, přihlaste se k Office 365 nebo SharePointu, v horní části stránky vyberte OneDrive a pak klikněte na Synchronizovat.

Synchronizace knihovny OneDrivu pro firmy nebo knihovny webu s počítačem

Synchronizované soubory najdete v oblíbených položkách v Průzkumníku souborů. Pokud synchronizujete knihovnu služby OneDrive pro firmy v rámci Office 365, synchronizované soubory se objeví ve složce s příponou OneDrive@<organizace>. Pokud chcete, můžete s nimi pracovat místně a provedené změny se budou automaticky synchronizovat s vaší knihovnou OneDrive pro firmy, až budete online.

Jak se OneDrive pro firmy liší od OneDrive?

Microsoft nabízí i další službu úložiště s názvem OneDrive. Možná už OneDrive používáte k ukládání dokumentů a jiného obsahu v cloudu. Tato služba se liší od OneDrive pro firmy:

  • OneDrive je bezplatné online osobní úložiště, které získáte k účtu Microsoft nebo Outlook.com. OneDrive můžete používat k ukládání dokumentů, fotek a dalších souborů v cloudu, jejich sdílení s přáteli a dokonce ke spolupráci na obsahu. Záleží jenom na vás, k čemu ho použijete.

  • OneDrive pro firmy je online úložiště určené pro pracovní účely. Váš OneDrive pro firmy spravuje vaše organizace a umožňuje vám v něm sdílet dokumenty a spolupracovat na nich s kolegy. O tom, co můžete v knihovně dělat, rozhodují správci kolekce webů ve vaší organizaci.

Poznámka    V záhlaví nebo na jiných místech sharepointového webu nebo webu Office 365 můžete někdy vidět jenom označení OneDrive jako jednodušší zkratku pro OneDrive pro firmy.

Další informace

Další informace o použití služby OneDrive pro firmy a synchronizačního klienta služby OneDrive pro firmy najdete tady:

Oblast požadovaných informací

Odkazy na články

Ukládání a správa obsahu

Sdílení obsahu a spolupráce na obsahu

Synchronizace obsahu s místním zařízením

Viz taky

Používání výukového centra pro Office 365

Použít na: SharePoint Online, Office 365, Správce Office 365, Správce Office 365 Small Business, OneDrive pro firmy, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, SharePoint Server 2016 Standard, SharePoint Server 2016 Enterprise, OneDriveByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk