Co je Editor vzorců a jak se používá?

Editor vzorců je dialogové okno v nástroji PerformancePoint Dashboard Designer , které lze použít k transformaci filtrů řídicích panelů na jeden ze dvou typů vlastních filtrů: filtry Časová řada a filtry výrazů jazyka MDX.

Další informace o výrazech, které můžete zadávat v Editoru vzorců, naleznete v tématu Syntaxe pro výrazy časových řad a Používání jazyka MDX v Návrháři řídicích panelů. Další informace o všech různých typech filtrů, které lze vytvořit v nástroji Dashboard Designernaleznete v tématu Filtry řídicích panelů.

O jakých položkách chcete získat další informace?

Filtry Časová řada

Vlastní filtry jazyka MDX

Další kroky

Filtry Časová řada

Filtry Časová řada slouží k zobrazení informací, které jsou omezena na určité období, například Posledních šest měsíců nebo Předchozí rok. Můžete například zobrazit časově vázané údaje a průběžně aktualizovat sestavy a výkonnostní metriky. Následující scénář znázorňuje způsob, jakým můžete použít filtr Časová řada.

Scénář: Použití filtru Časová řada

Předpokládejme, že vytvoříte řídicí panely pro manažery ve vaší organizaci.

Marketingový manažer chce vědět kolik zájemců vygenerovala nedávná marketingová kampaň pro prodejní tým. Manažer chce také zobrazit, kolik z těchto zájemců vygenerovalo skutečný prodej za určité časové období, v přírůstcích tří měsíců.

Aktuální řídicí panel zahrnuje analytickou mřížku a analytický graf. Mřížka zobrazí počet zájemců vygenerovaných každou marketingovou kampaní. Graf je spojnicový graf, který zobrazuje, kolik zájemců prodejní tým převedl na prodej v průběhu času. Marketingový manažer vám sdělí, že řídicí panel poskytuje dobré informace na vyšší úrovni, ale neobsahuje dostatek dat o konkrétních časových obdobích.

Řešením je vytvořit filtr Časová řada. Pomocí Editoru vzorců konfigurujete filtr tak, aby obsahoval více časových období, jako například poslední měsíce, čtvrtletí a roky. Potom filtr propojíte s analytickým grafem a mřížkou a řídicí panel znovu nasadíte.

Manažeři použijí filtr Časová řada k výběru časových období, která chtějí zobrazit, a jejich sestavy se automaticky aktualizují na zobrazení příslušných výsledků.

Začátek stránky

Vlastní filtry jazyka MDX

Vlastní filtry jazyka MDX slouží k řízení úrovně podrobností, které můžete zobrazit v řídicí panelu. Například můžete vytvořit vlastní filtr jazyka MDX, který zobrazuje jednu úroveň podrobností ve výkonnostní metrice a jinou úroveň podrobností v analytickém grafu.

Poznámka : Pokud vytvoříte vlastní filtr jazyka MDX, zajistěte, aby výkonnostní metriky a sestavy, které chcete propojit s filtrem, používaly stejná data. V opačném případě filtr nebude fungovat.

Následující scénář znázorňuje způsob, jakým můžete použít filtr jazyka MDX.

Scénář: Použití vlastního filtru jazyka MDX

Předpokládejme, že vytvoříte řídicí panely pro manažery ve vaší organizaci.

Jeden prodejní manažer má tým, který je zodpovědný za více zeměpisných oblastí. Někteří oblastní obchodní zástupci jsou mnohem výkonnější než jiní. Navíc mají obchodní zástupci v hlavních městech jednotlivých oblastí různé částky prodeje. Manažer chce vědět, která města mají největší prodej v jednotlivých oblastech, a jaké jsou částky prodeje v porovnání se všemi městy v určitém regionu. Manažer chce všechny tyto informace zobrazit v jediném řídicím panelu.

Řešením je vytvořit filtr Zeměpis. Protože všechny výkonnostní metriky a sestavy využívají stejná data, rozhodnete se vytvořit vlastní filtr jazyka MDX. Pomocí Editoru vzorců napíšete vlastní dotaz jazyka MDX, který způsobí, že filtr zobrazí informace v analytickém grafu na úrovni města. Potom propojíte filtr s analytickými grafy a znovu nasadit řídicí panel.

Manažeři použití filtr Zeměpis k výběru prodejní oblasti a tyto a dva grafy se automaticky aktualizují na zobrazení informací specifických pro vybranou oblast. Jeden analytický graf zobrazí města s nejvyšším prodejem v oblasti a druhý graf zobrazí prodejní částky pro všechna města v oblasti.

Začátek stránky

Další kroky

Po tomto úvodu k dialogovému oknu Editor vzorců je další krok Vytvoření vlastního filtru MDX pomocí dialogového okna Editor vzorců nebo Vytvoření filtru, který používá časové řady.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×