Chyby synchronizace dat škole a řešení potíží

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chyby a remediation

Následující tabulka obsahuje běžné chyby, které může dojít po povolení synchronizace synchronizace profilu v školy Data synchronizovat. Sloupec "Kroky k nápravě" obsahuje doporučené kroky pro oprava chyb uvedené, často odkazování na více podrobný postup ověření atribut uvedené v části Poradce při potížích s atribut mapování a hodnoty tohoto článku.

Error

Entita

Akce

Postup nápravě

AzureActiveDirectoryInvalidPropertyValue

Oddíl

Přidat

V části má hodnotu neplatné mailNickname a nelze vytvořit příslušný objekt v Azure. Zkontrolujte hodnoty oddílu zajistit že obsahují pouze alfa číslice a bez mezery, jak tuto hodnotu slouží k vytvoření adresa smtp skupiny O365 v Azure.

UnsynchronizableChange

Student

Přidat

Zjištění, zda zdrojový atribut shoduje cílový atribut pro tohoto učitel. Postup kontroly zdrojové a cílové uvedené v tomto článku. Navíc zkontrolujte správnost přípony pro nastavení domény v synchronizace profilu a je nastavena pro připojení zdrojový atribut: Pokud, který je potřebný pro porovnání byla úspěšně dokončena.

UnsynchronizableChange

Učitele

Přidat

Zjištění, zda zdrojový atribut shoduje cílový atribut pro tohoto učitel. Postup kontroly zdrojové a cílové uvedené v tomto článku. Navíc zkontrolujte správnost přípony pro nastavení domény v synchronizace profilu a je nastavena pro připojení zdrojový atribut: Pokud, který je potřebný pro porovnání byla úspěšně dokončena.

DuplicateTargetEntries

Student

Přidat

Existují dva uživatelé se stejným ID SIS ve zdrojovém adresáři

InvalidLookupReference

SchoolStudents

Update

Které budou přidány do školy nemohl studenta. Pokud Student nepodařilo synchronizovat nebo / původně, přidat tento student následně nezdaří přidat do školy. Pokud k této chybě dochází, zaškrtněte, pokud má student synchronizovat na kartě organizace portálu SDS. V opačném případě nápravě chyby synchronizace/přidat pro studenta. Navíc potvrďte ID SIS školy pro studenty, a pokud škola byla v rozsahu pro synchronizaci.

InvalidLookupReference

SchoolTeachers

Update

Které budou přidány do školy nemohl učitele. Pokud přidáte synchronizaci/původně se nezdařila učitele, tohoto učitel následně nezdaří přidat do školy. Pokud k této chybě dochází, zaškrtněte, pokud má učitele synchronizovat na kartě organizace portálu SDS. V opačném případě nápravě chyby synchronizace/přidat pro učitele. Navíc potvrďte ID SIS školy pro učitele, a pokud škola byla v rozsahu pro synchronizaci.

InvalidLookupReference

TeacherRoster

Update

Které budou přidány do části nemohl učitele. Pokud přidáte synchronizaci/původně se nezdařila učitele, tohoto učitel následně nezdaří přidejte do oddílu. Pokud k této chybě dochází, zaškrtněte, pokud má učitele synchronizovat na kartě organizace portálu SDS. V opačném případě nápravě chyby synchronizace/přidat pro učitele. Navíc potvrďte ID SIS oddíl pro učitele, a pokud části byla v rozsahu pro synchronizaci.

InvalidLookupReference

StudentEnrollment

Update

Které budou přidány do části nemohl studenta. Pokud přidáte synchronizaci/původně se nezdařila student, tohoto učitel následně nezdaří přidejte do oddílu. Pokud k této chybě dochází, zaškrtněte, pokud má student synchronizovat na kartě organizace portálu SDS. V opačném případě nápravě chyby synchronizace/přidat pro studenta. Navíc potvrďte ID SIS oddíl pro studenty, a pokud části byla v rozsahu pro synchronizaci.

Žádná

Oddíl

Přidat

Existuje duplicitní záznam nebo obsahuje neplatné znaky v názvu.

Žádná

Student

Přidat

DisplayName pro studenta obsahuje neplatné znaky.

Tento parametr

Student

Update

ID SIS student neplatný nebo souvisí s student/uživatel, který nesynchronizuje úspěšně.

AzureActiveDirectory
ObjectMissingDependantLicense
(Všechny jednoho řetězce, ale nefunkční sem a proveďte v této tabulce čitelný.)

Studentský
Učitele

Přidání
Aktualizace

K této chybě může dojít, pokud SDS pokouší přiřazení licence uživateli, ale není aktuálně přiřazená závislá licence uživateli. Například licenci Classroom vyžaduje že uživatel už může mít licenci pro Exchange Online a Sharepointu Online. Tato adresa, přiřazení závislá licence a znovu spustit synchronizaci.

AzureActiveDirectoryNoAvailableLicenses

Studentský
Učitele

Přidání
Aktualizace

Tento kód chyby může dojít, pokud SDS pokus o přiřazení licence, která je, kterým vypršela platnost nebo vyčerpány (všechny dostupné licence tohoto typu byly přiřazeny). K nápravě, přidejte další licence tohoto typu umožňující další přiřazení prostřednictvím SDS.

AzureActiveDirectoryInvalidLicense

Studentský
Učitele

Přidání
Aktualizace

K této chybě dochází, pokud chcete přiřadit licenci, která není k dispozici v klientovi pokus o SDS. Například pokud klienta neobsahuje Classroom předplatné a licence, ale SDS pokusí přiřadit licence Classroom učitele a studenty, tato chyba se vygeneruje.

AzureActiveDirectoryReplicaUnavailable

Škola
Oddíl
Studentský
Učitele

Přidání
Aktualizace

K této chybě dochází, je Server AAD grafu otevřené není k dispozici. Tyto chyby jsou přechodné a nepotřebujete všech akcí před uživateli. Tyto chyby vyřeší sami určitou dobu.

AzureActiveDirectory
LastOwnerOfGroupCannotBeRemoved
(Všechny jednoho řetězce, ale nefunkční sem a proveďte v této tabulce čitelný.)

Může učitel nelze odebrat ze třídy/skupiny, protože třídy/skupinu musíte mít alespoň jeden učitele.

AzureActiveDirectory
RequestThrottledTemporarily
(Všechny jednoho řetězce, ale nefunkční sem a proveďte v této tabulce čitelný.)

Toto je přechodná chyba, která může nastat z důvodu omezení při zpracování velké množství dat. Není potřeba uživateli žádná akce a chyby by měl opravit přímo na pozdější synchronizaci obrázku.

Export chyby a stanovení priority remediation

Pokud narazíte na chyby ve škole Data Sync, všechny chyby přidružený k synchronizaci zobrazí se na souhrnné stránce synchronizace profilu po kliknutí na synchronizace profilu. Začátek chyb se zobrazí nejdřív a bude akce. Měli byste že se čeká na zpracování tyto chyby první. Můžete taky zobrazit a všechny chyby synchronizace přidruženou k dané synchronizace profilu pro účely revize a remediation exportu.

Postupem podrobností způsob exportu chyby dané synchronizace profilu.

 1. Přihlaste se k portálu SDS (sds.microsoft.com).

 2. Klikněte na synchronizovat profil chcete zkontrolovat chyby.

 3. Klikněte na tlačítko Zobrazit chyby můžete zobrazit a exportovat chyby nejvyšší úrovně daného typu. Tyto chyby jsou aktuální a mají adresovaná před pokusem o nápravě další chyby nachází ve všech seznamech chyby. Prohlížení a export všechny chyby synchronizace, které jsou přidružené k synchronizaci profilu, klikněte na tlačítko Zobrazit všechny chyby.

  Snímek obrazovky s chybami synchronizace.
 4. Jakmile jste zobrazení některý ze seznamů nejvyšší úrovně chyby nebo všechny chyby seznam, klikněte na tlačítko stáhnout tyto chyby chyby exportovat do souboru CSV.

  Tyto chyby tlačítko Stáhnout
 5. Klikněte na tlačítko Aktualizovat v prohlížeči zobrazit, pokud po dokončení stahování.

 6. Pokud po dokončení stahování, zobrazí se Soubor připraveno ke stažení možnost po aktualizaci stránky pod tlačítko Stáhnout.

  Soubor připraveno ke stažení možnost v části tlačítko Stáhnout
 7. Klikněte na dostupná modré odkaz k otevření nebo uložení chybové zprávy.

Přiřazení priorit chyb pro remediation

Při odstraňování chyb při synchronizaci dat školy, vždy doporučujeme určit jejich prioritu horní chyby nebo před Poradce při potížích s jiné typy chyb v seznamu všechny chyby zobrazení. Je to proto všechny instance chybu horní může způsobit spoustu dalších chyby pokaždé ve stejném synchronizace profilu. Stav chyby horní často, bude nápravě následně mnoho chyb souvisejících s účastníků, které také v zobrazit všechny chyby, v profilu. Toto je doporučeno pro stav chyby hromadně, možná nejefektivnější způsobem.

Poradce při potížích s mapování atributů a hodnot.

Po povolení synchronizace, studenty a učitele vyžaduje odpovídající atribut mezi zdrojové a cílové složky, abyste mohli sladit objekty uživatelů mezi oba adresáře. Podle pokynů uvedených níže obsahují podrobné pokyny k vrácení zdrojové a cílové atributy pro studenty a učitele, podrobné metodou synchronizace.

Kontrola složky zdrojového - soubory CSV

Při konfiguraci SDS synchronizace s soubory CSV jako zdrojový adresář, tři atributy uvedených pod ním jsou dostupné v CSVs shody atribut objektu uživatele v Azure AD.

 • Uživatelské jméno Uživatelské jméno je pole záhlaví v souboru csv pro studenty a učitele a můžete přizpůsobený tak, aby odpovídaly některou z možností dostupných cílové adresáře (UserPrincipalName, mailNickname nebo pošta). Hodnota atributu, zaškrtněte student nebo učitel csv, který obsahuje uživatelem.

 • Číslo číslo nebo učitel studentů Pole záhlaví v souboru csv Student je číslo studenta a učitele číslo je pole záhlaví v souboru csv učitele. Příslušné formátování pro Tenhle atribut je jednoduchý řetězec alfa číslice bez mezer a dát jí tak přímé odpovídá atribut mailNickname uživatele v Azure AD. Můžete rovněž přidat tento zdroj atribut s příponou domény, aby odpovídaly atribut UserPrincipalName nebo pošta v Azure AD. Hodnota atributu, zaškrtněte student nebo učitel csv, který obsahuje uživatelem.

 • Sekundární e-mailu Sekundární e-mailu je pole záhlaví v souboru csv Student nebo učitel a můžete jenom přizpůsobený tak, aby odpovídaly atribut UserPrincipalName nebo pošta v Azure AD. Vyžaduje příponu domény být součástí hodnoty obsažené v souboru CSV. Hodnota atributu, zaškrtněte student nebo učitel csv, který obsahuje uživatelem.

Kontrola Clever zdrojový adresář

Při konfiguraci SDS synchronizace s Clever jako zdrojový adresář, atributy 3 uvedených pod ním jsou dostupné v Clever shody atribut objektu uživatele v Azure AD.

Uživatelské jméno Tenhle atribut Clever se nazývá inteligentní uživatelské jméno. Pokud chcete zjistit hodnotu atributu pro studenty a učitele určitého Clever, postupujte následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se k inteligentní jako oblast správce.

 2. Na portálu inteligentní přejděte na Data > přejděte v levém podokně.

 3. Vyberte kartu studenty nebo učitel a najít uživatele.

 4. Klikněte na student nebo učitel zobrazení Podrobnosti uživatele.

 5. Inteligentní uživatelské jméno je uvedené první atribut.

Číslo číslo nebo učitel studentů Tenhle atribut Clever nazývá student_number pro studenty a teacher_number pro učitele. Pokud chcete zjistit hodnotu atributu pro studenty a učitele určitého Clever, postupujte následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se k inteligentní jako oblast správce.

 2. Na portálu inteligentní přejděte na Data > přejděte v levém podokně.

 3. Vyberte kartu studenty nebo učitel a najít uživatele.

 4. Klikněte na student nebo učitel zobrazení Podrobnosti uživatele.

 5. Jednou z posledního atributů je student_username nebo teacher_username.

Sekundární e-mailu Tenhle atribut Clever nazývá e-mailu pro studenty a učitele. Pokud chcete zjistit hodnotu atributu pro studenty a učitele určitého Clever, postupujte následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se k inteligentní jako oblast správce.

 2. Na portálu inteligentní přejděte na Data > přejděte v levém podokně.

 3. Vyberte kartu studenty nebo učitel a najít uživatele.

 4. Klikněte na student nebo učitel zobrazení Podrobnosti uživatele.

 5. E-mailu je jednou z první atributů pro učitele a studenty.

Kontrola PowerSchool zdrojový adresář

Při konfiguraci SDS synchronizace s PowerSchool jako zdrojový adresář, atributy 3 uvedených pod ním jsou dostupné v PowerSchool shody atribut objektu uživatele v Azure AD.

Uživatelské jméno Tenhle atribut PowerSchool se nazývá Uživatelské jméno studenta nebo Učitel uživatelské jméno. Pokud chcete zjistit hodnotu atributu pro studenty a učitele určitého PowerSchool, postupujte následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se k PowerSchool jako správce.

 2. Na portálu PowerSchool vyberte kartu Student pro studenty nebo kartě zaměstnanci pro učitele.

 3. Vyhledejte uživatele. Jednou najít, klikněte na uživatele.

  • Pokud Student v levém podokně v části informace o vyberte Účty aplikace Access. Uživatelské jméno pro studenty v PowerSchool se nazývá Uživatelské jméno studenta.

  • Pokud učitele najdete v levém podokně v části funkce nastavení Zabezpečení. Uživatelské jméno učitelům ve PowerSchool se nazývá Uživatelské jméno učitele.

Číslo číslo nebo učitel studentů Tenhle atribut PowerSchool nazývá Student číslo pro studenty a ID pro učitele. Pokud chcete zjistit hodnotu atributu pro studenty a učitele určitého PowerSchool, postupujte následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se k PowerSchool jako správce.

 2. Na portálu PowerSchool vyberte kartu Student pro studenty nebo kartě zaměstnanci pro učitele.

 3. Vyhledejte uživatele. Jednou najít, klikněte na uživatele.

  • Pokud domácnosti Student číslo se zobrazí na stránce hlavní hledání dřív než kliknete na uživatele. Číslo Student v PowerSchool se nazývá Student číslo.

  • Pokud učitele najdete v levém podokně v části funkce vyberte informace. Číslo učitele v PowerSchool se nazývá ID.

Sekundární e-mailu Tenhle atribut Clever nazývá e-mailu pro studenty a učitele. Pokud chcete zjistit hodnotu atributu pro studenty a učitele určitého Clever, postupujte následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se k PowerSchool jako správce.

 2. Na portálu PowerSchool vyberte kartu Student pro studenty nebo kartě zaměstnanci pro učitele.

 3. Vyhledejte uživatele. Jednou najít, klikněte na uživatele.

  • Pokud Student v levém podokně v části informace o Student e-mailu. Sekundární e-mailu pro studenty v PowerSchool se nazývá E-mailovou adresu.

  • Pokud učitele najdete v levém podokně v části funkce vyberte informace. Sekundární e-mailové učitelům ve PowerSchool nazývá E-mailovou adresu.

Kontrola Azure AD cílový adresář

Při konfiguraci SDS synchronizace, cílový adresář vždycky je Azure Active Directory. Tři atributy uvedených pod ním jsou k dispozici u odpovídajících atribut objektu uživatele ve zdrojovém adresáři.

UserPrincipalName

Kontrola UserPrincipalName přes Centrum pro správu Office 365

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer v prohlížeči soukromé.

 2. Přejděte na portal.office.com.

 3. Přihlaste se do centra pro správu Office 365 pomocí účtu globálního správce.

 4. Přejděte na dlaždici Správce > karta Uživatelé > Aktivní uživatelé.

 5. Vyhledejte uživatele, kterého chcete zkontrolovat.

 6. Klikněte na uživatele.

Poznámka: že userPrincipalName uvedené v poli záhlaví.

Kontrola UserPrincipalName pomocí prostředí PowerShell

 1. Spusťte prostředí PowerShell jako správce s modul Azure AD pro PowerShell importovány.

  Import-Module msonline
 2. Spusťte příkaz dole se připojit k Azure AD. Zadejte přihlašovací údaje globální správce po zobrazení výzvy.

  $Cred = Get-Credential
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. Po připojení, příkaz dole ke kontrole UserPrincipalName jednoho uživatele. Kde uživatelské jméno je Boyd Cowley je znázorněn příklad.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL UserPrincipalName
  
  Ex. Get-MsolUser –SearchString “Boyd Cowley” | FL UserPrincipalName

  Poznámka : Hledaný řetězec, který parametrů bude hledat uživatele hledáte a budou vráceny jenom uživatelé s e-mailovou adresu nebo zobrazovaný název začínající tento řetězec. Další informace o rutinu Get-MsolUser najdete v tématu https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

Mail (primarysmtpaddress)

Kontrola pošty (primarysmtpaddress) přes Centrum pro správu Office 365

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer v prohlížeči soukromé.

 2. Přejděte na portal.office.com.

 3. Přihlaste se do centra pro správu Office 365 pomocí účtu globálního správce.

 4. Přejděte na dlaždici Správce > karta Uživatelé > Aktivní uživatelé.

 5. Vyhledejte uživatele, kterého chcete zkontrolovat.

 6. Klikněte na uživatele.

 7. V části Další nastavení vyberte Upravit vlastnosti Exchange.

 8. Vyberte e-mailovou adresu.

Atribut hromadné bude poznamenat s velkým SMTP typu a najdete taky všechny tučným písmem.

Kontrola pošty (primarysmtpaddress) pomocí prostředí PowerShell

 1. Spusťte prostředí PowerShell jako správce s modul Azure AD pro PowerShell importovány.

  Import-Module msonline
 2. Spusťte příkaz dole se připojit k Azure AD. Zadejte přihlašovací údaje globální správce po zobrazení výzvy.

  $Cred = Get-Credential
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. Po připojení, příkaz dole ke kontrole atribut hromadné jednoho uživatele. Kde uživatelské jméno je Boyd Cowley je znázorněn příklad.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL proxyaddresses
  
  Ex. Get-MsolUser –SearchString “Boyd Cowley” | FL proxyaddresses
 4. ProxyAddresses je atribut s více hodnotami a může obsahovat více položek. Adresa s velkým SMTP je primarysmtpaddress pro uživatele a je atribut pošta v Azure AD.

  Poznámka : Hledaný řetězec, který parametrů bude hledat uživatele hledáte a budou vráceny jenom uživatelé s e-mailovou adresu nebo zobrazovaný název začínající tento řetězec. Další informace o rutinu Get-MsolUser najdete v tématu https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

mailNickname (Alias)

Kontrola mailNickname (Alias) přes Centrum pro správu Office 365

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer v prohlížeči soukromé.

 2. Přejděte na portal.office.com.

 3. Přihlaste se do centra pro správu Office 365 pomocí účtu globálního správce.

 4. Přejděte na dlaždici Správce > karta Uživatelé > Aktivní uživatelé.

 5. Vyhledejte uživatele, kterého chcete zkontrolovat.

 6. Klikněte na uživatele.

 7. V části Další nastavení vyberte Upravit vlastnosti Exchange.

 8. Vyberte Obecné.

Mailnickname (* Alias) atribut se zobrazí pod displayname.

Kontrola mailNickname (Alias) pomocí prostředí PowerShell

 1. Spusťte prostředí PowerShell jako správce s modul Azure AD pro PowerShell importovány.

  Import-Module msonline
 2. Spusťte příkaz dole se připojit k Azure AD a Exchange Online. Zadejte přihlašovací údaje globální správce po zobrazení výzvy.

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. Po připojení, příkaz dole ke kontrole atribut hromadné jednoho uživatele.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL proxyaddresses
 4. ProxyAddresses je atribut s více hodnotami a může obsahovat více položek. Adresa s velkým SMTP je primarysmtpaddress pro uživatele a je atribut pošta v Azure AD.

 5. Spuštění řádku dole na hodnotu alias uživatele

  Get-Recipient <primarysmtpaddress> | FL Alias

  Poznámka : Hledaný řetězec, který parametrů bude hledat uživatele hledáte a budou vráceny jenom uživatelé s e-mailovou adresu nebo zobrazovaný název začínající tento řetězec. Další informace o rutinu Get-MsolUser najdete v tématu https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×