Chyba 550, 553 nebo chyba zákazu přenosu při odesílání e-mailových zpráv

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Příznak

Jestliže se nacházíte mimo domov a odešlete e-mailovou zprávu pomocí domácího e-mailového účtu, může být vaše e-mailová zpráva vrácena s chybovou zprávou 550, 553 nebo chybovou zprávou o zákazu přenosu. Ke stejné situaci může dojít, pokud jste mimo kancelář a pokusíte se odeslat e-mailovou zprávu pomocí pracovního e-mailového účtu.

Souhrn

K přenosu (neboli předání na další server) dojde, jestliže je e-mailová zpráva odeslána na adresu, jejíž doménu (název za znakem @, například adatum.com) server Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (neboli server odchozí pošty), který má podle požadavku odesílatele tuto zprávu doručit, nezpracuje. Server SMTP se musí připojit k jinému serveru SMTP a předat mu zprávu, aby ji přenesl.

Pokud odešlete e-mailovou zprávu, u které dojde k chybě přenosu, může váš server SMTP (server odchozí pošty) tuto zprávu vrátit s chybovou zprávou podobnou jedné z těchto zpráv:

 • Zprávu nebylo možné odeslat, protože jeden z příjemců byl serverem odmítnut. Odmítnutá e-mailová adresa je '<adresa@example.com>'. Předmět: '<Test>', Účet: '<Test>', Server: '<smtp.example.com>', Protokol: SMTP, Odpověď serveru: '550 <adresa@example.com>... Relaying Denied', Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 550, Číslo chyby: 0x800CCC79.

 • Zprávu nebylo možné odeslat, protože jeden z příjemců byl serverem odmítnut. Odmítnutá e-mailová adresa je '<e-mailová adresa>'. Předmět '<Test>', Účet: '<Test>', Server: '<smtp.example.com>', Protokol: SMTP, Odpověď serveru: '553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)', Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 553, Číslo chyby: 0x800CCC79.

Přesné chybová zpráva se může lišit v závislosti na poskytovatele internetových služeb (ISP). Někteří poskytovatelé nežádoucími chybová zpráva, když zjistí odchozí zprávy jako nevyžádané komerční. V takovém případě se může zobrazit zpráva byla odeslána normálně – ponechá Outlook Pošta k odeslání a zobrazí se v Odeslaná pošta, ale ho dostane nikdy skutečně příjemce.

Zpráva byla odmítnuta, protože e-mailový server SMTP (server odchozí pošty) vás neuznal jako oprávněného uživatele.

Zkratka SMTP označuje protokol  – to znamená sadu standardů, které počítače používají při vzájemné komunikaci – který většina e-mailových serverů používá k odesílání e-mailových zpráv v Internetu. Používáte-li e-mailovou aplikaci, například aplikaci Outlook, která umožňuje uchovávat e-mailové zprávy v místním počítači, potřebujete mít kvůli odesílání e-mailových zpráv přístup k serveru SMTP.

Poznámka : Webové e-mailové systémy jako Windows Live Mail nebo Yahoo! Mail fungují jinak a toto téma se takových e-mailových účtů netýká.

Nevyžádané e-mailové zprávy a servery s otevřeným přenosem

Nevyžádané komerční e-mailové zprávy se někdy označují anglickým slovem spam. Hlavním důvodem neustálého nárůstu množství nevyžádaných e-mailových zpráv je skutečnost, že jejich odesílání v podstatě odesílatele nic nestojí – odesílatelé ve skutečnosti dokonce nemusí odesílat nevyžádané e-maily pomocí e-mailového serveru SMTP vlastního poskytovatele služeb Internetu.

Základní struktura Internetu vznikla v době, kdy nikdo neuvažoval o důsledcích možnosti odesílat milióny e-mailových zpráv s minimálními náklady. Odesílatelé nevyžádané pošty využívají k zamaskování skutečného původu nevyžádané pošty schopnost serverů SMTP předávat si zprávy mezi sebou – zprávy jsou přenášeny přes servery třetích stran, které tyto takzvané otevřené přenosy dovolují. Nevyžádaný e-mail pak zdánlivě přijde ze serveru, který zprávu přenesl, a totožnost skutečného odesílatele zůstane utajena.

Dokud nedávno pracovali většina e-mailové servery SMTP otevřít zabezpečení systému. V rámci tohoto režimu komukoli, kdekoli může odeslat e-mailové zprávy k serveru SMTP a server by jej přijmout a předávání příjemci nebo jiného e-mailový server, kde se nachází zamýšleného cíle. V části server takzvané otevřít relay došlo k žádná omezení komu byl povoleno pro odeslání prostřednictvím serveru SMTP.

Omezení poskytovatelů služeb Internetu u předávání e-mailových zpráv

Jak množství nevyžádaných e-mailových zpráv rostlo, začali správci sítí – osoby odpovídající za správu serverů poskytovatelů služeb Internetu – vytvářet na e-mailových serverech SMTP omezení. Tato omezení slouží k tomu, aby nemohl e-mailový server používat (nebo zneužívat) kdokoli. Můžete si to představit takto: telefon ve vstupní hale vaší organizace byl k dispozici komukoli – ať ve vaší organizaci pracoval nebo ne. Nyní mohou tento telefon používat pouze zaměstnanci.

V současnosti se používá několik typů omezení:

 • Je nutné ověření serverem SMTP.     Stejně jako musíte při přístupu k serveru POP3 (serveru příchozích e-mailových zpráv) použít heslo, toto omezení vyžaduje zadání jména a hesla při odesílání e-mailových zpráv pomocí serveru SMTP. Obvykle se používá stejné uživatelské jméno a heslo jako u serveru POP3, ale tyto informace mohou být různé.

 • Nejdříve je nutné připojit se k e-mailovému serveru POP3 (serveru příchozí pošty) poskytovatele služeb Internetu.     Chcete-li načíst nové e-mailové zprávy, obvykle se připojíte k e-mailovému serveru POP3 (serveru příchozí pošty). Pro přístup k poštovní schránce je nutné zadat uživatelské jméno a heslo. Správce sítě může nakonfigurovat server tak, že když se nejprve připojíte a prokážete svá oprávnění k e-mailovému serveru POP3, budou pak uznány všechny požadavky na odeslání e-mailových zpráv pomocí odchozího serveru SMTP, které jsou normálně zakázány.

 • Je nutné se připojit z oprávněného místa v síti.     Pokud z domova vytáčíte číslo svého poskytovatele služeb Internetu nebo používáte kabelový modem či modem DSL, připojujete se přímo k síti poskytovatele služeb Internetu. Jste považováni za důvěryhodného uživatele, protože máte u poskytovatele služeb Internetu účet s uživatelským jménem a heslem. Jste oprávněni používat server SMTP k odesílání e-mailových zpráv, protože jste zákazník.

 • Připojit z konkrétní IP adresa nebo rozsah IP adres Poskytovatele internetových služeb může povolit přístup k serveru SMTP uživatelům, kteří nejsou připojené přímo k síti. Vzdálené uživatel aplikace office můžete použít tuto možnost. Hlavní problém je ale, že mnoho místa, kde má takzvané dynamické IP adres. Pokaždé, když se připojujete, si nejste jistí s adresou IP. Některé společnosti může být bloku rezervovaná nebo rozsah IP adres. Poskytovatele internetových služeb můžete povolit připojení z těchto adres IP jako schválené uživatele. Poskytovatele internetových služeb můžete přidat další informace.

Existuje mnoho možných scénářů přenosu mezi servery. Zjistěte, zda některý odpovídá vaší situaci.

Scénář

Jedná se o přenos mezi servery?

Jste doma a máte nastavený účet poskytovatel internetových služeb, který má na konci @proseware.com vytočit nebo připojení se spolecnost.com. Odeslat e-mailovou zprávu jinému uživateli, jejichž e-mailovou adresu taky má na konci @proseware.com.

Ne. Váš e-mail bude zpracován normálně.

Stejný jako první scénář, s tím rozdílem, že odeslat e-mailovou zprávu osobě, jehož e-mailovou adresu končí @adatum.com.

Ano, ale odeslání není blokováno. Jste připojeni přímo k poskytovateli služeb Internetu, a proto jste oprávněni odeslat e-mailovou zprávu pomocí serveru SMTP (serveru odchozí pošty) poskytovatele služeb Internetu na libovolnou e-mailovou adresu bez ohledu na to, kde je umístěna poštovní schránka příjemce.

Jste v práci. Vaše pracovní e-mailová adresa končí @thephone-company.coma máte domácí poskytovatel internetových služeb účet, který má na konci @proseware.com vytočit nebo připojení se spolecnost.com. V Outlooku máte stejný server SMTP, které používáte doma. Odeslání e-mailovou zprávu osobě, jehož e-mailovou adresu taky má na konci @proseware.com.

Ne. Váš e-mail bude zpracován normálně.

Stejný jako předchozí scénář, s tím rozdílem, že odeslat e-mailovou zprávu osobě, jehož e-mailovou adresu končí @adatum.com.

Jako předávání pošty může blokovány Ano a tato zpráva. Se pokoušíte použít server SMTP (odchozí) domácí Poskytovatel když nejste připojení k síti poskytovatele. SMTP server snažíte se jako autorizovaný odběratele poskytovatele služeb Internetu. Kromě toho žádáte tento server SMTP zprávu a připojte k jinému serveru SMTP pro doručování do zamýšleného cíle.

Jsou v hotelu nebo pomocí kiosk Internet letiště, které poskytuje přístup k Internetu. Máte domácí poskytovatel internetových služeb účet, který má na konci @proseware.com vytočit nebo připojení se spolecnost.com. V Outlooku máte stejný server SMTP, které používáte doma. Odeslat e-mailovou zprávu jinému uživateli, jejichž e-mailovou adresu taky má na konci @proseware.com.

Ne. Váš e-mail bude zpracován normálně.

Stejný jako předchozí scénář, s tím rozdílem, že odeslat e-mailovou zprávu osobě, jehož e-mailovou adresu končí @adatum.com.

Jako předávání pošty může blokovány Ano a tato zpráva. Se pokoušíte použít server SMTP (odchozí) domácí Poskytovatel když nejste připojení k síti poskytovatele. SMTP server snažíte se jako autorizovaný odběratele poskytovatele služeb Internetu. Kromě toho žádáte serveru SMTP prohlédněte zprávu a připojte k jinému serveru SMTP pro doručování do zamýšleného cíle.

Řešení

Pokud používáte scénáři je považován za relay, je nutné odeslat zprávu pomocí serveru aktuální připojení. Znamená to, že pokud jste v práci nebo směrem od domů a nepoužíváte poskytovatele internetových služeb pro připojení k Internetu a chcete odeslání zprávy za domácí e-mailového účtu poskytovatele služeb Internetu, musíte změnit nastavení e-mailového účtu můžete určit, že SMTP server používaný v umístění, třeba váš server SMTP práce.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Nastavení účtu.

 2. Na kartě E-mail klepněte na účet, který chcete změnit, a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 3. V dialogovém okně Změnit e-mailový účet v části Informace o serveru zadejte do textového pole Server pro odchozí poštu název poštovního serveru, který je místním serverem vašeho aktuálního připojení.

  Pokud například v zaměstnání upravujete svůj domácí e-mailový účet, zadejte název pracovního e-mailového serveru.

  Dialogové okno změna e-mailového účtu

Pokud vám toto řešení nevyhovuje nebo chcete raději použít domácí účet poskytovatele služeb Internetu, obraťte se na svého poskytovatele služeb Internetu a zeptejte se, zda byste mohli použít některou z možností popsaných dříve. U dvou prvních omezení – Je nutné ověření serverem SMTP nebo Nejdříve je nutné připojit se k e-mailovému serveru POP3 (serveru příchozí pošty) poskytovatele služeb Internetu – můžete provést změny v aplikaci Outlook pomocí možnosti Nastavení účtu.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Nastavení účtu.

 2. Na kartě E-mail klepněte na účet, který chcete změnit, a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 3. V dialogovém okně Změnit e-mailový účet klepněte na tlačítko Další nastavení.

 4. Na kartě Server pro odchozí poštu zaškrtněte políčko Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření.

 5. Vyberte jednu z následujících možností:

  • Klepněte na přepínač Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty. Tato volba je nejběžnější.

  • Klepněte na přepínač Přihlašovat se jako a zadejte hodnoty do polí Uživatelské jméno a Heslo:

  • Klepněte na přepínač Před odesláním pošty se přihlásit k serveru příchozí pošty.

E-mailové zprávy stále nelze odesílat

Změnili jste nastavení serveru SMTP v aplikaci Outlook nebo našli možnost, jak by se mělo podařit e-mailovou zprávu odeslat. Poštu však přesto nelze odeslat a zobrazuje se chybová zpráva.

Je možné nebyla všechno, co doprava, ale narazili jiné funkce zabezpečení, která správci sítí nechcete, aby falšování identity. Falšování identity je jednoduše způsob odesílání e-mailové zprávy a skrýt svou skutečnou skutečně jsou.

Aplikace Outlook, jako je většina e-mailové programy, vám umožní určit "zobrazované jméno" a zpáteční e-mailovou adresu, která se zobrazí, pokud někdo klikne odpověď na zprávu. Nevyžádané pošty téměř vždy obsahovat hodnotu false informací v těchto oblastech. Skutečně myslíte, že zprávy, které jste dostali o schéma get rychle pochází z polích téměř vždy falešné nebo vodicího znaku světě.

Nechcete, aby falšování identity, omezení někteří poskytovatelé vložení false informace do pole odpovědět e-mailová adresa. Například pokud váš název domény poskytovatel internetových služeb končí v proseware.com, poskytovatele služeb Internetu nemusí umožňují nastavit zpáteční adresu e-mailu jako terri@contoso.com. Toto omezení se nepoužívá jako obvykle jako omezení popsané výše, ale můžou být použity pro všechny uživatele, bez ohledu na jejich umístění a připojení. Neexistuje žádné alternativní. Pokud správce serveru používá tato metoda, je nutné zadat doménu zpáteční e-mailovou adresu, která odpovídá aktuální připojení.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×