Chování důvěryhodných a nedůvěryhodných databázových objektů

Ve výchozím nastavení aplikace Microsoft Office Access 2007 zakáže některé databázové objekty, pokud u nich nepoužijete digitální podpis nebo neumístíte databázi do důvěryhodného umístění. Informace v tomto článku uvádí součásti, které aplikace Office Access 2007 zakáže.

V tomto článku

Součásti, které aplikace Office Access 2007 zakáže

Postup při povolení zakázané databáze

Součásti, které aplikace Office Access 2007 zakáže

Ve výchozím nastavení otevírá aplikace Access 2007 všechny databáze v režimu Zakázáno – to znamená, že vypíná veškerý spustitelný obsah, pokud databáze neobsahuje digitální podpis nebo se nenachází v důvěryhodném umístění. To platí pro databáze, které byly vytvořeny v novém formátu souborů aplikace Access 2007, a pro soubory vytvořené v dřívějších verzích aplikace Access.

Aplikace Access 2007 zakáže následující součásti:

 • Kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA) a všechny odkazy v něm.

 • Všechny nebezpečné výrazy. Výraz je totéž co vzorec. Nebezpečný výraz obsahuje funkce, které by mohly uživateli umožnit změnu databáze nebo získat přístup k prostředkům mimo databázi.

 • Nebezpečné akce ve všech makrech. Mezi nebezpečné akce patří všechny akce, které by mohly umožnit uživateli změnit databázi nebo získat přístup k prostředkům mimo databázi. Někdy však lze akce zakázané aplikací Access považovat za bezpečné. Pokud například důvěřujete osobě, která databázi vytvořila, je možné důvěřovat všem akcím v nebezpečných maker v dané databázi.

 • Několik typů dotazů:

  • Akční dotazy:    Tyto dotazy přidávají, aktualizují nebo odstraňují data.

  • Dotazy DDL (Data Definition Language):    Tyto dotazy slouží k vytvoření nebo změně objektů v databázi, například tabulek a procedur.

  • Předávací dotazy SQL:    Tyto dotazy slouží k odesílání příkazů přímo na databázový server, který podporuje standard ODBC (Open Database Connectivity). Předávací dotazy pracují s tabulkami na serveru bez zapojení databázového stroje aplikace Access.

 • Ovládací prvky ActiveX.

Začátek stránky

Postup při povolení zakázané databáze

Aplikace Office Access 2007 nabízí dva způsoby, jak povolit zakázané součásti. U databáze můžete použít digitální podpis nebo můžete pomocí Centra zabezpečení vytvořit důvěryhodné umístění a potom do něj umístit databázi. Nezapomeňte, že některé funkce a výrazy mohou být nadále zakázány režimem izolovaného prostoru aplikace Access.

Další informace o zabezpečení v aplikaci Access 2007 získáte klepnutím na odkazy v části Viz také v tomto článku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×