Change the level of protection in the Junk E-mail Filter

Filtr nevyžádané pošty v aplikaci Microsoft Outlook 2010 je navržen tak, aby zabránil hromadění nevyžádaných e-mailových zpráv (spamu) ve složce Doručená pošta. Ve výchozím nastavení je tento filtr zapnut a úroveň ochrany je nastavena na hodnotu Nízká, což je nastavení navržené pro zachycení nejobvyklejší nevyžádané pošty. Každá zpráva zachycená filtrem nevyžádané pošty je ve výchozím nastavení také přesunuta do složky Nevyžádaná pošta. Změnou těchto možností filtru nevyžádané pošty můžete dosáhnout požadované úrovně ochrany.

Poznámka : Filtr nevyžádané pošty aplikace Outlook vás sice chrání před většinou zaslané nevyžádané pošty, ale žádný filtr není dokonalý a nedokáže zachytit veškerou nevyžádanou poštu. (Hledáte-li razantnější aplikace pro boj s nevyžádanou poštou, přejděte sem.)

Změna úrovně ochrany před nevyžádanou poštou

 1. Ve složce Pošta klikněte na kartě Domů ve skupině Odstranit na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na položku Možnosti nevyžádané pošty.

 2. Na kartě Možnosti vyberte požadovanou úroveň ochrany:

  • Bez automatického filtrování:     Tato možnost vypne automatické filtrování nevyžádané pošty, aplikace Outlook však bude nadále vyhodnocovat zprávy pomocí názvů domén a e-mailových adres uvedených v seznamu Blokovaní odesílatelé.

   Poznámka : Chcete-li filtrování nevyžádané pošty v aplikaci Outlook zcela zakázat, je nutné také odebrat jména ze seznamů filtru nevyžádané pošty.

  • Nízká:     Tuto možnost vyberte, pokud nedostáváte velké množství nevyžádaných e-mailových zpráv nebo chcete filtrovat pouze zprávy, které jsou očividně nevyžádané.

  • Vysoká:     Tuto možnost vyberte, jestliže dostáváte hodně nevyžádaných zpráv, ale nepřejete si omezit zobrazené zprávy na zprávy od odesílatelů ze seznamů bezpečných adres. Měli byste však pravidelně kontrolovat zprávy přesunuté do složky Nevyžádaná pošta, protože by do ní mohly být přesunuty také některé legitimní zprávy.

  • Pouze seznamy bezpečných adres:     Dostáváte-li velké množství e-mailových zpráv, můžete zvolit tuto možnost. Všechny e-mailové zprávy od odesílatelů neuvedených v seznamu Bezpeční odesílatelé nebo zprávy odeslané adresátům neuvedeným v seznamu Bezpeční příjemci budou považovány za nevyžádanou poštu.

Poznámka : Změna úrovně ochrany ovlivňuje jen ty e-mailové účty, jejichž e-mailové zprávy jsou doručovány a ukládány do počítače. Jedná se o všechny e-mailové účty, které používají soubor osobních složek (PST) včetně účtů POP3 a IMAP a účtů na serveru Microsoft Exchange nakonfigurovaných pro používání režimu Cached Exchange, které používají soubor offline složek (OST).

Začátek stránky

Odstranění zpráv místo jejich přesunutí do složky Nevyžádaná pošta

 1. Ve složce Pošta klikněte na kartě Domů ve skupině Odstranění na šipku dolů vedle položky Nevyžádaná pošta a potom na položku Možnosti nevyžádané pošty.

 2. Na kartě Možnosti zaškrtněte políčko Trvale odstranit podezřelou nevyžádanou poštu a nepřesouvat ji do složky Nevyžádaná pošta.

Poznámka : Jestliže podezřelé nevyžádané zprávy trvale odstraníte, budou zprávy odstraněny okamžitě a nebudou přesunuty do složky Odstraněná pošta.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×